Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่ดั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด การประกอบอาชีพ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การเงินและการปกครอง เศรษฐกิจของจังหวัด ประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัด และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
เป็นเครื่องมือสำหรับโม่แป้งทำขนมเป็นส่วนมาก วิธีใช้ คือ การนำข้าวสารหรือข้าวเหนียวที่จะทำขนมมาแช่น้ำให้นุ่มประมาณ ๒ - ๓ ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย แล้วนำมาตักใส่ลงไปในช่องบนของโม่ทีละช้อน แล้วใช้มือหมุนจนข้าวสารถูกบดเป็นแป้งไหลออกมาตามรางลงสู่ภาชนะ หากเป็นโม่ขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถใช้ไม้ดึงแทนมือได้ เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
อ่างศิลา ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยหินประเภทหินแกรนิต และหินทราย เดิมเรียกว่าอ่างหิน ทำให้เกิด อาชีพที่สำคัญของชาวตำบลอ่างศิลา คือ อาชีพแกะสลักหิน คนทั่วไปจะนึกถึง คือ ครกหิน เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าพื้นเมืองที่นำชื่อเสียงมาให้แก่ชาวตำบลอ่างศิลา ตั้งแต่อดีต จนถึงจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากครกหินอ่างศิลามีจุดเด่นอยู่ที่ หินมีความแข็งแกร่ง ตำแล้วไม่เป็นทราย ชาวตำบลอ่างศิลายังนำหินมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูป ซึ่งมีความสวยงามมาก นายพนม บรรเทาทุกข์ เรียนรู้วิธีการทำครกหินจากญาติ หัดทำมาตั้งแต่อายุยังน้อย ทำมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี ปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น ทีเจียรหิน เครื่องขัด และเครื่อตัดหิน เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยทำครกอยู่หลังร้าน หน้าร้านมอบให้ภรรยาเป็นผู้ขาย มีทั้งครกจากหินแกรนิต และครกหินอ่างศิลา ซึ่งครกหินอ่างศิลาจะมีราคาค่อนข้างสูง เพราะหินหายากเนื่องจากได้ปิดบ่อหินไปแล้ว สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งรับมาจากโรงงานและที่ทำด้วยตนเอง มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจ รุ่นลูกไม่มีผู้ใดสนใจในการทำครกหิน ผู้สนใจสามารถไปเรียนรู้เรื่องการทำครกหินได้
ดูพิกัด
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านหางจระเข้ อุปกรณ์ ว่านหางจระเข้ วิธีทำ นำว่านหางจระเข้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตผลที่ได้ น้ำว่านหางจระเข้ วิธีทำ/ส่วนผสม ๑. ใบว่านหางจระเข้ ๒ ใบ ๒. น้ำต้มสุก ๑ ถ้วย ๓. น้ำเชื่อม ๑/๓ ถ้วย วิธีผสม เลือกใบว่านหางจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ โตเต็มที่ ปอกเปลือก ล้างน้ำให้หมดยางสีเหลือง ใส่เครื่องปั่นให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง เติมน้ำเชื่อมเล็กน้อยใส่ขวด เก็บไว้ในตู้เย็น ควรเตรียมไว้ดื่มไม่เกิน ๒ วัน
ดูพิกัด
เริ่มแรกไปฝึกงานที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 1 ปี ต่อมาได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์ จากบิดามารดานำมาซื้ออุปกรณ์สร้างเรือนเพาะชำกล้วยไม้ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม้ประดับมีการพัฒนาปรับปรุงจนประสบ ความสำเร็จ
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2548 สาขาการช่างฝืมือ(งานทอผ้า) นางสาย เสริมศรี เป็นผ้มีความารถทางด้านการทอผ้าอย่างิย่ง เริ่มฝึกหัดทอผ้ามาตั้งแต่เยาววัยตนผูกพันกับอาชีพนี้มาตลอดชีวิต นางสาย เสริมศรี เป็นผ้ฟื้นฟูและสืบสานงานทอผ้า โดยคิดประดิษฐ์ลายผ้าใหม่ๆ นอกจากนี้ยังริเริ่มทอผ้าสีสด เพื่อให้เข้ากับสมัยนิยมดีกด้วย ถึงแม้จะประสบกับอุปสรรคนานาประการ อาทิเช่น ด้วยที่จะใช้ทหายากและมักขาดตลาด ผ้าที่ทอแล้วถึงแม้จะสวยงานแต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยม ค่าแรงงานที่ได้รับค่อนข้างต่ำ แต่ก็มิได้ย่อท้อง เพราะมีใจรักในงานทอผ้าอีกทั้งภูมิใจในงานนี้เพราะเป็นงานที่บรรพบุรุษของตนได้สั่งสมและสืบทอดให้ตกถึงเยาวชนรุ่นหลังๆ เพื่ออนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของท้องถิ่นสืบไปชื่อที่ติดหูชาวบ้าน ป้าไอ๊ อายุ 71 ปีเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในตำบลบ้านปึกที่ยังมี การทอผ้า ซึ่งการทอผ้าโดยทั่วไปมักพบเห็นในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ สำหรับในจังหวัดชลบุรี มีเพียงที่ตำบลบ้านปึก เพียงแห่งเดียว ที่บ้านป้าไอ๊ และบ้านของน้องสาวที่ยังทอผ้าเพราะความรักและความผูกพันที่มีมานานปัจจุบันการเผยแพร่ผลงานหรือสอนให้ใครบ้างได้รับการถ่ายถอดจากน้าสาวซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาและมารดาของตนอีกทอดถ่ายทอดวิธีการทอดผ้าแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม โดยสอนในวันเสาร์ อาทิตย์ สอนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ดูพิกัด
เป็นหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล เดิมเรียกกันว่าอ่างหิน เคยเป็นสถานตากอากาศชายทะเลที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง มีตำหนักที่ประทับริมทะเลสมัยรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ปัจจุบันอ่างศิลามีชื่อเสียงมากในการทำอุตสาหกรรมครกหินและการสกัดหินเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการของตลาด ว่ากันว่าหินแกรนิตบริเวณบ้านอ่างศิลามีคุณภาพดี อุตสาหกรรมขนาดย่อมนี้เลยมีให้เห็นได้ทั่วไปในเขตอ่างศิลา นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านชาวประมงยังเป็นย่านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องอาหารสดและอาหารแห้ง เช่น หอยนางรม กุ้ง ปู ปลา ปลาหมึก ปลาหวาน กุ้งแห้ง กะปิ หอยดอง ฯลฯ ซึ่งมีราคาและคุณภาพใกล้เคียงกับตลาดหนองมนจำหน่ายอีกด้วย
ดูพิกัด
วัดวังรีคีรีวันวนาราม ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 190 ไร่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอพระพุทธ ฯลฯ วัดวังรี ตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เดิมเป็นที่ดินของชาวบ้าน ซึ่งมีวังน้ำวน และมีน้ำตลอดเวลาแม้ในฤดูแล้ง วัดตั้งติดอยู่กับภูเขา มีถ้ำอยู่ 4 ถ้ำ โดยมีนางง้อ ผสมทรัพย์ เป็นผู้ถวายที่ดิน มีเจ้าอาวาส คือ พระวัลลภ คุณวุฑโฒ
ดูพิกัด
วัดอมพนมวนาราม เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 2 แห่งที่ตั้งอยู่กลางตัวอำเภอบ่อทอง เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธสิริชัยมหามงคล พระพุทธรูปที่สวยงามและเป็นที่เคารพสักการะของชาว อ.บ่อทอง พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 62 นิ้ว สูง 139 นิ้ว มีอายุเก่าแก่ นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถจตุรมุขหลังคาสองชั้นเป็นหลังแรกของ จ.ชลบุรี ภายในมีสิ่งที่มีค่าคือลูกนิมิตลูกเอกของพระอุโบสถแห่งนี้ซึ่งเป็นหยกจากพม่าหนักถึง 60 ก.ม. ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าขององค์พระประธานนับเป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกที่มีการทำลูกนิมิตด้วยหยกเช่นนี้
ดูพิกัด
วัดราษฎร์ศรัทธา เป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 155 ปี ได้ทำการค้นพบหลักฐานต่างๆ เป็นจำนวนมากอันได้แก่ เศียรองค์พระพุทธรูปปูนปั้น ทำการขุดพบในบริเวณเขตวัดเมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งเป็นศิลปะสมัยโบราณ ในสมัยก่อนสภาพพื้นที่นั้นเป็นป่า การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกสบายต้องเดินทางด้วยเท้าไปตามป่า จึงไม่สะดวกแก่ชาวบ้านในการทำบุญประกอบกิจกรรมตามวัดในหน้างานเทศกาล จึงทำให้มีผู้ที่คิดริเริ่มสร้างวัดขึ้นมาใหม่ โดยคิดจะสร้างให้ใกล้หมู่บ้าน เพื่อประชาชนจะได้เดินทางไปมาอย่างสะดวก จึงได้มีชาวบ้านถวายที่ดินให้สร้างวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดดอน หลังจากนั้นก็ได้รับการพระราชทานนามใหม่จากพระเจ้าแผ่นดินสยามเป็น "วัดราษฎร์ศรัทธา" และในปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่และได้พัฒนาวัด จัดตั้งศูณย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัดอีกด้วย
ดูพิกัด
ยุคสมัย ประวัติศาสตร์(รัตนโกสินทร์) เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนหมักกับปูนดำ รูปทรงเป็นแบบตะวันตกหลังคาทรงจั่วและมีพาไลโดยรอบอาคาร ในระดับเดียวกับมุขหลังทั้งสองข้างอาคาร โครงสร้างหลังคาเป็นเครื่องใช้ และมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ด้านหน้าทำเป็นแผงประดับก่อทึบมีลวดลายหัวเม็ดประดับชั้นลดหลั่นเป็นช่วงๆ ในแต่ละชั้นมีลวดลายปูนปั้นและชื่ออาคาร คือชั้นบนสุดจะมีสัญลักษณ์ตราแผ่นดินเป็นปูนปั้น ชั้นถัดลงมาเป็นชื่ออาคารแต่ถูกทาสีทับไปส่วนหนึ่ง การขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 118 ตอนที่ พิเศษ 124 ง. ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2544 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
ดูพิกัด
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2.5-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 20 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand