Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้วยตำรายารักษา โรคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ 3 ฤดู ยาแก้ไข้สาริบาต ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้ตานขโมย ว่าด้วยคาถาและตำรายาในการรักษา (เอกสารเลขที่ ธบ.ส 90)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.ม.ศ.) จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 ม.ค 51 ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เนื้อหาภายในเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี รวม 19 แห่ง ได้แก่ สระสี่เหลี่ยม เมืองพระรถ เมืองพญาเร่ โคกพนมดี วัดใต้ต้นลาน เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง พระจุฑาธุชราชฐาน ตึกมหาราชและตึกราชินี วัดบางเป้ง อาคารพระปริยัติธรรม วัดอ่างศิลา วัดตาลล้อม ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ ศาลจังหวัดชลบุรี(หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ วัดโบสถ์ วัดต้นสน วัดใหญ่อินทราราม และวัดบางพระวรวิหาร ซึ่งมี 15แห่ง ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ยาแก้ไข้ ยารุเลือดบำรุงธาตุ ยาลม ยาพยาธิ ยาทาลิ้น เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะทำบุญมงคลอายุครบ 6 รอบ (72 ปี ) แต่เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษให้พระปริยัติธาดาเข้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุร เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชเทินนามที่ พระราชสิทธิวิมล เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกกล่าวถึงสัญญาบัตรและประวัติของพระราชสิทธิวิมล ประวัติวัดใหญ่อินทราราม โดยการให้ข้อมูลอย่างละเอีอดตามลำดับตั้งแต่ที่มาของวัด ผู้สร้างวัด ที่ตั้งของวัด พร้อมเหตุการณ์ของวัดตามพงศวดาร เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ระหว่างพระเจ้าตากกับนายทองอยู่น้อยและวัดใหญ่อินทาราม อาณาเขตที่พระเจ้าตากตั้งตัวเป็นอิสระ พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันทบุรี และเมืองตราด รวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดใหญ่อินทาราม ในช่วงที่ 2 เป็นภาคผนวก ให้ข้อมูลสัญญาบัตรของวัดใหญ่อินทราราม ข้อความหลังแผ่นป้ายชื่อวัดใหญ่อินทราราม พระอารามหลวงพร้อมรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาขอรับผ้ากฐินพระราชทานทอดถวายวัดใหญอินทราราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึงพ.ศ. 2550 รายชื่อปางพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ จำนวน 55 ปาง รายชื่อพระพุทธเจ้า ในอดีตจำนวน 24 พระองค์ รวมถึงภาพปริศนาธรรมด้านทิศตะวันออกหน้าพระประธาน ภาพปริศนาธรรมฝาผนังด้านทิศตะวันตก หลังพระประธาน ภาพปริศนาธรรมเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อเฉย กรรมวิธีการเทปูนฉาบฝาผนังและการเขียนภาพ รวมถึงภาษิต-คำคม คำกลอน ข้อคิด สมบัติของผู้ดีที่น่าศึกษา พร้อมภาพประกอบภายในเล่ม
ดูพิกัด
มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในชลบุรีประทับนั่งหันหน้าออกทะเลมองเห็นเด่นชัด ภายใต้ฐานเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กอยู่ข้างใน และมีภาพวาดพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ เขียนไว้ถึง 37 ปาง อยู่ใกล้กับศาลาฤาษี เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป
ดูพิกัด
นายเลียบ รุ่งโรจน์ เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 6 ปีขาล พุทธศักราช 2457 ปัจจุบันอายุ 80 ปี สถานที่เกิดคือตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มีใจรักในด้านดนตรีไทย มาตั้งแต่วัยเยาว์ จนกระทั่งเข้าวัยหนุ่ม มีโอกาสได้ศึกษาความรู้จากครูสอนดนตรีไทย ถึง 6 คน ทำให้มีความรู้ความชำนาญ ในการเล่นดนตรีไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะการเล่นขิมจะเข้ ขลุ่ยและซอ ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการแสดงดนตรีไทย ในโอกาสต่าง ๆ อาทิ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท และช่วยเหลือยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี แสดงดนตรีไทยในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ทั้งยังเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยให้แก่บุคคลทั่วไป ครู-อาจานย์และเยาวชนที่สนใจ เป็นวิทยาทานโดยไม่รับค่าตอบแทน นับได้ว่า นายเลืยบ รุ่งโรจน์ มีความสามารถและความชำนาญในด้านศิลปะการแสดงไทยอย่างแท้จริง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายเลียบ รุ่งโรจน์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ด้านการดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2537
ดูพิกัด
นายส่วน พนมวัฒนากุล ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2541 จังหวัดชลบุรี สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน นายส่วน พนมวัฒนากุล เป็นคนมีมานะอดทด มัธยัสถ์ จนสามารถเปิดกิจการธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องหนังจระเข้ได้ เนื่องจากมีนิสัยรักธรรมชาติ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มสะสมหิน ซึ่งมีรูปร่างและลวดลายงดงามตามธรรมชาติ และไม้กลายเป็นหิน อายุ 1 – 65 ล้านปี จากจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และไม้ดัดไทยเป็นต้น จนเป็นอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา และเปิดให้เข้าชมเป็นทางการเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2535 ในเนื้อที่ 100 กว่าไร่ จัดตกแต่งวางหิน ปลูกต้นไม้และไม้ตัดไทย ปรับปรุงเป็นดิน อนุรักษ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นศิลปวัฒนธรรม รักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารและถ่ายทอดความรู้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งขายพันธ์สัตว์ป่าให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้
ดูพิกัด
นายชฏิล นักดนตรี เป็นบุตรนายสุข และนางหุน นักดนตรี เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2474 อายุ 76 ปี สมรสกับนางคำนึงสุข นักดนตรี มีบุตร-ธิดา 3 คน ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนิสิตปริญญาโท ภาคสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) นายชฏิล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่ยังเยาว์ ได้รับการฝึกฝนดนตรีไทยมาจากบิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านดนตรีไทยกับครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) และมีความชำนาญในการบรรเลงฆ้องวง เป็นพิเศษ ซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีหลักของดนตรีไทย ระหว่างที่นายชฏิล ปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา) นิสิต นักศึกษาสนใจและต้องการเรียนเครื่องสาย นายชฏิลจึงได้ศึกษาทางด้านเครื่องสายกับครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน) และครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลจนสามารถบรรเลงเพลงซอ บรรเลงเครื่องสาย และขับร้องเพลงไทยได้อย่างดีเยียม จากนั้นนายชฏิลได้นำความรู้ด้านนดนตรีไทยทุกแขนงมาถ่ายทอด ฝึกสอนให้กับนิสิต นักษึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียน และได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการดนตรีไทยของนายชฏิล เป็นที่ประจักษ์แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป ทั้งในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรเชิดชูเกียรติให้นายชฏิล นักดนตรี เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2549
ดูพิกัด
เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดติดต่อกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดยรวมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาดไว้ด้วยกัน โดยถือเอาประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันจัดงานกิจกรรมของงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขน ของกรมศิลปากร และการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการ และการออกร้าน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมไว้สืบไป
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ของภรรยาซึ่งเป็นช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย เช่น ซอด้วง ซออู้ กลองยาว ทำให้สนใจและได้เรียนรู้เรื่อยมา เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ประดิษฐ์ คือ ซอด้วง เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย และการเล่นกลองยาวให้กับชาวบ้าน และนักเรียนในสถานศึกษา
ดูพิกัด
เรือหลวงคราม เป็นเรือยกพลขนาดกลาง เมื่อประจำการใน ทร.สหรัฐฯใช้ชื่อย่อว่า LSM 469 (Landing Ship Medium) สร้างที่ Brown Shipbuilding Company of Houston ,Texas วางกระดูกงูเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 1945 และขึ้นระวางประจำการที่ Houston ในวันที่ 17 มีนาคม 1945 โดยมีเรือเอก Lee S. Barton เป็นผู้บังคับการเรือคนแรก เคยผ่านสมรภูมิสำคัญในพื้นที่เกาะกวม - ญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ว และได้รับเหรียญ NAVY OCCUPATION SERVICE ในสงครามด้วยในปี พ.ศ.2504 รัฐบาลไทยได้รับมอบ LSM 469 จากรัฐบาลสหรัฐฯ ในโครงการช่วยเหลือทางทหาร โดยเข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ และได้รับพระราชทานนามว่า “ เรือหลวงคราม (HTMS.KRAM) ” โดยมีเรือเอกพิชิต ชวนะเสน เป็นผู้บังคับการเรือคนแรก สำหรับภารกิจสำคัญของเรือหลวงครามระหว่างประจำการในกองทัพเรือไทย ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุนกองทัพและประชาชนในด้านต่างๆ เป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักประดาน้ำกองทัพเรือ จนกระทั่งปี 2545 ตัวเรือได้มีสภาพทรุดโทรมมาก การซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไปไม่คุ้มค่า กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติให้ปลดระวางเรือหลวงคราม เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2545 รวมอายุการใช้งานประมาณ 56 ปี โดยปฏิบัติราชการในกองทัพเรือไทยมาถึง 39 ปี
ดูพิกัด
วัดทุ่งศาลา ตั้งอยู่ที่ บ้านตลาดใหม่ ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อทื่ 10 ไร่ 3 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดทุ่งศาลา ตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 โดยนายพินยงผสมทรัพย์ เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด และเริ่มสร้างวัดเมื่อพ.ศ. 2505 และได้พัฒนามาโดยลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วัรที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
วัดโคกพระศิลาราม ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ. 2483 โดยนายเอก-นางทิม บุญทา เป็นผู้ถวายที่ดิน จำนวน 15 ไร่เศษ เพื่อเป็นที่สร้างวัด เดิมชาวบ้านเรียกวัดโคกพระ ค่อมามีการขุดพบพระพุทธรูปและก้อนหินขนาดใหญ่ จึงได้ตั้งชื่อว่า วัดโคกพระศิลาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
ดูพิกัด
วังโบราณพระจุฑาธุราชฐาน หรือพระราชวังโบราณบนเกาะสีชังที่รัชกาลที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน ประกอบด้วยตึกหลายหลังซึ่งผสมผสานด้วยอิทธิพลแบบตะวันตก อันเป็นสิ่งสะท้อนถึงการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติของสังคมไทยในช่วงดังกล่าว การก่อสร้างประกอบด้วยตึก 3 หลัง คือ ตึกวัฒนา พระตำหนักทรงปั้นหยา เรือนไม้ลวดลายขนมปังผิง อยู่ติดชายหาดท่าวัง ตึกผ่องศรี หรือศาลาแปดเหลี่ยม ตึกอภิรมย์ พระราชวังจุฑาราชฐานนี้ ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ ตำหนัก 14 หลัง และศาลา 1 หลัง ส่วนพระราชวังไม้สัก ได้รื้อถอนย้ายมาก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆ ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีก เช่น สระน้ำ บ่อน้ำ สะพานท่าเทียบเรือ และประภาคาร นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถนำเที่ยวรอบเกาะ ซึ่งมีรถสามล้อเครื่องนั่งได้ 4-5 คน บริการจากท่าเทียบเรือไปชมสถานที่ต่างๆ โดยรอบเกาะ ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงกว่า มีอัตราค่าบริการประมาณ 250 บาท หรือจะเลือกนั่งรถเที่ยวชมเพียงครึ่งรอบก็ได้ อัตราค่าบริการประมาณ 150 บาท
ดูพิกัด
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวศรีราชา ปรากฎชื่อในทำเนียบวัดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2374 เดิมเรียกวัดศรีราชา มีพระอุโบสถขนาดใหญ่และงดงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ จิตรกรรมฝาในพระอุโบสถเป็นภาพทศชาติชาดก ด้านข้างพระอุโบสถยังมีวิหารหลวงพ่อทันใจจำลอง และในบริเวณพระอุโบสถยังมีรูปหล่อสำริดของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต)
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของพัทยาจึงทำให้คุณอยู่ใกล้กับแหล่งบันเทิง เริ่มต้นวันของคุณด้วยอาหารเช้าแสนละลานตาที่ค็อฟฟี่ช้อปของโรงแรม หลังจากนั้นคุณก็ไปเล่นกีฬาทางน้ำที่มีให้เลือกมากมาย หรือจะเช่าสปีดโบ้ทไปสำรวจเกาะแก่งใกล้ ๆ ก็ได้ ห้องพักที่กว้างขวางนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักในระยะยาวแต่ก็สะดวกสบายสำหรับการเข้าพักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นกัน โรงแรมเจพี วิลล่า อยู่ใกล้ชายหาดแต่ก็ห่างพอที่จะไม่ให้คุณได้รับเสียงรบกวน
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 20 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีจุดบริการทัวร์ ห้องสูบบุหรี่ และบริการซักรีดซักแห้งไว้บริการแก่ลูกค้า หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการท่องเที่ยว ก็ได้เวลากลับมาผ่อนคลายกับบริการนวด โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจในพัทยา
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand