Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
นายสมมิตร มาลารักษ์ เกิดเมื่อพ.ศ. 2497 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีฝีมือและความเชี่ยวชาญในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพเหมือนต่าง ๆ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูลจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมมิตร มาลารักษ์ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ. 2545
ดูพิกัด
เจ้าอาวาสวัดเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีสมณศักดิ์เป็น พระครูสุจิณธรรมวิมล เมื่อพ.ศ. 2528 หลวงพ่อม่น เป็นบุตรชาวนาบ้านเนินตามาก บิดาชื่อ มา มารดาชื่อแดง นามสกุล วิญญาณ เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ พ.ศ. 2453 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 3 คน เป็นคนขยันขันแข็ง ช่วยบิดามารดาทำนาจนมีฐานะดี บิดามารดาเป็นผู้ทำบุญวัดเนินตามากมาโดยตลอด ตนเองจึงได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือวัดบ่อย ๆ ตัดสินใจอุปสมบทเมื่ออายุย่างเข้า 29 ปี ณ วัดโคกเพลาะ โดยมีพระครูสังวรศีลาจารย์ วัดหลวงพรหมาวาส เป้นพระอุปัชฌาย์ได้ฉายาว่า ธมฺมจิณโณ แล้วมาจำพรรษาที่วัดเนินตามาก เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เป็นคนมีสติปัญญาดีและอดทนสูง เคยเดินธุดงค์ไปถึงวัดพระพุทธบาท สระบุรี เคยไปศึกษาวิปัสสนากับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษาเจริญอยู่ระยะหนึ่ง ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดเนินตามาก ตามเดิม ต่อมาได้พระอาจารย์ดีแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ถ้ำจักรพงษ์ที่เกาะสีชัง หลวงพ่อจึงได้ความรู้ ความคิด และแนวปฏิบัติทางธรรม มาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในเวลาต่อมา หลวงพ่อม่น ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนินตามาก ต่อจากพระอธิการ กี่ ซึ่งลาสิกขาบทออกไป เมื่อปี พ.ศ. 2490 แต่ก็ไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำจักรพงษ์ในเทศกาลเข้าพรรษากับพระอาจารย์ของท่านทุกปี จากการปฏิบัติธรรมจนแตกฉานและได้รู้จักผู้คนเป็นจำนวนมาก นอกจากจะได้คำสอนที่ประทับใจแล้ว ท่านยังเป็นคนให้กำลังใจแก่ผู้ไปกราบไหว้เป็นอย่างดี มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากที่แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ หลังจากไปทำบุญที่วัดเนินตามาก ปัจจุบันหลวงพ่อไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากอาพาธด้วยโรคอัมพรึก แต่ก็มีคนไปกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลทุกวัน
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดเขาบางทรายและประวัติของบูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย จำนวย 6 รูป ตั้งแต่รูปที่ 1 คือ พระชลโธปมคุณมุนี 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 3 พระเขมหัสสีชลธีสมานคุณ 4 พระวินัยธรรม 5 พระครูธรรมสุทธาจาร และ6 พนะเขมสารโสภณ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัตถุมงคลแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450ถึง พ.ศ. 2534 ประมาณ 67 รุ่น พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะทำบุญมงคลอายุครบ 6 รอบ (72 ปี ) แต่เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษให้พระปริยัติธาดาเข้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุร เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชเทินนามที่ พระราชสิทธิวิมล เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกกล่าวถึงสัญญาบัตรและประวัติของพระราชสิทธิวิมล ประวัติวัดใหญ่อินทราราม โดยการให้ข้อมูลอย่างละเอีอดตามลำดับตั้งแต่ที่มาของวัด ผู้สร้างวัด ที่ตั้งของวัด พร้อมเหตุการณ์ของวัดตามพงศวดาร เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ระหว่างพระเจ้าตากกับนายทองอยู่น้อยและวัดใหญ่อินทาราม อาณาเขตที่พระเจ้าตากตั้งตัวเป็นอิสระ พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันทบุรี และเมืองตราด รวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดใหญ่อินทาราม ในช่วงที่ 2 เป็นภาคผนวก ให้ข้อมูลสัญญาบัตรของวัดใหญ่อินทราราม ข้อความหลังแผ่นป้ายชื่อวัดใหญ่อินทราราม พระอารามหลวงพร้อมรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาขอรับผ้ากฐินพระราชทานทอดถวายวัดใหญอินทราราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึงพ.ศ. 2550 รายชื่อปางพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ จำนวน 55 ปาง รายชื่อพระพุทธเจ้า ในอดีตจำนวน 24 พระองค์ รวมถึงภาพปริศนาธรรมด้านทิศตะวันออกหน้าพระประธาน ภาพปริศนาธรรมฝาผนังด้านทิศตะวันตก หลังพระประธาน ภาพปริศนาธรรมเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อเฉย กรรมวิธีการเทปูนฉาบฝาผนังและการเขียนภาพ รวมถึงภาษิต-คำคม คำกลอน ข้อคิด สมบัติของผู้ดีที่น่าศึกษา พร้อมภาพประกอบภายในเล่ม
ดูพิกัด
ได้ใช้เวลาว่างจากการทำไร่มาทำเครื่องจักสานเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และได้มีการพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ
ดูพิกัด
เป็นเรือยาวใช้ฝีพายมากกว่า ๑๐ คน เป็นเรือขุดจากไม้ ชาววัดโบสถ์มีไว้สำหรับเทศกาลแข่ง เรือยาวในงานประเพณีลอยกระทงบ้าง ในเทศกาลทอดกฐินบ้าง เพราะคลองกว้างที่ผ่านหน้าวัดอุทกเขปสีมารามในสมัยก่อนทั้งกว้างและยาวกว่าในปัจจุบันมาก จึงสนุกสนานและประทับใจชาวบ้านมาจนทุกวันนี้ สมัยต่อมาเมื่อเรือเลิกใช้แล้วจึงบริจาคให้วัดโบสถ์เก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
ได้รับการศึกษาจบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และเรียนด้านการนวดและทางด้านกายภาพ และได้ลาออกจากการรับราชการที่โรงพยาบาลศิริราช กลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองที่เกาะสีชัง โดยก่อตั้งเรือนสุขภาพสีชังเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรแห่งแรก และแห่งเดียวของอำเภอเกาะสีชัง โดยเปิดให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจรวมทั้งผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมการทำงาน การดูแลกิจการร้านเรือนสุขภาพสีชังซึ่งเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ/การบริการทั้งในหมู่คนไทย และชาวต่างชาติ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจัดการอบรมให้ผู้บริการนวด และเปิดกิจการนวดของกลุ่มพัฒนาการนวดเพื่อสุขภาพบริเวณชายหาดถ้ำพัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเกาะสีชังชื่อร้าน “ถ้ำพังบีชสมาย” หลังจากเริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และเยาวชนที่สมัครเข้ามาเรียนรู้ มาให้บริการนวดทำให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถขยายประโยชน์ไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้อีก เช่น การให้ความรู้แก่เยาวชนในวันเสาร์ - อาทิตย์
ดูพิกัด
นายถาวร แสงจิต เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 ที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 60 ปี มีความสามารถในศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการเล่นระนาดเอก และระนาดทุ้มโดยเฉพาะระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่ถนัดมากที่สุด โดยเริ่มเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากบรรพบุรุษเมื่ออายุ 17 ปี จึงประกอบอาชีพด้านดนตรีไทย โดยมีภรรยาและบุตร ร่วมปฏิบัติงานเป็นครอบครัว ฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนที่สนใจทั่วไปรวมทั้งก่อตั้งวงดนตรีไทย เป็นหัวหน้าวงคณะปี่พาทย์ คณะ ถาวร แสงจิต รับงานแสดงทั่วไป และช่วยเหลือสังคม แสดงเพื่อการกุศล ในงานของชุมชนสม่ำเสมอตลอดมา เป็นที่ร จักและยอมรับในความสามารถ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปึก มีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในคณะปี่พาทย์เป็นที่รู้จักยอมรับในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลัง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายถาวร แสงจิต เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2542
ดูพิกัด
เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาเหมือนในอดีต ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประชาชนมีความเชื่อว่าหากไม่มีการแข่งขันวิ่งควายในแต่ละปีนั้น จะเกิดภัยพิบัติในชุมชน เช่น อัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งความเชื่อนั้นเป็นความจริง จึงเป็นเหตุให้มีการวิ่งควายเป็นประจำทุกปี จัดงานในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี (บางกรณีอาจจะมีพิธีกรรมด้วย) คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน 1. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เกิดความรักความสามัคคี ของประชาชน 3. ประชาชนเกิดความสนุกสนาน
ดูพิกัด
วัดนาพร้าว ตั้งอยู่ที่ บ้านนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดนาพร้าว ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 ที่ได้ชื่อว่าวัดนาพร้าว เพราะเดิมชาวบ้านทำนาและมีสวนมะพร้าวมาก ต่อมามีการย้ายวัด วัดเดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดมะพร้าวเก่า ส่วนวัดที่ย้ายมาเรียกวัดนาพร้าว หรือนาพร้าวใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2525
ดูพิกัด
วัดพันเสด็จใน ตั้งอยู่ที่บ้านพันเสด็จใน ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 17 ตารางวา วัดพันเสด็จในตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2522 ปีพ.ศ. 2491 อำเภอศรีราชามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตลอดไปถึงตำบลบึง ต.บ่อวิน ชาวบ้านจึงได้พากันมาตัดไม้ถางที่ทำกัน ระหว่างนั้นได้เจ็บไข้ล้มตายเป็นจำนวนมากและในขณะเดียวกัน ทางศรีราชาได้ทำรางรถไฟเพื่อขนท่อนซุงออกจากป่ามาทำไม้อัด โดยมีเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแล ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านนจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดพันเสด็จ โดยมีนายเกตุ ทองอินทร์ ชาวบ้านบึงแต่ได้ย้ายถิ่นไปตั้งหลักฐานอยู่ที่บ้านพันเสด็จ เป็นผู้ที่ผู้คนให้ความนับถือ ได้ปรึกษากันว่าสมควรสร้างที่พักสงฆ์ประจำหมู่บ้าน จึงได้สร้างศาลาขึ้น 1 หลัง ในปี 2500 ต่อมาในปี 2503 ประชาชนได้มาจับจองที่ดินทำกินที่พันเสด็จมากขึ้น คนเข้าวัดมากขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งปีพ.ศ. 2521 จึงได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและพ.ศ. 2522 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดขึ้น ได้รัยพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2533
ดูพิกัด
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีประดิษฐานอยู่ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นรูปหล่อในท่ายืน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ปประธานเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเนผู้สร้างคุณประโยขน์อันยิ่งใหญ่ให้กับอำเภอศรีราชา กล่าวคือ เป็นผู้ริเริ่มทำกิจการตัดไม้และแปรรูปไม้ ซึ่งรู้จักันในนาม บริษัทศรีมหาราชา จำกัด ท่านเปรียบเหมือนบิดาผู้ให้กำเนิดอำเภอศรีราชา ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เทศบาลตำบลศรีราชา ตลอดจนพ่อค้า ข้าราชการและประชาชนจะประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะและระลึกถึงงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อชาวศรีราชา
ดูพิกัด
พระพุทธรูปหลวงปู่หินที่มีอายุมากกว่า 300 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่หินองค์นี้ได้ลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อบ้านแหลม ชาวบ้านที่พบเห็นได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่หน้าของพระอุโบสถนอก วัดอ่างศิลาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปต่างเลื่อมใสศรัทธาและให้ความเคารพสักการะบูชาหลวงปู่หินจนเป็นที่รู้จักในหมู่นักสะสมพระเครื่อง เชื่อว่าหากมาสักการะขอพรสิ่งใดจะได้สมปราถนาทุกประการ วัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สันนิฐานจากโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดนอก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดใน ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา ปฏิสังขรณ์ใน รัชกาล ที่ 4 อยู่ตรงข้ามตลาดอ่างศิลา ก่อนถึงสะพานปลา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัคคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ดูพิกัด
ศาลเจ้าพ่อพญาเร่ อนุสรณ์สถานถึงพญาเร่ ทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงพาไพร่พลตีฝ่าเมื่อครั้งเสียกรุงเมื่อปี พ.ศ 2310 มาตั้งหลักยังหลักยังหัวเมืองตะวันออกด้วยการยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี ท่านเป็นนักรบที่กล้าหาญเสียสละเพื่อกู้ชาติบ้านเมือง โดยท่านได้เสียชีวิตลงเสียก่อนซึ่งศพของท่านได้ฝังอยู่ที่บ้านคูเมือง ปัจจุบันศาลของท่านเป็นศาลาจตุรมุขสวยงามมีรูปปั้นของท่านยืนตระหง่านพร้อมด้วยศัตราวุธและหมวก มีผู้คนแวะไปกราบไหว้บูชาขอพรท่านอยู่เป็นนิจ โดยศาลของท่านตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง และงานประจำปีนมัสการพ่อพญาเร่จะมีขึ้นในทุกวันที่ 4-6 ธันวาคมของทุกปี สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ใจกลาง อ.บ่อทอง ทางขวามือตามเส้นทางเข้าเมืองสายบ่อทอง-หนองเสม็ด ทางหลวงหมายเลข 3340 ไม่ไกลจากวัดอมพนมวนารามและอยู่ห่างจากสี่แยก อ.บ่อทอง ราว 500 เมตร
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 50 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีตู้นิรภัย รูมเซอร์วิส และร้านอาหารที่โรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ ผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยสวน และจาคุซซีภายในโรงแรม ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของค็อคโค รีสอร์ท
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 11 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรูมเซอร์วิส ที่จอดรถกว้างขวาง โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นยอด ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สปา สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของโรงแรมคิวดีสวีตพัทยา 1
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2016 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand