Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
"นามเดิม กิมเฉียง นาคไพบูลย์ (ภายหลังใช้นามสกุล กรุณยวนิช) บิดาชื่อนายเร่งเซ็ง มารดาชื่อนางผัน เมื่ออายุประมาณ 9 หรือ 10 ปี บิดาได้นไปฝากเรียนหนังสือที่วัดหนองไม้แดง (วัดราษฎร์สโมสร) จังหวัดชลบุรี กับพระวินัยธรเส็ง ซึ่งได้เรียนอยู่ประมาณ 1 ปีเศษ พระวินัยธรเส็งมรณภาพ จึงได้ออกจากวัดมาช่วยบ้านทำงาน เมื่ออายุ 20 ปี สมัครเป็นตำรวจภูธรอยู่ 2 ปี เมื่อพ.ศ.2464 อายุได้ 24 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่วัดอรัญญิกาวาส โดยมีเจ้าคุณพระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ วัดเขาบางทรายเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ได้สร้างโรงเรียนวรพรตพิทยานุกูล ก่อสร้าง/บุรณะเสนาสนะต่าง ๆ ในวัด ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2511 รวมสิริอายุได้ 70 ปี 45 พรรษา"
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับของกองวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิมพ์ตามโครงการพัฒนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจกจ่ายโรงเรียนต่าง ๆ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2504 ประกอบด้วย ภูมิประเทศและสภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี พืชผลและอุตสาหกรรม การคมนาคม ตำนานเมืองชลบุรี โบราณสถาน วัดอินทาราม (วัดใหญ่อินทราราม) วัดเขาพุทธบาท บางทราย เมืองศรีพะโร อ่างศิลา บางแสน บ่อน้ำร้อน ศรีราชา เกาะลอย เกาะสีชัง หาดพัทยา สัตหีบและเมืองพระรถ พร้อมแผนที่ประเทศไทย แผนผังเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรี แผนที่เขตท้องที่บางแห่งในตำบแสนสุข ตำบลบ้านปึก และตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรีและจังหวัดชลบุรี แผนที่ท้องที่ตำบลบางละมุง ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ. 2504 พร้อมภาพประกอบขาวดำ เช่น ตึกมหาราชที่อ่างศิลา อ่างศิลา ชายทะเลบางแสน ทิวทัศน์ในบริเวณหาดบางแสน ทางขึ้นเขาสามมุข ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (เก่า) บริเวณบ่อน้ำร้อน โรงเรมแสนสำราญบางแสน เกาะสีชัง หาดพัทยา และแหลมฟานศรีราชา
ดูพิกัด
คัมภีร์โรคนินทาน เป็นหนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้าย 1.ตำราแก้ธาตุ ทั้ง 4 ของร่างกาย คือ ปฎวิธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 2.ตำราดูฤกษ์ในการดินยา 3.ยาแก้โรคต่างๆ เช่นยามะบันจบ ยาแก้ไข้ ยาแก้ปาก ยาทาตัว เป็นต้น (เอกสารที่ ชบ.ส.87)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ 80 ปี ของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์(ประพันธ์ กิตตสาโร) เจ้าอาวาสวัดกลาง และเจ้าคณะอำเภอเมือง ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2529 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ สมณศักดิ์และตำแหน่ง พร้อมทั้งผลงานในด้านต่าง ๆของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ซึ่งได้บันทึกโดยนายมนู ธรรมสุนทร ไวยาวัจกรวัดกลาง และเรื่องเล่าความเป็นมาของวัดกลาง ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเล่าโดยนายสุนทร ตั๊นตระกูล อดีตมรรคทายคของวัดกลาง นอกจากนี้ยังได้นำบทความเกี่ยวกับธรรมะมาจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ประมาณ 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเจริญอายุ คติเตือนใจ แก้จนคนดี ฯลฯ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
เกษตรหนองซ้ำซาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นประธานศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ และศูนย์แห่งนี้มีการเกษตรที่มีคุณภาพ การปลูกพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ทำให้ศูนย์ฯ มีจุดเด่นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้านการปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่ราบที่ผ่านการรับรอง GAP ซึ่งมีตัวอย่างให้ชมกันในแปลง เช่น แตงเมลอน ฟักทองญี่ปุ่น มะละกอ มะเขือเทศ ผักต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับการเดินทางเข้าถึงชุมชน หรือศูนย์แห่งนี้ ก็สะดวกตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กันในรัศมี 20 กิโลเมตร อีกหลายแห่ง เช่น เส้นทางจักรยานเสือภูเขาซึ่งผ่านทุ่งนาและเขานมสาว และก็ผาแอ่งน้ำนก นอกจากนี้บริเวณสองข้างทางจะมีกิจกรรม ทางการเกษตรของเกษตรกร เช่น การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การผลิตเห็ดแบบครบวงจรเพื่อการค้า การปลูกกุยช่ายตัดใบแบบดั้งเดิม การปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงวัว การอบสมุนไพร การนวดตัว รวมถึงการทำขนมไทย ไข่เค็ม ดอกไม้ประดิษฐ์ และสามารถ ผลิตพืชปลอดสารพิษ เช่น บวบเหลี่ยม แคนตาลูป มะเขือเทศ เมล่อน ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว เป็นฟาร์มต้นแบบของการผลิตแบบ GAP และ IMP ของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครบวงจร
ดูพิกัด
ในอดีตเคยไปทำงานโรงงานในกรุงเทพ ฯ ได้ไปช่วยรุ่นพี่ที่สถาบันเพาะช่างทำงาน ก็คืองานประดิษฐ์จากกระดาษ(PAPER MARCHAC) และได้เรียนรู้จากรุ่นพี่และต่อมาได้มาทดลองทำและได้คิดค้นวิธีการทำ พัฒนารูปแบบจนชำนาญและนำออกจำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่งจอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัว และได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจทุกคนด้วยความเต็มใจ
ดูพิกัด
น้ำสมุนไพรจากรากสามสิบ เป็นยาสมุนไพรที่มีมานานแล้ว สรรพคุณ คือ ขับปัสสาวะ บำรุงทารกในครรภ์ บำรุงกำลัง รักษาอาการประจำเดือนผิดปกติ มีกรตในกระเพาะมากเกินไป กระเพาะอาหารเป็นแผล อาหารไม่ย่อย แก้บิด ติดเชื้อที่หลอดลม ปวดข้อและคอ ส่วนผสม คือ รากสามสิบ และน้ำสะอาด นำรากสามสิบต้มลงในน้ำเดือด เคี่ยวประมาณ ๓ ชั่วโมง สามารถปรุงรสได้ตามชอบใจโดยเพิ่มน้ำตาลกรวดและใบเตยลงไป เพื่อเพิ่มความหอมหวาน สามารถรับประทานต่างน้ำได้ตลอดวัน ข้อควรระวัง เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้หายไปจากสังคมมานาน การที่จะนำมาใช้เป็นยาอีกครั้งควรระวัง เพราะสมุนไพรที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสไตรเจน จึงห้ามใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
ดูพิกัด
นางนิยม สร้อยสน ทำข้าวหลามเป็นที่รู้จักในชุมชนและหนองมนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสำหรับประชาชนที่จะหาช่องทางประกอบอาชีพนี้ก็พร้อมที่จะสอนและสาธิตวิธีการทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดูพิกัด
ได้รับความรู้มาจากมารดาคือคุณแม่กิมซัว เนื่องจำนง ซึ่งมารดามีอาชีทำขนมจีนขาย ต่อมามารดาเสียชีวิต ก็สืบทอดการทำขนมจีนโดยได้นำสูตรมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ให้มีความหลากหลายชนิดขึ้นเช่น น้ำยาปลา เนื้อปู ซึงทำมากว่า 50 ปี แล้ว จนเป็นที่รูจักของผู้คนจำนวนไม่น้อย
ดูพิกัด
"วัดเครือวัลย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ เนื้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่ ที่ตั้งวัดทั้งหมด ๖ ไร่ ๑ งาน ๔๔ วา มีที่ธรณีสงฆ์ ๒๑ ไร่ เป็นที่ดินมีโฉนด และมีหนังสือ มีเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และยังใช้การได้ คือ อุโบสถ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ มีวิหาร ศาลาการเปรียญ มีกุฎี ๑๒ หลัง รั้วหรือกำแพง หอระฆัีง กว้าง ๕ เมตร สูง ๑๔ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ ปัจจุบัน พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวโส เป็นเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์"
ดูพิกัด
ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการและความสนใจของประชาชน มีบริการยืม – คืนหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ บริการมุมอินเตอร์เนตแบบรายชั่วโมง ๆ ละ 10 บาท และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ใช้บริการ จัดกิจกรรมโครงการเข้าถึงประชาชน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ดูพิกัด
วัดนาลิกวนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านตะเคียนเตี้ย ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 40 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ มีพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดนี้ตั้งเมื่อพ.ศ. 2437 เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดตะเคียนเตี้ย เพราะมีต้นตะเคียนใหญ่แต่เตี้ย แต่ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่า วัดนาลิกวนาราม เพราะมีต้นมะพร้าวอยู่รอบบริเวณวัดจำนวนมาก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ่อทองไปทางทิศตะวันออก ไปประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นถ้ำใหญ่จุคนได้นับพันคน มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีค้างคราวอาศัยอยู่จำนวนมาก
ดูพิกัด
วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน น.ส. 3 เลขที่ 175 วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2497 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และโรงเรียนผู้ใหญ่วัด
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ยังมีคอฟฟี่ช็อป บาร์ผับ บริการซักรีดซักแห้ง ร้านอาหาร และรูมเซอร์วิส รวมถึงมีบริการนวด ซาวน่า สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ชายหาดส่วนตัว และสวน สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ลูกค้าที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย จะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้ ณ โรงแรมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2016 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand