Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ศิลปปินดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชึวิตในวัยศึกษาพำนักอยู่ในวัยถึง 8 ปี เนื่องจากบวชเป็นสามเณร 4 ปี และบวชพระอีก 4 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ และที่วัดแห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นายสุรชัยได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัยได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัยได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห้นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
พระพนัสบดี ค้นพบเมื่อพ.ศ.2472 ที่บริเวณตำบลหน้พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระพนัสบดีเป็นพระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำ เนื้อละเอียดเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี มีพระพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปทั้งหลายคือ เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัวยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ผ่าพระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑลประทับยืนบนสัตว์ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายคือเกิกจากการนำสัตว์ โค ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ต้วเกียวกัน มีจงอยปากเป็นครุฑมีเขาเป็นโคมีปึกเป็นหงส์ ซึ้ง โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะของพระเป็นเจ้าทั้งสาม พระพนัสบดี เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชลบุรีและชาวพนัสนิคมต่อมา เป็นต้นแบบหล่อโลหะเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ให้หอพระของอำเภอพนัสนิคมเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของชาว
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ที่ตั่ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งการปกครอง คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดกับทะเลมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และตำหนักต่าง ๆ บนเกาะสีชัง ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงที่พักในจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชัง มี 3 ช่วง ช่วงแรกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานแห่งเกาะสีชัง มนต์เสน่ห์ของเกาะสีชัง รวมไปถึงยุคเรืองรองของเกาะสีชัง พร้อมวัฒนธรรมที่เล่าขานซึ่งเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ ธรรมชาติของเกาะสีชัง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเข้าสู่เกาะสีชัง พร้อมเปรียบเทียบวันวานถึงวันนี้ของเกาะสีชัง และสุดท้ายมีข้อเสนอแนะว่าท่องเที่ยวแบบไหนจึงได้ชื่อว่าอนุรักษ์ ช่วงที่ 2 เป็นราชการบรรณานุกรมของการรวบรวมข้อมูลหนังสือเล่มนี้ ช่วงสุดท้ายเป็นภาคผนวกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของเกาะสีชัง ประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง อาชีพชาวเกาะสีชัง รวมถึงรายชื่อสถานที่ราชการทั้งหมด และรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชังทั้งหมด
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
นวดแผนไทย (มีเครื่องอบไอน้ำ นวดฝ่าเท้า ทำดอกไม้จันทน์) โดยนางประทิน เหลืองอ่อน อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เดิมเคยเป็น อสม. จากนั้นโรงพยาบาลพนัสนิคม เปิดอบรม สถานีอนามัยจึงส่งเข้าอบรมบริการให้แก่สมาชิกและคนทั่วไป คิดค่าบริการ นวดตัว ๑๐๐ บาท นวดครึ่งตัว ๕๐ บาท นวดฝ่าเท้า ๕๐ บาท อบไอน้ำ ๔๐ บาท /๒๐ นาที มีโครงการถ่ายทอดให้สมาชิกในชมรม เปิดนวดทุกวันอาทิตย์ มีการประคบด้วย อบสมุนไพรประกอบด้วย ขมิ้น พิมเสน การบูร ไพล ตะไคร้ มะกรูด ผักบุ้ง ส้มป่อย
ดูพิกัด
ในระยะแรกไปศึกษาวิธีทำไม้ดอกไม้ประดับจากเพื่อนรุ่นพี่ที่เปิดร้านขายไม้ดอกไม้ประดับที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้นำความรู้กลับมาฝึกทำไม้ประดับออกขายตามบ้านเพื่อนและคนที่ตนรู้จัก จนในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงการไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป และได้แนะนำและสอนวิธีการเสียบยอดไม้โมกให้แก่เพื่อน ๆ และผู้ที่สนใจจะทำไม้ประดับทั่ว ๆ ไป โดยไม่หวงวิชา จนในปัจจุบันมีคนที่สามารถทำไม้ประดับจากการเสียบยอดแล้วจำนวนมาก
ดูพิกัด
นายจีบ มงคลชัยฤกษ์ (ถึงแก่กรรม) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2533 สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต(กายภาพบำบัดพื้นบ้าน) บ้านเลขที่ 44/30 บ้านมาบมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง นายจีบ มงคลชัยฤกษ์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยกรรมวิธีกายภาพบำบัดพื้นบ้าน โดยมีคุณภาพชีวิตสูง ท่านคนสันโดษและเมตตาธรรม เห็นผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาดแล้ว ก็รับไว้รักษายังสถานบ้านเรือนของตน ด้วยมีอาการกินอย่างเรียบร้อย โดยไม่เจาะจงเงินค่ารักษาพยาบาลแต่ประการใด เพราะเป็นผู้เห็นคนที่เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตนี้ อยู่ในภาวะแห่งความเป็นทุกข์ เห็นทุกข์ผู้อื่นแล้วทนไม่ได้ ใช้ความรู้จากกายภาพบำบัดที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากแผนโบราณ มาทำการรักษา ปรากฏว่าได้ผลมาแล้วมากต่อมากเป็นผู้สันโดษแม้ผู้ป่วยนั้นจะมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทอง ก็ไม่เรียกร้องเห็นแก่ลาภสักการะ ถือโอกาสตักตวงสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้แก่ตนเอง ทั้งๆ ที่อาคารรักษานั้นก็ยังต้องเช่าเขาอยู่ และการครองชีพแบบสามัญชนคนธรรมดา ท่านต้องการให้สังคมมุคุณภาพชีวิตด้วยการมีคุณธรรมตราบใดที่สังคมยังไม่มีคุณธรรมแล้ว จะถือว้าสังคมมีคุณภาพชีวิตไม่ได้ เป็นอุดมการณ์อันมั่นคงและแน่วแน่ ของท่าน
ดูพิกัด
จากการชักชวนจากพี่สาวของตนเองให้ลองทำไม้กวาดเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำไม้กวาดมีอยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องลงทุนมากนัก หัดทำจนเกิดความชำนาญ และยึดเป็นอาชีพตลอดมาจนปัจจุบัน
ดูพิกัด
ศึกษาธรรมชาติของมะม่วงจนสามารถปลูกมะม่วงซึ่งให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ เกษตรกรทั่วไป ในการพัฒนาความคิดริเริ่มและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน,นักศึกษา, หน่วยงานราชการและชาวต่างชาติที่สนใจงานด้านเกษตร
ดูพิกัด
แหลมบาลีฮาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น การแข่นขันรถยนต์ งานแสดงคอนเสิร์ตและอื่นๆ จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลที่อยู่ติดกับปลายชายหาดพัทยาใต้ ทางด้านทิศตะวันตกของแหลมบาลีฮายเป็นที่ตั้งของประภาคาร ณ จุดนี้เหมาะแก่การชมแสงยามเย็นตอนพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า นั่งรับลมทะเลเย็นๆ ชมแสงไฟยามค่ำคืนของแหลมบาลีฮายและชายหาดพัทยาก็สวยไปอีกแบบ แหลมบาลีฮายอยู่ปลายสุดของถนนคนเดินพัทยาใต้ เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือไปยังเกาะล้าน แหลมบาลีฮายแห่งนี้จะตั้งออยู่บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยา การเดินทางโดยรถโดยสารปรจำทางขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตหรือเอกมัย ไปลงที่พัทยา แล้วต่อสองแถวไปแหลมบาลีฮาย โดยสารรถตู้ขึ้นได้ที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิมาถึงท่าเรือแหลมบาลีฮายเลย หรือรถยนต์ส่วนตัวมาเส้นทางมอเตอร์เวย์หรือถนนสุขุมวิท ไปออกที่พัทยาใช้ถนนสุขุมวิทผ่านพัทยาเหนือ-พัทยากลาง-พัทยาใต้แล้วมุ่งหน้าสู่แหลมบาลีฮายแล้วจะเห็นป้าย Pattay city เด่นชัด
ดูพิกัด
"เป็นที่พักผ่อนของบุคคลทั่วไปในวันหยุดราชการพร้อมครอบครัว เป็นหาดที่สวยงามหาดหนึ่งของสัตหีบ อยู่ในความดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ ที่อยู่ : ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเดินทาง : อยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี"
ดูพิกัด
"วัดน้อย นามวัดที่ประชาชนนิยมเรียก วัดน้อย วัดน้อย ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 เมตร ยาว 26 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระรอด พระหลิม พระครูวิธานสุตาคม พระปลัดเอ็งเต็ก และพระครูวิสุทธิสีลากร ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 20 ตาราบงวา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8646 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบัน พระครูวิสุทธิสีลากร เป็นเจ้าอาวาส เสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และยังใช้การได้ คือ อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑.๕ เมตร วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาง ๘.๕๐ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ กุฎี เป็นตึก ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง เป็นไม้ ๒ หลัง รั้ว หรือกำแพง ก. ด้านทิศเหนือ ยาว ๓๕ เมตร ข. ด้านทิศใต้ ยาว ๗๐ เมตร ค.ด้านทิศตะวันออก ยาว ๒๕ เมตร เมรุ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ หอระฆัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๑๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙"
ดูพิกัด
พระพุทธรูปหลวงปู่หินที่มีอายุมากกว่า 300 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่หินองค์นี้ได้ลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อบ้านแหลม ชาวบ้านที่พบเห็นได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่หน้าของพระอุโบสถนอก วัดอ่างศิลาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปต่างเลื่อมใสศรัทธาและให้ความเคารพสักการะบูชาหลวงปู่หินจนเป็นที่รู้จักในหมู่นักสะสมพระเครื่อง เชื่อว่าหากมาสักการะขอพรสิ่งใดจะได้สมปราถนาทุกประการ วัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สันนิฐานจากโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดนอก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดใน ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา ปฏิสังขรณ์ใน รัชกาล ที่ 4 อยู่ตรงข้ามตลาดอ่างศิลา ก่อนถึงสะพานปลา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัคคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ดูพิกัด
"วัดช่องลม ตั้งเมื่อพ.ศ. 2427 ซึ่งมีนายโชติ ตำบลข้านโขด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๑๒ ไร่ ๑๓ วา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ เนื่้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๑๔ วา มีทีี่ธรณีสงฆ์ ๔๖๔ วา เป็นที่ดินมีโฉนดจากทางราชการ มีเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และยังใช้การได้ คือ อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ขนาดกลาง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร มีกุฎี เมรุ หอระฆัง รั้วหรือกำแพง ด้านทิศใต้ ยาว ๑๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันออก ยาว ๒๕ เมตร ปัจจุบัน พระครูวิสุทธสีลากร เป็นเจ้าอาวาส"
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมแห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 37 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีพนักงานต้อนรับ ผับบาร์ และไนท์คลับ โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นยอด ผู้เข้าพักที่สนใจในการออกกำลังกายหรือผ่อนคลาย ภายในโรงแรมยังมีจาคุซซี ซาวน่า ไว้รองรับความต้องการ ซึ่งโรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand