Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาของชนชาติไทยแต่โบราณอย่างย่อ ๆ จากนั้นก็กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในเรื่องประกาศห้ามมิให้เล่นแอ่วลาว ในพ.ศ.2408 พร้อมทั้งได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของพิธีศราท และได้บอกรายละเอียดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นในสมัยใด ท้ายเล่มนี้บรรณานุกรมและมีภาพประกอบเนื้อหาภายในเล่มด้วย ได้แก่ ภาพเกี่ยวกับเรื่องพระประธานแกะสลักด้วยไม้ประดู่ ที่วัดผ้าขาวใหญ่ พระติ้ววัดหัวถนน บ้านไผ่ล้อม ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม หมู่บ้านบุ้งคล้า และหมู่บ้านหนองปึก
ดูพิกัด
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อเหมือน เป็นบุตรของนายเคน นางหนู เคโกศรี เป็นชาวบ้านกลางโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2405 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 5 คน เริ่มบวชเป็นพระที่วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2439 มีฉายาว่า อินฺทสโร ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบ้านกลาง เมื่อพ.ศ. 2441 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอธิการ เพ็ง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2479 หลวงพ่อเหมือน เป็นพระภิกษุทางสายวิปัสสนา ซึ่งท่านได้ศึกษามาจากพระอาจารย์บา วัดใต้ต้นลาน ตำบลไร่หลักทอง เป็นพระบริสุทธิ์ มีอัธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีต่อบุคคลทั่วไปนอกเหนือไปจากการก่อสร้างถาวรวัตถุ พัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้าน เช่นสร้างพระอุโบสถ หลังใหม่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สร้างโรงเรียนประชาบาลในบริเวณวัดและสร้างกุฏิใหม่ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น หลวงพ่อเหมือน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง และพระอุปัชฌาย์มาจนสิ้นอายุไขย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2489 รวมอายุได้ 85 ปี สมณเพศ 50 พรรษา
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและคณะได้รวบรวมวิธีการทายโจ๊กซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชลบุรี จากประสบการณ์ เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทายโจ๊กเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของปริศนาและโจ๊ก วิวัฒนาการของโจ๊ก รูปแบบโจ๊กปริศนา 10 แบบ คำประพันธ์ที่จะนำมาสร้างโจ๊ก การสร้างโจ๊ก ประโยชน์ของโจ๊ก นายโจ๊กที่ดี ผู้ทายโจ๊กที่ดี ระเบียบการทายโจ๊ก แบบฝึกทายปริศนา แบบฝึกหัดทายโจ๊ก เฉลยปริศนาและเฉลยแบบฝึกหัดทายโจ๊ก
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้พิมพ์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เนื่องในวันเสด็จสวรรคตครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระอารามนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2430 เนื้อหาภายในเล่มผู้เขียนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาพระบาทบางทรายชลบุรีว่าตั้งอยู่บนเขาหย่อม ๆ ทางด้านเหนือของจังหวัดชลบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร รอบ ๆ บริเวณเขาบางทราย มีโบราณสถานตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระเจดีย์ พระวิหารล่าง ศาลาเก้าห้อง หอระฆังปูน มณฑปพระพุทธบาท พระพุทธบาทสององค์ พระจันทร์ศิลา และพระเจดีย์ตัน แต่ละแห่งจะให้รายละเอียดรูปลักษณะและบริเวณที่ตั้งพร้อมภาพประกอบ ท้ายสุดของเล่มมีจดหมายเหตะพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเขาบางทราย ชลบุรี พ.ศ. 2430
ดูพิกัด
ชอบการประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่หนุ่มได้รับการถ่ายทอดการทำสายรุ้งมาจากบิดา ทั้งฉัตร ตุ้ม และมะโหด เพื่อใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บวชนาค เป็นต้น ในสมัยก่อนการจัดงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดสายรุ้ง และประดับบริเวณศาลาวัด ในหมู่บ้าน และรอบๆ บ้าน
ดูพิกัด
ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นการทำบุญที่นิยมทำกันในวันออกพรรษา คือจะทำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดืน ๑๑ หรือหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดืน ๑๑ ซึ่งแล้วแต่ความตกลงใจ ร่วมกันกับทางวัดและทางบ้าน ซึ่งคำว่า ตักบาตรเทโว หรือ เรียกชื่อเต็มว่า "เทโวโรหนะ" นั้นแปลว่า การหย่งลงเทวโลก หรือเรียกการตักบาตรอีกชื่อหนึ่งว่า ตักบาตรดาวดึงส์ คุณค่าของประเพณีที่มีต่อชุมชน - เพื่อเป็นการนำความสวัสดีแก่บุคคลและครอบครัว - สร้างความสามัคคีในชุมชน
ดูพิกัด
อ่างศิลา ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยหินประเภทหินแกรนิต และหินทราย เดิมเรียกว่าอ่างหิน ทำให้เกิด อาชีพที่สำคัญของชาวตำบลอ่างศิลา คือ อาชีพแกะสลักหิน คนทั่วไปจะนึกถึง คือ ครกหิน เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าพื้นเมืองที่นำชื่อเสียงมาให้แก่ชาวตำบลอ่างศิลา ตั้งแต่อดีต จนถึงจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากครกหินอ่างศิลามีจุดเด่นอยู่ที่ หินมีความแข็งแกร่ง ตำแล้วไม่เป็นทราย ชาวตำบลอ่างศิลายังนำหินมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูป ซึ่งมีความสวยงามมาก นายพนม บรรเทาทุกข์ เรียนรู้วิธีการทำครกหินจากญาติ หัดทำมาตั้งแต่อายุยังน้อย ทำมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี ปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น ทีเจียรหิน เครื่องขัด และเครื่อตัดหิน เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยทำครกอยู่หลังร้าน หน้าร้านมอบให้ภรรยาเป็นผู้ขาย มีทั้งครกจากหินแกรนิต และครกหินอ่างศิลา ซึ่งครกหินอ่างศิลาจะมีราคาค่อนข้างสูง เพราะหินหายากเนื่องจากได้ปิดบ่อหินไปแล้ว สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งรับมาจากโรงงานและที่ทำด้วยตนเอง มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจ รุ่นลูกไม่มีผู้ใดสนใจในการทำครกหิน ผู้สนใจสามารถไปเรียนรู้เรื่องการทำครกหินได้
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดจากบิดา โดยดูบิดาทำมาตั้งแต่เป็นเด็กและบิดาได้สอนวิธีการทำให้แก่ตนโดยจะเน้นชิ้นงานที่ละเอียดอ่อน และเทคนิคในการทำ นอกจากนี้ยังจำผลงานของบุคคลอื่นบ้างและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวร สวยงาม ประณีตเป็นที่ถูกใจของผู้ที่มาว่าจ้างให้ทำ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรหลานในครอบครัว
ดูพิกัด
เดิมนายประวิทย์ วนัสบดี มีอาชีพเกษตร ต่อมาพืชผลเสียหายจากแมลงศัตรูพืชทำให้ผลผลิตเสียหาย ถึงเวลาขายผลผลิตก็ขาดทุน จึงได้คิดและทดลองทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและได้นำไปฉีดพ่นไล่แมลงก็ได้ผล จึงได้พัฒนาการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การถ่ายทอดวิชาการทำปุ๋ยชีวภาพให้แก่ผู้สนใจนำไปผลิตและใช้ฉีดพ่นผลผลิตของครอบครัวได้ผลดี
ดูพิกัด
วัดนาลิกวนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านตะเคียนเตี้ย ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 40 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ มีพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดนี้ตั้งเมื่อพ.ศ. 2437 เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดตะเคียนเตี้ย เพราะมีต้นตะเคียนใหญ่แต่เตี้ย แต่ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่า วัดนาลิกวนาราม เพราะมีต้นมะพร้าวอยู่รอบบริเวณวัดจำนวนมาก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วัดตรอกแซง ตั้งอยู่ที่ ต.โป่ง อ.บางละมุง วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2524
ดูพิกัด
วังโบราณพระจุฑาธุราชฐาน หรือพระราชวังโบราณบนเกาะสีชังที่รัชกาลที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน ประกอบด้วยตึกหลายหลังซึ่งผสมผสานด้วยอิทธิพลแบบตะวันตก อันเป็นสิ่งสะท้อนถึงการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติของสังคมไทยในช่วงดังกล่าว การก่อสร้างประกอบด้วยตึก 3 หลัง คือ ตึกวัฒนา พระตำหนักทรงปั้นหยา เรือนไม้ลวดลายขนมปังผิง อยู่ติดชายหาดท่าวัง ตึกผ่องศรี หรือศาลาแปดเหลี่ยม ตึกอภิรมย์ พระราชวังจุฑาราชฐานนี้ ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ ตำหนัก 14 หลัง และศาลา 1 หลัง ส่วนพระราชวังไม้สัก ได้รื้อถอนย้ายมาก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆ ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีก เช่น สระน้ำ บ่อน้ำ สะพานท่าเทียบเรือ และประภาคาร นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถนำเที่ยวรอบเกาะ ซึ่งมีรถสามล้อเครื่องนั่งได้ 4-5 คน บริการจากท่าเทียบเรือไปชมสถานที่ต่างๆ โดยรอบเกาะ ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงกว่า มีอัตราค่าบริการประมาณ 250 บาท หรือจะเลือกนั่งรถเที่ยวชมเพียงครึ่งรอบก็ได้ อัตราค่าบริการประมาณ 150 บาท
ดูพิกัด
เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่เจริญขึ้นในช่วงสมัยทวารดีและพัฒนาการสืบเนื่อง ต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมความเชื่อจากอาณาจักรเขมรโบราณชื่อของเมืองพระรถนั้นมีที่มาจาก ชื่อของพระรถเสน โอรสของพระเจ้ารณสิทธิ์แห่งกุตารนครที่เกิดจากนางเภาน้องคนสุดท้องในตำนานนิทานพื้นบ้าน เรื่อง นางสิบสอง ลักษณะของเมืองพระรถจากการสำรวจพบว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ
ดูพิกัด
"เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ มีชายหาดเล็กๆ น้ำทะเลใสสะอาด ที่พักหลายแห่ง ช่องแสมสารเป็นแหล่งดำน้ำ ตกปลาที่ดีแห่งหนึ่งมีเกาะหลายเกาะ เช่น เกาะแรด เกาะจวง เกาะจาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในเวลากลางวัน แต่ไม่อนุญาตให้พักค้างคืน ที่อยู่ : เส้นทางสัตหีบท่าเรือพาณิชย์-สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเดินทาง : เส้นทางสัตหีบท่าเรือพานิชสัตหีบ แยกซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือ"
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
โรงแรมที่ตั้งอยู่ในพัทยาเหนือ (พัทยาสาย 3) ที่ไม่พลุกพล่านแห่งนี้มีทำเลที่เดินทางสะดวก อยู่ใกล้กับมินิสยาม ห้างสรรพสินค้า เช่น คาร์ฟูและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลายร้าน และหากคุณต้องการไปยังชายหาดก็ใช้เวลาขับรถเพียงไม่นาน เบลล่า วิลล่า เซอร์วิสด์ อพาร์ทเม้นท์ บริการห้องพักจำนวน 77 ห้องที่สะอาดและกว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมเคาน์เตอร์ประกอบอาหาร ไมโครเวฟ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย รวมทั้งมีระเบียงส่วนตัวให้ผู้เข้าพักได้นั่งผ่อนคลาย สิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนกลางของโรงแรมได้แก่ห้องอาหารซึ่งบริการอาหารเช้าแสนอร่อยให้คุณก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ หรือช้อปปิ้ง นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายและเซาน่าเพื่อความสะดวกสบายอย่างสูงสุดของผู้เข้าพักอีกด้วย
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2021 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand