Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประจำปีพ.ศ. 2542 นายนุกูล ศรีสุดใจ เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดสมุทราสาคร ปัจจุบันอายุ 46 ปี มีอาชีพ รับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หัวหน้าหมวดวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะไทยและงานศิลปะสากล มีความรัก ความสนใจ อุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะมาโดยตลอด นับแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานลงรักปิดทอง(ลายรดน้ำ) งานสร้างสรรค์ศิลปะทุกชิ้น ได้รับการยอมรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อไปใช้ประโยชน์และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นายนุกูล ศรีสุดใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี สามารถสร้างฐานะอันมั่นคงให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ในการส่งเสริมการศึกษาต่อนักเรียน ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเยาวชนของชาติ
ดูพิกัด
พระครูพินิจสมาจาร อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อโด่ ชัยเสอม เมื่อสมัยเป็นเด็กได้รับการศึกษา จากพระอาจารย์ปั้น เจ้าอาวาสวัดนามะตูมสมัยนั้น หลวงพ่อโด่ อุปสมบทที่วัดนามะตูมมีพระอาจารย์เพ็ง เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีคู่กับวิชาคาถาอาคมกับอาจารย์ปั้นและอาจารย์เพ็งเมื่อเรียนจบจากอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ออกธุดงค์หาอาจารย์ทางเวชมนต์คาถาอาคมต่อไปอีก เช่น หลวงพ่อสังข์ วัดเนินสังข์ ตำบลไร่หลักทอง และ หลวงพ่อทิม วัดละหานไร่ เป็นต้น หลวงพ่อโด่ เป็นเจ้าอาวาสแทนอาจารย์ปั้น เมื่อพ.ศ. 2440 เป็นเจ้าคณะตำบลนามะตูม เมื่อพ.ศ. 2476 เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อพ.ศ. 2481 พร้อมกับสมณศักดิ์ พระครูพินิจสมาจาร และได้เป็นพระครูชั้นเอก เมื่อพ.ศ. 2512 หลวงพ่อโด่ เป็นพระอาจารย์ที่มีคาถาอาคมขลัง เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งใกล้ไกล วัดใดทำพิธีปลุกเสกเหรียญและวัตถุมงคลใด ๆ ต้องมีรายนามของหลวงพ่อโด่รวมอยู่ด้วย ทุกครั้ง รวมทั้งการรับนิมนต์ เจิมบ้าน เจิมรถ เจิมป้าย ฯลฯ หลวงพ่อโด่ นอกจากเป็นพระที่มีคาถาอาคมแล้ว ยังเป็นพระหมอยาแผนโบราณรักษาหลายโรค ยังทำให้ท่านมีชื่อเสียง ผู้คนเข้าไปกราบไหว้ขอเป็นเจ้าของวัตถุมงคลไม่ขาดสาย เฉพาะอย่างยิ่งเหรียญงานฝังลูกนิมิต เหรียญรุ่น จปร. และแหนบรุ่นต่าง ๆ หลวงพ่อโด่ มรณภาพเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 และสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเป้นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2518
ดูพิกัด
หนังสือตำนานเมืองพระรถเล่มนี้ ใช้เป็นคู่มือท่องเที่ยวและทัศนศึกษาอำเภอพนัสนิคม ตั้งแต่ตรั้งเป็นอินทปัตนครและเมืองพระรถ ภายในเล่มนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 1. ประวัติพนัสนิคม มีทำเนียบนายดำเภอพนัสนิคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 42 คน พร้อมทั้งการแบ่งพื้อนที่การปกครองเป็น 19 ตำบล รวม 185 หมู่บ้าน 2. อินทปัตนครเกิดก่อนเมืองพระรถ กล่าวถึวประวัติความเป็นมา ของเมืองอินทปัต 3. รถเสนชาดกแบบชาวบ้านเป็นการเล่าเรื่องรถเสนชาดกจากต้นฉบับเดิม 4. อิทธิพลตำนานพระรถเมรี ซึ่งมีการแปลรถเสนชาดกจากภาษามคธเป็นภาษาไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระรถเมรี ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 5. วัดโบสถ์เกิดก่อนเมืองพนัสนิคม ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่น่าสนใจหลายอย่างของวัดโบสถ์ 6. วัดใต้ต้นลานอดีตหมู่บ้านลาว กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด 7. แหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาที่น่าสนใจให้ความเพลิดเพลินและเหมาะแก่การเรียนรู้แต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาอย่างย่อ ๆ 8. จักสานงานอาชีพชาวพนัสนิคม กล่างถึงจักสานที่ผลิตขึ้นเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ พัฒนาให้เป็นของดีมีราคา อละกลุ่มอาชีพจักสานในแต่ละหมู่บ้านและตำบล 9. พาไปซื้อเครื่องจักสานพนัสนิคมถึงแหล่งผลิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง ด้วยกัน
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ยาแก้ไข้ ยารุเลือดบำรุงธาตุ ยาลม ยาพยาธิ ยาทาลิ้น เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยยาว่าด้วยตำรายาแก้ไข้อีดำ อีแดง ว่าด้วย อาการของธาตุทั้งสี่ในร่างกาย ยาแก้ริดสีดวง (เอกสารเลขที่ ธบ.ส.91)
ดูพิกัด
งานประดับมุก เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่โบราณเป็นงานช่างฝีมือ ที่ต้องใช้ทักษะในการฉลุเปลือกหอยมุกประดับเป็นลวดลาย ใช้ความประณีตและมีระยะเวลาในการทำงาน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มในสมัยใด
ดูพิกัด
คุณปิยะศักดิ์ รับจัดงานแต่งงาน, การแสดงต่าง ๆ รับจัดงาน organize ชลบุรี ระยอง พัทยา เช่าเครื่องเสียงนอกสถานที่ ราคากันเองร้านคิโอเกะซาวด์ ให้เช่าเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ คาราโอเกะ วงดนตรี นักร้อง โคโยตี้ พิธีกร เวที แสงสี ระบบไฟ มีทั้งชุดเล็ก ราคา 1,000 บาท และชุดใหญ่เล่นระดับคอนเสิร์ต รับจัดงานแต่งงาน งานสังสรรค์ งานกีฬา งานสัมมนา งานอีเว้นท์ โทร : 038746002
ดูพิกัด
โดยมากจะใช้ฟาดข้าวเหนียวและข้าวเบา เพราะมีจำนวนน้อยไม่พอที่จะนวดบนลานนวดข้าว เป็นถังขนาดใหญ่ทำด้วยไม้เป็นรูปวงรี กว้าง ๒ ศอก ยาว ๓ - ๔ ศอก สูงประมาณ ๒ ศอก ประกอบด้วยบันไดฟาดข้าววางตามความยาวของถัง และมีเสื่อลำแพนตั้งไว้กันข้าวเปลือกกระเด็นออกมาจากถัง สามารถลากไปตามพื้นนาชื้นๆได้ เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วถังนี้ยังนำมาเป็นที่เก็บข้าวเปลือกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาเหมือนในอดีต ที่มีการประยุกต์หรือปรับเปลี่ยน และมีแนวโน้มจะสูญหาย จึงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งจะทำในวันที่ 12-17 เมษายน ของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เป็นการรวมพลังความสามัคคี และเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ดูพิกัด
เดิมมีความสนใจในการประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้พบเห็นผลงานประดิษฐ์ดอกไม้ในงานแสดงสินค้าในหลาย ๆ แห่ง จึงเกิดความสนใจมาก และได้เข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากหน่วยงานที่เปิดอบรม และได้ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ ทำให้เกิดความชำนาญ
ดูพิกัด
วัดบึงวรสถิตย์ หรือวัดบึงล่าง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นอารามราษฎร์ ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอาจารย์เขียวเดินทางจากวัดบุญญฤทธยาราม (วัดบึงบน) มาถางที่วัดตรงปัจจุบันแล้วตั้งเป็นวัดขึ้น ในครั้งนั้นชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกวัดนี้ว่า "วัดไร่บ้านบึง" บริเวณหน้าวัดมีพระพุทธไตรโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยโลหะรมดำ ประดิษฐานอยู่บนแท่นหินอ่อน
ดูพิกัด
อยู่ใกล้กับท่าเรือจุกเสม็ดหรือท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นหาดยาวประมาณ 200 เมตร เหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ สุดปลายหาดคืแหลมปู่เจ้าประดิษฐานศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ดูพิกัด
วัดคลองมือไทร ตั้งอยู่ที่บ้านคลองมือไทร ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดคลองมือไทร ตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2526 โดยนายป๋อง นักประพันธ์ เป็นผู้ถวายที่ดิน จำนวน 12 ไร่ และต่อมานายปกรณ์ พงษ์ชมพร ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 4 ไร่ และเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 มีเจ้าอาวาสคือพระบุญศรี ปภากโร
ดูพิกัด
ห้องสมุดได้จัดบริการมุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และตามความต้องการของประชาชน มีการบริการยืม – หนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ใช้บริการ และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายประชาชน เช่น โครงการเข้าถึงประชาชน และคาราวานแก้จน ฯลฯ เป็นที่นัดพบของประชาชนในชุมชน
ดูพิกัด
เป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของ ดร.ปัญญา โชติเทวัญ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธเจ้าปางประสูติพระหัตถ์ขวาชี้ฟ้า พระหัตถ์ซ้ายชี้ดิน สูง ๙.๒๘ เมตรที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมและให้สัจธรรมมากมาย เพื่อเปิดประเด็นไปสู่ความคิดในทางโลกได้ นอกจากนี้ยังมี คัมภีร์ทองคำจากประเทศจีนอีกด้วย มีรายละเอียดดังนี้ เป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของ ดร.ปัญญา โชติเทวัญ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธเจ้าปางประสูติพระหัตถ์ขวาชี้ฟ้า พระหัตถ์ซ้ายชี้ดิน สูง ๙.๒๘ เมตรที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมและให้สัจธรรมมากมาย เพื่อเปิดประเด็นไปสู่ความคิดในทางโลกได้ นอกจากนี้ยังมี คัมภีร์ทองคำจากประเทศจีนอีกด้วย
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 41 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีรูมเซอร์วิส Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ และที่จอดรถ แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับ จาคุซซี สวน และห้องฟิตเนส ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่วิลล่า วนิดา การ์เด้น รีสอร์ทแห่งนี้
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
สวนร่มรื่นที่สามารถพบปะผู้คน วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand