Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับของกองวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิมพ์ตามโครงการพัฒนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจกจ่ายโรงเรียนต่าง ๆ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2504 ประกอบด้วย ภูมิประเทศและสภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี พืชผลและอุตสาหกรรม การคมนาคม ตำนานเมืองชลบุรี โบราณสถาน วัดอินทาราม (วัดใหญ่อินทราราม) วัดเขาพุทธบาท บางทราย เมืองศรีพะโร อ่างศิลา บางแสน บ่อน้ำร้อน ศรีราชา เกาะลอย เกาะสีชัง หาดพัทยา สัตหีบและเมืองพระรถ พร้อมแผนที่ประเทศไทย แผนผังเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรี แผนที่เขตท้องที่บางแห่งในตำบแสนสุข ตำบลบ้านปึก และตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรีและจังหวัดชลบุรี แผนที่ท้องที่ตำบลบางละมุง ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ. 2504 พร้อมภาพประกอบขาวดำ เช่น ตึกมหาราชที่อ่างศิลา อ่างศิลา ชายทะเลบางแสน ทิวทัศน์ในบริเวณหาดบางแสน ทางขึ้นเขาสามมุข ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (เก่า) บริเวณบ่อน้ำร้อน โรงเรมแสนสำราญบางแสน เกาะสีชัง หาดพัทยา และแหลมฟานศรีราชา
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระภายในเล่มกล่าวถึง เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของชลบุรีประกอบด้วยตราประจำจังหวัดชลบุรี คำขวัญประจำจังหวัด รวมถึงประวัติพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ในช่วงแรก ถัดมาเป็นเนื้อหาการให้ข้อมูลเอกลักษณ์ท้องถิ่น ลักษณะภูมิศาสตร์จังหวัด มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประวัติเมืองในยุคแรกถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีต่าง ๆ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดอาหารและขนบพร้อมกับกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดชลบุรี และข้อมูลประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชัง มี 3 ช่วง ช่วงแรกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานแห่งเกาะสีชัง มนต์เสน่ห์ของเกาะสีชัง รวมไปถึงยุคเรืองรองของเกาะสีชัง พร้อมวัฒนธรรมที่เล่าขานซึ่งเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ ธรรมชาติของเกาะสีชัง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเข้าสู่เกาะสีชัง พร้อมเปรียบเทียบวันวานถึงวันนี้ของเกาะสีชัง และสุดท้ายมีข้อเสนอแนะว่าท่องเที่ยวแบบไหนจึงได้ชื่อว่าอนุรักษ์ ช่วงที่ 2 เป็นราชการบรรณานุกรมของการรวบรวมข้อมูลหนังสือเล่มนี้ ช่วงสุดท้ายเป็นภาคผนวกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของเกาะสีชัง ประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง อาชีพชาวเกาะสีชัง รวมถึงรายชื่อสถานที่ราชการทั้งหมด และรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชังทั้งหมด
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) นายพิสิษฐ์ เสนานันท์สกุล เป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีและประณีต ทันสมัย การถ่ายภาพของนายพิสิฐ ได้รับความนิยม ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในอำเภอ จังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งนายพิสิฐ ได้นำความรู้ ความสามารถ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาการถ่ายภาพ เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นนักเขียนเชิงอิสระวิชาการถ่ายภาพ อีกทั้งนิทรรศการแสดงผลงานอย่างหลากหลาย ผลงานแต่ละชันบ่งบอกถึงความงามด้านศิลปะที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยิ่งควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นายพิสิฐเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
ดูพิกัด
เมื่อมีการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและอ่างเก็บน้ำมาบประชันได้รับเลือกเป็นสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ ซึ่งต่อมาสนามแห่งนี้ก็เป็นสนามฝึกซ้อมแข่งขันเรือของสมาคมเรือพาย และของกองทัพเรือ ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่ เทศบาลเมืองหนองปรือและเทศบาลตำบลโป่งได้มีมติให้มีการจัดประเพณีการแข่งขันเรือยาวพัทยา โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2544 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานถ้วยรางวัลการแข่งขัน นำความปลาบปลื้มแก่ผู้จัดการแข่งขันและพี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันครั้งแรก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานเห็นว่าการจัดงานประสบความสำเร็จที่เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย จึงได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาจนเป็นประเพณีประจำทุก
ดูพิกัด
ได้เรียนรู้มาจากตาและยาย เนื่องจากมีอาชีพสานเข่งหวายมาก่อน ได้ฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี จนเกิดความชำนาญ เป็นวิทยากรประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
การปลูกสละคล้ายกับหางมะพร้าว แต่มีหนามแข็งแหลมยามเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ต้องการน้ำตลอดปีไม่ชอบแสงแดดจัด ... ร่มเงาที่มีความจำเป็นสำหรับสละ ควรปลูกกระถิ่นเทพาเป็นพืช ร่มเงาสวนละอองน้ำเริ่มสร้างสวนในปี 2536 โดยซื้อที่ดินที่ใช้ปลูกอ้อย และนำไปสร้างผลไม้ โดยมีพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยปลูกขนุน (พันธุ์ทองส้ม) มะพร้าว จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพราะคิดค้นระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ และสละเนินวงปลูกใต้ร่มมะพร้าว
ดูพิกัด
นางละม่อม พูลศิริมงคลชัย เป็นชาวอ่างศิลาโดยกำเนิด ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกะปิมาจากมารดา ซึ่งตนเองทำกะปิมากว่า ๒๐ ปี ลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากกะปิที่อื่น คือ ทุกขั้นตอนสะอาด วัตถุดิบเป็นกุ้งเคยล้วนๆ ไม่มีหอย หรือ ส่วนอื่นมาเจือปน เริ่มต้นด้วยการนำกุ้งเคยที่ช้อนได้จากทะเลมาล้างให้สะอาด เคล้าด้วยเกลือแล้วใส่หลัวทิ้งไว้ วันที่ ๒ นำหลัวกุ้งเคยไปตากแดด ขย้ำน้ำออก ทำเช่นนี้ ๕ - ๖ วัน จนน้ำหมดและกุ้งเคยแหลก นำกุ้มเคยที่แหลกมาปั้นเป็นก้อน แล้วตากอีก ๒ แดด นำก้อนเคยมายีให้แหลกมาอัดใส่ในตุ่ม ไม่เปิดฝ่าเป็นเวลา ๖ เดือน จึงเปิดออกรับประทานได้ กุ้งเคยที่เป็นวัตถุดิบจะมีมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
ดูพิกัด
นายบำรุง บุญชู เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ที่ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 54 ปี เป็นผู้มีใจรักด้านดนตรีมาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อแรกเรียนชั้นประถมศึกษา เคยใช้ซังข้าวปาดลิ้นเจาะรูนำมาเป็นเพลงแทนขลุ่ย และเคยใช้ไม้รวกทำเป็นขลุ่ยเป่าเป็นเพลงได้ไพเราะ มีความสนใจเสียงขิมว่ามีความไพเราะซาบซึ้ง จึงได้เพียรพยายามฝึกหัดจากวงดนตรีไทยของลุง ซึ่งรวมวงสมัครเล่นในหมู่บ้าน จนในที่สุดได้เล่นรวมวง และออกแสดงในงานและวันสำคัญต่าง ๆ เช่นในงานประเพณีพื้นบ้าน จนเป็นผู้มีความชำนาญในเครื่องสายเป็นอย่างดี สามารถเทียบเสียงเครื่องดนตรีและแต่งเสียงได้กลมกลืนให้เสียงเพี้ยนน้อยที่สุดมีความรู้ความสามารถเล่นดนตรีไทยได้ทุกชิ้น โดยเฉพาะเครื่องสายและออร์แกน นับได้ว่านายบำรุง บุญชู มีความสามารถและความชำนาญในด้านศิลปะการแสดงดนตรีไทยอย่างแท้จริง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายบำรุง บุญชู เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง ด้านการดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2538
ดูพิกัด
วัดเขาแตงอ่อน ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาแตงอ่อน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 129 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 เพราะเดิมสถานที่ บริเวณนี้เป็นที่ปลูกแตง ชาวบ้านจึงเรียกว่า เขาแตงอ่อน และตั้งชื่อวัดตามชื่อภูเขา
ดูพิกัด
วัดดอนดำรงธรรม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
ดูพิกัด
อยู่ที่บ้านไร่กล้วย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2501 ในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่งดงามมาก มีภาพแสดงคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยรอบภายในพระอุโบสถ บริเวณวัดยังมีหลวงพ่อโสธรจำลอง ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
วัดป่าธรรมชาติ
ดูพิกัด
นามวัดราษฎร์บำรุง นามวัดที่ประชาชนนิยมเรียก วัดราษฎร์ วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๐ ซึ่งมี นางจ้อย จิรวัธน์ ตำบลบางปลาสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๕ วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อพ.ศ.๒๔๒๐ เนื่องที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ปัจจุบันมีเนื้อที่ ที่ตั้งวัดทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๗ วา เป็นที่ดินมีโฉนด โฉนดที่ ๓๕๐๖ โฉนดที่ ๙๑๘ เสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง คือ อุโบสถา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ขนาดกลาง วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ขนาดกลาง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ขนาดกลาง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ รั่ว หรือกำแพง ก.ด้านทิศเนือ ยาว ๙๐ เมตร ข.ด้านทิศตะวันตก ยาว ๗๐ เมตร หอระฆัง กวาง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ขนาดกลาง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ และมีอาคารเรียนปริยัติธรรมของวัด ๑ หลัง ขนาดใหญ่ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ ปัจจุบัน พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สระว่ายน้ำ
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 3-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 15 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2003 โรงแรมแห่งนี้ได้ผสมผสานบริการชั้นหนึ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 3-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 39 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร และคอฟฟี่ช็อปที่โรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง และสวน ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand