Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพชลธารมุนี หรือหลวงพ่อวิเชียร เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึง ประวัติและผลงานของหลวงพ่อขณะมีชีวิตอยู่ รวมข้อมูลที่หลวงพ่อวิเชียร สร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว สมเด็จ ลูกประคำแร่น้ำพี้ สีผึ้งสาริกา และนางกวัก รุ่นต่าง ๆ ระหว่างพ.ศ. 2481 ถึงพ.ศ. 2536 รวม 38 รุ่น แต่ละรุ่นให้ข้อมูลที่พ.ศ. ที่สร้าง รูปแบบขององค์พระ พุทธคุณพร้อมภาพประกอบนอกจากนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ข้อคิดกว่า 10 เรื่อง เช่น สาธุนรธรรม จดหมายจากพญายม เข็มขัดหยก หมูมือคน วิธีดับทุกข์เพราะ...ธรรมะ เจ้าเป็นใคร...เจ้าไปไหน ธรรมดาชีวิต กรรมบันดาล และคาถากันตาย
ดูพิกัด
พระครูธรรมสารอภินันท์(หลวงพ่อแดง) เป็นชาวเขมร เมืองพระตะบอง เมื่อบวชแล้ว ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างศิลาก่อน ภายหลังได้ย้ายเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามนี้นานถึง 53 ปี มรณภาพในปีพุทธศักราช 2490 อายุได 84 ปี เป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยเป็นอย่างดี ไม่สะสมบริขารเกินความจำเป็น เป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณในทางสมณะ มีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิย์และประชาชนในถิ่นใกล้ไกลที่รู้กิตติศัพท์ของท่านมีผู้นิยมนำบุตรธิดามาถวายเป็นลูกบุญธรรมมากมาย ปัจจุบันนี้ ชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่าน ยังปรากฎอยู่ในหมู่ศิษย์และประชาชนทั่วไป ที่เคารพนับถืออย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงวันที่ 2 สิงหาคมทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านบรรดาศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกาวัดใหญ่ฯ ประชาชนผู้ที่เคารพนับถือต่างมาร่วมการบำเพ็ยกุศลถวายอย่างเนืองแน่น ไมเคยขาด จตุปัจจัยที่มีผู้นำมาถวาย ทางวัดใหญ่อินทาราม โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิไว้ชื่อว่า มูลนิธิหลวงพ่อแดง นำดอกผลมาช่วยเหลือบำรุงการศึกษาพระประยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดใหญ่อินทาราม ซึ่งมาจากต่างจังหวัดปีละมิใช่น้อย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.ม.ศ.) จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 ม.ค 51 ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เนื้อหาภายในเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี รวม 19 แห่ง ได้แก่ สระสี่เหลี่ยม เมืองพระรถ เมืองพญาเร่ โคกพนมดี วัดใต้ต้นลาน เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง พระจุฑาธุชราชฐาน ตึกมหาราชและตึกราชินี วัดบางเป้ง อาคารพระปริยัติธรรม วัดอ่างศิลา วัดตาลล้อม ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ ศาลจังหวัดชลบุรี(หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ วัดโบสถ์ วัดต้นสน วัดใหญ่อินทราราม และวัดบางพระวรวิหาร ซึ่งมี 15แห่ง ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ดูพิกัด
คัมภีร์โรคนินทาน เป็นหนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้าย 1.ตำราแก้ธาตุ ทั้ง 4 ของร่างกาย คือ ปฎวิธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 2.ตำราดูฤกษ์ในการดินยา 3.ยาแก้โรคต่างๆ เช่นยามะบันจบ ยาแก้ไข้ ยาแก้ปาก ยาทาตัว เป็นต้น (เอกสารที่ ชบ.ส.87)
ดูพิกัด
ตัวกลองทำด้วยโลหะแล้วขึงหน้ากลอง ด้วยหนังสัตว์ ซึ่งนายประทวน บุญผึ้ง บอกว่าถ้าใช้หนังค่างจะถือว่า เป็นหนังที่ดีที่สุด รองลงมาก็เป็นหนังแพะ นายประทวน ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้หนังวัวและหนังงู ซึ่งถ้าเป็นหนังวัว ต้องลอกหนังให้บาง เสียงจะได้ไม่ทึบ และถ้าเป็นหนังงู ที่มีอายุพอสมควร เพราะถ้าเป็นงูอายุน้อยหนังจะขาดง่าย เมื่อขึงหน้ากลอง แล้ว จะใช้ผ้าสีตัดเย็บเป็นกระโปรงประดับตกแต่งกลองให้สวยงาม การสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมดนตรี “กลองยาว” ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการทำเครื่องดนตรีมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ผู้ทำต้องมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และผู้จะทำกลองยาวใช้เอง นั้นจะต้องผ่านการครอบครู ตามขนบความเชื่อของโบราณ เพื่อให้รอดพ้นจากอันตราย ที่เกิดจากของมีคมขณะทำกลองยาว อีกทั้งผู้ทำต้องมีใจรักอย่างยิ่ง อนึ่งหากกลองมีการชำรุดการซ่อมแซมก็ทำได้ยาก เนื่องจากวัสดุที่ใช้ขึงหน้ากลอง หรือซ่อมแซมตัวกลองหากไม่มีฝีมือเพียงพอ จะทำให้การซ่อมแซมไม่ได้คุณภาพตามเดิม ประกอบกับในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรในการขึ้นรูปตัวกลองยาวจึงทำให้สะดวกมากขึ้นคนจึงไม่นิยมทำกลองขึ้นใช้เอง จากการขุดด้วยมือ แต่คุณภาพของเสียง กลองที่ทำจากมือจะมีคุณภาพเสียงดีกว่ากลองที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปัจจุบันสถานที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
นายขจร รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ได้เรียนรู้เรื่องการทำครกหิน จากบิดาตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นที่ไว้วางใจของบิดา และสานต่อการทำครกหินมากกว่า ๓๐ ปี จนได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีนอกจากนั้นยังมีความคิดริเริ่มาสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบของหิน มาเป็นรูปต่าง ๆ เช่น รูปเห็ด ปลาโลมา เพื่อใช้ในการตกแต่งสวนหย่อม การทำหินหมุน โดยใช้แรงดันน้ำดันหินให้หมุนโดยการตั้งองศา เป็นเทคนิคการทำให้หินหมุนจนเป็นที่นิยมและแพร่หลาย มีผู้สนใจประกอบด้วยนักศึกษาและกลุ่มแม่บ้าน มาศึกษาดูงานเสมอซึ่งได้เป็นวิทยาการสอน หรือ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจและเป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
ดูพิกัด
ในอดีตเคยไปทำงานโรงงานในกรุงเทพ ฯ ได้ไปช่วยรุ่นพี่ที่สถาบันเพาะช่างทำงาน ก็คืองานประดิษฐ์จากกระดาษ(PAPER MARCHAC) และได้เรียนรู้จากรุ่นพี่และต่อมาได้มาทดลองทำและได้คิดค้นวิธีการทำ พัฒนารูปแบบจนชำนาญและนำออกจำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่งจอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัว และได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจทุกคนด้วยความเต็มใจ
ดูพิกัด
นายชฏิล นักดนตรี เป็นบุตรนายสุข และนางหุน นักดนตรี เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2474 อายุ 76 ปี สมรสกับนางคำนึงสุข นักดนตรี มีบุตร-ธิดา 3 คน ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนิสิตปริญญาโท ภาคสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) นายชฏิล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่ยังเยาว์ ได้รับการฝึกฝนดนตรีไทยมาจากบิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านดนตรีไทยกับครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) และมีความชำนาญในการบรรเลงฆ้องวง เป็นพิเศษ ซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีหลักของดนตรีไทย ระหว่างที่นายชฏิล ปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา) นิสิต นักศึกษาสนใจและต้องการเรียนเครื่องสาย นายชฏิลจึงได้ศึกษาทางด้านเครื่องสายกับครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน) และครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลจนสามารถบรรเลงเพลงซอ บรรเลงเครื่องสาย และขับร้องเพลงไทยได้อย่างดีเยียม จากนั้นนายชฏิลได้นำความรู้ด้านนดนตรีไทยทุกแขนงมาถ่ายทอด ฝึกสอนให้กับนิสิต นักษึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียน และได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการดนตรีไทยของนายชฏิล เป็นที่ประจักษ์แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป ทั้งในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรเชิดชูเกียรติให้นายชฏิล นักดนตรี เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2549
ดูพิกัด
การกินเจ เป็นประเพณีการถือศิลล้างบาป ตามความเชื่อของคนจีนเพื่อให้หมาดเกคราะห์กรรมต่างๆ โดยประเพณีกินเจ จะเริ่มในวันที่ ๑ เดือน ๓ ของจีนทุกปีเป็นเวลา ๑๐ วัน ซึ่งกอ่นถึงวันกินเจจะมีการกินเจก่อนเริ่มพิธี ๓ วัน เพื่อเป็นการล้างท้อง ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกิจจะต้องนุ่งขาวห่มขาว โดย ผู้ถือศิลกินเจจะมาลงชื่อที่โรงเจ ทุกคนจะถือธูปใหญ่แห่เป็นขบวน-ไปรับเทพเจ้า(หุดโจ๊ว) ขณะที่โรงเจพระจีนจะทำพิธีสวดรายชื่อผู้ที่เข้ากินเจให้เจ้าได้รับรู้ ในวันที่ ๓, ๖ และ ๙ จะมีพิธีใหญ่ ซึ่งผู้กินเจจะต้องบอยู่ที่โรงเจเท่านั้น โดยมีพระสวดตลอดทั้งวัน วันที่ ๘ ทำพิธีลอยกระทง และนำของมาไหว้ฮ่องเฮียตี๊ มีการปล่อยเต่าเพื่อสะเดาะเคราะห์วันที่ ๑๐ เป็นวันสุดท้ายของการกินเจถือว่าเป็นวันไหว้ใหญ่จะมีพิธีไหว้เจ้า วันที่ ๑๑ เวลา ๐๔.๐๐ น. ผู้กินเจทั้งหลายจะร่วมกันทำพิธีส่งเจ้า นำกระถางธูปไปลอยทะเลผู้กินเจจะกินมื้อนั้นสุดท้าย
ดูพิกัด
"อยู่ทางด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยา ทางเข้าเดียวกับโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อำมาตย์ ชายหาดมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็นหาดที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักสันโดษ ต้องการมาพักผ่อนเพียงลำพัง หรือลงเล่นน้ำ ที่อยู่ : ด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การเดินทาง : เดินทางเข้าซอย 18 นาเกลือ ตรงไปประมาณ 100 เมตร"
ดูพิกัด
วัดแหลมทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านแหลมทอง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดแหลมทอง ตั้งเมื่อพ.ศ. 2528 ผู้ดำเนินการสร้างวัดคือ พระจรัญ ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีสถานท่องเที่ยวมากมายทั้งทางบกและทางน้ำ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเริ่มจากการที่ทหารอเมริกันได้แวะขึ้นฝั่ง และเช้าบ้านพักตากอากาศที่พัทยาเป็นประจำทุกสัปดาห์ ต่อมาพัทยาจึงได้เปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านชายทะเลที่เงียบสงบมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศและพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปทัยา สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด)มีแยกขวาเข้าพัทยา หรือเดินทางไปตามเส้นทาวงหลวงพิเศษ(motor way)
ดูพิกัด
วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าแดง ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง ตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2523
ดูพิกัด
วัดบ้านห้วยกรุ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยกรุ ต.บางพระ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง ฌาปนสถาน ฯลฯ วัดห้วยกรุ ตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2514 โดยนายยี่ บัวคละ เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด และผู้ใหญ่มณี เอี่ยมสวัสดิ์ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด ประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้าง และได้ชื่อตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และมีโรงเรียนประถมศีกษา ตั้งออยู่ในวัด
ดูพิกัด
ที่แห่งนี้เป็นทำเลที่ยอดเยี่ยมสำหรับความสงบและความเงียบซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนเขียวขจีที่แผ่ครอบคลุมบริเวณโรงแรม ห้องพักทั้ง 87 ห้องในอาคาร 5 ชั้นของ โรงแรมวิวทะเล เพลส นั้นสะอาดและครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด หากคุณหิวก็มีภัตตาคารในโรงแรมที่บริการทั้งอาหารเอเชียและอาหารนานาชาติ ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีจากหาดวงอมาตย์และใช้เวลาขับรถเพียงไม่กี่นาทีไปยังหาดพัทยา นอกจากนี้ยังใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โลตัสและสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกด้วย หากคุณรู้สึกเฉื่อยชาก็ลองไปถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงดูแล้วคุณจะถูกโอบล้อมด้วยความมีชีวิตชีวาและชีวิตยามค่ำคืนที่มีสีสัน
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 53 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 2.5-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีที่จอดรถสะดวกสบาย และร้านอาหารที่โรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง และสวน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพนักงานที่เป็นมิตรเอาใจใส่ จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ เดอะ พาร์ค พัทยา อยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2.5-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 20 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand