Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ที่ตั่ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งการปกครอง คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดกับทะเลมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และตำหนักต่าง ๆ บนเกาะสีชัง ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงที่พักในจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
พระครูธรรมสารอภินันท์(หลวงพ่อแดง) เป็นชาวเขมร เมืองพระตะบอง เมื่อบวชแล้ว ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างศิลาก่อน ภายหลังได้ย้ายเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามนี้นานถึง 53 ปี มรณภาพในปีพุทธศักราช 2490 อายุได 84 ปี เป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยเป็นอย่างดี ไม่สะสมบริขารเกินความจำเป็น เป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณในทางสมณะ มีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิย์และประชาชนในถิ่นใกล้ไกลที่รู้กิตติศัพท์ของท่านมีผู้นิยมนำบุตรธิดามาถวายเป็นลูกบุญธรรมมากมาย ปัจจุบันนี้ ชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่าน ยังปรากฎอยู่ในหมู่ศิษย์และประชาชนทั่วไป ที่เคารพนับถืออย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงวันที่ 2 สิงหาคมทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านบรรดาศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกาวัดใหญ่ฯ ประชาชนผู้ที่เคารพนับถือต่างมาร่วมการบำเพ็ยกุศลถวายอย่างเนืองแน่น ไมเคยขาด จตุปัจจัยที่มีผู้นำมาถวาย ทางวัดใหญ่อินทาราม โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิไว้ชื่อว่า มูลนิธิหลวงพ่อแดง นำดอกผลมาช่วยเหลือบำรุงการศึกษาพระประยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดใหญ่อินทาราม ซึ่งมาจากต่างจังหวัดปีละมิใช่น้อย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดเขาบางทรายและประวัติของบูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย จำนวย 6 รูป ตั้งแต่รูปที่ 1 คือ พระชลโธปมคุณมุนี 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 3 พระเขมหัสสีชลธีสมานคุณ 4 พระวินัยธรรม 5 พระครูธรรมสุทธาจาร และ6 พนะเขมสารโสภณ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัตถุมงคลแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450ถึง พ.ศ. 2534 ประมาณ 67 รุ่น พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมฝาผนัง) นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่งประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชีวิตในวัยเด็กพำนักอยู่ในวัดถึง 8 ปี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัย ได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัย ได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
นายบำรุง บุญชู เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ที่ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 54 ปี เป็นผู้มีใจรักด้านดนตรีมาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อแรกเรียนชั้นประถมศึกษา เคยใช้ซังข้าวปาดลิ้นเจาะรูนำมาเป็นเพลงแทนขลุ่ย และเคยใช้ไม้รวกทำเป็นขลุ่ยเป่าเป็นเพลงได้ไพเราะ มีความสนใจเสียงขิมว่ามีความไพเราะซาบซึ้ง จึงได้เพียรพยายามฝึกหัดจากวงดนตรีไทยของลุง ซึ่งรวมวงสมัครเล่นในหมู่บ้าน จนในที่สุดได้เล่นรวมวง และออกแสดงในงานและวันสำคัญต่าง ๆ เช่นในงานประเพณีพื้นบ้าน จนเป็นผู้มีความชำนาญในเครื่องสายเป็นอย่างดี สามารถเทียบเสียงเครื่องดนตรีและแต่งเสียงได้กลมกลืนให้เสียงเพี้ยนน้อยที่สุดมีความรู้ความสามารถเล่นดนตรีไทยได้ทุกชิ้น โดยเฉพาะเครื่องสายและออร์แกน นับได้ว่านายบำรุง บุญชู มีความสามารถและความชำนาญในด้านศิลปะการแสดงดนตรีไทยอย่างแท้จริง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายบำรุง บุญชู เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง ด้านการดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2538
ดูพิกัด
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์และโฟมเพาะเมล็ดต้นกล้ากับโฟมลงแปลง ที่(พนัสไฮโดรโปรดักส์ ฟาร์มพืชไร้ดิน) เป็นศูนย์ปลูกพืชแบบไร้ดิน ไร้สารพิษ เช่น ผักบุ้งจีน ผักสลัด โดยมีกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาทำการตรวจสอบและออกใบรับรองการทำการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิคส์ ให้ความรู้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
ดูพิกัด
เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาเหมือนในอดีต ที่มีการประยุกต์หรือปรับเปลี่ยน และมีแนวโน้มจะสูญหาย จึงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งจะทำในวันที่ 12-17 เมษายน ของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เป็นการรวมพลังความสามัคคี และเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ดูพิกัด
นายชุมพล เอกพจน์ เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ที่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจบันอายุ 46 ปี เป็นศิลปินพื้นบ้านผู้มีศิลปะการแสดงลำตัดชั้นเลิศ ในเยาว์วัยได้รับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงลำตัดจาก ย่าเคลือบ พ่อผูก และแม่ชลอ โดยเฉพาะย่านั้นคือแม่เพลงลำตัดหญิงคนแรกของเมืองไทย นายชุมพล เข้าสู่วงการลำตัดอาชีพเมื่ออายุ 13 ปี ต่อมาบิดาถึงแก่กรรม ได้รับช่วงดำเนินกิจการคณะลำตัด ต่อในฐานะหัวหน้าลำตัดคณะพ่อผูก รับผิดชอลลูกน้อง 13 ชีวิต ตระเวนแสดงลำตัดไปทั่วประเทศ มีความกตัญญู อุตสาหะในการประกอบอาชีพนอกจากเล่นในคณะของตนแล้ว ยังเข้าร่วมเล่นกับคณะแม่มาลัย ลูกแม่สังเวียนและคณะชินกร ไกรลาศ อีกด้วย ยามว่างงานจะแต่งลำ(บทร้อง)ของคณะโดยประยุกต์ของเก่าให้เข้าสมัย ทันเหตุการณื และเข้าวัดทำบุญตักบาตรหากว่างงานตรงกับวันธรรมสวนะ ด้วยนิสัยโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายชุมพล เอกพจน์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง(ลำตัด) ประจำปี พ.ศ. 2535
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2539 นายสุกรี แสงจิตร เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2502 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 37 ปี มีความสนใจในด้านกีฬา และงานกิจกรรมแม่ไม้มวยไทยตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มจากในวัยเด็กได้ฝึกฝนการใช้ศิลปะป้องกันตัว โดยใช้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายฝึกให้ทีความอดทน แข็งแรง ว่องไว่ ใช้ไหวพริบในการรุกรับตอบโต้ เข้ารับความรู้พื้นฐานด้านกีฬาแม่ไม้มวยไทยจากค่ายวายุบุตร บางแสน ได้รับการถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ จนเกิดความชำนาญ สามารถใช้ศิลปะป้องกันตัวในแบบฉบับของแม่ไม้มวยไทยได้เป็นอย่างดี จากความสนใจและมีใจรักในด้านกีฬาและกิจการรมด้านแม่ไม้มวยไทย จึงแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากครูยอดธง เสนานันท์ หรือนายยอดธง ศรีวราลักษณ์ เจ้าของค่ายมวยศิษย์ยอดธง และนำความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ นำมาผสมผสานประยุกต์ให้เหมาะสมและถ่ายทอดวิให้แก่นักเรียน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเดียรติให้นายสุกรี แสงจิตร เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขานันทนาการ ด้านการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (แม่ไม้มวยไทย)ประจำปีพ.ศ. 2539
ดูพิกัด
วัดไร่หลักทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน ตั้งเมื่อพ.ศ. 2300 เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2300 โดยชาวบ้านและพระสงฆ์ที่อพยพมาจากกรุงเก่า ต่อมาเมื่อมีหมู่บ้านชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นและได้สร้างโบสถ์หลังแรกโดยสร้างด้วยอิฐดินเผาไฟไม่มีการเสริมเหล็ก และไม่มีการยึดอิฐด้วยปูนซีเมนต์ ปัจจุบันอุโบสถหลังนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงได้ก่อสร้างหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อพ.ศ. 2505 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านใช้เป็นแหล่งศึกษาทุกรูปแบบเป็นสถานที่อบรมศึกษาศีลธรรมของชาวบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
ดูพิกัด
"วัดเนินสุทธาวาสแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนมาช้านาน ด้วยความขลังแห่งสรรพวิชาอาคมแต่ครั้งอดีตกาล อันเป็นตำนานกล่าวขานถึงอดีตเกจิอาจารย์หลายรูป ตั้งแต่หลวงพ่อทองและหลวงพ่อโต หรือพระอธิการโต ซึ่งวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมจากแวดวงนักนิยมพระไม่เป็นรองสำนักไหนใน ชลบุรี รายนามอดีตพระเกจิแห่งเมืองชลบุรีที่โดดเด่นมีหลายรูป ได้แก่ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ หลวงปู่ภู่วัดนอก หลวงปู่เจียมวัดกำแพง หลวงพ่อครีพวัดอุทยานนที หลวงพ่อเริ่มวัดจุกกะเฌอ หลวงพ่อโตวัดเนินสุทธาวาส หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลา เป็นต้น ตามประวัติวัดเนินสุทธาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองชลบุรีมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณตั้งอยู่บนเนินสูงจึงเป็นเหตุให้เดิมเรียกว่า “วัดเนิน” ตั้งแต่นั้นมา "
ดูพิกัด
พระราชนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7) หรือที่เรียกว่าพระปกเกล้าอริยเขต เป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับนั่ง ภายในบริเวณลานพระบรมรูปมีการตกแต่งอาคารด้วยหินอ่อน แท่นที่ประทับของพระบรมรูปมีการประดับประดาด้้วยทองูสวยงามอย่างสมพระเกียรติและแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ ด้านหน้าพระบรมรูปประดับด้วยพญาครุฑที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทย นอกจากนี้ทางด้านขวามือจากทางเข้าเป็นที่ตั้งของอริยาคารที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน เป็นสถานที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวไทย วัดญาณสังวราราม มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ การเดินทางมายังวัดจากหาดจอมเทียนหรือพัทยา ใช้ ถ. สุขุมวิทไปทาง อ. สัตหีบ ผ่านทางเข้าชุมชนบ้านอำเภอไปราว 2 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปวัดญาณฯ อีก 5 กม.
ดูพิกัด
หากมาจากกรุงเทพฯ วิ่งตามถนนสุขุมวิทเลยจากตัวเมืองชลบุรีไปไม่นานแล้วเลี้ยวเข้าถนน 3134 มุ่งหน้าสู่วัดอ่างศิลา ระหว่างสองข้างทางจะพบกับร้้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หินแกะสลักทั้งเครื่องใช้ไม้สอยไปจนถึงของประดับตกแต่ง ที่อ่างศิลาแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านอุตสหกรรมการแกะสลักหินเป็นรูปต่างๆ ศูนย์จำหน่ายงานแกะสลักหินมีจำหน่ายงานแกะสลักมากมายหลายอย่าง มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆ อย่างครกหินไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างรูปแกะสลักช้าง หรือจะสั่งทำที่นี้ก็รับตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์หินแกะสลักของอ่างศิลามีคุณภาพดีไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน การแกะสลักหินอ่างศิลาหรือภาษาช่างพื้นถิ่นที่นี่เรียกว่า “ตีหิน” เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ “การตีครก” หรือ “การแกะสลักครก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านดั้งเดิมของอ่างศิลามาแต่ครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา และมีชาวบ้านในหลายครัวเรือนได้ใช้เวลาว่างจากการทำประมงมาตีหินทำครกเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง หรือมีอีกหลายครัวเรือนได้หันมาประกอบอาชีพตีหินนี้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน
ดูพิกัด
วัดหนองเสม็ดสันติธรรมมาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเสม็ด ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 50 ไร่ 83 ตารางวา วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม ตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2515 โดยมีนายทวีป นางเรณูคุณจักร พร้อมด้วยบุตร-ธิดา เป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัด ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองเสม็ด ความเป็นมาของชื่อวัดและหมู่บ้าน เนื่องจากในบริเวณนั้นมีหนองน้ำ และบริเวณรอบหนองน้ำมีต้นเสม็ดอยู่เป็นจำนวนมาก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี เปิดสอน
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 136 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่มี เสื้อคลุมอาบน้ำ, ตู้เซฟในห้องพัก, อ่างอาบน้ำ, เครื่องปรับอากาศ ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก โรงแรมแห่งนี้มี ตู้นิรภัย, บริการซักรีด/ซักแห้ง, รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วย สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ภายในโรงแรม โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจใน พัทยา
ดูพิกัด
โรงแรมขนาดกะทัดรัดในพัทยาใต้แห่งนี้บริการห้องพัก 75 ห้องที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ด้วยทำเลที่อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือแหลมบาลีฮายผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้อย่างสะดวก หรือหากต้องการไปชมแสงสียามราตรีที่ถนนคนเดินก็สามารถใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว และยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งไว้เพื่อความผ่อนคลายอีกด้วย ด้วยทำเลที่ไปมาสะดวก ราคาที่เหมาะสมและพนักงานที่บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีทำให้ พิญดา เรสซิเดนซ์ พัทยา ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเสมอมา
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 95 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีบริการซักรีดซักแห้ง และรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมงไว้บริการแก่ลูกค้า แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) และสวนโรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand