Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ของเกาะสีชัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็นพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื้อหาภายในเล่มกล่างถึงลักษณะภูมิประเทศ ความเป็นมาและประวัติศาสตร์องเกาะสีชัง ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอยู่ในลักษณะเป็นส่วนที่มีความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเคยเป็นเกาะที่เสด็จประพาสและที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชการที่ 6 พร้อมทั้งมีภาพแผนที่เกาะสีชังของพ.ศ. 2453 ประกอบด้วย และได้กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับพระราชวังจุฑาธุชราชฐานและวัดอัษฎางคนิมิตร อละวัดทิศธรรมสภาราม มีการเล่าเรื่องการเปิดโรงเรียนที่เกาะสีชัง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาะสีชังในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเก็บความจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เช่น เรื่องเสด็จประพาสเกาะสีชัง การรื่นเริงงานครบรอบพระชนมพรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ฯลฯ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนั้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชา ส071 (ท้องถิ่นาของเรา) ของหมวดสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านป่ายุบ เมื่อปี พ.ศ. 2514 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี หัวข้อ ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี มีเมืองพระรถ เมืองพญาแร่ และเมืองศรีพโล หัวข้อชลบุรี ในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ชลบุรีกับบรมราชจักรีวงศ์ ได้แก่ พระมหาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างท่าจอดเรือและอาศัยสถานที่อ่างศิลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างค่ายหลวงที่อ่างศิลาและกับการพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นท่าเรือน้ำลึกและเป็นที่แปรพระราชฐานในฤดูร้อน สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีที่ทรงสร้างโรงพยาบาล สมเด็จ ณ ศรีราชา พระบรมวงค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับการพัฒนาสถานีทหารเรือบางพระ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ พร้อมให้ข้อมูลบุคคลสำคัญในจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 คน คือพระพุทธโฆษาจารย์ นายแพทย์รุจิ รุจิรัตน์ นายนาถ มนตเสวี และนายอธึก สวัสดีมงคล ต่อมากล่าวถึงศิลปกรรมและประเพณีในจังหวัดชลบุรี รวม 13 แห่ง ด้านศิลปกรรม 10 แห่ง และด้านประเพณี 3 แห่ง สุดท้ายดล่าวถึงสภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี ในช่วง 2514 และโครงการพัฒนพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทริ์นซีบอร์ด)
ดูพิกัด
นายสมมิตร มาลารักษ์ เกิดเมื่อพ.ศ. 2497 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีฝีมือและความเชี่ยวชาญในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพเหมือนต่าง ๆ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูลจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมมิตร มาลารักษ์ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ. 2545
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ของจังหวัดในช่วง พ.ศ. 2528 รวบถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดชลบุรี พร้อมแผนผังการใช้ที่ดินบริเวณแหลมฉบังและประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก พร้อมรูปภาพศาลากลางจังหวัดและรูปภาพอื่นๆ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.ม.ศ.) จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 ม.ค 51 ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เนื้อหาภายในเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี รวม 19 แห่ง ได้แก่ สระสี่เหลี่ยม เมืองพระรถ เมืองพญาเร่ โคกพนมดี วัดใต้ต้นลาน เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง พระจุฑาธุชราชฐาน ตึกมหาราชและตึกราชินี วัดบางเป้ง อาคารพระปริยัติธรรม วัดอ่างศิลา วัดตาลล้อม ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ ศาลจังหวัดชลบุรี(หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ วัดโบสถ์ วัดต้นสน วัดใหญ่อินทราราม และวัดบางพระวรวิหาร ซึ่งมี 15แห่ง ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ดูพิกัด
อำเภอบ้านบึง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอาจกล่าวได้ว่า ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จึงเป็นประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาก มีการไหว้เจ้า ไหว้ผีไม่มีญาติต่างๆ มากมายโดยเฉพาะวันตรุษจีน ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นพันปี ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี วันจ่าย คือ วันก่อนสิ้นปี ๑ วัน จะต้องซื้อหาเตรียมของไว้หากยังไม่เรียบร้ยก็ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาว ซึ่งในวันนี้รถจะติดยาวเพราะชาวจีนนิยมไปซื้อของไหว้ของใช้ต่างๆ วันไหว้ คือ การไหว้ในวันสิ้นปี จะเป็นการไหว้เจ้าในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสาย แล้วไหว้ผีไม่มีญาติ ส่วนการไหว้ในวันตรุษจีน เรียกว่า การไหว้วันซิวอิก สำหรับผู้คลั่งธรรมเนียมมากๆ จะไหว้ ตามฤกษ์ยามที่ต้องคอยอ่านจาก "แหย่ยิกเท้า" ว่าจะต้องไหว้ "ใช้ซิ้งเอี้ย" หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเวลาอะไร และตั้งโต๊ะไหว้อย่างไร
ดูพิกัด
จากการชักชวนจากพี่สาวของตนเองให้ลองทำไม้กวาดเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำไม้กวาดมีอยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องลงทุนมากนัก หัดทำจนเกิดความชำนาญ และยึดเป็นอาชีพตลอดมาจนปัจจุบัน
ดูพิกัด
ในอดีตเคยไปทำงานโรงงานในกรุงเทพ ฯ ได้ไปช่วยรุ่นพี่ที่สถาบันเพาะช่างทำงาน ก็คืองานประดิษฐ์จากกระดาษ(PAPER MARCHAC) และได้เรียนรู้จากรุ่นพี่และต่อมาได้มาทดลองทำและได้คิดค้นวิธีการทำ พัฒนารูปแบบจนชำนาญและนำออกจำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่งจอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัว และได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจทุกคนด้วยความเต็มใจ
ดูพิกัด
ในช่วงวันเข้าพรรษา ชาวสัตหีบผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี (บางประเพณีอาจจะมีพิธีกรรมด้วย)เวลาทำพิธี วันแรก เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีหล่อเทียน วันที่สองเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่รถต้นเทียน มีการแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำเภอกล่าวเปิดงาน เจ้าอาวาสวัดสัตหีบกล่าวสัมโมทนียคาถา คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน - อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย - สร้างความสามัคคีในองค์กรต่างๆ - จรรโลงไว้ซึ่งพระบวรพระพุทธศาสนา
ดูพิกัด
ประเพณีกองข้าว เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ตามประวัติเล่าว่าประเพณีกองข้าวจัดในหลายอำเภอ เช่น อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบางละมุง อำเภอพนัสนิคม อำเภอศรีราชา ครั้นกาลเวลาล่วงเลยผ่านมา ในบางพื้นที่ประเพณ๊นี้ ได้เลือนหายไปแต่ที่ศรีราชา โดยเฉพาะ เมื่อเทศบาลเมืองศรีราชาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานกองข้าวศรีราชา เริ่มแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา ตรงกับสมัย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง เป็นนายกเทศมนตรี งานกองข้าว จึงได้รับการเผยแพร่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนด จัดงานในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ของทุกปี ในอดีตเมื่อถึงช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีชาวบ้านจะนัดหมายกันนำสำรับอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกัน และเชิญภูติผีทั้งหลายมากินปีละครั้ง โดยเชื่อว่าภูตผีจะไม่ทำอันตรายชีวิต หลังพิธีเซ่นไหว้ ชาวบ้านจะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน มีการร้องรำทำเพลงการเล่นสนุกสนานตามสมควรแก่เวลา แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน มีเคล็ดว่าทุกคนจะไม่นำอาหารที่เหลือกลับบ้านแต่จะทิ้งไว้เพื่อเป็นทานแก่สัตว์ในบริเวณนั้น
ดูพิกัด
วัดห้วยยาง ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยยาง ต.หนองหงษ์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อพ.ศ.2449 ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด คือ นายทราย นางตา ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนางหลิน-นางอินทร์ แซ่ล้อ ,นายมั่น แดงกล่อม ต่อมาพระครูไพศาลวิสุทธิคุณ ได้ร่วมกับชาวบ้านซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา และได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและพัฒนามาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ดูพิกัด
วัดบ้านไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2474 โดยพระอุปัชฌาย์ลี วัดหนองกระทุ่ม ได้ชักชวนญาติโยมที่มาทำนาทำไร่ ร่วมสร้างวัดขึ้น ต่อมานายฟัก-นางจันทร์ สมสุข ได้ถวายที่ดินแก่วัดเพิ่มอีก 1 ไร่เศษ ในสมัยพระครูสุวรรณเมธากร เป็นเจ้าอาวาส ได้ก่อสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จ และผูกพัทธสีมา เมื่อพ.ศ.2517 พร้อมทั้งสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม จนถึงสมัยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ก็ได้มีการพัฒนาอยุ่ตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
ดูพิกัด
ไม่มี
ดูพิกัด
วัดพลับ นามวัดที่ประชาชนนิยมเรียก วัดน้อย วัดนี้เริ่มสร้าง เมื่อใด สืบไม่ได้ มีผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน 7 ไร่ 72 ว่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส 6 รูป มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรีญ กุฎี รั้ง เมรุ ห้องสมุดของวัด อาคารเรียนปริยัติะรรมของวัด อาคารในวัดที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ
ดูพิกัด
วัดเขาเอียงหรือวัดป่าโชติธรรม เดิมเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นที่ถูกทำลาย ราวปี พ.ศ.๒๕๓๖ พระอธิการไพโรจน์ ปัญญาวชิโร ได้มีโครงการร่วมกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดชลบุรีและประชาชนผู้รักและหวงแหนธรรมชาติ ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการปลูกป่าและสร้างวัดเขาเอียงขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น ต่อมาได้มีการสร้างเสนาสนะและกุฎิและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าโชติธรรม ปัจจุบันอยูระหว่างการสร้างพระอุโบสถที่สวยงามเป็นสีขาวทั้งหลังทรงเดียวกันกับวัดพระรามเก้าโดยได้รับพระราชทานแบบจากสมเด็จพระเทพฯ อยู่บนเนินเขามีบันไดเดินขึ้นไป ๖๓ ขั้น นับเป็นพระอุโบสถที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 1-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 16 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรูมเซอร์วิส บาร์ ผับ และบริการซักรีดซักแห้ง แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand