Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติบุคคลสำคัญ ประวัติต้นพระศีมหาโพธิชลบุรี ประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 และประวัติพระเกจิอาจารย์ เช่น หลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้กาล่าวถึงเรื่องของวรรณคดี วัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดชลบุรี เช่น ประเพณีวิ่งควาย รวมถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น พระจุฑาธุรราชฐานและพระตำนักอื่น ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างขึ้น มีการรวบรวมร้านค้าจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ของชำร่วย ร้านอาหาร รวมถึงที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล พร้อมแผนที่ตัวเมืองจังหวัดชลบุรี และแผนที่แต่ละอำเภอในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ กรมสามัญศึกษาพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศนธรรมสภารามวรวิหาร 4 พฤศจิกายน 2515 เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 3 หัวข้อ 2 ข้อแรกเป็นเรื่องเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ 103 และพระราชดำรัสในพระมหาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลง พระบรมราชาธิบาย แก้ไขการปกครองแผ่นดิน ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานแก่เจ้านายและข้าราชการ อันเป็นประโยชน์ในทางก่อให้เกิดความคิดและทัศนที่ดีงาม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพราะจะช่วยให้เราได้ทราบถึงสติปัญญาความคิดทันเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพียงไรและองค์พระมหากษัตย์ผู้ทรงเป็นประมุขบริหารประเทศทรงสนับสนุนและมีพระราชวินิจฉัยอย่างไร หัวข้อที่ 3 คือ ประวัติเกาะสีชังเป้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะสีชัง เป็นประวัติย่อ ๆ ว่าเป็นเกาะใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเล ห่างจากอำเภอศรีราชา 3 ไมล์ทะเล และขณะนั้นเป็นกิ่งอำเภอเดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาได้โอนมาอยู่กับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี จนถึงปัจจุบัน และทรงพระราชกรณียกิจบนเกาะสีชังด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทย หน้าต้นกล่าวถึงธิดาท้าวสุริวงศ์ ฝันว่าได้รถที่สวยงาม จันทวาศ์กับ 2 พราหมณ์เสกรถ ธิดา ท้าวสุริวงศ์ชื่นชอบจันทวาศ หน้าปลาย ท้าวกระเวนทราบว่าพระเจ้าอาทิตยวงศ์มาส่งธิดาจึงมาดักพบจันทวาศ อาสาสู้ศึกและได้เข้ามาขวาง ลูกยักษ์ชื่อจินดาสมุทรเกิดกับนางผีเสื้อตามหาพระบิดาชื่อจันทวาศ ได้ต่อสู้กับนาคแล้วได้ไปอยู่ เมืองนาค
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชลบุรีในประวัติศาสตร์ประกอบด้วยชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่เมือพระรถ เมืองพญาเร่ เมือศรีพโลและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชลบุรี รวมกล่าวถึงสถาปัตยกรรมไทยในศาสนสถานในสถานที่สำคัญในพระพุทธรูป มณฑป เจดีย์ จำนวน 22 แห่ง และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 8 ประเพณี พร้อม คำขวัญ ตราประจำจังหวัดและต้นไม้ประจำจังหวัด
ดูพิกัด
ได้เรียนรู้มาจากตาและยาย เนื่องจากมีอาชีพสานเข่งหวายมาก่อน ได้ฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี จนเกิดความชำนาญ เป็นวิทยากรประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
มีประสบการณ์ในการรับราชการและมีโอกาสได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท คือ คอยตามเสด็จและคอยจดบันทึกกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเป็นเวลา 15 ปี จึงได้รับความรู้และเรียนรู้มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากพ่อแม่จึงนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทฤษฏีใหม่ ไม่พึ่งพาสารเคมี
ดูพิกัด
นายจีบ มงคลชัยฤกษ์ (ถึงแก่กรรม) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2533 สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต(กายภาพบำบัดพื้นบ้าน) บ้านเลขที่ 44/30 บ้านมาบมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง นายจีบ มงคลชัยฤกษ์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยกรรมวิธีกายภาพบำบัดพื้นบ้าน โดยมีคุณภาพชีวิตสูง ท่านคนสันโดษและเมตตาธรรม เห็นผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาดแล้ว ก็รับไว้รักษายังสถานบ้านเรือนของตน ด้วยมีอาการกินอย่างเรียบร้อย โดยไม่เจาะจงเงินค่ารักษาพยาบาลแต่ประการใด เพราะเป็นผู้เห็นคนที่เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตนี้ อยู่ในภาวะแห่งความเป็นทุกข์ เห็นทุกข์ผู้อื่นแล้วทนไม่ได้ ใช้ความรู้จากกายภาพบำบัดที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากแผนโบราณ มาทำการรักษา ปรากฏว่าได้ผลมาแล้วมากต่อมากเป็นผู้สันโดษแม้ผู้ป่วยนั้นจะมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทอง ก็ไม่เรียกร้องเห็นแก่ลาภสักการะ ถือโอกาสตักตวงสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้แก่ตนเอง ทั้งๆ ที่อาคารรักษานั้นก็ยังต้องเช่าเขาอยู่ และการครองชีพแบบสามัญชนคนธรรมดา ท่านต้องการให้สังคมมุคุณภาพชีวิตด้วยการมีคุณธรรมตราบใดที่สังคมยังไม่มีคุณธรรมแล้ว จะถือว้าสังคมมีคุณภาพชีวิตไม่ได้ เป็นอุดมการณ์อันมั่นคงและแน่วแน่ ของท่าน
ดูพิกัด
อำเภอบ้านบึง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอาจกล่าวได้ว่า ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จึงเป็นประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาก มีการไหว้เจ้า ไหว้ผีไม่มีญาติต่างๆ มากมายโดยเฉพาะวันตรุษจีน ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นพันปี ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี วันจ่าย คือ วันก่อนสิ้นปี ๑ วัน จะต้องซื้อหาเตรียมของไว้หากยังไม่เรียบร้ยก็ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาว ซึ่งในวันนี้รถจะติดยาวเพราะชาวจีนนิยมไปซื้อของไหว้ของใช้ต่างๆ วันไหว้ คือ การไหว้ในวันสิ้นปี จะเป็นการไหว้เจ้าในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสาย แล้วไหว้ผีไม่มีญาติ ส่วนการไหว้ในวันตรุษจีน เรียกว่า การไหว้วันซิวอิก สำหรับผู้คลั่งธรรมเนียมมากๆ จะไหว้ ตามฤกษ์ยามที่ต้องคอยอ่านจาก "แหย่ยิกเท้า" ว่าจะต้องไหว้ "ใช้ซิ้งเอี้ย" หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเวลาอะไร และตั้งโต๊ะไหว้อย่างไร
ดูพิกัด
นายพิทักษ์ ทองแพง เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่ตำบลบ้านหนองสังข์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 47 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีฝีมือในการปั้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักโฟมให้เป็นลายไทย ศิลปะเกี่ยวกับการใช้สีให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เป็นวิทยากรด้านจริยธรรมให้กับโรงงานตามอำเภอต่าง ๆ เป็นที่รู้จักของชุมชนในอำเภอต่าง ๆ เป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายพิทักษ์ ทองแพง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการช่างฝีมือ (ภาพปั้น) ประจำปีพ.ศ. 2543
ดูพิกัด
วัดหนองเลง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเลง อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยมีนายเล็ก นวลสม ได้บริจาคที่ดินแด่พระครูวิสุทธิสังวร (ใช่ สุชีโว) วัดปาลิยวัน(เขาฉลาก) เมื่อปีพ.ศ.2526 เพื่อให้เป็นที่สร้างวัด และได้รับอนุญาตให้ตั้งชื่อวัดว่า วัดหนองเลง ตามชื่อของหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วิหารเซียนหรือ"เอนกุศลศาลา" สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบห้ารอบ ภายในมีอาคารใหญ่มีรูปทรงเป็นวิหารแบบจีนสูงสามชั้น ชั้นล่างด้านหน้ามีรูปสลักหินจากประเทศจีนกว่า 60 รายการ โถงชั้นล่างของวิหารเป็นการจำลองท้องพระโรงของพระราชวังจีน ชั้นสองมีรูปหล่องของลื้อท่งปิงเป็นหนึ่งในแปดเซียนของลัทธิเต๋า รูปหล่อจักรพรรดิจีน รูปหล่อท่า 18 อรหันต์เส้าหลินและรูปหล่อวิธีชีวิตชาวจีน ในชั้นสุดท้ายมีพระพุทธชินราชจำลองที่เป็นพระประธานของวิหารแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่มายังวิหารเซียนแห่งนี้ต่างต้องตลึงถึงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม ศิลปะแบบไทย-จีนที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อเนกกุศลศาลาเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอันมีค่า ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ รูปปั้นทหารและม้าจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ พระแท่นบัลลังก์ทองของจักรพรรดิ ภาพเขียนเก่า และเครื่องปั้นดินเผา เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00–17.00 น.
ดูพิกัด
ตั้งเมื่อ พ.ศ.2477 เป็นวัดเก่าโบราณอายุเป็น 100 ปี อยู่คู่กับอ่าวอุดมมาตลอด บริเวณภายในวัดร่มรื่น ในพระอุโบสถมีภาพเขียนพุทธประวัติและทศชาติชาดกประดับไว้โดยรอบ ด้านหลังโบสถ์มีอาคารหลังเล็กประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง
ดูพิกัด
ภาพวาดฝาผนังพระอุโบสถนอกเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรพิศดารและงดงามมากยากที่จะหาชมได้ง่าย เป็นภาพเขียนที่วาดขึ้นจากช่างวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารในปัจจุบัน ลักษณะภาพวาดเป็นภาพวาดเก่าแก่สมัยรัชการที่ 3 อายุเกือบสองร้อยกว่าปี ภาพวาดฝาผนังที่เล่าถึงเรื่องราวพุทธประวัติสีสันสดใสน่าชวนมอง หากใครไปที่นี้แล้วไม่ได้ชมภาพวาดที่พระอุโบสถแห่งนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงวัดอ่างศิลา วัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สันนิฐานจากโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดนอก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดใน ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา ปฏิสังขรณ์ใน รัชกาล ที่ 4 อยู่ตรงข้ามตลาดอ่างศิลา ก่อนถึงสะพานปลา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัคคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ดูพิกัด
โคกพนมดี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีสภาพสังคมค่อนข้างซับซ้อน มีการเข้ามาอยู่อาศัยของมนุษย์เป็นระยะเวลานานตั้งแต่ช่วงประมาณ3,600-4,000 ปีมาแล้ว คนก่อนประวัติศาสตร์กลุ่มแรกสุดของโคกพนมดีจะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแม่น้ำบริเวณชวากทะเล อาจเป็นที่ต่ำชื้นแฉะและน้ำทะเลขึ้นถึง จึงเป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติรู้จักการใช้ขวานหินในการโค่นต้นไม้และเผาป่าเพื่อถากถางพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย ผลิตภาชนะดินเผารูปทรงหลากหลายทั้งแบบผิวเรียบ ผิวเรียบขัดมันโดยใช้หินดุและใช้ไม้ดีขั้นรูป ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมคนก่อนประวัติศาสตร์ที่โคกพนมดีก็เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวเองตามบริเวณหนองน้ำจึดพวกเขาใช้จอบหินแกรนิตในการปรับหน้าดินและใช้เปลือกหอยน้ำจืดมาทำเป็นเคียวหรือมีด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมธรรมชาติอีกครั้งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นผลทำให้สภาพพื้นที่ใกล้เคียงเป็นป่าเลนน้ำเค็มไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกข้าวจึงต้องหยุดปลูกข้าวในที่สุด ในสมัยต่อมาชุมชนก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดีจึงถูกทิ้งร้างไปในที่สุด เมื่อราว 3,600 ปีมาแล้ว
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
สวนร่มรื่นที่สามารถพบปะผู้คน วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 234 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3.5-ดาว ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับห้องฟิตเนส แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand