Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ กรมสามัญศึกษาพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศนธรรมสภารามวรวิหาร 4 พฤศจิกายน 2515 เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 3 หัวข้อ 2 ข้อแรกเป็นเรื่องเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ 103 และพระราชดำรัสในพระมหาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลง พระบรมราชาธิบาย แก้ไขการปกครองแผ่นดิน ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานแก่เจ้านายและข้าราชการ อันเป็นประโยชน์ในทางก่อให้เกิดความคิดและทัศนที่ดีงาม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพราะจะช่วยให้เราได้ทราบถึงสติปัญญาความคิดทันเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพียงไรและองค์พระมหากษัตย์ผู้ทรงเป็นประมุขบริหารประเทศทรงสนับสนุนและมีพระราชวินิจฉัยอย่างไร หัวข้อที่ 3 คือ ประวัติเกาะสีชังเป้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะสีชัง เป็นประวัติย่อ ๆ ว่าเป็นเกาะใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเล ห่างจากอำเภอศรีราชา 3 ไมล์ทะเล และขณะนั้นเป็นกิ่งอำเภอเดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาได้โอนมาอยู่กับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี จนถึงปัจจุบัน และทรงพระราชกรณียกิจบนเกาะสีชังด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับของกองวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิมพ์ตามโครงการพัฒนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจกจ่ายโรงเรียนต่าง ๆ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2504 ประกอบด้วย ภูมิประเทศและสภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี พืชผลและอุตสาหกรรม การคมนาคม ตำนานเมืองชลบุรี โบราณสถาน วัดอินทาราม (วัดใหญ่อินทราราม) วัดเขาพุทธบาท บางทราย เมืองศรีพะโร อ่างศิลา บางแสน บ่อน้ำร้อน ศรีราชา เกาะลอย เกาะสีชัง หาดพัทยา สัตหีบและเมืองพระรถ พร้อมแผนที่ประเทศไทย แผนผังเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรี แผนที่เขตท้องที่บางแห่งในตำบแสนสุข ตำบลบ้านปึก และตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรีและจังหวัดชลบุรี แผนที่ท้องที่ตำบลบางละมุง ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ. 2504 พร้อมภาพประกอบขาวดำ เช่น ตึกมหาราชที่อ่างศิลา อ่างศิลา ชายทะเลบางแสน ทิวทัศน์ในบริเวณหาดบางแสน ทางขึ้นเขาสามมุข ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (เก่า) บริเวณบ่อน้ำร้อน โรงเรมแสนสำราญบางแสน เกาะสีชัง หาดพัทยา และแหลมฟานศรีราชา
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระประกอบด้วยความรู้ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ อาณาเขต ประชากร การแบ่งเขต การปกครอง การศาสนา การศึกษา การประกอบอาชีพ กลุ่มพลังเพื่อสังคม การเงินและเศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคนดีศรีเมืองชลของชาวพนัสนิคม มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม และพนัสนิคมกับรอยอารยธรรมโบราณ พร้อมทั้งให้ความรู้ของเรื่องพระพนัสบดี หลวงพ่อติ้ววัดหัวถนน พระพุทธมิ่งเมือง วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดหลวงพรหมาวาส กำแพงเมืองพระรถ พร้อมทั้งแผนผังสังเขป่ของเมืองพระรถ วัดโคกพุทรา สระสี่เหลี่ยม และวัดชุมแสงศรีวนาราม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องของดีเมืองพนัส ได้แก่ เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดินปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การเล่าเรื่องพระรถ-เมรี พร้อมทั้งยังมีการแบ่งเขตตำบลโดยสังเขป
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้วยตำรายารักษา โรคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ 3 ฤดู ยาแก้ไข้สาริบาต ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้ตานขโมย ว่าด้วยคาถาและตำรายาในการรักษา (เอกสารเลขที่ ธบ.ส 90)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
วันไหล คือวันทำบุญขั้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ โดยจะกำหนดหลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน เดิมเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวพุทธทั่วประเทศเรียกกันว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล ถือเป็นวันเทศกาลตรุษไทยตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแบบเดิมในเดือน 5 1 ค่ำ ช่วงฤดูร้อนย่างเข้าฤดูฝนวัดใดอยู่ใกล้แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง วัดในบริเวณนั้นก็จะจัดประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลขึ้น โดยขนทรายตามชายหาด แม่น้ำ ใกล้วัด หรือขุดลอกทรายที่ฝนซัดไหลมาลงรวมขังอยู่ตามหนอง คลองบึง เป็นการขนทรายเข้าวัด และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการรวมคนเพื่อรวมขุดลอกคลอง หนอง บึง ให้สะอาดเมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะได้ไหลสะดวก คู คลอง หนอง บึง ไม่ตื้นเขินน้ำไหลได้ตามปกติ ไม่ขังเจิ่งท่วมตามแหล่งต่าง ๆ สิ่งนี้คือประโยชน์ที่ได้จากการก่อพระทรายน้ำไหลในเทศกาลตรุษไทย ทรายที่ขนเข้าวัดนั้น ทางวัดจะได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเสนาสนะปูชนียสถานในวัดหรือถมบริเวณวัด
ดูพิกัด
งานนมัสการหลวงพ่ออี๋ ปีหนึ่งจัดขึ้น ๓ ครั้ง คือ ๑.ช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒.งานประจำปีช่วงเดือนพฤษภาคม ๓.งานวันคล้ายวันมรณภาพในเดือน ๑๐,๑๐ ค่ำ งานประจำปีเป็นงานที่ถือปฏิบัติกันมาเมื่อคราวหลวงพ่ออี๋ยังมีชิวิตอยู่ และเมื่อหลวงพ่อได้มรณภาพลง ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้จัดให้มีงานคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่ออีก และในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีลูกศิษย์และมากราบไหว้ให้มีงานคล้ายวันมรภาพของหลวงพ่ออีก และในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีลูกศิษย์แวะมากราบไหว้หลวงพ่อเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีการนมัสการหลวงพ่ออี๋ขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อสร้างความสามัคคีร่วมมือของชุมชน ได้ระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ สร้างรายได้แก่ชุมชน ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา
ดูพิกัด
ในสมัยก่อนเมื่อมีคนตายที่บ้านใด บ้านนั้นจะต้องตีฆ้องเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนบ้านทราบ เรียกกันว่าตีฆ้องคนตาย ดังนั้นเมื่อมีเสียงดังกังวานขึ้นในหมู่บ้านใดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ก็จะเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านทราบว่ามีคนตายขึ้นแล้วตำบลนั้น ภราดรภาพ (คามเป็นพี่น้องกัน) จะเกิดขึ้นทันที ทุกคนจะหยุดงานที่ทำมายังบ้านเจ้าของเสียงฆ้องทันที่ ใครถนัดและมีความสามารถทางใดก็จะช่วยกันทางนั้น ใครเป้นช่างก็ช่วยไสไม้ต่อหีบ ผู้หญิงทำอาหารเลี้ยงพระ ใครมีข้าวของเครื่องใช้เงินทาองก็นำช่วยกันด้วยความเต็มใจ โดยไม่ต้องเชิญหรือใช้บัตรเชิญ เมื่อมีคนตายขึ้นทุกครั้ง จึงมีประเพณีตีฆ้องในบ้านศพ เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งข่าวให้ชาวบ้านใกล้เคียงทราบ และถือเป็นประเพณีประจำถิ่นของเมืองชลบุรี แต่ปัจจุบันประเพณีคนตายตีฆ้องไม่มีปรากฏให้เห็นแล้ว
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2549 นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2462 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 88 ปี เป็นผู้มีความสามารถ ความชำนาญในงานช่างโลหะ คิดประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องทุ่นแรงหลายชนิด จำนวนมาก และทำด้วยตนเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้ทีความวิริยะ อุตสาหะในการในการทำงานเป็นอย่างสูง มีความขยัน ไม่อยู่นิ่ง มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 40 ปี ผลิตผลงานออกมาจำนวนมากนับหลายร้อยชิ้น เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ทุกชนิดใครจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้ตามที่สั่ง และทำด้วยฝีมือประณีต แข็งแรง ทนทาน นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ นอกจากจะมีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ทุ่นแรงต่าง ๆ แล้วยังเป็นผู้มีจิตกุศลอันสูงส่ง ทำบุญทำทานอยู่เป็นนิจ เมื่อมีงานประจำปีของวัดคราใดก็มักจะให้ยืมเครื่องมือให้ใช้สอย เช่น เครื่องบีบน้ำอ้อย เครื่องกวนฯ เป็นต้น หรือหากวัดมีงานศพขาดรถเข็นศพก็จะให้ยืมไปใช้ เมื่อใช้แล้วบางโอกาสก็จะบริจาค ให้กับวัดไปใช้ต่อ ซึ่งรถเข็นศพที่ทำขึ้นนั้นมีต้นทุนสูงพอสมควรคันละประมาณ 30,000 บาทและในแต่ละปี นายเกลี้ยงจะบริจาครถเข็นศพให้กับวัด โดยไปบริจาคให้ด้วยตนเองโดยเฉพาะวัดที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัด นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้สมถะใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย มีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อผู้ยากไร้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้นายเกลี้ยง ซุ่นไล้ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ด้านการผลิตและการบริโภค) ประจำปีพ.ศ.2549
ดูพิกัด
ประเพณีถีบกระดานหรือกระดานถีบ คือลักษณะของไม้กระดานแบน ๆ ยาวประมาณ 1.50 เมคร หัวไม้เชิดเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่ วางบนโคลนเหนือเลนตามชายฝั่งทะเลแล้วนั่งคุกเข่าลงข้างใดข้างหนึ่ง เท้าที่เลืออีกข้างหนึ่งจะถึบโคลนเลนเบา ๆ เพื่อให้กระดานเคลื่อนที่ไปข้างหน้า มือจะวางบนลังไม้หรือถัง ถ้าคุกเข่าข้างขวาเท้าข้างซ้ายจะถีบโคลนหรือเลนสลับกัน บนกระดานถีบจะวางลังไม้หรือถังเอาไว้ใส่หอย ปู ปลา หรือของจำป็นส่วนตัว
ดูพิกัด
วัดเขาห้ายอด ตั้งอยู่ที่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 55 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร หอระฆัง มีพระพุทธรูป จำนวน 35 องค์ ประดิษฐานอยู่ใน ถ้ำ วัตถุโบราณ ได้แก่ หม้อ ไห มีดหิน จานหิน สันนิษฐานว่า เป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุคหินกลางกับยุคหินใหม่ วัดเขาห้ายอด ตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ใกล้เขาซึ่งมีลักษณะเป็นเนิน 5 ยอด ชาวบ้านจึงเรียกว่า เขา 5 ยอด โดยมีผู้ใหญ่อำนวย ชื่นประกรณ์ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และร่วมกับประชาชนที่มีศรัทธาก่อสร้างวัดขึ้น เจ้าอาวาสคือพระครูปราโมทย์สมณวัตร
ดูพิกัด
วัดหนองข่า ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองข่า ต.บางพระ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดหนองข่า ตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
ดูพิกัด
อยู่ห่างชายฝั่งพัทยา 7 กิโลเมตร นั่งเรือโดยสาร 45 นาที หากเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเทียบ 15 นาที มีพื้นที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดที่วยงามหลายแห่ง ส่วนใหญ่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำดูปะการัง เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เรือลากร่มชูชีพ เรือสกี สกู๊ดเตอร์ โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาดสม บรรกาศเงียบสงบกว่าหาดอื่น บริเวณเกาะล้านและเกาะเล็กๆ ที่อยู่รอบ เช่น เกาะครก และเกาะสาก เป็นแหล่งตกปลาดำน้ำดูปะการัง ทั้งแบบน้ำลึกและน้ำตื้น และเป็นสถานที่ฝึกหัดเรียนดำน้ำ การเดินทาง มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือพัทยาใต้ไปเกาะล้านทุกวัน หากจะเดินทางต่อไปชายหาดอื่น สามารถเช่าเรือหางยาวหรือรถรับจ้าง นอกจากนี้ยังมีบริการเรือเร็วให้เช่าอยู่ทั่วไปตามชายหาดพัทยา สามารถแวะเที่ยวได้หลายหาดแล้วแต่จะตกลงกัน
ดูพิกัด
โครงการ “Mini Library” เป็นโครงการนำหนังสือลงเรือ เพื่อให้ผู้โดยสารได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการแนะนำประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดประชาชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ได้ผล ทำให้ประชาชนใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจำนวนสมาชิกจะไม่ค่อยเพิ่ม ก็ตาม ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจาก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวประมง นาน ๆ ได้ขึ้นฝั่ง และ ส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้สัญจรไปมา
ดูพิกัด
มีทางลาดยางขึ้นไปจนถึงยอดเขาพระตำหนัก เมื่อขึ้นไปจนถึงยอดเขาจะแลเห็นทัศนียภาพของบริเวณเมืองพัทยาและอ่าวพัทยาได้โดยรอบ สามารถมองเห็นหาดรูปโค้งคล้ายวงพระจันทร์ของหาดและความเจริญของอาคารบ้านเรือนได้อย่างชัดเจน จึงไม่น่าแปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะขึ้นมาอย่าไม่ขาดสาย ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุ สทร. ของทหารเรือ บนยอดเขามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์, อนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประดิษฐานอยู่ และเป็นจุดชมวิวซึ่งเปิดให้ขึ้นไปชมได้ระหว่าง 7.00 -22.00 น.จากจุดนี้จะแลเห็นทัศนียภาพโค้งอ่าวของบริเวณเมืองพัทยาได้สวยงามมาก บริเวณเชิงเขามีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนออกกำลังกายและที่ตั้งของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
เต็มอิ่มกับแสงแดดและทิวทัศน์ ณ โรงแรมแห่งนี้ที่ซึ่งผู้เข้าพักอยู่บนชายหาดโดยตรงและใกล้กับย่านบันเทิง โรงแรมที่ตั้งอยู่ริมหาดแห่งนี้อยู่ท่ามกลางพรรณไม้เขตร้อนห่างจากความวุ่นวายของฝูงชน และมีสระว่ายน้ำสไตล์ทะเลสาบ ที่นี่นับเป็นทำเลที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหาความสบายและการผ่อนคลายหลังจากหรือก่อนที่จะออกไปเที่ยวชมถนนคนเดินพัทยาในเวลากลางคืน เคาน์เตอร์บริการนำเที่ยวภายใน โรงแรมสยาม เบย์วิวมีบริการเช่ารถที่จะทำให้คุณได้ไปสำรวจเมืองอย่างอิสระในขณะที่ค้นพบอัญมณีชิ้นเอกของไทยที่ซ่อนตัวอยู่ ณ เมืองชายทะเลแห่งนี้
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 320 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 4-ดาว แต่ละห้องมี ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, เสื้อคลุมอาบน้ำ, หนังสือพิมพ์รายวัน, เครื่องเป่าผม, อินเทอร์เน็ตไร้สาย นอกจากนี้ โรงแรมในพัทยาแห่งนี้ ยังมี รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ร้านค้า, ห้องพักชั้นพิเศษ, ลิฟท์, คอฟฟี่ช็อป, บาร์/ผับ, บริการซักรีด/ซักแห้ง อีกด้วย หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการท่องเที่ยว ก็ได้เวลากลับมาผ่อนคลายกับบริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สโมสรสำหรับเด็ก, ห้องฟิตเนส, ซาวน่า, ห้องอบไอน้ำ, สนามเทนนิส, สปา โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand