Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้รับความรู้เชิงประว้ติศาสตร์ของท้องถิ่นอ่างศิลา ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวอ่างศิลาภูมิใจในท้องถิ่นของตน ตระหนักที่จะอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และร่วมในกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 อ่างศิลาที่ข้าพเจ้ารู้จัก ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งตำบลอ่างศิลาและประชากร สภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยลักษณภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และป่าโกงกางกับค้างคาวแม่ไก่ มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอ่างศิลาจากการสัมภาษณ์นางปุ่น สายสมุทร และนางนงนุช เจิมสวัสดิ์ ชาวอ่างศิลาซึ่งอาศัยที่อ่างศิลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงอาชีพที่สำคัญของชาวตำบลอ่างศิลา ได้แก่ อาชีพแกะสลักหิน อาชีพประมง อาชีพผ้าทออ่างหิน ส่วนตอนที่ 2 เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ รวบรวมประวัติอ่างศิลา พระตำหนักมหาราช- พระตำหนักราชินี เจ้าจอมมารดาดารารัศมีกับความผูกพันกับชาวอ่างศิลา และศาสนสถานที่สำคัญของคำบลอ่างศิลา คือ วัดอ่างศิลาและวัดโกมุทรัตนาราม และตอนที่ 3 ปัจจุบันของอ่างศิลาซึ่งเป็นข้อเสนอแนะได้จากคำเนะนำของชาวชุมชนอ่างศิลาในการทำประชาพิจารย์ และจากผู้ทรงคุณวุฒิได้มองอ่างศิลาในวันนี้จนถึงอนาคตเพื่อเป็นตวบ่งชี้ในการพัฒนาต่อไป
ดูพิกัด
มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในชลบุรีประทับนั่งหันหน้าออกทะเลมองเห็นเด่นชัด ภายใต้ฐานเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กอยู่ข้างใน และมีภาพวาดพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ เขียนไว้ถึง 37 ปาง อยู่ใกล้กับศาลาฤาษี เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป
ดูพิกัด
หนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยยาว่าด้วยตำรายาแก้ไข้อีดำ อีแดง ว่าด้วย อาการของธาตุทั้งสี่ในร่างกาย ยาแก้ริดสีดวง (เอกสารเลขที่ ธบ.ส.91)
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำบุญอายุครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 72 ปี ของพระครูพิศิษฐชโลปการ หรือที่ชาวเมืองชลรู้จักกันในนามว่า หลวงพ่อเกลี้ยง แห่งวัดเนินสุทธาวาส ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ ตำแหน่งหน้าที่ สมณศักดิ์ และผลงานด้านต่าง ๆ ของหลวงพ่อเกลี้ยงพร้อมทั้งภาพสีชุดวัดเนินสุทธาวาสเกี่ยวกับการก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัด รวมถึงกิจกรรมและงานด้านต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในวัดเนินสุทธาวาส
ดูพิกัด
นายสุรินทร์ มีจั่นเพชร เคยประกวดการทำกลอง ได้รางวัลชนะเลิศ โดยสาธิตให้ดูถึงวิธีการผลิตด้วยมือ ที่จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๓๕ การทำกลองยาว เดิมราคาขั้นต่ำ อยู่ที่ ๕๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ ที่ ๑,๕๐๐ บาทเนื่องจากวัตถุที่ใช้ทำกลองหายากโดยต้องทำในช่วงที่ไม้ยังสดอยู่ การรับงานรับงานทุกประเภทในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การทำขวัญนาค การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า งานรื่นเริงต่าง ๆ ตามที่เจ้าภาพจะหาไปเล่น ตั้งแต่ราคา ๓,๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท เวลาเดียว ถ้า ๒ เวลา จะถูกกว่านี้ การฝึกซ้อมมีการถ่ายทอดทั้งวิธีการเล่นและทำกลองให้กับบุตรและลูกหลาน โดยปัจจุบันจะมีบุตรสาว ๑ คน บุตรชาย ๑ คน เป็นผู้รับสืบทอด และเป็นวิทยากรรับสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอศรีราชา
ดูพิกัด
เป็นผู้นำการผลิตอาหารแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินกองให้เป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอนที่ถูกต้องให้ครบวงจรตามหลักการเกษตร
ดูพิกัด
ขนมกง มีส่วนผสม ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวตอก น้ำตาลปี๊ป แป้งสำหรับชุบทอด แป้งมี่ ไข่ไก่ แป้งข้าวเหนียว วิธีทำ ผสมแป้งนวดกับน้ำกะทิและไข่ นวดให้ฟู ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ถ้าจะให้ดีต้องนวดแล้วพักไว้ สักครู่ แล้วจึงนวดต่อ วิธีทำตัวขนม เคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้เหนียวเป็นยางมะตูม นำข้าวตอกคลุกเคล้ากับถั่วลิสงป่น ให้เข้ากันดี แล้วนำน้ำตาลที่เคี่ยวไว้มาราดผสมอีกที จนได้ที่ แล้วจึงนำมาปั้นเป็นรูปกงล้อ ราคาส่ง ชิ้นละ ๓ บาท ราคาปลีก ๓ ชิ้น ๑๐ บาท ผู้ทำ คือ นางทวี ใบใหญ่ อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สืบทอดอาชีพนี้มาจากมารดา และปัจจุบันมีบุตรสาวสืบทอดอาชีพนี้ ทำขนมทุกวัน วันละประมาณ ๒๐๐ ชิ้น หักต้นทุนแล้ว ๑๐๐ ชิ้นจะได้กำไรประมาณ ๑๕๐ บาท
ดูพิกัด
ในอดีตเคยไปทำงานโรงงานในกรุงเทพ ฯ ได้ไปช่วยรุ่นพี่ที่สถาบันเพาะช่างทำงาน ก็คืองานประดิษฐ์จากกระดาษ(PAPER MARCHAC) และได้เรียนรู้จากรุ่นพี่และต่อมาได้มาทดลองทำและได้คิดค้นวิธีการทำ พัฒนารูปแบบจนชำนาญและนำออกจำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่งจอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัว และได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจทุกคนด้วยความเต็มใจ
ดูพิกัด
นางนิยม สร้อยสน ทำข้าวหลามเป็นที่รู้จักในชุมชนและหนองมนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสำหรับประชาชนที่จะหาช่องทางประกอบอาชีพนี้ก็พร้อมที่จะสอนและสาธิตวิธีการทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดูพิกัด
วังโบราณพระจุฑาธุราชฐาน หรือพระราชวังโบราณบนเกาะสีชังที่รัชกาลที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน ประกอบด้วยตึกหลายหลังซึ่งผสมผสานด้วยอิทธิพลแบบตะวันตก อันเป็นสิ่งสะท้อนถึงการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติของสังคมไทยในช่วงดังกล่าว การก่อสร้างประกอบด้วยตึก 3 หลัง คือ ตึกวัฒนา พระตำหนักทรงปั้นหยา เรือนไม้ลวดลายขนมปังผิง อยู่ติดชายหาดท่าวัง ตึกผ่องศรี หรือศาลาแปดเหลี่ยม ตึกอภิรมย์ พระราชวังจุฑาราชฐานนี้ ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ ตำหนัก 14 หลัง และศาลา 1 หลัง ส่วนพระราชวังไม้สัก ได้รื้อถอนย้ายมาก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆ ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีก เช่น สระน้ำ บ่อน้ำ สะพานท่าเทียบเรือ และประภาคาร นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถนำเที่ยวรอบเกาะ ซึ่งมีรถสามล้อเครื่องนั่งได้ 4-5 คน บริการจากท่าเทียบเรือไปชมสถานที่ต่างๆ โดยรอบเกาะ ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงกว่า มีอัตราค่าบริการประมาณ 250 บาท หรือจะเลือกนั่งรถเที่ยวชมเพียงครึ่งรอบก็ได้ อัตราค่าบริการประมาณ 150 บาท
ดูพิกัด
พระอนุสาวรีย์ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จงหวัดชลบุรี เป็นรูปหล่อเต็มพระองค์ ท่าประทับนั่งบนพระเก้าอี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดโรงพยาบาลแห่งนี้ และทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาจัดให้มีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีสารินฑิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ดูพิกัด
วัดบางเสร่คงคาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดบางเสร่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
วัดบุญญฤทธยาราม หรือวัดบึงบน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ อ.บ้านบึง ตั้งเมื่อพ.ศ.๒๔๘๔ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบึงคงคาลัยหรือวัดบึงบน โดยเฉพาะชื่อวัดบึงบน ยังคงใช้เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ภายในวัดมีพระอุโบสถ หอระฆัง และวิหารหลวงปู่ใย ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านบึง ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรมแผนกธรรมและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
วัดตาลล้อม ตั้งเมื่อพ.ศ. 2346 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมที่อบอุ่นเป็นกันเองแห่งนี้ตั้งอยู่ในส่วนที่ไม่พลุกพล่านของพัทยาแต่ก็ยังใกล้กับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ ของเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ ด้วยทำเลที่เงียบสงบบนถนนนาเกลือและอยู่ห่างจากชายหาดเพียงไม่กี่ก้าว ริเวียร่า รีสอร์ท เป็นที่พักที่เพอร์เฟ็กต์สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณ มีสระว่ายน้ำและสวนสวยของโรงแรมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการงีบหลับยามบ่าย และคุณยังสามารถผ่อนคลายด้วยการจิบค็อกเทลบริเวณสระว่ายน้ำได้อีกด้วย โรงแรมสามารถจองบัตรชมการแสดงและทัวร์ต่าง ๆ ให้คุณได้ หากคุณต้องการไปยังถนนคนเดินก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วด้วยการโดยสารรถสองแถว
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand