Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) นายพิสิษฐ์ เสนานันท์สกุล เป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีและประณีต ทันสมัย การถ่ายภาพของนายพิสิฐ ได้รับความนิยม ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในอำเภอ จังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งนายพิสิฐ ได้นำความรู้ ความสามารถ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาการถ่ายภาพ เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นนักเขียนเชิงอิสระวิชาการถ่ายภาพ อีกทั้งนิทรรศการแสดงผลงานอย่างหลากหลาย ผลงานแต่ละชันบ่งบอกถึงความงามด้านศิลปะที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยิ่งควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นายพิสิฐเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
ดูพิกัด
พระพนัสบดี ค้นพบเมื่อพ.ศ.2472 ที่บริเวณตำบลหน้พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระพนัสบดีเป็นพระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำ เนื้อละเอียดเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี มีพระพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปทั้งหลายคือ เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัวยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ผ่าพระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑลประทับยืนบนสัตว์ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายคือเกิกจากการนำสัตว์ โค ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ต้วเกียวกัน มีจงอยปากเป็นครุฑมีเขาเป็นโคมีปึกเป็นหงส์ ซึ้ง โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะของพระเป็นเจ้าทั้งสาม พระพนัสบดี เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชลบุรีและชาวพนัสนิคมต่อมา เป็นต้นแบบหล่อโลหะเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ให้หอพระของอำเภอพนัสนิคมเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของชาว
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติบุคคลสำคัญ ประวัติต้นพระศีมหาโพธิชลบุรี ประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 และประวัติพระเกจิอาจารย์ เช่น หลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้กาล่าวถึงเรื่องของวรรณคดี วัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดชลบุรี เช่น ประเพณีวิ่งควาย รวมถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น พระจุฑาธุรราชฐานและพระตำนักอื่น ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างขึ้น มีการรวบรวมร้านค้าจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ของชำร่วย ร้านอาหาร รวมถึงที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล พร้อมแผนที่ตัวเมืองจังหวัดชลบุรี และแผนที่แต่ละอำเภอในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติชลบุรี สถานที่สำคัญในชลบุรี และประเพณีท้องถิ่นจำนวน 14 รายการ ดังนี้ ประวัติชลบุรี ประวัติหนองมน ประวัติตำหนักมหาราช ตำหนักมหาราชินี ประวัติอ่างศิลา ประวัติเจ้าแม่สามมุข ประวัติเกะสีชัง ประเพณีคืออะไร ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประเพณีบุญกลางบ้าน และเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ประเพณีถีบกระดาน ประเพณีกองข้าวศรีราช ประเพณีต่อยมวยตับจาก ประเพณีพระทรายวันไหลบางแสน ประเพณีไอ้เมฆอีหมอกและประเพณีการทายโจ๊ก
ดูพิกัด
มีใจรักงานด้านศิลปะมาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งประดิษฐ์งานผลไม้ดินปั้นที่ทำจากดินเหนียวด้วยตนเอง การปั้นผลไม้ชนิดต่างๆ ใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ลวด น้ำมันพืช สีน้ำมัน ไม้ดัดขึ้นรูปขนาดเล็ก โดยศึกษาตัวอย่างจากผลไม้จริงที่อยู่บริเวณรอบๆ บ้าน เช่น มะม่วง แตงโม ฝรั่ง มะยม จนเกิดความชำนาญ
ดูพิกัด
เป็นลูกนิมิตของโบสถ์หลังเก่าของวัดอุทกเขปสีมารามที่สวดถอนวิสุงคามสีมาก่อนจะมีการฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่เมื่อต้นปี ๒๕๔๕ เป็นหินก้อนหนึ่งแล้วพอกด้วยปูนซีเมนต์ จึงสามารถเขียนชื่อเจ้าศรัทธาลงบนลูกนิมิตนั้นได้ เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
นายอ่อง สุขพานิช เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2481 ปัจจุบันอายุ 59 ปี เกิดที่ตำบหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จากประสบการณ์ในวัยเด็ก มีความสนใจงานด้านการเกษตร และได้พบว่าวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ บางครั้งไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อเติบโตขึ้นจึงพยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองถึงเรื่องธรรมชาติของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพัฒนาขยายพันธุ์พืช ซึ่งจะสามารถนำมาขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่งโดยใช้รากเป็นต้นตอได้ ทั้งยังไม่ต้องอาศัยสารเคมีและไม่ต้องดูแลรักษามากนัก เพียงแต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็จะได้กิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่กลายพันธุ์ ตลอดระยะเวลา 33 ปี ที่ผ่านมา นายอ่อง สุขพานิชได้นำภูมิปัญญามที่พบในอดีตมาประยุกต์กับวิธีการของตนเอง ทำการทาบกิ่งโดยใช้รากเป็นต้นตอ ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้ส่งผลดีแก่การเกษตรด้านการขยายพันธุ์พืชเป็นอย่างมาก จนมีผู้ศึกษาแบบอย่างและนำไปเผยแพร่ นับเป็นผู้ที่ใช้ความรู้และความขยันหมั่นเพียรในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายอ่อง สุขพานิช เป็นผู้มีผลงานดีเด่นท่งด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2534
ดูพิกัด
โดยมากจะใช้ฟาดข้าวเหนียวและข้าวเบา เพราะมีจำนวนน้อยไม่พอที่จะนวดบนลานนวดข้าว เป็นถังขนาดใหญ่ทำด้วยไม้เป็นรูปวงรี กว้าง ๒ ศอก ยาว ๓ - ๔ ศอก สูงประมาณ ๒ ศอก ประกอบด้วยบันไดฟาดข้าววางตามความยาวของถัง และมีเสื่อลำแพนตั้งไว้กันข้าวเปลือกกระเด็นออกมาจากถัง สามารถลากไปตามพื้นนาชื้นๆได้ เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วถังนี้ยังนำมาเป็นที่เก็บข้าวเปลือกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
อำเภอบ้านบึง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอาจกล่าวได้ว่า ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จึงเป็นประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาก มีการไหว้เจ้า ไหว้ผีไม่มีญาติต่างๆ มากมายโดยเฉพาะวันตรุษจีน ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นพันปี ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี วันจ่าย คือ วันก่อนสิ้นปี ๑ วัน จะต้องซื้อหาเตรียมของไว้หากยังไม่เรียบร้ยก็ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาว ซึ่งในวันนี้รถจะติดยาวเพราะชาวจีนนิยมไปซื้อของไหว้ของใช้ต่างๆ วันไหว้ คือ การไหว้ในวันสิ้นปี จะเป็นการไหว้เจ้าในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสาย แล้วไหว้ผีไม่มีญาติ ส่วนการไหว้ในวันตรุษจีน เรียกว่า การไหว้วันซิวอิก สำหรับผู้คลั่งธรรมเนียมมากๆ จะไหว้ ตามฤกษ์ยามที่ต้องคอยอ่านจาก "แหย่ยิกเท้า" ว่าจะต้องไหว้ "ใช้ซิ้งเอี้ย" หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเวลาอะไร และตั้งโต๊ะไหว้อย่างไร
ดูพิกัด
ในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 20 ของกรมการศาสนา ระบุว่า วัดหนองปรือ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2404 จากคำบอกเล่ากล่าวว่าชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้าววัดขึ้นและนิมนต์พระธุดงค์ ชื่อ หลวงพ่อช้าง มาจำพรรษา ในระยะแรกได้ก่อสร้างพระอุโบสถไม้และเจดีย์ขึ้นก่อนเสนาสนะอื่นๆ วัดหนองปรือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2520
ดูพิกัด
วัดบุญญฤทธยาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านบึงบน ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา วัดนึ้ตั้งเมื่อพ.ศ.2484 ไม่มีหลักฐานปน่ชัดว่าอสร้างในปีใด ตั้งอยู่บนพื้อนที่เหลือจากการจับจอง ชาวบ้านเรียกว่า วัดบึงคงคาลัยบ้าง วัดบึงบนบ้าง โดยเฉพาะชื่อวัดบึงบน ยังคงใช้เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการจนการะทั่งปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
สะพานปลาอ่างศิลาสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ตามคำเรียกร้องของชาวประมงที่ต้องการให้จังหวัดชลบุรีมีท่าเทียบเรือสาธารณะ ปัจจุบันที่นี้เป็นท่าเทียบเรือประมงแห่งใหญ่ที่หนึ่งของจังหวัดชลบุรี สะพานปลาแห่งนี้ยังมีตลาดสดอาหารทะเลให้จับจ่าย หากนักท่องเที่ยวต้องการชมวิธีการดำเนินชีวิตของชาวประมงชลบุรีจะต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปดูวิธีการขึ้นของทะเลที่หามาได้ หากหิวแล้วละก็ที่สะพานปลาก็มีร้านอาหารไว้คอยบริการ รับรองท่่านจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆ ในราคาย่อมเยาว์ สะพานปลาอ่างศิลาตั้งอยู่โค้งแรกที่มองเห็นทะเลเมื่อเข้าเขตบ้านอ่างศิลา ตรงเข้าไปจะเห็นสะพานปลา ที่มีเรือประมงจอดอยู่มากมาย นั่นก็คือ ตลาดอ่างศิลา หรือสะพานปลาอ่างศิลานั่นเอง ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2499 ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุที่ว่าจังหวัดชลบุรีนั่นไม่มีที่จอดเรือสาธารณะ
ดูพิกัด
เจดีย์สีขาวสะดุดตาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดญาณสังวรามวรมหาวิหาร ภายในมีส่วนจัดแสดงประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) พร้อมทั้งแสดงเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ที่ทรงเคยใช้ นอกจากนี้ชั้นบนสุดของเจดีย์เป็นที่ี่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งผู้ที่มายังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารแล้วต้องไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นหนึ่งในสถานที่แนะนำของทางวัด วัดญาณสังวราราม มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ การเดินทางมายังวัดจากหาดจอมเทียนหรือพัทยา ใช้ ถ. สุขุมวิทไปทาง อ. สัตหีบ ผ่านทางเข้าชุมชนบ้านอำเภอไปราว 2 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปวัดญาณฯ อีก 5 กม.
ดูพิกัด
วัดหลวงพรหมมาวาส ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ.2257 ไม่ปรากฏหลักฐานนามผู้สร้าง ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อพ.ศ.2510 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดพัทยาซึ่งเป็นใจกลางเมืองพัทยา คุณสามารถเลือกที่จะนอนอาบแดดอุ่น ๆ หรือไปเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ และไปดำน้ำได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรือลากร่ม เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ทและะวินด์เซิร์ฟให้บริการเพื่อความเพลิดเพลิน โรงแรมไอดีลยังมีภัตตาคารและบาร์ในโรงแรมแต่ด้วยตัวเลือกอื่น ๆที่มีอยู่มากมายในพัทยาคุณอาจจะต้องการก้าวออกไปนอกโรงแรมแล้วทำการสำรวจก็ได้ พัทยานั้นไม่ได้มีเพียงกีฬาทางน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นเยี่ยมอีกด้วย โดยมีห้างสรรพสินค้า Royal Garden Plaza ตั้งอยู่ในระยะที่เดินไปจากโรงแรมได้และยังรวมถึงแผงขายของบนถนนคนเดินอันเลื่องชื่ออีกด้วย ด้วยทำเลที่เดินทางสะดวกไปยังหาดจอมเทียนและนาเกลือ โรงแรมไอดีลนั้นอยู่ในใจกลางเมืองซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าพัก
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
แซนดาเลย์ รีสอร์ท เป็นโรงแรมยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ชายหาด มีรถประจำทางและรถแท็กซี่ผ่าน ห้องพักทั้งหมดมีสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ครบครันมีภัตตาคาร Rainbow Pub และบาร์ริมสระน้ำ ถือเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพบปะสังสรรค์หรือเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารรสเลิศและดื่มเครื่องดื่มชั้นยอดในบรรยากาศสบาย ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการให้บริการจากพนักงานโรงแรมที่เป็นมิตรและยินดีให้ความช่วยเหลือและสามารถจัดทริปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้คุณได้ตามต้องการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand