Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ที่ตั่ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งการปกครอง คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดกับทะเลมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และตำหนักต่าง ๆ บนเกาะสีชัง ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงที่พักในจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร ปัจจุบันเหลือเนื้อที่รอบถ้ำเพียง 4 ไร่เท่านั้น น่าเสียดายที่บริเวณปากถ้ำสภาพก้อนหินได้เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติเกือบหมดแล้ว 

ดูพิกัด
ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเล่นท่ยโจ๊ก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเผยแพร่การเล่นทายโจ๊กในจังหวัด อธิบายถึงองค์ประกอบการเล่นทายโจ๊กได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล นายโจ๊ก และผู้ทายหรือผู้ร่วมเล่น ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทายโจ๊ก กติกามารยาทในการทายโจ๊ก พร้อมทั้งต้วอย่างขั้นตอนวิธีการทายโจ๊ก และรูปแบบการทายโจ๊ก ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องวัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เล่มนี้เรียบเรียงโดยอาจารย์ วินัย ธรรมสาโรช ท่านได้กล่าวถึงประวัติของวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม กับแขวง อำเภอ และตำบลนามะตูม การค้นหาชื่อจริงของเมืองโบราณที่พนัสนิคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพนัสนิคม ได้แก่ การขุดค้นสำรวจที่โคกพนมดี ศิลปวัตถุที่เมืองที่เมืองพระรถ ตำบลหน้าพระธาตุ จารึกวัดเกาะแก้ว นครสวรรค์ที่พนัสนิคม พระพุทธพนัสบดี และกระถางปักธูป พร้อมภาพประกอบของโบราณวัตถุ และวัดที่สำคัญของพนัสนิคมมากมาย ท้ายเล่มผู้เขียนได้นำเสนอแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตายกเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี เมืองบางละมุง 3 เมืองนี้รวมเข้าในมณฑลปราจีณบุรี ซึ่งึดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 11 แผ่นที่ 44 วันที่ 27 มกราคม รัตนโสนทรศก 27 113 และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพนัสบดีด้วย ภายในเล่มมีภาพสีของพระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูมองค์ปัจจุบัน ภาพจิตรกรรมฝาผนังและพระประธานในโบสถ์หลังใหม่ ภาพบุษบก พระพุทธรูป คชสีห์อยู่ในศูนย์ศิลป์ โรงเรียนพนัสวิทยาคาร ภาพพระพนัสบดีจำลอยและหอพระ ซึ่งเป็นภาพสีสวยงามมาก
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชลบุรีในประวัติศาสตร์ประกอบด้วยชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่เมือพระรถ เมืองพญาเร่ เมือศรีพโลและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชลบุรี รวมกล่าวถึงสถาปัตยกรรมไทยในศาสนสถานในสถานที่สำคัญในพระพุทธรูป มณฑป เจดีย์ จำนวน 22 แห่ง และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 8 ประเพณี พร้อม คำขวัญ ตราประจำจังหวัดและต้นไม้ประจำจังหวัด
ดูพิกัด
ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นการทำบุญที่นิยมทำกันในวันออกพรรษา คือจะทำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดืน ๑๑ หรือหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดืน ๑๑ ซึ่งแล้วแต่ความตกลงใจ ร่วมกันกับทางวัดและทางบ้าน ซึ่งคำว่า ตักบาตรเทโว หรือ เรียกชื่อเต็มว่า "เทโวโรหนะ" นั้นแปลว่า การหย่งลงเทวโลก หรือเรียกการตักบาตรอีกชื่อหนึ่งว่า ตักบาตรดาวดึงส์ คุณค่าของประเพณีที่มีต่อชุมชน - เพื่อเป็นการนำความสวัสดีแก่บุคคลและครอบครัว - สร้างความสามัคคีในชุมชน
ดูพิกัด
ทุกปี ก่อนวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะนิยมนำต้นเทียนไปถวายวัด เพื่อให้พระสงฆ์ได้จุดบูชา ตลอด 3 เดือนที่อยู่จำพรรษา จนเกิดเป็นเพณี แห่เทียนพรรษาขึ้น ทำพิธี ก่อนวันเข้าพรรษาประมาณ 1 สัปดาห์ คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน 1. เกิดความรักสามัคคี 2. เพื่อสร้างความสนุกสนานที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ดูพิกัด
นายสุริยน แก้วสกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 46 ปี เป็นผู้มีใจรักทางด้านการแกะสลักโดยพยายมฝึกหัดและศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่ยังอยู่ในเยาว์วัย และพยายามฝึกฝนจนชำนาญ ด้วยความขยันหมั่นเพียร ประกอบกับเป็นคนช่างสังเกต นายสุริยน แก้วสกุล จึงเป็นบุคคลที่มีฝีมือทางด้านการแกะสลักอย่างหาตัวจับยากคนหนึ่ง ทั้งยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ออกแบบแกะสลักครกด้วยลวดลายวิจิตรบรรจง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายครั้ง ผลงานที่สำคัญของนายสุริยน แก้วสกุล คือการแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม ได้แกะสลักรูปเจ้าแม่กวนอิม เพื่อนำไปประดิษฐานยังสถานที่ต่าง ๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 องค์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีใจเป็นกุศลโดยได้จัดสร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง และสร้างพระพุทธรูปเพื่อไปประดิษฐานให้ผู้คนสักการะ โดยไม่คิดค่าใด ๆ อีกด้วย แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าเป็นเรื่องวัตถุดิบหรือเรื่องช่างฝีมือซึ่งเหลือน้อยเต็มที เพราะงานแกะสลักหินเป็นงานที่ต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ และความอดทนอย่างมาก แต่นายสุริยน มิได้ย่อท้อ ได้พยายามฝึกหัดช่างฝีมือรุ่นน้องด้วยความมานะอดทน ด้วยใจรักและด้วยความมุ่งหวังที่จะให้งานแกะสลักหินได้คงอยู่ต่อไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสุริยน แก้วสกุล เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาการช่างฝีมือ(แกะสลักหิน) ประจำปีพ.ศ.2545
ดูพิกัด
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่เดิมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในงานประเพณีดังกล่าวจะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง ร่วมใจกันลอยกะทง และการจุดพลุเฉลิมฉลอง ซึ่งคนในชุมชนอำเภอบ่อทอง เห็นว่าเป็นการแสดงออกของความสามัคคีของประชาชนและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
ดูพิกัด
นายถาวร แสงจิต เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 ที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 60 ปี มีความสามารถในศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการเล่นระนาดเอก และระนาดทุ้มโดยเฉพาะระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่ถนัดมากที่สุด โดยเริ่มเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากบรรพบุรุษเมื่ออายุ 17 ปี จึงประกอบอาชีพด้านดนตรีไทย โดยมีภรรยาและบุตร ร่วมปฏิบัติงานเป็นครอบครัว ฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนที่สนใจทั่วไปรวมทั้งก่อตั้งวงดนตรีไทย เป็นหัวหน้าวงคณะปี่พาทย์ คณะ ถาวร แสงจิต รับงานแสดงทั่วไป และช่วยเหลือสังคม แสดงเพื่อการกุศล ในงานของชุมชนสม่ำเสมอตลอดมา เป็นที่ร จักและยอมรับในความสามารถ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปึก มีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในคณะปี่พาทย์เป็นที่รู้จักยอมรับในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลัง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายถาวร แสงจิต เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2542
ดูพิกัด
วัดเขาหินลาด ตั้งอยู่ที่ บ้านหินลาด ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ วัดเขาหินลาด ตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โดยมีพระสงวน อานนฺโท (พระครูไพศาลนวกิจ) เป็นผู้นำในการดำเนินการสร้างวัด ร่วมกับกำนันเสรี พงษ์วิรัตน์,ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ พร้อมประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและได้พัฒนามาโดยลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวนที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ดูพิกัด
หากมาจากกรุงเทพฯ วิ่งตามถนนสุขุมวิทเลยจากตัวเมืองชลบุรีไปไม่นานแล้วเลี้ยวเข้าถนน 3134 มุ่งหน้าสู่วัดอ่างศิลา ระหว่างสองข้างทางจะพบกับร้้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หินแกะสลักทั้งเครื่องใช้ไม้สอยไปจนถึงของประดับตกแต่ง ที่อ่างศิลาแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านอุตสหกรรมการแกะสลักหินเป็นรูปต่างๆ ศูนย์จำหน่ายงานแกะสลักหินมีจำหน่ายงานแกะสลักมากมายหลายอย่าง มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆ อย่างครกหินไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างรูปแกะสลักช้าง หรือจะสั่งทำที่นี้ก็รับตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์หินแกะสลักของอ่างศิลามีคุณภาพดีไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน การแกะสลักหินอ่างศิลาหรือภาษาช่างพื้นถิ่นที่นี่เรียกว่า “ตีหิน” เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ “การตีครก” หรือ “การแกะสลักครก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านดั้งเดิมของอ่างศิลามาแต่ครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา และมีชาวบ้านในหลายครัวเรือนได้ใช้เวลาว่างจากการทำประมงมาตีหินทำครกเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง หรือมีอีกหลายครัวเรือนได้หันมาประกอบอาชีพตีหินนี้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน
ดูพิกัด
วัดประชุมคงคา ตั้งอยู่ที่บ้านโรงโป๊ะ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อพ.ศ.2435 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2499 มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์
ดูพิกัด
พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวงชุมพรพระเขตรอุดมอุดมศักดิ์(พระบูรพาจารย์ของทหารเรือไทย) เป็นรูปหล่อเต็มพระองค์ท่าประทับยืนประดิษฐานอยู่ ณ ฐานทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลลบุรี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศัดฃกดิ์ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเก็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอบู่หัว ทีงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ ทรงเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือไทยและทรงริเริ่มก่อตั้งฐานทัพเรือขึ้นที่สัตหีบ
ดูพิกัด
เป็นวัดเก่าเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2219 ภายในโบสถ์มีภาพวาดที่ใช้รูปแบบภาพในสมัยอยุธยา ดูได้จากการที่ใช้สีแดงสดเป็นภาพจำลองสวรรค์ชั้นต่างๆ เช่น ชั้นดาวดึงส์ ชั้นพรหม ด้านข้างโบสถ์เป็นศาลาประดิษฐานรูปหล่อเจ้าอาวาสและพระพุทธรูปประจำวันเกิด
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 20 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก มีจุดบริการทัวร์เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการท่องเที่ยว ก็ได้เวลากลับมาผ่อนคลายกับบริการนวด โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจในพัทยา
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 89 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่ ประกอบไปด้วย อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อ่างอาบน้ำ, ตู้เซฟในห้องพัก, เครื่องเป่าผม โรงแรมแห่งนี้มี บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน, ลิฟท์, บริการซักรีด/ซักแห้ง ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับห้องอบไอน้ำ, ซาวน่า, ห้องฟิตเนส ลูกค้าที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย จะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้ ณ โรงแรมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand