Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
"นามเดิม กิมเฉียง นาคไพบูลย์ (ภายหลังใช้นามสกุล กรุณยวนิช) บิดาชื่อนายเร่งเซ็ง มารดาชื่อนางผัน เมื่ออายุประมาณ 9 หรือ 10 ปี บิดาได้นไปฝากเรียนหนังสือที่วัดหนองไม้แดง (วัดราษฎร์สโมสร) จังหวัดชลบุรี กับพระวินัยธรเส็ง ซึ่งได้เรียนอยู่ประมาณ 1 ปีเศษ พระวินัยธรเส็งมรณภาพ จึงได้ออกจากวัดมาช่วยบ้านทำงาน เมื่ออายุ 20 ปี สมัครเป็นตำรวจภูธรอยู่ 2 ปี เมื่อพ.ศ.2464 อายุได้ 24 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่วัดอรัญญิกาวาส โดยมีเจ้าคุณพระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ วัดเขาบางทรายเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ได้สร้างโรงเรียนวรพรตพิทยานุกูล ก่อสร้าง/บุรณะเสนาสนะต่าง ๆ ในวัด ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2511 รวมสิริอายุได้ 70 ปี 45 พรรษา"
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) นายพิสิษฐ์ เสนานันท์สกุล เป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีและประณีต ทันสมัย การถ่ายภาพของนายพิสิฐ ได้รับความนิยม ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในอำเภอ จังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งนายพิสิฐ ได้นำความรู้ ความสามารถ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาการถ่ายภาพ เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นนักเขียนเชิงอิสระวิชาการถ่ายภาพ อีกทั้งนิทรรศการแสดงผลงานอย่างหลากหลาย ผลงานแต่ละชันบ่งบอกถึงความงามด้านศิลปะที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยิ่งควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นายพิสิฐเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 2 นี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอกับ1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเกะสีชัง อำเภอบ่อทอง อำเภอบางละมุง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ และวัดธรรมยุตินิกาย โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยกับประวัติศาสตร์การก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่า ความงดงามของศิลปกรรม อันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชางจังหวัดชลบุรีได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพชลธารมุนี หรือหลวงพ่อวิเชียร เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึง ประวัติและผลงานของหลวงพ่อขณะมีชีวิตอยู่ รวมข้อมูลที่หลวงพ่อวิเชียร สร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว สมเด็จ ลูกประคำแร่น้ำพี้ สีผึ้งสาริกา และนางกวัก รุ่นต่าง ๆ ระหว่างพ.ศ. 2481 ถึงพ.ศ. 2536 รวม 38 รุ่น แต่ละรุ่นให้ข้อมูลที่พ.ศ. ที่สร้าง รูปแบบขององค์พระ พุทธคุณพร้อมภาพประกอบนอกจากนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ข้อคิดกว่า 10 เรื่อง เช่น สาธุนรธรรม จดหมายจากพญายม เข็มขัดหยก หมูมือคน วิธีดับทุกข์เพราะ...ธรรมะ เจ้าเป็นใคร...เจ้าไปไหน ธรรมดาชีวิต กรรมบันดาล และคาถากันตาย
ดูพิกัด
เรื่อง แขก-ไทย-ลาว-จีน เมืองพนัสนิคม เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องเมืองพนัสนิคมหรือนครอินทปัตถ์ซึ่งมีคน 4 เผ่า เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่โบราณกาลแล้วจึงค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาจนเป็นเมืองพนัสนิคมในปัจจุบันนี้ คนเหล่านั้น คือ อินเดีย ไทย ลาว และจีน ซึ่งทำให้เราทราบว่าเผ่าพันธุ์ของคนเมืองพนัสนิคมนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานด้านอาหารการกิน ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแนบเนียน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ในแต่ละเรื่องจะมีแผนที่แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม
ดูพิกัด
นางทองอยู่ ล้อประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ที่ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นผู้มีชือเสียง เกียรติคุณ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแปรรูปหัวผักกาดขนาดเล็ก ไม่สามารถนำออกขายในรูปของหัวผักกาดสดได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นหัวผักกาดเค็ม และหัวผักกาดหวาน จนสำเร็จครบวงจร ตามหลักการเกษตรในหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคคลทั่ว ๆไป นอกจากนี้ยังได้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินกอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พัฒนางานการเกษตรครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และในด้านการพัฒนาให้เกิดความเจริญ การกินดีอยู่ดี ของบุคคลในสังคมหมู่บ้านหินกองนอกจากการแปรรูปหัวผักกาดแล้ว นางทองอยู่ ล้อประเสริฐยังได้เป็นผู้ริเริ่ม แนะนำและร่วมงานกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินกอง เพิ่มผลผลิตด้านการแปรรูปพิชผักผลไม้ตามฤดูกาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มะขามแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม และซอสพริก เป็นต้น การทำงานแต่ละครั้ง จะทำด้วยความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลในสังคมท้องถิ่นให้มีเศรษฐกิจดี อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติสืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นางทองอยู่ ล้อประเสริฐ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการผลิตและการ บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2538
ดูพิกัด
การปลูกสละคล้ายกับหางมะพร้าว แต่มีหนามแข็งแหลมยามเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ต้องการน้ำตลอดปีไม่ชอบแสงแดดจัด ... ร่มเงาที่มีความจำเป็นสำหรับสละ ควรปลูกกระถิ่นเทพาเป็นพืช ร่มเงาสวนละอองน้ำเริ่มสร้างสวนในปี 2536 โดยซื้อที่ดินที่ใช้ปลูกอ้อย และนำไปสร้างผลไม้ โดยมีพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยปลูกขนุน (พันธุ์ทองส้ม) มะพร้าว จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพราะคิดค้นระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ และสละเนินวงปลูกใต้ร่มมะพร้าว
ดูพิกัด
นายชฏิล นักดนตรี เป็นบุตรนายสุข และนางหุน นักดนตรี เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2474 อายุ 76 ปี สมรสกับนางคำนึงสุข นักดนตรี มีบุตร-ธิดา 3 คน ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนิสิตปริญญาโท ภาคสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) นายชฏิล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่ยังเยาว์ ได้รับการฝึกฝนดนตรีไทยมาจากบิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านดนตรีไทยกับครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) และมีความชำนาญในการบรรเลงฆ้องวง เป็นพิเศษ ซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีหลักของดนตรีไทย ระหว่างที่นายชฏิล ปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา) นิสิต นักศึกษาสนใจและต้องการเรียนเครื่องสาย นายชฏิลจึงได้ศึกษาทางด้านเครื่องสายกับครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน) และครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลจนสามารถบรรเลงเพลงซอ บรรเลงเครื่องสาย และขับร้องเพลงไทยได้อย่างดีเยียม จากนั้นนายชฏิลได้นำความรู้ด้านนดนตรีไทยทุกแขนงมาถ่ายทอด ฝึกสอนให้กับนิสิต นักษึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียน และได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการดนตรีไทยของนายชฏิล เป็นที่ประจักษ์แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป ทั้งในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรเชิดชูเกียรติให้นายชฏิล นักดนตรี เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2549
ดูพิกัด
เกษตรหนองซ้ำซาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นประธานศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ และศูนย์แห่งนี้มีการเกษตรที่มีคุณภาพ การปลูกพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ทำให้ศูนย์ฯ มีจุดเด่นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรด้านการปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่ราบที่ผ่านการรับรอง GAP ซึ่งมีตัวอย่างให้ชมกันในแปลง เช่น แตงเมลอน ฟักทองญี่ปุ่น มะละกอ มะเขือเทศ ผักต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับการเดินทางเข้าถึงชุมชน หรือศูนย์แห่งนี้ ก็สะดวกตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กันในรัศมี 20 กิโลเมตร อีกหลายแห่ง เช่น เส้นทางจักรยานเสือภูเขาซึ่งผ่านทุ่งนาและเขานมสาว และก็ผาแอ่งน้ำนก นอกจากนี้บริเวณสองข้างทางจะมีกิจกรรม ทางการเกษตรของเกษตรกร เช่น การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การผลิตเห็ดแบบครบวงจรเพื่อการค้า การปลูกกุยช่ายตัดใบแบบดั้งเดิม การปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงวัว การอบสมุนไพร การนวดตัว รวมถึงการทำขนมไทย ไข่เค็ม ดอกไม้ประดิษฐ์ และสามารถ ผลิตพืชปลอดสารพิษ เช่น บวบเหลี่ยม แคนตาลูป มะเขือเทศ เมล่อน ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว เป็นฟาร์มต้นแบบของการผลิตแบบ GAP และ IMP ของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครบวงจร
ดูพิกัด
เป็นพาหนะของเกษตรกรเป็นส่วนมาก เพราะส่วนบนสามารถบรรทุกข้าวเปลือกไปเก็บเข้ายุ้งฉาง บรรทุกข้าวฟ่อนจากท้องนามาสู่ลานนวดข้าวได้ดี ส่วนท้องเกวียนสามารถบรรทุกไม้ซุงจากป่ามาบ้านผ่านมาตามท้องนาได้ดี เกวียนสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งเล่ม ล้อทั้งคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เมตร เหมาะสำหรับควายคู่ลากไปมากกว่าวัวคู่ สมัยก่อนใช้บรรทุกสินค้าต่างๆจากตลาดท่าตะกูดมายังตลาดพนัสนิคมด้วย เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
วัดระเวิงรังสรรค์ ตั้งอยู่ที่ บ้านระเวิง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา วัดระเวิงรังสรรค์ ตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2522 ชาวบ้านเรียกว่า วัดระเวิง เพราะเรียกตามชื่อหมู่บ้าน การสร้างวัดเริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. 2514 พระอาจารย์ไล้เดินทางมาปักกลด ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่ โดยเริ่มแรกได้สร้างที่พักสงฆ์ให้ โดยมีนายยิ้ม พึ่งหินและนางทิม ร่วมกันถวายที่ดิน พระอาจารย์ไล้จึงได้เริ่มสร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญ ต่อมาอาจารย์ไล้ลาสิกขาบท หลวงปู่ขันธ์ จนฺทสุวณฺโณดูแลต่อมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2523 พระครูสถิตสีสลิมล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก จึงได้สร้างอุโบสถ หอระฆัง และก่อตั้งศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
ดูพิกัด
วัดเนินสี่ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้างสูง ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดเนินสี่ ตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2532 โดยนายบำเพ็ญ ตันติราพันธ์ ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
วัดหนองกาน้ำ ตั้งอยู่ที่ บ้านกาน้ำ ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 42 ตารางวา วัดนี้ ตั้งเมื่อพ.ศ. 2422 ความเป็นมาของชื่อวัด คำว่าหนองกาน้ำ ในสมัยก่อน ๆ มีหนองน้ำแล้วมีนกกาน้ำมาเล่นน้ำ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองกาน้ำ ตั้งแต่นั้นมา ส่วนการสร้าววัดนั้น มีผู้ศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน 17 ไร่ 42 ตารางวา เพื่อยกให้เป็นที่สร้างวัด คือนายใส-แม่จือ แซ่เฮ้ง ชาวบ้านหนองกาน้ำ โดยการนำของพระครูธรรมธนวัฒน์(ทรัพย์) เจ้าอาวาสวัดบ้านงิ้ว ต.หนองกะขะ อ.พานทอง เมื่อยกที่ให้แล้วจึงได้สร้างเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อสำนักสงฆ์สันติวัน อยู่ในความปกครองดูแลของพระครูธรรมธนวัฒน์ (ทรัพย์) เป็นสำนักปฏิบัติธรรม เมื่อพระครูธรรมธนวัฒน์มรณภาพแล้ว ชาวบ้านได้อาราธนาพระอาจารย์แกะ จากวัดห้วยยาง อ.พานทอง มาเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ และต่อมาได้ขออนุญาตตั้งวัด และสร้างวัดตามลำดับ เมื่อเป็นวัดแล้ว พระอธิการแกะ ได้ทำการพัฒนาวัดตลอดมา วางศิลาฤกษ์อุโบสถเมื่อพ.ศ.2523 สร้างกำแพงหน้าวัดโดยเฉพาะศาลาการเปรียญ นายทิม นางบุญธรรม คงเมฆ ได้เป็นผู้สร้างถวาย ด้วยทรัพย์ของตนเอง และยังได้สร้างเสนาสนะอื่น ๆ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2533
ดูพิกัด
วัดเขาซก ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาซก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาพักร้อน ฯลฯ วัดเขาซก ตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีเจ้าอาวาส คือ พระสมนึก สุมโน
ดูพิกัด
วัดหนองฆ้อ
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand