Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะทำบุญมงคลอายุครบ 6 รอบ (72 ปี ) แต่เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษให้พระปริยัติธาดาเข้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุร เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชเทินนามที่ พระราชสิทธิวิมล เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกกล่าวถึงสัญญาบัตรและประวัติของพระราชสิทธิวิมล ประวัติวัดใหญ่อินทราราม โดยการให้ข้อมูลอย่างละเอีอดตามลำดับตั้งแต่ที่มาของวัด ผู้สร้างวัด ที่ตั้งของวัด พร้อมเหตุการณ์ของวัดตามพงศวดาร เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ระหว่างพระเจ้าตากกับนายทองอยู่น้อยและวัดใหญ่อินทาราม อาณาเขตที่พระเจ้าตากตั้งตัวเป็นอิสระ พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันทบุรี และเมืองตราด รวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดใหญ่อินทาราม ในช่วงที่ 2 เป็นภาคผนวก ให้ข้อมูลสัญญาบัตรของวัดใหญ่อินทราราม ข้อความหลังแผ่นป้ายชื่อวัดใหญ่อินทราราม พระอารามหลวงพร้อมรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาขอรับผ้ากฐินพระราชทานทอดถวายวัดใหญอินทราราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึงพ.ศ. 2550 รายชื่อปางพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ จำนวน 55 ปาง รายชื่อพระพุทธเจ้า ในอดีตจำนวน 24 พระองค์ รวมถึงภาพปริศนาธรรมด้านทิศตะวันออกหน้าพระประธาน ภาพปริศนาธรรมฝาผนังด้านทิศตะวันตก หลังพระประธาน ภาพปริศนาธรรมเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อเฉย กรรมวิธีการเทปูนฉาบฝาผนังและการเขียนภาพ รวมถึงภาษิต-คำคม คำกลอน ข้อคิด สมบัติของผู้ดีที่น่าศึกษา พร้อมภาพประกอบภายในเล่ม
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ของเกาะสีชัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็นพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื้อหาภายในเล่มกล่างถึงลักษณะภูมิประเทศ ความเป็นมาและประวัติศาสตร์องเกาะสีชัง ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอยู่ในลักษณะเป็นส่วนที่มีความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเคยเป็นเกาะที่เสด็จประพาสและที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชการที่ 6 พร้อมทั้งมีภาพแผนที่เกาะสีชังของพ.ศ. 2453 ประกอบด้วย และได้กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับพระราชวังจุฑาธุชราชฐานและวัดอัษฎางคนิมิตร อละวัดทิศธรรมสภาราม มีการเล่าเรื่องการเปิดโรงเรียนที่เกาะสีชัง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาะสีชังในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเก็บความจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เช่น เรื่องเสด็จประพาสเกาะสีชัง การรื่นเริงงานครบรอบพระชนมพรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ฯลฯ
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดี โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์วิจัยโบราณวัตถุที่ได้จาการขุดค้น เนื้อหาของหนังสือเป็นการศึกษาทางมนุษยวิทยากายภาพการวัดส่วนและมานุษยวิทยากายภาพการไม่วัดส่วน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของคนก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งชีวิตความาเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในเล่มกล่าวถึงประวัติการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีแหล่งต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ให้ข้อมูลความรู้ของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของเนินดินโคกพนมดี และการดำเนินการขุดค้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงขั้นตอน วัสดุและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาผลการวิเคราะห์พร้อมทั่งสรุปและบทวิจารณ์ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อเหมือน เป็นบุตรของนายเคน นางหนู เคโกศรี เป็นชาวบ้านกลางโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2405 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 5 คน เริ่มบวชเป็นพระที่วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2439 มีฉายาว่า อินฺทสโร ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบ้านกลาง เมื่อพ.ศ. 2441 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอธิการ เพ็ง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2479 หลวงพ่อเหมือน เป็นพระภิกษุทางสายวิปัสสนา ซึ่งท่านได้ศึกษามาจากพระอาจารย์บา วัดใต้ต้นลาน ตำบลไร่หลักทอง เป็นพระบริสุทธิ์ มีอัธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีต่อบุคคลทั่วไปนอกเหนือไปจากการก่อสร้างถาวรวัตถุ พัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้าน เช่นสร้างพระอุโบสถ หลังใหม่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สร้างโรงเรียนประชาบาลในบริเวณวัดและสร้างกุฏิใหม่ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น หลวงพ่อเหมือน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง และพระอุปัชฌาย์มาจนสิ้นอายุไขย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2489 รวมอายุได้ 85 ปี สมณเพศ 50 พรรษา
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากญาติของตนเอง และได้ศึกษาหาความรู้จากการสอบถามผู้ที่เคยทำมาก่อน จนมีความชำนาญ และเป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอำเภอเกาะจันทร์
ดูพิกัด
นายประวัติ มุตตามระ เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2483 ที่ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 61 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีฝีมือและความเชี่ยวชาญในการต่อเรือผู้หนึ่งของจังหวัดชลบุรี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียติให้นายประวัติ มุตตามระ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาการช่างฝีมือ(การต่อเรือ)ประจำปีพ.ศ. 2544
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำน้ำปลาโดยผ่านการสั่งสมและสืบทอดจากครอบครัว ได้พัฒนาจนสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น น้ำมันหอยนางรม ปลาทูน่า ซุปก้อนคนอร์ วิธีการทำน้ำปลานั้นมีวิธี คือ ต้องสร้างบ่อหมักน้ำปลา แล้วนำน้ำปลาที่แท้และมีคุณภาพจากการที่คุณพิรุณ รัตนประสิทธิ์ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจให้กับงาน ทำให้ได้ใบประกาศเกียรติคุณมากมาย เช่น ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติโรงงานและผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของคนในจังหวัดชลบุรีและในระดับประเทศ ภายใต้ตราหอยนางรม จั่นเพชร คนแบกกุ้ง ปลาไส้ตัน ครัวทะเล ปลาทูน่า ซุปก้อนคนอร์ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความอร่อย และยังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตน้ำปลารายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย
ดูพิกัด
การทำหุ่นหัวสัตว์ประดับ เป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งจะหาผู้ประกอบการได้น้อยมากโดยเฉพาะช่างที่ทำหุ่นหัวสัตว์ ประดับในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม ซึ่งการทำ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ นำไปจุ่มน้ำอัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปบดหรือตำให้ละเอียด แล้วปล่อยทิ้งแช่น้ำไว้ 1-2 วัน ใยหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่เป็นร่างแหช่วยยึดให้เกาะติดกัน และนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้หใม่ เช่น นาลูกตาลสุกมาทำเป็นขนสัตว์ นำเปลือกไม้มาบดทำเป็นกาว และนำพลาสติกมาหล่อทำเป็น เขาเทียม นำสีย้อมผ้ามาย้อมเส้นใยลูกตาลให้เหมือนขนสัตว์ และนำไปผสมกับส่วนประกอบอื่น ๆ
ดูพิกัด
นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2487 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 59 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และฝีมือในการซ่อมเครื่องจักรกลต่าง ๆ สนใจและเรียนรู้ชีวิตการเป็นช่างยนต์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 และได้คิดริเริ่มทำคันไถควาย ใบไถ ท่อสูบน้ำ หัวผานไถ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ นายเปี่ยมศักดิ์ ได้พัฒนางานฝีมือของตนเองเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับกันมากยิ่งขึ้น เช่น การผลิตเครื่องนวดข้าว รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้ง จากนั้นได้ขยายกิจการการผลิตเครื่องมือสร้างขึ้นป็นธุรกิจ โดยตั้งชื่อบริษัทว่า ทะเลทอง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั้งในและต่างประเทศ นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องอย่างยิ่งสามารถสร้างฐานะของตนได้อย่างมั่นคง อุทิศตนช่วยเหลือสังคมอย่างดี มีความประพฤติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน มีความเป็นผู้นำ เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ ขยันและใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับได้ว่า นายเปี่ยมศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของจังหวัดชลบุรี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การผลิตและการบริโภค)ประจำปีพ.ศ. 2545
ดูพิกัด
วัดประชุมคงคา ตั้งอยู่ที่บ้านโรงโป๊ะ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อพ.ศ.2435 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2499 มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์
ดูพิกัด
วัดโป่งปากดง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญการกุศล วัดโป่งปากดง ตั้งเมื่อพ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2499 การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
วัดนิมมานราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองปรือ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 34 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง ฌาปนสถาน ปูชนียวัตถุ ฯลฯ วัดนิมมานราษฎร์บำรุง ตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510 โดยคุณพ่อพิม คุณแม่ลำดวน ดรุณถนอม ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดในปี 2504 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองปรือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และมีศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปรือ
ดูพิกัด
เป็นวัดที่พระครูศรีมนัสนิคมเป็นผู้ริเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 โดยได้สร้างขึ้นพร้อมๆ กับสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานไว้บนยอดเขานางนมที่อยู่ไม่ไกลจากตัววัด ปัจจุบันมีบันได 436 ขั้นให้เดินราว 700 เมตรขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาได้ และที่ตีนเขาจะมีศาลเจ้าแม่เขานางนมไว้ให้ผู้คนได้สักการะบูชาด้วย ส่วนภายในบริเวณวัดมีพระอุโบสถขนาดเล็กที่สวยงามอยู่หลังหนึ่งภายในประดิษฐานองค์พระประธานที่งดงาม
ดูพิกัด
วัดโคกท่าเจริญ เป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งในตัว อ.พานทอง เป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อปี่ อินทโชโต เป็นพระนักเทศน์ที่เสียงดีมาก เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ท่านสนใจในเรื่องโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ เวทมนต์ต่างๆ และท่านได้สร้างพระเครื่องไว้ในวงการพระเครื่องหลายรุ่นๆ ที่โด่งดังหายากคือพระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นสร้างโรงเรียนพานทองสภา ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันและราคาค่อนข้างสูง ภายในวิหารนอกจากหลวงพ่อปี่ ยังมีสมเด็จฯโต หลวงพ่อบุญนำและพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สวนร่มรื่นที่สามารถพบปะผู้คน วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand