Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เจ้าอาวาสวัดเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีสมณศักดิ์เป็น พระครูสุจิณธรรมวิมล เมื่อพ.ศ. 2528 หลวงพ่อม่น เป็นบุตรชาวนาบ้านเนินตามาก บิดาชื่อ มา มารดาชื่อแดง นามสกุล วิญญาณ เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ พ.ศ. 2453 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 3 คน เป็นคนขยันขันแข็ง ช่วยบิดามารดาทำนาจนมีฐานะดี บิดามารดาเป็นผู้ทำบุญวัดเนินตามากมาโดยตลอด ตนเองจึงได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือวัดบ่อย ๆ ตัดสินใจอุปสมบทเมื่ออายุย่างเข้า 29 ปี ณ วัดโคกเพลาะ โดยมีพระครูสังวรศีลาจารย์ วัดหลวงพรหมาวาส เป้นพระอุปัชฌาย์ได้ฉายาว่า ธมฺมจิณโณ แล้วมาจำพรรษาที่วัดเนินตามาก เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เป็นคนมีสติปัญญาดีและอดทนสูง เคยเดินธุดงค์ไปถึงวัดพระพุทธบาท สระบุรี เคยไปศึกษาวิปัสสนากับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษาเจริญอยู่ระยะหนึ่ง ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดเนินตามาก ตามเดิม ต่อมาได้พระอาจารย์ดีแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ถ้ำจักรพงษ์ที่เกาะสีชัง หลวงพ่อจึงได้ความรู้ ความคิด และแนวปฏิบัติทางธรรม มาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในเวลาต่อมา หลวงพ่อม่น ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนินตามาก ต่อจากพระอธิการ กี่ ซึ่งลาสิกขาบทออกไป เมื่อปี พ.ศ. 2490 แต่ก็ไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำจักรพงษ์ในเทศกาลเข้าพรรษากับพระอาจารย์ของท่านทุกปี จากการปฏิบัติธรรมจนแตกฉานและได้รู้จักผู้คนเป็นจำนวนมาก นอกจากจะได้คำสอนที่ประทับใจแล้ว ท่านยังเป็นคนให้กำลังใจแก่ผู้ไปกราบไหว้เป็นอย่างดี มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากที่แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ หลังจากไปทำบุญที่วัดเนินตามาก ปัจจุบันหลวงพ่อไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากอาพาธด้วยโรคอัมพรึก แต่ก็มีคนไปกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลทุกวัน
ดูพิกัด
พระครูธรรมสารอภินันท์(หลวงพ่อแดง) เป็นชาวเขมร เมืองพระตะบอง เมื่อบวชแล้ว ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างศิลาก่อน ภายหลังได้ย้ายเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามนี้นานถึง 53 ปี มรณภาพในปีพุทธศักราช 2490 อายุได 84 ปี เป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยเป็นอย่างดี ไม่สะสมบริขารเกินความจำเป็น เป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณในทางสมณะ มีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิย์และประชาชนในถิ่นใกล้ไกลที่รู้กิตติศัพท์ของท่านมีผู้นิยมนำบุตรธิดามาถวายเป็นลูกบุญธรรมมากมาย ปัจจุบันนี้ ชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่าน ยังปรากฎอยู่ในหมู่ศิษย์และประชาชนทั่วไป ที่เคารพนับถืออย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงวันที่ 2 สิงหาคมทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านบรรดาศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกาวัดใหญ่ฯ ประชาชนผู้ที่เคารพนับถือต่างมาร่วมการบำเพ็ยกุศลถวายอย่างเนืองแน่น ไมเคยขาด จตุปัจจัยที่มีผู้นำมาถวาย ทางวัดใหญ่อินทาราม โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิไว้ชื่อว่า มูลนิธิหลวงพ่อแดง นำดอกผลมาช่วยเหลือบำรุงการศึกษาพระประยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดใหญ่อินทาราม ซึ่งมาจากต่างจังหวัดปีละมิใช่น้อย
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้วยตำรายารักษา โรคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ 3 ฤดู ยาแก้ไข้สาริบาต ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้ตานขโมย ว่าด้วยคาถาและตำรายาในการรักษา (เอกสารเลขที่ ธบ.ส 90)
ดูพิกัด
ศิลปปินดีเด่น ประจำปี 2550 นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชึวิตในวัยศึกษาพำนักอยู่ในวัยถึง 8 ปี เนื่องจากบวชเป็นสามเณร 4 ปี และบวชพระอีก 4 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ และที่วัดแห่งนี้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นายสุรชัยได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัยได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัยได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห้นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับของกองวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิมพ์ตามโครงการพัฒนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจกจ่ายโรงเรียนต่าง ๆ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2504 ประกอบด้วย ภูมิประเทศและสภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี พืชผลและอุตสาหกรรม การคมนาคม ตำนานเมืองชลบุรี โบราณสถาน วัดอินทาราม (วัดใหญ่อินทราราม) วัดเขาพุทธบาท บางทราย เมืองศรีพะโร อ่างศิลา บางแสน บ่อน้ำร้อน ศรีราชา เกาะลอย เกาะสีชัง หาดพัทยา สัตหีบและเมืองพระรถ พร้อมแผนที่ประเทศไทย แผนผังเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรี แผนที่เขตท้องที่บางแห่งในตำบแสนสุข ตำบลบ้านปึก และตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรีและจังหวัดชลบุรี แผนที่ท้องที่ตำบลบางละมุง ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ. 2504 พร้อมภาพประกอบขาวดำ เช่น ตึกมหาราชที่อ่างศิลา อ่างศิลา ชายทะเลบางแสน ทิวทัศน์ในบริเวณหาดบางแสน ทางขึ้นเขาสามมุข ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (เก่า) บริเวณบ่อน้ำร้อน โรงเรมแสนสำราญบางแสน เกาะสีชัง หาดพัทยา และแหลมฟานศรีราชา
ดูพิกัด
นายพิทักษ์ ทองแพง เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่ตำบลบ้านหนองสังข์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 47 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีฝีมือในการปั้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักโฟมให้เป็นลายไทย ศิลปะเกี่ยวกับการใช้สีให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เป็นวิทยากรด้านจริยธรรมให้กับโรงงานตามอำเภอต่าง ๆ เป็นที่รู้จักของชุมชนในอำเภอต่าง ๆ เป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายพิทักษ์ ทองแพง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการช่างฝีมือ (ภาพปั้น) ประจำปีพ.ศ. 2543
ดูพิกัด
ผลงานศิลปินดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2545 นายประดิษฐ์ อินทนล ได้เริ่มฝึกหัดเครื่องดนตรี เช่น ฆ้องวง ระนาดเอก ตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ จากบิดา ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีไทย มีความรู้สึกชอบ สนุก และเป็นสุขครั้งที่ได้เล่นดนตรีไทย จึงได้ฝึดหัดเล่นเริ่มออกงานได้เมื่ออายุ 85 ขวบ โดยแสดงกับวงของของคุณพ่อในงานทำบุญ เทศกาล งานประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ และงานที่ทำให้ได้ฝึกฝนต่อเพลงขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น ก็คือการไปแสดงดนตรีประกอบการแสดงนาฎดนตรีให้คณะลิเกที่มีชื่อเสียงที่มาแสดงตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดภาคตะวันออก วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และปิดเทอม จะติดตามบิดาไปร่วมเล่นดนตรีตลอด มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยทางบ้านทำงาน บิดาเห็นว่าเป็นผ้มีความสามารถทางด้านดนตรี เพราะสามารถต่อเพลงยากๆ ได้รวดเร็วไม่ลือมง่ายและขยันฝึกซ้อม วึงคิดจะให้เป็นนักดนตรีเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.4) จึงให้หยุดเรียนแต่มีคนทักท้วงว่าเรียนหนังสือดีควรส่งเสริม บิดาจึงอนุญาตให้เรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรี ในช่วงนี้ได้มีโอกาสศึกษาดนตรีไทยให้ถูกแบบแผนมากยิ่งขึ้น เพราะได้ฝึกเรียนระนาดเอกกับอาจารย์คุณหญิงชิ้น ศิปบรรเลง และอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง มีโอกาสได้แสดงดนตรีไทยครั้งสำคัญๆ หลายครั้ง เช่น ได้บรรเลงดนตรีไทยถวายหน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศื บรรเลงต้นรับแขกเมือง ณ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
ดูพิกัด
เป็นระหัดวิดน้ำเข้านาของชาวบ้าน ทำจากไม้ทั้งตัวระหัดที่เป็นราง และลูกระหัดเป็นสายต่อเนื่องกันระหว่าง ๒ เพลา เมื่อหมุนหัวเพลาด้านบนลูกระหัดจะช่วยดึงน้ำขึ้นไปตามร่องในตัวระหัดจากลำคลองขึ้นสู่ท้องนายามขาดแคลนน้ำ แรกทีเดียวใช้แรงคนหมุน ต่อมาจึงใช้เครื่องยนต์แทนแรงคน ปัจจุบันเลิกใช้แล้วเพราะมีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจำหน่ายทั่วไปในตลาดแล้ว เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
ได้รับคำแนะนำมาจากผู้รู้ และได้นำความรู้มาทดลองเพาะเห็ดฟางด้วยตนเอง จนเกิดความชำนาญ และได้ถ่ายทอดวิชาการเพาะเห็ดฟางให้กับสมาชิกภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี สามารถจำหน่ายเห็ดฟางมีรายได้เพิ่มขึ้น เดือนละ 2,000-5,000 ต่อเดือน จากนั้นได้เผยแพร่ให้แก่เยาวชนเพื่อเกิดการเรียนรู้และนำมาประกอบการเรียนได้ถึงวิธีการทำและการนำไปทดลอง
ดูพิกัด
วงกลองยาว “เพชรไพลิน” นายสุรินทร์ มีจั่นเพชร เป็นคนที่ศรีราชาบริเวณที่พักอาศัยเป็นภูเขา เป็นบริเวณทางเข้าวัดเขากิเลน มีบุตรชาย ๒ คน บุตรหญิง ๒ คน แต่ก่อนมีฐานะไม่ดี จึงอาศัยดูและลักจำในด้านการแสดงและวิธีการทำกลองยาวจากญาติผู้ใหญ่ เคยศึกษาที่โรงเรียนศรีราชาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต่อมาได้บวชเป็นเณร และศึกษาวิธีการทำกลองยาว และเริ่มทำจริง เมื่ออายุ ๑๗ ปีโดยทำไปเล่นที่งานสงกรานต์ อำเภอสัตหีบ วัสดุในการทำกลองยาวหาได้จากป่า บริเวณใกล้บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภูเขาไม้ขนุนส่วนมากจะหาได้จากอำเภอสัตหีบ หรือหาตามป่าใกล้เคียง ตามการก่อสร้างที่มีการตัดต้นไม้เพื่อทำหมู่บ้านหรือโครงการต่าง ๆ อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๗ หมู่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
วัดมโนรม ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดมโนรม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2494 เดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวนาส่วนใหญ่ประกอบกสิกรรม และอพยพมาจากแหลมฉบัง เมื่อมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางไปบำเพ็ญกุศล จึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2493 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2501 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
โคกพนมดี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีสภาพสังคมค่อนข้างซับซ้อน มีการเข้ามาอยู่อาศัยของมนุษย์เป็นระยะเวลานานตั้งแต่ช่วงประมาณ3,600-4,000 ปีมาแล้ว คนก่อนประวัติศาสตร์กลุ่มแรกสุดของโคกพนมดีจะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแม่น้ำบริเวณชวากทะเล อาจเป็นที่ต่ำชื้นแฉะและน้ำทะเลขึ้นถึง จึงเป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติรู้จักการใช้ขวานหินในการโค่นต้นไม้และเผาป่าเพื่อถากถางพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย ผลิตภาชนะดินเผารูปทรงหลากหลายทั้งแบบผิวเรียบ ผิวเรียบขัดมันโดยใช้หินดุและใช้ไม้ดีขั้นรูป ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมคนก่อนประวัติศาสตร์ที่โคกพนมดีก็เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวเองตามบริเวณหนองน้ำจึดพวกเขาใช้จอบหินแกรนิตในการปรับหน้าดินและใช้เปลือกหอยน้ำจืดมาทำเป็นเคียวหรือมีด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมธรรมชาติอีกครั้งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นผลทำให้สภาพพื้นที่ใกล้เคียงเป็นป่าเลนน้ำเค็มไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกข้าวจึงต้องหยุดปลูกข้าวในที่สุด ในสมัยต่อมาชุมชนก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดีจึงถูกทิ้งร้างไปในที่สุด เมื่อราว 3,600 ปีมาแล้ว
ดูพิกัด
วัดพรหมาวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยยายพรหม ต.บางพระ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 77 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาเอนกประสงค์ หอพระ วัดพรหมาวาส ตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 เดิมชื่อวัดห้วยยายพรหม ตั้งอยู่ที่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา โดยมีนายปล้องเป็นผู้สร้างถวาย เมื่อปี 2486 ต่อมาได้ย้ายมาสร้างที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา ในปี 2493 โดยมีพระอธิการมูล ฐานุเปกฺโข เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง นายบุญ นางพัด เป็นผู้มอบที่ดินให้จำนวน 11 ไร่ 77 ตารางวา โดยได้รับอนุญาตให้สร้างวัดจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2493 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2502 ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน พ.ศ.2506 สร้างพระอุโบสถ 1 หลัง พ.ศ. 2510 สร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
ดูพิกัด
สถานที่แสดงภาพเขียนจิตรกรรมประวัติศาสตร์สามก๊กอันลือชื่อของโลก ซึ่งเขียนลงบนแผ่นกระเบื้องกังไสจากจีน ภายในเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมไทย– จีนเชิงประยุกต์ นอกจากนี้ภายในอุทยานฯ ยังมีองค์พระแม่กวยอิมจากประเทศจีนให้สักการบูชาด้วย และจากลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งเป็นพื้นที่ลาดต่ำไปทางทิศใต้ โดยมีภูเขาขนาดย่อมทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือ จึงกำหนดทิศทางอาคารประธานหรืออาคารกลางบนจุดที่สูงที่สุดของพื้นที่ทั้งหมด ทางทิศเหนือซึ่งมีระดับสูงกว่าอาคารอื่น ๆ พร้อมกับหันหน้าไปทางทิศใต้ ทำให้ภูเขากลายเป็นฉากหลังของอาคารประธาน กำหนดระดับของการเข้าถึงตัวอาคารประธาน ภายในอาคารมี 4 ชั้น โดยในแต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงและนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของอุทยานสามก๊ก และมีระเบียงจิตรกรรม ตลอดแนวเป็นผนังจิตรกรรมภาพวาดกระเบื้องเคลือบดินเผาจากประเทศจีน ที่บันทึกเรื่องราวตอนสำคัญ ๆ ในพงศาวดารเรื่องสามก๊ก 56 ตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ
ดูพิกัด
วัดศรีธรรมาราม อยู่ที่บ้านทุ่งกราด ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน วัดนี้ตั้งเมื่อ 18 กันยายน พ.ศ.2512 เริ่มสร้างโดยมีพระอาจารย์วัชรินทร์ จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. ได้มาพักจำพรรษาในพื้นที่ของนายล้วน พลอยประดับ ต่อมานายล้วนกับนายเล็ก ได้ร่วมกันถวายที่ดินสร้างวัดในปีพ.ศ.2502 และได้เริ่มก่อสร้างเรื่อยมา โดยใช้ฉายาพระอาจารย์วัชรินทร์ คือ ธมฺมรกฺขิตฺโต เป็นชื่อวัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีธรรมาราม จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว สูง 3 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักที่ออกแบบมาอย่างดี 134 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ช็อป บาร์/ผับ ห้องประชุม และร้านอาหาร ไว้คอยให้บริการ พร้อมด้วยสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวน เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 77 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก อีกทั้งยังมี บาร์ผับ บริการซักรีดซักแห้ง ร้านอาหาร รูมเซอร์วิส ตู้นิรภัย จุดบริการทัวร์และข้อมูลท่องเที่ยว และบริการพี่เลี้ยงเด็ก พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ เช่น ห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ชั้นล่าง โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจในพัทยา
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 1-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 30 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่เมเปิลแมนชั่น
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand