Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
พระพนัสบดี ค้นพบเมื่อพ.ศ.2472 ที่บริเวณตำบลหน้พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระพนัสบดีเป็นพระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำ เนื้อละเอียดเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี มีพระพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปทั้งหลายคือ เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัวยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ผ่าพระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑลประทับยืนบนสัตว์ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายคือเกิกจากการนำสัตว์ โค ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ต้วเกียวกัน มีจงอยปากเป็นครุฑมีเขาเป็นโคมีปึกเป็นหงส์ ซึ้ง โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะของพระเป็นเจ้าทั้งสาม พระพนัสบดี เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชลบุรีและชาวพนัสนิคมต่อมา เป็นต้นแบบหล่อโลหะเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ให้หอพระของอำเภอพนัสนิคมเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของชาว
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่ดั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด การประกอบอาชีพ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การเงินและการปกครอง เศรษฐกิจของจังหวัด ประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัด และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
"การจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อสืบสานเรื่องราวของการจัดตั้งอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี จากบันทึก เอกสาร หนังสือ คำบอกเล่าของบุคคลเหตุการณ์ เพื่อหาข้อเท็จจริงของการจัดตั้งชุมชนอำเภอบ้านบึงในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาเกี่นวกับเรื่องประวัติและเค้าโครงเการก่อตั้งอำเภอบ้านบึง ซึ้งกล่าวถึงการก่อตั้งถิ่นฐานชุมชนดั้งเดิม ตระกูลที่สร้างความเจริญให้กับอำเภอบ้านบึงจนถึงปัจจุบัน การผลิตน้ำตาล ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีกินเจ ศาลเจ้าเซียนซือไท้และสิงโตหิน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัดวัดบุญญฤทธยาถม(บ้านบึง) ประวัติวัดบึงบวรสถิตย์ซึ่งให้ข้อมูลดังนี้ 1ชั้นและอุปจารวัด 2 การด่อสร้างเริ่มแรก 3 ลำดับเจ้าอาวาสปกครองวัด 4 ปูชนียวัตคุภายในวัด 5 เสนาสนะวัตถุภายในวัด 6 งานประจำปีของวัด 7 ขนบธรรมเนียมภายในวัด และเรื่องประวัติการก่อตั้งศาลโป๋ยเซียนโจวซือและศีลธรรมสมาคม(เม่งซิมตั๋ว) โดยสังเขป."
ดูพิกัด
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านหางจระเข้ อุปกรณ์ ว่านหางจระเข้ วิธีทำ นำว่านหางจระเข้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตผลที่ได้ น้ำว่านหางจระเข้ วิธีทำ/ส่วนผสม ๑. ใบว่านหางจระเข้ ๒ ใบ ๒. น้ำต้มสุก ๑ ถ้วย ๓. น้ำเชื่อม ๑/๓ ถ้วย วิธีผสม เลือกใบว่านหางจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ โตเต็มที่ ปอกเปลือก ล้างน้ำให้หมดยางสีเหลือง ใส่เครื่องปั่นให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง เติมน้ำเชื่อมเล็กน้อยใส่ขวด เก็บไว้ในตู้เย็น ควรเตรียมไว้ดื่มไม่เกิน ๒ วัน
ดูพิกัด
ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ต่อมาได้รับการถ่ายทอดวิชานวดฝ่าเท้าจากชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นวิธีการนวดฝ่าเท้ารักษาโรคแบบโบราณของจีน ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กลุ่มคนที่สนใจเรื่องสมุนไพรแผนโบราณ โดยการจัดการสอนกลุ่มสตรีที่สนใจ วิธีการนวดแบบแผนไทย นวดฝ่าเท้ารักษาโรคแบบแผนจีน ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาได้นำไปประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัว
ดูพิกัด
นายฉัตรชัย สุปิยะพันธ์ เคยทำงานอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพพานทอง มีใจรักในงานประดิษฐ์เริ่มจากการตัดขวดพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ ต่อมาสนใจเรื่องกระป๋อง เพราะมีสีสันสวยงามและหาง่าย หากนำมาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเล็กๆ เช่น รถตุ๊กๆ คงจะน่ารักและสวยงาม ศึกษาจากแบบจำลองที่ได้จากงานไม้จริงๆ แล้วนำมาประยุกต์ ปรับเปลี่ยน จนได้เป็นิส่งประดิษฐ์ที่สวยงามหลายอย่าง เช่น กระเป๋าสตางค์ หมวก โคมไฟ และดอกไม้ เป็นต้น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และสอนสิ่งประดิษฐ์ตามหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ
ดูพิกัด
ก่อนที่จะมาทำปลาร้าขาย เดิมประกอบอาชีพทำนามาก่อน แต่น้ำท่วมบ่อยมากทำให้เกิดปัญหามีหนี้สินมากมาย และเห็นว่ามีปลามากเลยหันมาทำปลาร้า เดิมทีทำกินเองเฉพาะในครัวเรือน แล้วมีความคิดว่าน่าจะลองทำขายเลยลองทำขายที่หน้าบ้านจนภายหลังส่งออกขายตามตลาดอำเภอพนัสนิคม และมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเองในบ้าน ทำการถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ชุมชน
ดูพิกัด
ในอดีตชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ ทำนาเป็นส่วนมาก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวบ้านจะเอาข้าวเปลือกมาตากรวมกัน ณ ลานวัด ซึ่งเป็นลานกว้างหลังจากนั้นจึงเก็บเข้ายุ้งฉาง โดยส่วนหนึ่งจะแบ่งให้วัด ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ลานตากข้าว ซึ่งส่วนมากจะนำมาตาก ณ วัดบึงบวรสถิตหรือวัดบึงล่าง และก่อนนำข้าวเปลือกเก็บเข้ายุ้งฉางนั้น ชาวบ้านก็จะจัดให้มีพิธีกรรมที่เรียกว่า ทำขวัญข้าวเปลือก ขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของข้าวและชาวบ้านรวมทั้งจะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีในการทำนาครั้งต่อไป อีกเหนือจากการทำขวัญข้าวเปลือกแล้ว ชาวบข้านก็จะมีการนัดหมายกันนำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกันแล้วเชิญภูตผีทั้งหลายมากิต โดยมีความเชื่อว่าภูตผีจะไม่ทำอันตรายชีวิต ครอบครัวและทรัพย์สินของตนเอง หลังพิธีเส้นไว้แล้วชาวบ้านจะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน การร้องรำทำเพลงเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ของชาวบ้านบึง ปฏิบัติเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่เก่าก่อน โดยจะจัดในเดือนห้าของทุกปีเรียกว่างาน "บุญกองข้าว" ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "งานบุญบ้านบึง" โดยจัด ณ บริเวณวัดบึงบวรสถิตย์ มีประชาชนในชุมชนต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ดูพิกัด
วัดแหลมประดู่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ.2486 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2508
ดูพิกัด
วัดพระประทานพร ตั้งอยู่ที่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา วัดประทานพรตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2511
ดูพิกัด
อ่างศิลา เป็นการแกะสลักหินอ่างศิลาหรือที่ช่างแกะสลักเรียกว่า "ตีหิน" เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งของที่นี้ สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลอ่างศิลามานานแล้ว ไม่เพียงแต่การตีครกหินเพียงเท่านั้นปัจจุบันยังมีงานแกะสลักต่างๆ เช่น รูปปั้นช้าง สิงห์โต ลูกบอลหรืออื่นๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมวิธีการแกะสลักหินด้วยมือแบบดั่งเดิมแล้วต้องไปที่นี้เท่านั้น การแกะสลักหินอ่างศิลาหรือภาษาช่างพื้นถิ่นที่นี่เรียกว่า “ตีหิน” เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ “การตีครก” หรือ “การแกะสลักครก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านดั้งเดิมของอ่างศิลามาแต่ครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา และมีชาวบ้านในหลายครัวเรือนได้ใช้เวลาว่างจากการทำประมงมาตีหินทำครกเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง หรือมีอีกหลายครัวเรือนได้หันมาประกอบอาชีพตีหินนี้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน
ดูพิกัด
"อยู่ทางด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยา ทางเข้าเดียวกับโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อำมาตย์ ชายหาดมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็นหาดที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักสันโดษ ต้องการมาพักผ่อนเพียงลำพัง หรือลงเล่นน้ำ ที่อยู่ : ด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การเดินทาง : เดินทางเข้าซอย 18 นาเกลือ ตรงไปประมาณ 100 เมตร"
ดูพิกัด
วัดบุญญฤทธยาราม หรือวัดบึงบน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ อ.บ้านบึง ตั้งเมื่อพ.ศ.๒๔๘๔ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบึงคงคาลัยหรือวัดบึงบน โดยเฉพาะชื่อวัดบึงบน ยังคงใช้เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ภายในวัดมีพระอุโบสถ หอระฆัง และวิหารหลวงปู่ใย ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านบึง ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรมแผนกธรรมและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
ทิม บูติค โฮเต็ลเป็นหนึ่งในโรงแรมยอดนิยมของพัทยา และเป็นที่กล่าวขานว่ามีบริการที่ดีสม่ำเสมอตลอดมา โรงแรมที่บริหารกันเองภายในครอบครัวนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพัทยา ใกล้กับร้านค้าและธนาคารมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และรอยัลการ์เดนท์พลาซ่า และเมื่อคุณต้องการลองเล่นกีฬาทางน้ำหรือไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในตัวเมือง ฝ่ายบริการทัวร์ของโรงแรมจะช่วยจัดการท่องเที่ยวให้คุณได้ และด้วยสระว่ายน้ำบนดาดฟ้ารวมทั้งจากุซซี่ ผู้เข้าพักจะได้ผ่อนคลายไปกับการเล่นน้ำ หากคุณกำลังมองหาที่พักที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองในพัทยาแล้วละก็ ทิม บูติค โฮเต็ลนั้นก็เหมาะที่สุดสำหรับคุณ
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 5-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 9 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหารบริการซักรีด/ซักแห้ง หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการท่องเที่ยว ก็ได้เวลากลับมาผ่อนคลายกับซาวน่า สวน จาคุซซี และห้องฟิตเนส ลูกค้าที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย จะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้ที่โรงแรมยอดเยี่ยมแห่งนี้
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 2-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 30 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก และมีห้องสูบบุหรี่เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2005 โรงแรมแห่งนี้ได้ผสมผสานบริการชั้นหนึ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน
ดูพิกัด
สวนร่มรื่นที่สามารถพบปะผู้คน วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand