Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
"นามเดิม กิมเฉียง นาคไพบูลย์ (ภายหลังใช้นามสกุล กรุณยวนิช) บิดาชื่อนายเร่งเซ็ง มารดาชื่อนางผัน เมื่ออายุประมาณ 9 หรือ 10 ปี บิดาได้นไปฝากเรียนหนังสือที่วัดหนองไม้แดง (วัดราษฎร์สโมสร) จังหวัดชลบุรี กับพระวินัยธรเส็ง ซึ่งได้เรียนอยู่ประมาณ 1 ปีเศษ พระวินัยธรเส็งมรณภาพ จึงได้ออกจากวัดมาช่วยบ้านทำงาน เมื่ออายุ 20 ปี สมัครเป็นตำรวจภูธรอยู่ 2 ปี เมื่อพ.ศ.2464 อายุได้ 24 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่วัดอรัญญิกาวาส โดยมีเจ้าคุณพระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ วัดเขาบางทรายเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ได้สร้างโรงเรียนวรพรตพิทยานุกูล ก่อสร้าง/บุรณะเสนาสนะต่าง ๆ ในวัด ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2511 รวมสิริอายุได้ 70 ปี 45 พรรษา"
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ยาแก้ไข้ ยารุเลือดบำรุงธาตุ ยาลม ยาพยาธิ ยาทาลิ้น เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ อดีต ร.ม.ต. ช่วยกระทรงอุตสาหกรรมพิมพ์ เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญคล้ายวันสิ้นชีพตักษัย ปีที่ 10 ของนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 14 มิถุนายน 2528 เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติและงานสำคัญของ กรมขุนสุนทรภูเบศร์ผู้ซึ่งเป้นต้นสกุล สุนทรกุล ณ ชลบุรี และผู้ซึ่งเคยเป็นมรรคนายกวัดใหญ่อินทรารามที่มีบรรดาศักดิ์ พร้อมประวัติและผลงานพระองค์เจ้าชายขุนเณรและกรมหมื่นนรินทร์พิทักษ์(หม่อมมุก)
ดูพิกัด
เป็นระหัดวิดน้ำเข้านาของชาวบ้าน ทำจากไม้ทั้งตัวระหัดที่เป็นราง และลูกระหัดเป็นสายต่อเนื่องกันระหว่าง ๒ เพลา เมื่อหมุนหัวเพลาด้านบนลูกระหัดจะช่วยดึงน้ำขึ้นไปตามร่องในตัวระหัดจากลำคลองขึ้นสู่ท้องนายามขาดแคลนน้ำ แรกทีเดียวใช้แรงคนหมุน ต่อมาจึงใช้เครื่องยนต์แทนแรงคน ปัจจุบันเลิกใช้แล้วเพราะมีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจำหน่ายทั่วไปในตลาดแล้ว เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
นายสมบัติ กาญจนา เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2487 ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานการเกษตรให้ก้าวหน้า ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย สร้างผลผลิตและรายได้ที่พอเพียงแก่ตนเอง ครอบครัว อีกทั้งช่วยเหลือ เกื้อกูล เกษตรกรด้วยกันให้สามารถสร้างฐานะสร้างงานมีอาชีพที่มั่นคงผลผลิตงดงาม มีรายได้ตลอดปี ได้รับการยกย่องให้เป็นประธานกลุ่มดำเนินการด้านการเกษตรหลายรูปแบบ จึงเป็นที่รู้จักของชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2544
ดูพิกัด
การกินเจ เป็นประเพณีการถือศิลล้างบาป ตามความเชื่อของคนจีนเพื่อให้หมาดเกคราะห์กรรมต่างๆ โดยประเพณีกินเจ จะเริ่มในวันที่ ๑ เดือน ๓ ของจีนทุกปีเป็นเวลา ๑๐ วัน ซึ่งกอ่นถึงวันกินเจจะมีการกินเจก่อนเริ่มพิธี ๓ วัน เพื่อเป็นการล้างท้อง ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกิจจะต้องนุ่งขาวห่มขาว โดย ผู้ถือศิลกินเจจะมาลงชื่อที่โรงเจ ทุกคนจะถือธูปใหญ่แห่เป็นขบวน-ไปรับเทพเจ้า(หุดโจ๊ว) ขณะที่โรงเจพระจีนจะทำพิธีสวดรายชื่อผู้ที่เข้ากินเจให้เจ้าได้รับรู้ ในวันที่ ๓, ๖ และ ๙ จะมีพิธีใหญ่ ซึ่งผู้กินเจจะต้องบอยู่ที่โรงเจเท่านั้น โดยมีพระสวดตลอดทั้งวัน วันที่ ๘ ทำพิธีลอยกระทง และนำของมาไหว้ฮ่องเฮียตี๊ มีการปล่อยเต่าเพื่อสะเดาะเคราะห์วันที่ ๑๐ เป็นวันสุดท้ายของการกินเจถือว่าเป็นวันไหว้ใหญ่จะมีพิธีไหว้เจ้า วันที่ ๑๑ เวลา ๐๔.๐๐ น. ผู้กินเจทั้งหลายจะร่วมกันทำพิธีส่งเจ้า นำกระถางธูปไปลอยทะเลผู้กินเจจะกินมื้อนั้นสุดท้าย
ดูพิกัด
มีการออกทะเลหาปลา , ปลาหมึก เพื่อนำมาขายสดต่อพ่อค้าคนกลางนำออกไปสู่ตลาดใหญ่ และยังมีสวนที่นำมาผ่าตากเป็นหมึกแห้ง ด้วยการเรียนรู้จากตัวเองและประสบการณ์ในการทำใช้เวลาประมาณ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปีปัจจุบัน อาหารแปรรูปที่ทำอยู่ คือ ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกแดดเดียว กุ้งแห้ง กะปิ และมีการเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเกาะสีชังและกลุ่มแม่บ้านในอำเภอเกาะสีชัง
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดการทำน้ำพริกแกงมาจากมารดา ต่อมาได้ฝึกหัดทำ และได้พัฒนาปรับปรุงทำให้พริกแกงมีรสชาติเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ มีผู้สนใจเข้kมาสอบถามและเรียนรู้วิธีการทำเป็นจำนวนมาก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่ชุมชน
ดูพิกัด
วัดเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านซ่อง ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดเขาใหญ่ ตั้งเมื่อพ.ศ. 2480 โดยมีพระว่องร่วมกับชาวบ้าน ได้รร่วมกันสร้างขึ้นและเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน(พระครูชอนวงศานุรักษ์) ได้พัฒนาเพิ่มเติม ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2498 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
เริ่มก่อสร้างในปี 2546โดยโครงสร้างของอาคารหอประชุมใช้เวลาสร้าง 1 ปี ส่วนการตกแต่งภายในทั้งอาคาร ใช้เวลาเพียง 30 วัน โดย เฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อาจารย์กรมศิลปากร แจ้งว่าต้องใช้เวลา 3 ปีถึงจะแล้วเสร็จ แต่ด้วยแนวคิดของขบวนการจิกซอทั้งอาคาร ทั้งฝ้า ระบบปรับอากาศทำความเย็น แม้กระทั่งพรม ที่ถือว่าเป็นพรมชิ้นเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิค ก็ใช้เวลาทอ 30 วัน นี่คือขบวนการของทีมเวิร์ค ที่ ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ใช้หลักการ “ทำได้” เป็นสำคัญ อาคารนี้จึงแล้วเสร็จบนพื้นฐานของความรัก และความสามัคคีของคน 2,700 ชีวิต อาคารนี้ประกอบด้วย ห้องโถงขนาดใหญ่และห้องประชุมสัมมนาจำนวนมาก สำหรับจัดกิจกรรมของบริษัท สหฟาร์มและในเครือ อีกทั้งยังได้รับเกียรติเป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลสำคัญและจัดงานระดับประเทศหลายครั้ง อาทิเช่น นิทรรศการ “ครัวของโลก” , งานประชุมรัฐสภาเอเชีย เพื่อสันติภาพ (AAPP, November 2005) และงานพุทธบารมี 2 แผ่นดินระหว่าง 15 พ.ย.2550 – 15ม.ค. 2551 เป็นต้น
ดูพิกัด
รูปปั้นหมอสุก ประดิษฐานอยู่ ณ วัดใหญ่อินทารามวรวิหาร อำเภอเมืองชลบุรี เป็นรูปหล่อท่านั่ง หมอสุกนี้ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หมอเทวดา เพราเป็นแพทย์โยราณที่มีความสามารถใรการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรพื้นบ้านอย่างได้ผลยิ่งทั้งยังไม่คิดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย ชื่อเสียงของหมอสุกเป็นที่เลื่องลือไปไกลจนได้รับความไว้ว่งพระทัยใข้ไปถวายการตรรวจรักษาพระอาการประชวรของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดูพิกัด
วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน น.ส. 3 เลขที่ 175 วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2497 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และโรงเรียนผู้ใหญ่วัด
ดูพิกัด
วัดรังสีสุนทร ตั้งอยู่ที่ บ้าน ก.ม. 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ วัดรังสีสุนทร ตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 61 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีบาร์ผับ บริการพี่เลี้ยงเด็ก ห้องประชุม และบริการซักรีดซักแห้งเพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสวน ชายหาดส่วนตัว สนามเทนนิส และซาวน่า แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 12 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก หลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการท่องเที่ยว ก็ได้เวลากลับมาผ่อนคลายกับสวน สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของวราสิน รีสอร์ท
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 80 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีห้องพักชั้นพิเศษ รูมเซอร์วิส และบริการซักรีดซักแห้งไว้นำเสนอให้แก่ลูกค้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำกลางแจ้ง บริการนวด เพื่อผ่อนคลายและออกกำลังกาย ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของ Sea Paradise Hotel
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
โรงแรมที่ตั้งอยู่ในพัทยาเหนือ (พัทยาสาย 3) ที่ไม่พลุกพล่านแห่งนี้มีทำเลที่เดินทางสะดวก อยู่ใกล้กับมินิสยาม ห้างสรรพสินค้า เช่น คาร์ฟูและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลายร้าน และหากคุณต้องการไปยังชายหาดก็ใช้เวลาขับรถเพียงไม่นาน เบลล่า วิลล่า เซอร์วิสด์ อพาร์ทเม้นท์ บริการห้องพักจำนวน 77 ห้องที่สะอาดและกว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมเคาน์เตอร์ประกอบอาหาร ไมโครเวฟ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย รวมทั้งมีระเบียงส่วนตัวให้ผู้เข้าพักได้นั่งผ่อนคลาย สิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนกลางของโรงแรมได้แก่ห้องอาหารซึ่งบริการอาหารเช้าแสนอร่อยให้คุณก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ หรือช้อปปิ้ง นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายและเซาน่าเพื่อความสะดวกสบายอย่างสูงสุดของผู้เข้าพักอีกด้วย
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand