Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
พระพนัสบดี ค้นพบเมื่อพ.ศ.2472 ที่บริเวณตำบลหน้พระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระพนัสบดีเป็นพระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำ เนื้อละเอียดเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี มีพระพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปทั้งหลายคือ เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัวยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ผ่าพระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑลประทับยืนบนสัตว์ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายคือเกิกจากการนำสัตว์ โค ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ต้วเกียวกัน มีจงอยปากเป็นครุฑมีเขาเป็นโคมีปึกเป็นหงส์ ซึ้ง โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะของพระเป็นเจ้าทั้งสาม พระพนัสบดี เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชลบุรีและชาวพนัสนิคมต่อมา เป็นต้นแบบหล่อโลหะเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ให้หอพระของอำเภอพนัสนิคมเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของชาว
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเมืองโกสินารายราชธานี ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ดับขันธ์ไปแล้วได้ 2428 ปี และกล่าวถึงการไหว้ครูบาอาจารย์ โดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว เป็นต้น
ดูพิกัด
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อเหมือน เป็นบุตรของนายเคน นางหนู เคโกศรี เป็นชาวบ้านกลางโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2405 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 5 คน เริ่มบวชเป็นพระที่วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2439 มีฉายาว่า อินฺทสโร ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบ้านกลาง เมื่อพ.ศ. 2441 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอธิการ เพ็ง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2479 หลวงพ่อเหมือน เป็นพระภิกษุทางสายวิปัสสนา ซึ่งท่านได้ศึกษามาจากพระอาจารย์บา วัดใต้ต้นลาน ตำบลไร่หลักทอง เป็นพระบริสุทธิ์ มีอัธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีต่อบุคคลทั่วไปนอกเหนือไปจากการก่อสร้างถาวรวัตถุ พัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้าน เช่นสร้างพระอุโบสถ หลังใหม่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สร้างโรงเรียนประชาบาลในบริเวณวัดและสร้างกุฏิใหม่ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น หลวงพ่อเหมือน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง และพระอุปัชฌาย์มาจนสิ้นอายุไขย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2489 รวมอายุได้ 85 ปี สมณเพศ 50 พรรษา
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ศูนย์วัฒนธรรมจัวหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ขั้นเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2540 จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ มณฑป วัดและศิลปะวัตถุของจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ หอพระพุทธสิหิงค์ วัดเขาบางทราย วัดใหญ่อินทราราม ตึกมหาราชและตึกมหาราชินี วัดราษฎร์บำรุง สถาปัตยกรรม วัดญาณวังวรารามวรมหาวิหาร วัดหนองเกตุใหญ่ มณฑปพระพุทธบาท วัดเขาพระวรวิหาร พระจุฑาธุชราชฐานพระราชวังบนเกาะสีชัง และพระพนัสบดี
ดูพิกัด
ทุกปี ก่อนวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะนิยมนำต้นเทียนไปถวายวัด เพื่อให้พระสงฆ์ได้จุดบูชา ตลอด 3 เดือนที่อยู่จำพรรษา จนเกิดเป็นเพณี แห่เทียนพรรษาขึ้น ทำพิธี ก่อนวันเข้าพรรษาประมาณ 1 สัปดาห์ คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน 1. เกิดความรักสามัคคี 2. เพื่อสร้างความสนุกสนานที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ดูพิกัด
โดยเริ่มจากการถ่ายทอดความรู้จากชาวบ้านด้วยกัน ซึ่งทำเป็นอาชีพมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ในการทำพัดใบตำลึงต้องรู้จักเลือกไม้ไผ่ ขนาดและความแก่อ่อนของลำไม้ต้องพอดี หลังจากนั้นก็นำไม้ไผ่มาจักตอกเป็นเส้นเล็กใหญ่ตาม ต้องการ นำไปตากแดด แล้วนำไปสานเมื่อสานเสร็จก็จะลงน้ำมันวานิชให้สวยงามและเป็นเงา
ดูพิกัด
นายสุริยน แก้วสกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 46 ปี เป็นผู้มีใจรักทางด้านการแกะสลัก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสุริยน แก้วสกุล เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาการช่างฝีมือ(แกะสลักหิน) ประจำปีพ.ศ.2545
ดูพิกัด
การทำหุ่นหัวสัตว์ประดับ เป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งจะหาผู้ประกอบการได้น้อยมากโดยเฉพาะช่างที่ทำหุ่นหัวสัตว์ ประดับในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม ซึ่งการทำ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ นำไปจุ่มน้ำอัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปบดหรือตำให้ละเอียด แล้วปล่อยทิ้งแช่น้ำไว้ 1-2 วัน ใยหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่เป็นร่างแหช่วยยึดให้เกาะติดกัน และนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้หใม่ เช่น นาลูกตาลสุกมาทำเป็นขนสัตว์ นำเปลือกไม้มาบดทำเป็นกาว และนำพลาสติกมาหล่อทำเป็น เขาเทียม นำสีย้อมผ้ามาย้อมเส้นใยลูกตาลให้เหมือนขนสัตว์ และนำไปผสมกับส่วนประกอบอื่น ๆ
ดูพิกัด
พระครูวรเวชวิศาล สุวณฺโณ นามเดิม สมบุญ อินทสังข์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 อายุ 63 ปี เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณและพัฒนาการรักษากระดูก ด้วยระบบความร้อนประกอบกับสมุนไพรจนประสบความสำเร็จได้รับความศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้ริเริ่มผลิตแก๊สชีวภาพจากรำข้าวขึ้นใช้ประโยชน์ เป็นการประหยัดเงิน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระนักพัฒนา โดยนำความเจริญทุกรูปแบบเข้าสู่วัดและชุมชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน ท่านปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนา และประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชนตลอดมา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ พระครธวรเวชวิศาล สุวณฺโณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ป้องกันและรักษาโรค) ประจำปี พ.ศ. 2535
ดูพิกัด
ชาวบ้านเรียกวัดอุทยานหรือวัดสมถะ วัดนี้สร้างเมื่อ ประมาณ 200กว่าปี ราว ๆ รัชกาลที่ 2 แห่งรัตนโกสินทร์ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อใดไม่ทราบรู้ว่าอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 3 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 28 มีนาคม 2528 ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ปัจจุบัน พระครูสังฆรักษ์เปรื่อง ปคุโณ เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
วัดสิงห์ทองพรหมวาส สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 ภายในประกอบด้วยพระอุโบสถ มีพระประธานชื่อพระศรีสัพพัญญู เดิมเรียกว่าวัดบึงกระโดน เพราะสร้างในที่ลุ่มมีหนองน้ำและมีต้นไม้ชื่อกระโดน เป็นต้นไม้ยืนต้นมีใบกลมมีสรรพคุณทางยา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าวัดบึงกระโดน
ดูพิกัด
จากการบอกเล่า ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นประมาณ 100 ปีเศษ สมัยสร้างเมืองพนัสใหม่ ๆ เรียกว่าเมืองเก่า ต่อมา หลวงพ่อปลัดบุญ มาเป็นเจ้าอาวาส และได้สร้างอุโบสถหลังแรกขึ้นมา ต่อมาได้สร้าง อุโบสถ หลังใหม่ ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2519 และอยู่มาจนปัจจุบัน วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 29 มกราคม 2519 วัดมีเนื้อที่ ตั้งวัดทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน มีสิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี เมรุ หอระฆัง และอาคารเรียนปรเยัติธรรมของวัด
ดูพิกัด
วัดหนองเม็ก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2538 โดยมีนายล้วน-นางเตี่ยง จดแตง บริจาคที่ดินให้สร้างวัด การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ. 2534
ดูพิกัด
วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านมาบยายเลีย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาบำเพ็ญการกุศล มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโต วัดนี้ตั้งเมื่อพ.ศ.2468 เดิมสถานที่ตั้งวัดเป็นลานกว้าง มีทรายขาวสะอาด ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นและได้ตั้งชื่อว่า วัดสุทธาวาส แปลว่ สถานที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สะอาด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2517 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และศูนย์อบรมเก็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 10 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสวน แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
โรงแรมอิสตินี่ เพลส อยู่ห่างจากชายหาดเพียง 200 เมตรในใจกลางเมืองพัทยาซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบรับความต้องการได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุผู้ที่ชื่นชอบน้ำทะเล และผู้ที่มองหาการผจญภัยบนบก เด็ก ๆ จะชื่นชอบมินิสยาม และ Underwater World ในขณะที่ผู้ใหญ่จะสนุกสนานไปกับพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของแปลก และการแสดงที่ตระการตา ในตอนเย็นของวันอันเหนื่อยอ่อนจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เข้าพักจะรู้สึกดีไปกับบริการนวดของโรงแรม ห้างสรรพสินค้าและถนนคนเดิน (Walking Street) อันเลื่องลือก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมอิสตินี่ เพลสนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อต้องการหาที่พักในพัทยาเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและราคาที่สมเหตุสมผล
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand