Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ยามอุบากอง (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.118) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับลักษณะ ยามอุบากองซึ่งมีตารางเทียบว่าวันกี่ค่ำ เวลาเช้าสาย เที่ยง บ่ายเย็น ช่วงเวลาไหรที่ดีหรือไม่ดีสำหรับ การเดินทาง พร้อมทั้งมีภาพยันต์ คาถาเสกน้ำมันคาถามะรุดสระหัว คาถาหาขุนทางทั้งปวง เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 1 ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี แหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่าความงามของศิลปกรรมอันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชาวจังหวัดชลบุรี ได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติตลอดไป
ดูพิกัด
เจ้าอาวาสวัดเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีสมณศักดิ์เป็น พระครูสุจิณธรรมวิมล เมื่อพ.ศ. 2528 หลวงพ่อม่น เป็นบุตรชาวนาบ้านเนินตามาก บิดาชื่อ มา มารดาชื่อแดง นามสกุล วิญญาณ เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ พ.ศ. 2453 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 3 คน เป็นคนขยันขันแข็ง ช่วยบิดามารดาทำนาจนมีฐานะดี บิดามารดาเป็นผู้ทำบุญวัดเนินตามากมาโดยตลอด ตนเองจึงได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือวัดบ่อย ๆ ตัดสินใจอุปสมบทเมื่ออายุย่างเข้า 29 ปี ณ วัดโคกเพลาะ โดยมีพระครูสังวรศีลาจารย์ วัดหลวงพรหมาวาส เป้นพระอุปัชฌาย์ได้ฉายาว่า ธมฺมจิณโณ แล้วมาจำพรรษาที่วัดเนินตามาก เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เป็นคนมีสติปัญญาดีและอดทนสูง เคยเดินธุดงค์ไปถึงวัดพระพุทธบาท สระบุรี เคยไปศึกษาวิปัสสนากับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษาเจริญอยู่ระยะหนึ่ง ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดเนินตามาก ตามเดิม ต่อมาได้พระอาจารย์ดีแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ถ้ำจักรพงษ์ที่เกาะสีชัง หลวงพ่อจึงได้ความรู้ ความคิด และแนวปฏิบัติทางธรรม มาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในเวลาต่อมา หลวงพ่อม่น ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนินตามาก ต่อจากพระอธิการ กี่ ซึ่งลาสิกขาบทออกไป เมื่อปี พ.ศ. 2490 แต่ก็ไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำจักรพงษ์ในเทศกาลเข้าพรรษากับพระอาจารย์ของท่านทุกปี จากการปฏิบัติธรรมจนแตกฉานและได้รู้จักผู้คนเป็นจำนวนมาก นอกจากจะได้คำสอนที่ประทับใจแล้ว ท่านยังเป็นคนให้กำลังใจแก่ผู้ไปกราบไหว้เป็นอย่างดี มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากที่แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ หลังจากไปทำบุญที่วัดเนินตามาก ปัจจุบันหลวงพ่อไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากอาพาธด้วยโรคอัมพรึก แต่ก็มีคนไปกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลทุกวัน
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไม่ใช่เมืองพระรถในประวัติศาสตร์ เล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์เจริญ ชยุติมันดำรง ซึ่งได้รวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เคยเขียนและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงเมืองชล ประมาณ 44 เรื่อง โดยให้ชื่อคอลัมน์ว่า นครอินทปัตถ์ที่ถูกลืม หรือ พนัสนิคมไม่ใช่พระรถ แต่ละบทความจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การปกครอง ประชากร วัตถุโบราณ โบราณสถานของอำเภอพนัสนิคม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตำนานเรื่องพระรถ-เมรี โดยย่อ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ยาแก้ไข้ ยารุเลือดบำรุงธาตุ ยาลม ยาพยาธิ ยาทาลิ้น เป็นต้น
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบิดามารดา และคนเฒ่าคนแก่ โดยเฉพาะเรื่องการจักสานไม่ไผ่ให้เป็นเครื่องมือของใช้ต่าง ๆ จนเกิดความชำนาญ และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรที่กลุ่มอาชีพ จัดสอนอาชีพให้กับคนในชุมชน และที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เป็นผู้ริเริ่มให้มีการฝึกอาชีพเกิดขึ้นในหมู่บ้าน,และเป็นผู้แนะนำการทำให้กับชาวบ้านที่มาขอคำแนะนำที่บ้านจนสามารถสร้างเครื่องมือได้
ดูพิกัด
หนังตะลุงของจังหวัดชลบุรีมีเหลืออยู่ 1 คณะคือ หนังตุลุงคณะ ดาวลอย ซึ่งปัจจุบันลุงลอย เล่นหนังตะลุงไม่ได้เล้ว และได้ถ่ายทอดการแกะตัวหนัง การเชิดหนังตะลุงให้กับนายเจียง พุกถึง และติดต่อกับนายราเชนทร์ มีทรัพย์ ผู้อำนาวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่ ช่วยฝึกสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านการทำตัวหนัง และสลักตัวหนัง และการเชิดหนัง และช่วยอนุรักษ์สืบสานไว้จนปัจจุบัน
ดูพิกัด
นายถาวร แสงจิต เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 ที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 60 ปี มีความสามารถในศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการเล่นระนาดเอก และระนาดทุ้มโดยเฉพาะระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่ถนัดมากที่สุด โดยเริ่มเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากบรรพบุรุษเมื่ออายุ 17 ปี จึงประกอบอาชีพด้านดนตรีไทย โดยมีภรรยาและบุตร ร่วมปฏิบัติงานเป็นครอบครัว ฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนที่สนใจทั่วไปรวมทั้งก่อตั้งวงดนตรีไทย เป็นหัวหน้าวงคณะปี่พาทย์ คณะ ถาวร แสงจิต รับงานแสดงทั่วไป และช่วยเหลือสังคม แสดงเพื่อการกุศล ในงานของชุมชนสม่ำเสมอตลอดมา เป็นที่ร จักและยอมรับในความสามารถ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปึก มีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในคณะปี่พาทย์เป็นที่รู้จักยอมรับในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลัง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายถาวร แสงจิต เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2542
ดูพิกัด
ตัวกลองทำด้วยโลหะแล้วขึงหน้ากลอง ด้วยหนังสัตว์ ซึ่งนายประทวน บุญผึ้ง บอกว่าถ้าใช้หนังค่างจะถือว่า เป็นหนังที่ดีที่สุด รองลงมาก็เป็นหนังแพะ นายประทวน ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้หนังวัวและหนังงู ซึ่งถ้าเป็นหนังวัว ต้องลอกหนังให้บาง เสียงจะได้ไม่ทึบ และถ้าเป็นหนังงู ที่มีอายุพอสมควร เพราะถ้าเป็นงูอายุน้อยหนังจะขาดง่าย เมื่อขึงหน้ากลอง แล้ว จะใช้ผ้าสีตัดเย็บเป็นกระโปรงประดับตกแต่งกลองให้สวยงาม การสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมดนตรี “กลองยาว” ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการทำเครื่องดนตรีมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ผู้ทำต้องมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และผู้จะทำกลองยาวใช้เอง นั้นจะต้องผ่านการครอบครู ตามขนบความเชื่อของโบราณ เพื่อให้รอดพ้นจากอันตราย ที่เกิดจากของมีคมขณะทำกลองยาว อีกทั้งผู้ทำต้องมีใจรักอย่างยิ่ง อนึ่งหากกลองมีการชำรุดการซ่อมแซมก็ทำได้ยาก เนื่องจากวัสดุที่ใช้ขึงหน้ากลอง หรือซ่อมแซมตัวกลองหากไม่มีฝีมือเพียงพอ จะทำให้การซ่อมแซมไม่ได้คุณภาพตามเดิม ประกอบกับในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรในการขึ้นรูปตัวกลองยาวจึงทำให้สะดวกมากขึ้นคนจึงไม่นิยมทำกลองขึ้นใช้เอง จากการขุดด้วยมือ แต่คุณภาพของเสียง กลองที่ทำจากมือจะมีคุณภาพเสียงดีกว่ากลองที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปัจจุบันสถานที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
เดิมนายประวิทย์ วนัสบดี มีอาชีพเกษตร ต่อมาพืชผลเสียหายจากแมลงศัตรูพืชทำให้ผลผลิตเสียหาย ถึงเวลาขายผลผลิตก็ขาดทุน จึงได้คิดและทดลองทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและได้นำไปฉีดพ่นไล่แมลงก็ได้ผล จึงได้พัฒนาการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การถ่ายทอดวิชาการทำปุ๋ยชีวภาพให้แก่ผู้สนใจนำไปผลิตและใช้ฉีดพ่นผลผลิตของครอบครัวได้ผลดี
ดูพิกัด
วังสามเซียนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะแบบจีนหลายชิ้น ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่จะสังเกตุเห็นเจ้าแม่กวนอิมกลางสระน้ำ นอกจากนั้นก็ยังมี ศาลเจ้ากวนอู ศาลานักปราชญ์เหล่าจื้อ ระฆังแห่งคุณธรรม ม้าศึกกวนอู รูปปั้นจำลองราชวงศ์ต่างๆของประเทศจีน รูปปั้นจำลองพระถังซำจั๋งและศิษย์เอก หากเดินเข้าไปด้านในจะพบกับกำแพงที่แสดงเรื่องราว 24 กตัญญูและห้องเรียนสมัยขงจื้อให้ได้ศึกษา อีกหนึ่งจุดที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดคือ "สวนตงซัว" หรือ "สวนจงซาน" เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของ ดร.ซุนยัดเซน วังสามเซียนตั้งอยู่ใกล้วัดพระใหญ่ ทางขึ้นไปเขาพระตำหนักในพัทยาใต้ เป็นสถานที่ประดิษฐาน รูปปั้นของพระโพธิสัตว์ "เจ้าแม่กวนอิม" อยู่กลางสวนน้ำ สวยงามมาก มีทิวทัศน์ต้นไม้ร่มรื่น นอกจากนั้นยังมีห้องเรียนสมัย ขงจื้อ เรื่องราว 24 กตัญญู รูปปั้นจำลอง ราชวงศ์ต่างๆ ของประเทศจีน รูปปั้นจำลอง พระถังซำจั๋งและศิษย์เอก ระฆังแห่งคุณธรรม ม้าศึกกวนอู
ดูพิกัด
วัดหนองเม็ก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2538 โดยมีนายล้วน-นางเตี่ยง จดแตง บริจาคที่ดินให้สร้างวัด การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ. 2534
ดูพิกัด
วัดทุ่งเหียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยประชาชนที่อพยพมาจากบ้านหนองกระรอกบ้านนามะตูม บ้านหมอนนาง ได้รวมกลุ่มกัน ซึ่งมีนายเผือก พูนสวัสดิ์ นายพัน-นางกี้ บุญมะ นายดง เขียวชะอุ่ม นายยู้ ศรีหงษ์ นายหลี สงแพง นายสุข อุมา นายคำ พันสนิท นายเสนาะ พันสนิท มีความคิดที่จะสร้างวัดขึ้น จึงนำความไปปรึกษาพระครูพินิจสมาจาร(หลวงพ่อโด่) เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ท่านจึงได้มอบที่ดิน ซึ่งเป็นมรดกที่ท่านได้รับจากโยมบิดาของท่าน คือนายแพ จำนวน 10 ไร่ ให้เป็นที่สร้างวัด ในระยะแรกได้สร้างศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ขึ้น และท่านพระครูพินิจสมาจารได้ส่งพระอาจารย์เอมจากวัดหมอนนางพร้อมด้วยพระภิกษุอีก 4-5 รูป ไปจำพรรษา และสร้างเป็นวัดสมบูรณ์ในปี 2478 จากนั้นได้มีการพัฒนามาตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
ดูพิกัด
วัดนากระรอก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้ กุฎิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ วัดนากระรอก ตั้งเมื่อ พ.ศ.2455 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2502
ดูพิกัด
เดิมชื่อวัดเนินพนมพนาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่กับ อ.บ่อทอง โดยคุณลุงสำรวยและคุณป้าทอง จันทกุล เป็นผู้บริจาคที่ดิน 25 ไร่ สร้างขึ้นเป็นวัด ในครั้งอดีตมีหลวงปู่บัวพา ปุญญนาโค เป็นเจ้าอาวาสซึ่งมีชื่อเสียงมากและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ่อทองและอำเภอใกล้เคียง ปัจจุบันวัดนี้เป็นที่จำพรรษาของพระเทพชลธารมุนีเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเจ้าอาวาสวัดบ่อทอง ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สง่างามที่แปลกกว่าที่อื่นคือบานประตูพระอุโบสถทำเป็นกรอบรูปคล้ายชฎาทรงไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานและพระอัครสาวกรวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุ
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 157 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีคอฟฟี่ช็อป ที่จอดรถ และศูนย์ธุรกิจซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะได้สนุกกับ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และห้องอบไอน้ำเพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่ Karavel House Hotel &Serviced Apartments, Sriracha
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 2.5-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 105 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร และร้านค้าไว้นำเสนอให้แก่ลูกค้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของโรงแรมควีน พัทยา
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand