Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมฝาผนัง) นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่งประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชีวิตในวัยเด็กพำนักอยู่ในวัดถึง 8 ปี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัย ได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัย ได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) นายพิสิษฐ์ เสนานันท์สกุล เป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีและประณีต ทันสมัย การถ่ายภาพของนายพิสิฐ ได้รับความนิยม ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในอำเภอ จังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งนายพิสิฐ ได้นำความรู้ ความสามารถ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาการถ่ายภาพ เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นนักเขียนเชิงอิสระวิชาการถ่ายภาพ อีกทั้งนิทรรศการแสดงผลงานอย่างหลากหลาย ผลงานแต่ละชันบ่งบอกถึงความงามด้านศิลปะที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยิ่งควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นายพิสิฐเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
ดูพิกัด
ไก่ที่จะนำไปชนกันนั้นเป็นไก่ที่เก่ง ต้องผ่านการคัดเลือก ผ่านการฝึกฝน หรือผ่านการทำเนื้อทำตัวหรือเก็บเนื้อเก็บตัวมาแล้ว ไก่ที่นำไปชนจึงเก่งผิดจากไก่บ้านตัวอื่นๆ และจากไก่ตัวเมียตัวผู้ที่เก่งๆ นี่เองชาวบ้านมักจะเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ลูกหลานไก่ที่เกิดมาก็มักจะเก่งเหมือนพ่อแม่ไก่ ชาวบ้านก็เลยเรียกไก่พื้นบ้านเหล่านี้ว่า “ พันธุ์ไก่ชน ” ด้วยเหตุนี้แหละจึงทำให้พวกเราซึ่งเกิดทีหลังรู้สึกสับสนระหว่างคำว่า ไก่พื้นบ้านกับไก่ชนจากการค้นคว้าพบว่า ไก่พื้นบ้านหรือไก่ชนพัฒนาสายพันธุ์มาจากไก่ป่า (ไก่ป่าทั่วไป, ไก่ป่าตุ้มหูขาว, ไก่ป่าตุ้มหูแดง, ไก่ป่าตุ้มหูเหลือง และอาจจะมีอีกหลายชนิดก็เป็นไปได้ที่เราไม่รู้ไม่มีข้อมูล) โดยธรรมชาติแล้วไก่ป่าจะมีนิสัยหวงถิ่นหรือพื้นที่อันเป็นเขตแดนของตน โดยเฉพาะไก่ป่าตุ้มหูแดงนั้นหลายตำราบอกว่าจะหวงถิ่นมากเป็นพิเศษ มักจะขับไล่ไก่ตัวอื่นที่ลุกล้ำอาณาเขตเสมอ ต่อมาเมื่อคนยุคโบราณเห็นถึงข้อดีความเก่งความเป็นนักต่อสู้ เลยจับไก่ป่ามาเลี้ยงและในยามว่างงานก็นำไก่มาตีกัน(ซึ่งต่อมาเรียกว่า “ การชนไก่ ”) ไก่ตัวไหนดีตัวไหนเก่งชาวบ้านก็เก็บไว้ทำพ่อแม่พันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆ จนลูกหลานไก่ป่าคุ้นเคยกับผู้คน จากไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้านหรือไก่พื้นบ้าน เหล่ากอหรือเผ่าพันธุ์ไหนเก่งก็เรียกว่า “ พันธุ์ไก่ชน ” สายพันธุ์ไก่ที่นายทศพร ลี้สกุล เพาะพันธุ์ไว้มีดังต่อไปนี้ ๑ เหลืองหางขาว ๒ ประดู่หางดำ ๓ เขียวหางดำ หรือเขียวกา ๔ เทาหางขาว ๕ นกแดงหางแดง ๖ ทองแดงหางดำ ๗ นกกรดหางดำ ๘ ลายหางขาว ๙ เขียวเลาหางขาว ๑๐ ประดู่เลาหางขาว ๑๑ ชีหางขาว ๑๒ ดอกหมากหางขาว ๑๓ โนรีหางขาว ๑๔ เหลืองหางดำ ๑๕ กาดำหางดำ ปัจจุบันมีผู้สนใจและเซียนไก่ชนจำนวนมากมาศึกษาหาความรู้
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากญาติของตนเอง และได้ศึกษาหาความรู้จากการสอบถามผู้ที่เคยทำมาก่อน จนมีความชำนาญ และเป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอำเภอเกาะจันทร์
ดูพิกัด
ได้รับสืบทอดภูมิปัญญาการทำน้ำปลาเค็มมาจากมารดา จุดเด่นที่ปลาเป็นที่นิยมรับประทานเนื่องจากความสะอาดในการทำ และการคัดปลาที่มีคุณภาพดี มีความสด กรรมวิธีการผลิต คือ นำปลามาขอดเกล็ด ควักไส้ และเหงือกออก ล้างให้สะอาด นำไปหมักกับเกลือทิ้งไว้ ๑ คืน รุ่นขึ้นนำปลาที่หมักแล้วมาล้างแล้วตากบนตระแกรงโปร่งๆ ตาก ๒ แดด แล้วจึงนำออกจำหน่าย โดยจะมีผู้มารับซื้อถึงที่บ้าน และนำมาขายที่ตลาดเก่าอ่างศิลา ๑๓๓ ปี หน้าฝนจะมีอุปสรรคเรื่องการตากปลา จึงต้องทำราวตากปลาไว้ในที่ร่ม แล้วนำปลามาผูกไว้ให้สะเด็ดน้ำ ปลาเค็มจะไม่มีหนอน สามารถเก็บไว้ได้นานในตู้เย็น
ดูพิกัด
งานประดับเครื่องประดับ เป็นงานศิลปะร่วมกับงานช่าง ผลสำเร็จของงานที่แสดงออกมาเป็นสำคัญ ลักษณะงานศิลปะมักจะมีรูปทรงแปลกใหม่ เน้นความงามผลงานจะไม่ซ้ำกับใคร มักจะเป็นงานชิ้นเดียวความแตกต่างของการออกแบบเครื่อง ประดับในปัจจุบันและเครื่องประดับในอดีต จะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องรูปทรงวัสดุที่นำมาใช้เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีต มีความสำคัญมากกว่าลวดลายปลีกย่อย
ดูพิกัด
วิธีทำ นำผักตบชวามาเลือกเอาเฉพาะต้นที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป ตัดใบทิ้งนำมาล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง นำไปอบกำมะถัน นำไปตัดหรือขวั้นตามแต่งานที่จะทำ แล้วทาด้วยน้ำมันวานิช ผลผลิตที่ได้ กระเป๋าถือ ตระกร้าของขวัญ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ตระกร้าใส่ขวดไวน์ พัดรูปหัวใจ ผู้ทำ นางมลิวัลย์ แจ่มอ้น อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ ๒ ต.วัดโบสถ์ อ.พัสนิคม แต่เดิมเป็นครูสอนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา สอนวิชา สปช. ภาษาไทย และจักสาน ปัจจุบันลาออกแล้ว และมาเริ่มตั้งกลุ่มจักสานผักตบชวา เนื่องมาจากมีวัสดุในท้องถิ่นจึงคิดทำแปรรูป โดยเรียนรู้จากวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาช่วยสอน ปัจจุบันทำเป็นอาชีพเสริม และรับทำตามสั่งการถ่ายทอด มีการสอนให้กับลูกหลาน และกลุ่มผู้สนใจ ซึ่งได้แก่โรงเรียนต่าง ๆ อาทิเช่น นักเรียน จากโรงเรียนชลบุรีสุขบทเป็นต้น
ดูพิกัด
วัดบวรราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหิน ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดบวรราษฎร์บำรุง ตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2530 โดยกำนันสุรศักดิ์ สุรกิจบวร เป็นผู้บริจาคที่ดิน ร่วมกับประชาชนร่วมกันสร้างวัดขึ้น มีพระเฉียบ ปริปุณโณ เป็นห้วหน้าสำนักสงฆ์ในสมัยนั้น โดยได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดเนินหิน ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน ปัจจุบัน พระครูไกรสรวิลาส รตนปญฺโณ เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
วัดเขาช่องลม ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาช่องลม ต.เขาคันทอง อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 45 ไร่ วัดเขาช่องลมนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 โดยนายเชาวน์ จิตต์อารีย์ ได้ถวายที่ดินแก่พระอธิการเหลือ ปัญญฺวโร (เจ้าอาวาสรูปแรก ) ซึ่งขณะนั้นได้เดินธุดงค์มาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ ต่อมาได้สร้างเสนาสนะขึ้น และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในปี พ.ศ. 2522 และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดในปี 2526 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ 2532 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
วัดเนินแร่ ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ดุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฎิสงฆ์ เป็นอาคารอาคารไม้ วัดเนินแร่ ตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พศ. 2538
ดูพิกัด
วัดบางเสร่คงคาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดบางเสร่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
กองทัพเรือ มอบหมายให้ ฐานทัพเรือสัตหีบ สร้างพิพิธภัณฑ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณหลังพระอนุสาวรีย์ ของพระองค์ที่สวนกรมหลวงชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม และจัดแสดงพระประวัติสิ่งของเครื่องใช้ประจำพระองค์อันจะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ท่าน โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาทรงเปิด เมื่อวันที่ 19 พฤษาภาคม 2538 ซึ่งตรงกับ " วันอาภากร " (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ) รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน 3 อาคารดัวยกันคือ อาคารอาภากร อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอาคารหมอพร โดยโอบล้อมพระอนุสาวรีย์ ของพระองค์ท่าน เป็นรูปครึ่งวงกลม และภายในอาคารอาภากรเป็นอาคารที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตอนที่ยังทรงพระเยาว์ จนกระทั่ง เข้ารับราชการทหารเรือ ซี่งนอกจากเรื่องราวและภาพถ่ายต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งของเครื่องใช้ประจำพระองค์เอาไว้ด้วย สำหรับอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้จัดแสดงเรื่องราวและภาพถ่ายขณะที่ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงรับราชการเป็นทหารเรือ การพัฒนากองทัพเรือ การตั้งกองดับเพลิง การรับเรือหลวงพระร่วง ปรับปรุงหลักสูตรการสอนในโรงเรียนนายเรือ ข่าวและเรื่องราวการสิ้นพระชนม์ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของพระองค์ อาคารสุดท้ายคืออาคารหมอพร เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตอนที่ออกจากราชการมาเป็นหมอพร และประวัติตำรายาต่าง ๆ โดยจัดแสดงตำรายาเล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 15 หินบดยา ล่วมยาหรือกล่องยา ไม้ตะพดประจำพระองค์ ตำราดูลักษณะม้า และตัวอย่างสมุนไพรที่หมอพรนำมาประกอบเป็นยารักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 1-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 9 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีบริการซักรีดซักแห้ง Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ และศูนย์ธุรกิจที่โรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ โรงแรมที่มีเสน่ห์แห่งนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาติดต่อธุรกิจในพัทยา
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 61 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีบาร์ผับ บริการพี่เลี้ยงเด็ก ห้องประชุม และบริการซักรีดซักแห้งเพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสวน ชายหาดส่วนตัว สนามเทนนิส และซาวน่า แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2.5-ดาว มีบริการห้องพัก 45 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีบริการคอฟฟี่ช็อป บริการซักรีด/ซักแห้ง ร้านอาหาร และมีบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand