Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ 80 ปี ของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์(ประพันธ์ กิตตสาโร) เจ้าอาวาสวัดกลาง และเจ้าคณะอำเภอเมือง ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2529 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ สมณศักดิ์และตำแหน่ง พร้อมทั้งผลงานในด้านต่าง ๆของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ซึ่งได้บันทึกโดยนายมนู ธรรมสุนทร ไวยาวัจกรวัดกลาง และเรื่องเล่าความเป็นมาของวัดกลาง ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเล่าโดยนายสุนทร ตั๊นตระกูล อดีตมรรคทายคของวัดกลาง นอกจากนี้ยังได้นำบทความเกี่ยวกับธรรมะมาจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ประมาณ 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเจริญอายุ คติเตือนใจ แก้จนคนดี ฯลฯ
ดูพิกัด
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่ด้วย ตำรายารักษาโคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ออกดำออกแดง ยาแก้บวม ยาแก้สังวานพระอิน ยาแก้โลหิต ยาแก้การสิงคลี ยาแก้เสียด (เป็นต้น เอกสารที่ ชบ.ส.88)
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
ยามอุบากอง (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.118) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับลักษณะ ยามอุบากองซึ่งมีตารางเทียบว่าวันกี่ค่ำ เวลาเช้าสาย เที่ยง บ่ายเย็น ช่วงเวลาไหรที่ดีหรือไม่ดีสำหรับ การเดินทาง พร้อมทั้งมีภาพยันต์ คาถาเสกน้ำมันคาถามะรุดสระหัว คาถาหาขุนทางทั้งปวง เป็นต้น
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชัง มี 3 ช่วง ช่วงแรกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานแห่งเกาะสีชัง มนต์เสน่ห์ของเกาะสีชัง รวมไปถึงยุคเรืองรองของเกาะสีชัง พร้อมวัฒนธรรมที่เล่าขานซึ่งเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ ธรรมชาติของเกาะสีชัง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเข้าสู่เกาะสีชัง พร้อมเปรียบเทียบวันวานถึงวันนี้ของเกาะสีชัง และสุดท้ายมีข้อเสนอแนะว่าท่องเที่ยวแบบไหนจึงได้ชื่อว่าอนุรักษ์ ช่วงที่ 2 เป็นราชการบรรณานุกรมของการรวบรวมข้อมูลหนังสือเล่มนี้ ช่วงสุดท้ายเป็นภาคผนวกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของเกาะสีชัง ประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง อาชีพชาวเกาะสีชัง รวมถึงรายชื่อสถานที่ราชการทั้งหมด และรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชังทั้งหมด
ดูพิกัด
จากการชักชวนจากพี่สาวของตนเองให้ลองทำไม้กวาดเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำไม้กวาดมีอยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องลงทุนมากนัก หัดทำจนเกิดความชำนาญ และยึดเป็นอาชีพตลอดมาจนปัจจุบัน
ดูพิกัด
นายเลียบ รุ่งโรจน์ เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 6 ปีขาล พุทธศักราช 2457 ปัจจุบันอายุ 80 ปี สถานที่เกิดคือตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มีใจรักในด้านดนตรีไทย มาตั้งแต่วัยเยาว์ จนกระทั่งเข้าวัยหนุ่ม มีโอกาสได้ศึกษาความรู้จากครูสอนดนตรีไทย ถึง 6 คน ทำให้มีความรู้ความชำนาญ ในการเล่นดนตรีไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะการเล่นขิมจะเข้ ขลุ่ยและซอ ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการแสดงดนตรีไทย ในโอกาสต่าง ๆ อาทิ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท และช่วยเหลือยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี แสดงดนตรีไทยในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ทั้งยังเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยให้แก่บุคคลทั่วไป ครู-อาจานย์และเยาวชนที่สนใจ เป็นวิทยาทานโดยไม่รับค่าตอบแทน นับได้ว่า นายเลืยบ รุ่งโรจน์ มีความสามารถและความชำนาญในด้านศิลปะการแสดงไทยอย่างแท้จริง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายเลียบ รุ่งโรจน์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ด้านการดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2537
ดูพิกัด
สืบทอดมาจากพี่ชายที่เป็นช่างทำโอ่งน้ำ โดยเริ่มจากการเป็นลูกมือของพี่ชาย แล้วต่อมาก็มารับจ้างทำเป็นลูก ทำได้สักพักเถ้าแก่ก็เลิกกิจการ พอมีทุนก็นำมาเปิดกิจการของตนเอง
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดจากบิดา โดยดูบิดาทำมาตั้งแต่เป็นเด็กและบิดาได้สอนวิธีการทำให้แก่ตนโดยจะเน้นชิ้นงานที่ละเอียดอ่อน และเทคนิคในการทำ นอกจากนี้ยังจำผลงานของบุคคลอื่นบ้างและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวร สวยงาม ประณีตเป็นที่ถูกใจของผู้ที่มาว่าจ้างให้ทำ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรหลานในครอบครัว
ดูพิกัด
ในอดีตวัดโบสถ์และวัดหลวงพรหมาวาสเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมาตลอด ในหมู่บ้านก็มีหมอยาหลายคน จึงมี “หินบดยา” หรือ “รางบดยา” ให้เห็นหลายอัน พอพ้นสมัยนั้นแล้วหินบดยาเหล่านี้จึงถูกทิ้งไว้ จึงเป็นโอกาสดีที่ทางวัดเห็นความสำคัญชาวบ้านจึงยินดีบริจาคให้มารวมไว้ที่วัดโบสถ์แห่งนี้ เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
พระพุทธไสยาสน์ธรรมไพศาล เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สุดใน อ.บ่อทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาและรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยอยู่ในสำนักวิปัสสนาธรรมไพศาลซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาที่รู้จักกันดีในแถบนั้นมานานกว่า 50 ปี ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา ด้านหน้ามีรูปปั้นพระอรหันต์สาวกทั้งหลายนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้า โดยภายในบริเวณสำนักวิปัสสนาฯยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่อีก 3 องค์หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่อีก 1 ตนอยู่ในบริเวณเดียวกัน สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.กวางทอง อ.บ่อทอง ห่างจากแยกทางหลวงหมายเลข 331 ซึ่งตัดกับทางหลวงหมายเลข 3340 ราว 6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตรงโรงเรียนบ้านหนองเกตุเส้นทางหลวงชนบทที่ ชบ.3161 อีก 3.7 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาผ่านวัดบ่อกวางทองทางขวาก็จะเห็นพระพุทธไสยาสน์ธรรมไพศาลอยู่บนเนินเขาด้านซ้าย
ดูพิกัด
"วัดน้อย นามวัดที่ประชาชนนิยมเรียก วัดน้อย วัดน้อย ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 เมตร ยาว 26 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระรอด พระหลิม พระครูวิธานสุตาคม พระปลัดเอ็งเต็ก และพระครูวิสุทธิสีลากร ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 20 ตาราบงวา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8646 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบัน พระครูวิสุทธิสีลากร เป็นเจ้าอาวาส เสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และยังใช้การได้ คือ อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑.๕ เมตร วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาง ๘.๕๐ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ กุฎี เป็นตึก ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง เป็นไม้ ๒ หลัง รั้ว หรือกำแพง ก. ด้านทิศเหนือ ยาว ๓๕ เมตร ข. ด้านทิศใต้ ยาว ๗๐ เมตร ค.ด้านทิศตะวันออก ยาว ๒๕ เมตร เมรุ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ หอระฆัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๑๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙"
ดูพิกัด
"วัดใหญ่อินทาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดหลวง หรือวัดอินทาราม โดยสมเด็จพระนครินทราธิราช(พระนครอินทร์)พระราชนัดดา แห่งพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพงั่ว) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ตามพงศาวดารปรากฎว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ ได้เสด็จมาพักไพร่พลเมื่อคราวเสด็จมาปราบปราม นายทองอยู่ นกเล็ก บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงกับวัดนี้ ชาวเรียก วัดบ้านค่าย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๒๙ เป็นต้นมา วัดชำรุดทรุดโทรม จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์ อาทิ กุฎิ ศาลาการเปรียญ พระวิหาร เป็นต้น ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี ๒๕๑๘ วัดใหญ่อินทาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๘ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา มีสิ่งสำคัญในพระอาราม พระอุโบสถ พระประธาน พระวิหาร พระมณฑป พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเิจ้าตากสิน ศาลาพระเจ้าตากสิน ศาลาการเปรียญ ปััจุบัน พระราชสิทธิวิมล(เอนก จานิสฺสโร) เป็นเจ้าอาวาส"
ดูพิกัด
น้ำตกอ่างผักหนาม อยู่บริเวณเขาใหญ่เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวของที่อำเภอบ่อทองนี้ ก่อนทางขึ้นน้ำตกก็เป็นสำนักสงฆ์เขาผักหนาม ทางขึ้นจะด้านล่างไปถึงบนน้ำตกระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ตลอดทางจะมีธารน้ำไหลตัดผ่านเป็นระยะๆ และเส้นทางก็เล็กเป็นหินก้อนเล็กๆที่ พื้นมากมายซึ่งทำให้เดินทางลำบากมาก (ที่น้ำตกสิ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังคือหินที่ลื่นมากจะทำให้หกล้มได้) บนน้ำตกในชั้นแรกจะมีพระที่เห็นที่ภาพอยู่อย่างเด่นชัด เป็นรูปปั้นพระสังกระจายนั่งอยู่ ที่นี่ไม่มีที่พัก
ดูพิกัด
วัดหน้าพระธาตุ ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที 8 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ.2324 ความเป็นมาของวัดนี้ ตามคำบอกเล่าว่าที่วัดแห่งนี้อยู่ที่เนินธาตุ (พระธาตุ) ซึ่งมีอายุราวประมาณ 1,200-1,600 ปี สมัยทวารวดีตอนต้น ต่อมาที่ตรงนั้นแล้งขาดน้ำ จึงย้ายไปตั้งวัดในที่แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพระธาตุประมาณ 5 เส้น ภายในกำแพงเมืองโบราณชั้นที่ 2 นับจากชั้นในปัจจุบัน จากนั้นไม่ปรากฎหลักฐานว่าตั้งอยู่ในที่นั้นนานเท่าใด แต่คาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่า 500 ปี ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมวัดแห่งนี้เป็นประจำ จึงย้ายขึ้นมาสร้างในเนินป่าไผ่สีสุก ซึ่งอยู่ด้านหน้าของพระธาตุ และเป็นที่ตั้งวัดมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการตั้งชื่อว่า วัดหน้าพระธาตุ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว สูง 5 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักที่ออกแบบมาอย่างดี 42 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) บริการนวด เพื่อผ่อนคลายและออกกำลังกาย โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 4-ดาว ห้องพักทั้งหมด 51 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน มีรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง ร้านค้า คอฟฟี่ช็อป และผับบาร์ เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงมีสระว่ายน้ำในร่ม สโมสรสำหรับเด็ก ห้องฟิตเนส และซาวน่า ให้ได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
โรงแรมโกลเด้น ซี ตั้งอยู่ในซอยบัวขาวที่เงียบสงบในพัทยาใต้ ใกล้กับตลาด ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงยามค่ำคืน ห้องพักทั้ง 78 ห้องนั้นสะอาด ตกแต่งอย่างสวยงามโดยมีกลิ่นอายของความเป็นไทย กว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพซึ่งรวมถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระเบียงส่วนตัว จากโรงแรมผู้เข้าพักสามารถเดินไปชายหาดได้ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 1 กม. หรือจะเช่ารถจักรยานยนต์จากโรงแรมไปก็สะดวกเช่นกัน นอกจากนี้ผู้เข้าพักยังสามารถไปเดินเที่ยวชมตลาดที่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ส่วนในยามค่ำคืนก็ไม่ควรพลาดไปถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ของพัทยา และหากคุณมีเวลาก็น่าจะจัดทริปไปยังเกาะล้านอีกด้วย หากคุณเหนื่อยล้าจากการท่องเที่ยวมาทั้งวัน สระว่ายน้ำกลางแจ้งของโรงแรมก็เป็นที่ที่คุณสามารถไปแหวกว่ายเพื่อความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ด้วยทำเลที่ดี และการเดินทางที่สะดวก โรงแรมโกลเด้น ซี จึงเป็นโรงแรมที่หลาย ๆ คนกลับมาพักครั้งแล้วครั้งเล่า
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand