Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่ม เริ่มแรกกล่าวถึงประวัติของพระครูวิจิตร ธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ประวัติพระครูพินิจสมาจารหรือหลวงพ่อโด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ต่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิสุงคามสีมา ประวัติวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม ความเป็นมาของการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ปิลินทวรรคที่ 40 ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร มนต์พิธี ประวัติการสร้างพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี ผอบทองลงยาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่วัดนามะตูม พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนามะตูม พิธีหล่อพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี พิธีขอรับและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมข้อมูลและภาพของผู้อุปถัมภ์วัดนามะตูม
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและคณะได้รวบรวมวิธีการทายโจ๊กซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชลบุรี จากประสบการณ์ เนื้อหาภายในเล่มได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทายโจ๊กเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของปริศนาและโจ๊ก วิวัฒนาการของโจ๊ก รูปแบบโจ๊กปริศนา 10 แบบ คำประพันธ์ที่จะนำมาสร้างโจ๊ก การสร้างโจ๊ก ประโยชน์ของโจ๊ก นายโจ๊กที่ดี ผู้ทายโจ๊กที่ดี ระเบียบการทายโจ๊ก แบบฝึกทายปริศนา แบบฝึกหัดทายโจ๊ก เฉลยปริศนาและเฉลยแบบฝึกหัดทายโจ๊ก
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 2 นี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอกับ1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเกะสีชัง อำเภอบ่อทอง อำเภอบางละมุง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ และวัดธรรมยุตินิกาย โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยกับประวัติศาสตร์การก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่า ความงดงามของศิลปกรรม อันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชางจังหวัดชลบุรีได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
ดูพิกัด
อำเภอบ้านบึง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอาจกล่าวได้ว่า ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จึงเป็นประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาก มีการไหว้เจ้า ไหว้ผีไม่มีญาติต่างๆ มากมายโดยเฉพาะวันตรุษจีน ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นพันปี ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี วันจ่าย คือ วันก่อนสิ้นปี ๑ วัน จะต้องซื้อหาเตรียมของไว้หากยังไม่เรียบร้ยก็ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาว ซึ่งในวันนี้รถจะติดยาวเพราะชาวจีนนิยมไปซื้อของไหว้ของใช้ต่างๆ วันไหว้ คือ การไหว้ในวันสิ้นปี จะเป็นการไหว้เจ้าในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสาย แล้วไหว้ผีไม่มีญาติ ส่วนการไหว้ในวันตรุษจีน เรียกว่า การไหว้วันซิวอิก สำหรับผู้คลั่งธรรมเนียมมากๆ จะไหว้ ตามฤกษ์ยามที่ต้องคอยอ่านจาก "แหย่ยิกเท้า" ว่าจะต้องไหว้ "ใช้ซิ้งเอี้ย" หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเวลาอะไร และตั้งโต๊ะไหว้อย่างไร
ดูพิกัด
ในการนำใบขลู่ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคมากมาย เช่น ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยขับปัสสาวะ ในฐานะที่ใบขลู่เพิ่งเป็นที่รู้จักไม่นาน คุณยุวดีมีความตั้งใจส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม อสม. มีงานทำ ประกอบกับคุณยุวดี เป็นแพทย์มีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่บ้างจึงได้คิดค้นวิธีการนำใบขลู่มาพัฒนาให้ใบขลู่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยการนำใบขลู่มาแปรรูปให้อยู่ในรูปของใบชาขลู่เพื่อรักษาสุขภาพ
ดูพิกัด
เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวอำเภอพนัสนิคม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของสัปดาห์แรกเดือนพฤษภาคม หรือเดือน 6 ของไทย ชาวบ้านจะนำอาหารมาร่วมกันทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวร ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อขับไล่สิ่งเลวร้าย ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธ์ธัญญาหารสมบูรณ์ หลังพิธีสงฆ์จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การละเล่นพื้นบ้าน และสาธิตการทำเครื่องจักสานพนัสนิคม
ดูพิกัด
อำเภอบ่อทองในอดีต เป็นเมืองสมัยประวัติศาสตร์มีเจ้าเมืองปกครอง พญาเร่ ในภายหลังเป็นเมืองร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างรูปหล่อพ่อพญาเร่ขึ้น ประดิษฐานอยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้มีการปิดทองรูปหล่อเป็นประจำทุกปี วันทำพิธีกำหนด 4 - 6 ธันวาคม ของทุกปี เครื่องบูชา ใช้เครื่องสังเวยประกอบด้วย หัวสัตว์ สุรา ประทัด ผลไม้ ทำพิธีแก้บนบวงสรวง และปิดทอง ซึ่งเป็นที่ยึดเกนี่ยวทางจิตใจของประชาชน อำเภอบ่อทอง และอำเภอใกล้เคียง
ดูพิกัด
เป็นเครื่องนวดข้าวแทนการใช้วัวหรือควายย่ำเหมือนสมัยก่อน แต่หันมาใช้รถไถขนาดเล็กลาก ลูกถองแทน วิธีใช้คือใช้รถไถลากลูกถองนวดฟ่อนข้าวที่วางตั้งไว้บนลานนวดข้าวเป็นวงกลม จนกว่าข้าวเปลือกจะหลุดออกจากรวงทั้งหมด เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
วัดชากสมอ นามเดิมวัดสุขใจดี ตั้งเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 30 ไร่ 1 งาน 165 วา เป็นที่ดินมีโฉนด เลขที่ 8209 9211 สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาพักร้อน กุฎี
ดูพิกัด
วัดยางเอน ตั้งอยู่ที่ บ้านยางเอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ร่ 93 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2524 นายณรงค์ สังฆธรรม ถวายที่ดินให้สร้างวัดยางเอน และเป็นผู้อุปการะวัดยางเอน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541 ปัจจุบันทีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
วัดป่ายุบ นามวัดที่ประช่าชนนิยมเรียก วัดบ่อนไก่ วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งมี นางสมศรี ใจคิด อยู่บ้านเลขที่ ๐๖๐๓ ตำบลสัตหีบ อำสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๘ ไร่ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๖๕๖ วา เป็นที่นมีโฉนด มี ส.ค.๑ มีหนังสือยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้สร้างวัดเป็นสำคัญ ปัจจุบันเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และยังใช้การได้ คิอ ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ์ เมรุ มีพระปลัดธีรศักดิ์ จนฺทวํโส เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
ศาลาเทศบาลเมืองชลบุรี อยู่ในเขตตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง ฯ เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียวยกพื้นสูง เป็นอาคารขนาดใหญ่ หลังคาทรงปั้นหยา ด้านหน้าอาคารมีมุขยื่น ส่วนบนของมุขก่ออิฐเป็นแผงยกขึ้นไปสูงเท่าความสูงของหลังคา ตอนบนทำเป็นซุ้มโค้ง แบบตะวันตก ที่เรียกว่ามงกุฎ มีเสาหลอกลดหลั่นกันไป หัวเสาประดิษฐ์เป็นรูปหม้อน้ำแบบตะวันตก ส่วนกลางใต้ซุ้มโค้งมีรูปสัญญลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
วัดบวรนิเวศวิหาร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประทาน "สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์" ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์พระประธานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราขดำเนินเททองหล่อเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2523 ณ วัดบวรวิหาร นับเป็นองค์พระประทานที่มีรูปลักษณ์สวยงามและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ขอแนะนำนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดแวะเยี่ยมชมพระอุโบสถหลังนี้ วัดญาณสังวราราม มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ การเดินทางมายังวัดจากหาดจอมเทียนหรือพัทยา ใช้ ถ. สุขุมวิทไปทาง อ. สัตหีบ ผ่านทางเข้าชุมชนบ้านอำเภอไปราว 2 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปวัดญาณฯ อีก 5 กม.
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 5-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 302 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน มีห้องประชุม บริการซักรีด/ซักแห้ง และไนท์คลับ ที่โรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ห้องฟิตเนส โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand