Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนั้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชา ส071 (ท้องถิ่นาของเรา) ของหมวดสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านป่ายุบ เมื่อปี พ.ศ. 2514 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี หัวข้อ ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี มีเมืองพระรถ เมืองพญาแร่ และเมืองศรีพโล หัวข้อชลบุรี ในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ชลบุรีกับบรมราชจักรีวงศ์ ได้แก่ พระมหาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างท่าจอดเรือและอาศัยสถานที่อ่างศิลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างค่ายหลวงที่อ่างศิลาและกับการพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นท่าเรือน้ำลึกและเป็นที่แปรพระราชฐานในฤดูร้อน สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีที่ทรงสร้างโรงพยาบาล สมเด็จ ณ ศรีราชา พระบรมวงค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับการพัฒนาสถานีทหารเรือบางพระ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ พร้อมให้ข้อมูลบุคคลสำคัญในจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 คน คือพระพุทธโฆษาจารย์ นายแพทย์รุจิ รุจิรัตน์ นายนาถ มนตเสวี และนายอธึก สวัสดีมงคล ต่อมากล่าวถึงศิลปกรรมและประเพณีในจังหวัดชลบุรี รวม 13 แห่ง ด้านศิลปกรรม 10 แห่ง และด้านประเพณี 3 แห่ง สุดท้ายดล่าวถึงสภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี ในช่วง 2514 และโครงการพัฒนพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทริ์นซีบอร์ด)
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระประกอบด้วยความรู้ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ อาณาเขต ประชากร การแบ่งเขต การปกครอง การศาสนา การศึกษา การประกอบอาชีพ กลุ่มพลังเพื่อสังคม การเงินและเศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคนดีศรีเมืองชลของชาวพนัสนิคม มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม และพนัสนิคมกับรอยอารยธรรมโบราณ พร้อมทั้งให้ความรู้ของเรื่องพระพนัสบดี หลวงพ่อติ้ววัดหัวถนน พระพุทธมิ่งเมือง วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดหลวงพรหมาวาส กำแพงเมืองพระรถ พร้อมทั้งแผนผังสังเขป่ของเมืองพระรถ วัดโคกพุทรา สระสี่เหลี่ยม และวัดชุมแสงศรีวนาราม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องของดีเมืองพนัส ได้แก่ เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดินปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การเล่าเรื่องพระรถ-เมรี พร้อมทั้งยังมีการแบ่งเขตตำบลโดยสังเขป
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำบุญอายุครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 72 ปี ของพระครูพิศิษฐชโลปการ หรือที่ชาวเมืองชลรู้จักกันในนามว่า หลวงพ่อเกลี้ยง แห่งวัดเนินสุทธาวาส ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ ตำแหน่งหน้าที่ สมณศักดิ์ และผลงานด้านต่าง ๆ ของหลวงพ่อเกลี้ยงพร้อมทั้งภาพสีชุดวัดเนินสุทธาวาสเกี่ยวกับการก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัด รวมถึงกิจกรรมและงานด้านต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในวัดเนินสุทธาวาส
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
นายคำนวน คุ้มทรัพย์เป้นคนพื้นเพตำบลนาป่า โดยที่บ้านประกอบอาชีพการทำน้ำตาลปึก นายคำนวน ได้รับการถ่ายทอดอาชีพการทำน้ำตาลปึกมาจากบิดาและได้ประกอบอาชีพทำน้ำตาลปึกมาตั้งแต่อายุ 17 ปี สาธิตการทำน้ำตาลปึกให้ ผู้ศึกษาดูงานได้ดูโดยการปีนไปเอาน้ำตาลมาจากต้น ,นำน้ำตาลที่ได้มาเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลสด ,นำน้ำตาลสดมาเคี่ยวต่อ ให้เหนียวข้นจนเป็นน้ำตาลปึก
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากญาติของตนเอง และได้ศึกษาหาความรู้จากการสอบถามผู้ที่เคยทำมาก่อน จนมีความชำนาญ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน อำเภอเกาะจันทร์
ดูพิกัด
การทำหุ่นหัวสัตว์ประดับ เป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งจะหาผู้ประกอบการได้น้อยมากโดยเฉพาะช่างที่ทำหุ่นหัวสัตว์ ประดับในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม ซึ่งการทำ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ นำไปจุ่มน้ำอัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปบดหรือตำให้ละเอียด แล้วปล่อยทิ้งแช่น้ำไว้ 1-2 วัน ใยหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่เป็นร่างแหช่วยยึดให้เกาะติดกัน และนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้หใม่ เช่น นาลูกตาลสุกมาทำเป็นขนสัตว์ นำเปลือกไม้มาบดทำเป็นกาว และนำพลาสติกมาหล่อทำเป็น เขาเทียม นำสีย้อมผ้ามาย้อมเส้นใยลูกตาลให้เหมือนขนสัตว์ และนำไปผสมกับส่วนประกอบอื่น ๆ
ดูพิกัด
สืบทอดมาจากพี่ชายที่เป็นช่างทำโอ่งน้ำ โดยเริ่มจากการเป็นลูกมือของพี่ชาย แล้วต่อมาก็มารับจ้างทำเป็นลูก ทำได้สักพักเถ้าแก่ก็เลิกกิจการ พอมีทุนก็นำมาเปิดกิจการของตนเอง
ดูพิกัด
งานนมัสการหลวงพ่ออี๋ ปีหนึ่งจัดขึ้น ๓ ครั้ง คือ ๑.ช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒.งานประจำปีช่วงเดือนพฤษภาคม ๓.งานวันคล้ายวันมรณภาพในเดือน ๑๐,๑๐ ค่ำ งานประจำปีเป็นงานที่ถือปฏิบัติกันมาเมื่อคราวหลวงพ่ออี๋ยังมีชิวิตอยู่ และเมื่อหลวงพ่อได้มรณภาพลง ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้จัดให้มีงานคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่ออีก และในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีลูกศิษย์และมากราบไหว้ให้มีงานคล้ายวันมรภาพของหลวงพ่ออีก และในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีลูกศิษย์แวะมากราบไหว้หลวงพ่อเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีการนมัสการหลวงพ่ออี๋ขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อสร้างความสามัคคีร่วมมือของชุมชน ได้ระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ สร้างรายได้แก่ชุมชน ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา
ดูพิกัด
วัดเนื่องจำนงค์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองชาก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 44 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล นอกจากนี้มีอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเนื่องจำนงค์ ตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2523 โดยนายอำนาจ-นางพูลสุข เนื่องจำนงค์ เป็นผู้มอบที่ดิน จำนวน 44 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา เพื่อสร้างวัด และนายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด และได้รับหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ได้มีการพัฒนามาโดยลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2526 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ,ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ,มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในวัด
ดูพิกัด
วัดราษฎร์นิยมธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดราษฎร์นิยมธรรม ตั้งเมื่อพ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
ของฝากนานาชนิด อาทิเช่น กั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา ทั้งแห้งและสด กะปิ ผลไม้กวน ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม ห่อหมก หอยจ๊อ แจงลอน ขนุนทอด ทุเรียนทอด กาละแมร์ ขนมอาลัว ขนมหม้อแกง ขนมจาก เครื่องจักรสาน หวาย ที่พลาดไม่ได้เห็นจะเป็นข้าวหลาม และยังมีอีกมากมายครับ ให้อธิบายคงยาวเป็นหางว่าวแน่นอน สรุปแล้วก็บอกได้คำเดียวครับ เยอะมากกกกกกกกก หนองมน อยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหาดบางแสน อยู่ใกล้กันเพียง 1 กิโลเมตรเศษ ๆ เท่านั้น เรียกกันจนติดปาก “ตลาดหนองมน” หรือที่ใคร ๆ รู้จักกันดี “ข้าวหลามหนองมน” หนองมนตั้งอยู่ในตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 11-12 กิโลเมตร คนที่นี่เค้าเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลาดแสนสุข” เป็นตลาดที่เจริญในด้านการค้าที่สุดในจังหวัดชลบุรี สองฟากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยร้านค้าเรียงรายยาวสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว และแต่ร้านก็ละลานตาไปด้วยของฝากนานาชนิด มาที่นี่คุณได้ทุกอย่างที่ต้องการติดไม้ติดมือไม่มากก็น้อยล่ะครับ
ดูพิกัด
วัดธรรมสามัคคี ตั้งอยู่ที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอฉันวัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2499 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2529
ดูพิกัด
วัดพานทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านพานทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ไร่ 10 ตารางวา วัดนี้ ตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2417 เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อไหร่ไม่ปรากฎชัดเจน มีผู้เล่าว่าในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่าตีแตก ประชาชนได้อพยพเดินทางมาเรื่อยจนถึงบางปะกง แล้วเคลื่อนย้ายมาเรื่อยจนถึงคลองพานทอง ผู้อพยพมานั้นมีหัวหน้าชื่อทองเป็นพรานล่าสัตว์ ได้พาคณะพักอยู่ตรงนั้นหักล้างถางพงประกอบอาชีพ ทำนาด้วย เล่ากันสืบมาว่า นายพรานทองได้นำเนื้อที่ล่ามาได้ตากไว้ที่เนินโคก โคกนั้นจึงได้ชื่อว่า โคกตาทอง จนทุกวันนี้ ครั้นต่อมาเมื่อนายพรานทองมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรา ได้มาคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษแต่หนหลังจึงคิดจะประกอบการกุศลเพื่อล้างบาป จึงได้เริ่มสร้างวัดและเข้าบำเพ็ญกุศลอยู่ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดที่นายพรานทองสร้างไว้ว่า วัดพรานทอง อาจเป็นเพราะการเรียกชื่อได้คลาดเคลื่อนไปจากคำพูดที่ไม่ชัดในภาษาหนังสือจึงบางครั้งทำให้ตัว ร หายไป จึงเปลี่ยนเป็น พานทอง จึงได้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่า วัดพานทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2498
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
ดูพิกัด
โรงแรมสูง 2 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 41 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรูมเซอร์วิส คอฟฟี่ช็อป และร้านอาหาร ไว้นำเสนอให้แก่ลูกค้า มอบความผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วย สวน สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ภายในโรงแรม แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3.5-ดาว สูง 5 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักที่ออกแบบมาอย่างดี 76 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก นอกเหนือจากนั้นยังมีคอฟฟี่ช็อป บาร์ผับ บริการซักรีดซักแห้ง และรูมเซอร์วิส ส่วนผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) จาคุซซี และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand