Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ สภาสงฆ์จังหวัดชลบุรีพิมพ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลประวัติวัดในเขตอำเภอจำนวน 7 อำเภอ รวมทั้งหมด 262 วัด แบ่งเป็นอำเภอเมือง 44 วัด อำเภอพนัสนิคม 80 วัด อำเภอพานทอง 21 วัด อำเภอบ้านบึง 18 วัด อำเภอศรีราชา 50 วัด อำเภอบางละมุง 34 วัด และอำเภอสัตหีบ 15 วัด แต่ละวัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัด เสนาสนะสิ่งปลูกสร้างและชื่อเจ้าอาวาส ประวัติพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอ รวม 283 องค์ แบ่งเป็น อำเภอเมือง 56 องค์ อำเภอพนัสนิคม 89 องค์ อำเภอพานทอง 22 องค์ อำเภอบ้านบึง 20 องค์ อำเภอศรีราชา 48 องค์ อำเภอบางละมุง 32 องค์ และอำเภอสัตหีบ 16 องค์ แต่ละองค์กล่าวถึง ประวัติ สถานะเดิม อุปสมบท วิทยฐานะ คำชำนาญการ งานปกครอง งานเผยแพร่ งานสาธารณูปการ และงานการศึกษาพิเศษและสมณศักดิ์
ดูพิกัด
เป็นหนังสือห้องสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่างๆ เช่น ยาประดังทั้งหมด ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้มะเร็ง ยาแก้ตา ยาบำรุงธาต ยาแก้ลม ยาแก้พยาธิ (เอกสารเลขที่ ธม.ส.89)
ดูพิกัด
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อเหมือน เป็นบุตรของนายเคน นางหนู เคโกศรี เป็นชาวบ้านกลางโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2405 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 5 คน เริ่มบวชเป็นพระที่วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2439 มีฉายาว่า อินฺทสโร ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบ้านกลาง เมื่อพ.ศ. 2441 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอธิการ เพ็ง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2479 หลวงพ่อเหมือน เป็นพระภิกษุทางสายวิปัสสนา ซึ่งท่านได้ศึกษามาจากพระอาจารย์บา วัดใต้ต้นลาน ตำบลไร่หลักทอง เป็นพระบริสุทธิ์ มีอัธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีต่อบุคคลทั่วไปนอกเหนือไปจากการก่อสร้างถาวรวัตถุ พัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้าน เช่นสร้างพระอุโบสถ หลังใหม่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สร้างโรงเรียนประชาบาลในบริเวณวัดและสร้างกุฏิใหม่ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น หลวงพ่อเหมือน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง และพระอุปัชฌาย์มาจนสิ้นอายุไขย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2489 รวมอายุได้ 85 ปี สมณเพศ 50 พรรษา
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ของจังหวัดในช่วง พ.ศ. 2528 รวบถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดชลบุรี พร้อมแผนผังการใช้ที่ดินบริเวณแหลมฉบังและประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก พร้อมรูปภาพศาลากลางจังหวัดและรูปภาพอื่นๆ
ดูพิกัด
ประเพณีกองข้าว กระทำกันในช่วงประเพณีสงกรานต์ของชุมชน โดยชุมชนหนองปรือนั้นเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากมาช้านาน มีวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ประเพณีกองข้าว เป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเพณีสงกรานต์ของชุมชนบ้านหนองปรือ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดงานเป็นประจำทุกปี เป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้เป็นมรดกถึงลูกหลานในอนาคตต่อไป
ดูพิกัด
นายสงบ ทองเทศ เกิดเมื่อพ.ศ. 2479 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 68 ปี เป็นผู้มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยโดยเฉพาะระนาดเอก และฆ้อง ได้ฝึกเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบันรวมเวลาประมาณ 40 ปี มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการเล่นดนตรีไทย เป็นอย่างยิ่ง นอกจากฝึกฝนการเล่นดนตรีไทอยู่เป็นประจำแล้ว ได้ถ่ายทอดความรู้การเล่นดนตรีไทยให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันต่าง ๆอาทิเช่น โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเชิญให้ฝึกสอนดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ ตามแต่ผู้เรียนชอบและสนใจ นักเรียนที่ฝึกซ้อมได้รับเกียรติบัตรรจากการประกวดเล่นดนตรีไทยอยู่เนือง ๆ เคยแสดงวงอังกะลุง เฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เมื่อปีพุทธศักราช 2519 ยังความภาคภูมิใจแก่นายสงบเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยงได้ผลิตผลงานชิ้นสำคัญ ได้แก่ การประพันธ์บทเพลงสำหรับวงดนตรีมหาดุริยางค์ไทย ชื่อเพลง โหมโรงโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา และเพลง ลอยกระทงเถา ปัจจุบันนายสงบ ทองเทศ ยังคงฝึกฝนเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นที่จะสืบทอดและอนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยต่อไป โดยต้องการให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสงบ ทองเทศ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2546
ดูพิกัด
เริ่มแรกไปฝึกงานที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 1 ปี ต่อมาได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์ จากบิดามารดานำมาซื้ออุปกรณ์สร้างเรือนเพาะชำกล้วยไม้ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม้ประดับมีการพัฒนาปรับปรุงจนประสบ ความสำเร็จ
ดูพิกัด
เป็นพาหนะของเกษตรกรเป็นส่วนมาก เพราะส่วนบนสามารถบรรทุกข้าวเปลือกไปเก็บเข้ายุ้งฉาง บรรทุกข้าวฟ่อนจากท้องนามาสู่ลานนวดข้าวได้ดี ส่วนท้องเกวียนสามารถบรรทุกไม้ซุงจากป่ามาบ้านผ่านมาตามท้องนาได้ดี เกวียนสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งเล่ม ล้อทั้งคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เมตร เหมาะสำหรับควายคู่ลากไปมากกว่าวัวคู่ สมัยก่อนใช้บรรทุกสินค้าต่างๆจากตลาดท่าตะกูดมายังตลาดพนัสนิคมด้วย เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
ศาลเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญของ อ.หนองใหญ่ และเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ศาลเดียวทางที่สวยงามที่สุดทางซีกตะวันตกของ จ.ชลบุรี เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อให้ผู้คนที่มีศรัทธาได้มากราบไหว้บูชา ด้านหน้าเป็นสวนสวยงามและอ่างบัวสวรรค์ มีศาลฟ้าดินและเสามังกรฟ้าดินตั้งตระหง่านอยู่กับมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสูง ๘ เมตร ยืนอยู่ทางด้านขวา ส่วนตัวศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ตรงกลาง ถัดไปมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงตระหง่าน ภายในศาลลักษณะโอ่โถงมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งบนดอกบัวตั้งอยู่ตรงกลางงดงามด้วยลวดลายสีสันและมังกรพันเสาสง่างาม
ดูพิกัด
ตั้งอยู่บริเวณ กม.10 ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นสวนผีเสื้อที่ใหญ่ที่สุดในเทวีเอเซีย ภายในมีส่วนที่เปิดพิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตผีเสือ ชนิดของผีเสือ มีผีเสื้อหลากหลายพันธ์ที่เพาะเลี้ยงไว้นับพันตัวที่โดดเด่นคือ ผีเสือเอ็ดเวิร์ด ซึ่งเป็นผีเสื้อท้องถิ่นขนาดใหญ่สวยงาม เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8/.30-17.30 น. ค่าเข้าชมคนไทย 30 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างชาติ 80 บาท เด็ก 40 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.038298330
ดูพิกัด
กลับมาดูที่โซนเอเซียกันบ้าง มีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว อาทิ นครวัต กัมพูชามีประวัติเป็นที่รู้จักมายาวนานตั้งแต่ ปี ค.ศ.802 จนมาถึงปี ค.ศ.1295 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรและได้เริ่มทำการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 และใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 37 ปี หรือจะเป็นหอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ที่เมืองปักกิ่ง ปัจจุบันจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจตุรัสเทียนอันเหมินนั้นเอง เมืองจำลองสยาม เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนที่ดินขนาด 29 ไร่ โดยแบ่งเป็น เมืองจำลองสยาม และเมืองจำลองยุโรป พื้นที่ส่วนอื่นได้จัดสรรเป็นโถงขายบัตรเข้าชม พื้นที่เช่าสำหรับร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแบบจำลองชิ้นแรก.
ดูพิกัด
วัดหน้าพระธาตุ ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที 8 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ.2324 ความเป็นมาของวัดนี้ ตามคำบอกเล่าว่าที่วัดแห่งนี้อยู่ที่เนินธาตุ (พระธาตุ) ซึ่งมีอายุราวประมาณ 1,200-1,600 ปี สมัยทวารวดีตอนต้น ต่อมาที่ตรงนั้นแล้งขาดน้ำ จึงย้ายไปตั้งวัดในที่แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพระธาตุประมาณ 5 เส้น ภายในกำแพงเมืองโบราณชั้นที่ 2 นับจากชั้นในปัจจุบัน จากนั้นไม่ปรากฎหลักฐานว่าตั้งอยู่ในที่นั้นนานเท่าใด แต่คาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่า 500 ปี ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมวัดแห่งนี้เป็นประจำ จึงย้ายขึ้นมาสร้างในเนินป่าไผ่สีสุก ซึ่งอยู่ด้านหน้าของพระธาตุ และเป็นที่ตั้งวัดมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการตั้งชื่อว่า วัดหน้าพระธาตุ
ดูพิกัด
วัดโคกเพลาะ วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2476 ซึ่งมีนายโต - นางค้าม นิลกระจ่าง อยู่่บ้านเลขที 27 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๖ ไร่ 40 วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2476 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2476 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.2480 ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 20 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ ๕๐ ไร่ เป็นที่ดินมีโฉนด สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ รั้ว เมรุ สุสาน หอระฆัง อาคารในวัดที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ
ดูพิกัด
เกาะลอยเป็นเกาะเล็กๆใกล้ชายทะเลศรีราชาโดยมีสะพานเชื่อมกับชายฝั่ง บนเกาะมีสวนสาธารณะและสวนเต่าทะเล บรรยากาศร่มรื่น ทิศใต้ของเกาะมีเนินเขาเล็กๆ เป็นจุดชมวิว และเกาะลอยยังเป็นท่าเรือข้ามไปเกาะสีชัง ตำบลเกาะลอยเดิมเป็นพื้นที่ในตำบลเกาะลอยเป็นดอนบริเวณล้อมรอบเป็นที่ลุ่ม ลักษณะจึงดูเหมือนเกาะ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลเกาะลอย เป็นเกาะเล็กๆใกล้ชายฝั่ง ซึ่งมีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะลอย สิ่งที่น่าสนใจบนเกาะนั้นประกอบด้วยวิหารหลวงพ่อผิวหรือพระครูปริยัติวราทร อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ซึ่งทุกวันจะมีพุทธศาสนิกชนมานมัสการกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ก็มีสวนเต่าตนุที่บรรดาผู้ปกครองนิยมนำบุตรหลานมาให้อาหารเต่ากัน ส่วนทางเดินรอบเกาะก็เป็นที่นิยมของบรรดานักตกปลามาตกปลากันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเหมาะที่จะชมวิวทิวทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า อาชีพของคนในตำบล คือ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 1-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 30 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่เมเปิลแมนชั่น
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand