Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์แจกในการทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชังและโบราณสถานที่สร้างบนเกาะสีชัง เริ่มแรกกล่าวถึงสภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ การคมนาคมม ในยุคแรกๆ ของเกาะสีชังจากนั้นได้กล่าวถึงการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 4 และการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 บนเกาะสีชังและในคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเกาะสีชังได้มีดำริบำรุงสถานที่บนเกาะให้เจริญและสร้างพระตำหนักสำหรับเป็นที่ประทับ สร้างสะพาน สร้างประภาคาร ทรงตัดถนนโปรดให้ขุดบ่อน้ำ โปรดให้สร้างวัด 2 วัด คือ วัดอัษฎางคณิมิตร และวัดจุฑาทิศราชธรรมสถาน สร้างพระราชวัง พระจุฑาธุชราชฐาน พระที่นั่งและพระตำหนักต่าง ๆ ในบริเวณพระราชวัง 14 องค์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง พระราชดำรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการแสดงพิพิธำณฑ์เกาะสีชัง เมื่อปี พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการเปิดประภาคารเสาธงและสะพานที่เกาะสีชัง เมื่อ พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการปิดถนนอัษฎางค์ที่เกาะสีชัง ปีพ.ศ. 2434 และรายชื่อพระที่นั่งและสถานที่ต่าง ๆ ที่เกาะสีชัง ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามในรัชกาลที่ 5 เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 111
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ อดีต ร.ม.ต. ช่วยกระทรงอุตสาหกรรมพิมพ์ เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญคล้ายวันสิ้นชีพตักษัย ปีที่ 10 ของนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 14 มิถุนายน 2528 เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติและงานสำคัญของ กรมขุนสุนทรภูเบศร์ผู้ซึ่งเป้นต้นสกุล สุนทรกุล ณ ชลบุรี และผู้ซึ่งเคยเป็นมรรคนายกวัดใหญ่อินทรารามที่มีบรรดาศักดิ์ พร้อมประวัติและผลงานพระองค์เจ้าชายขุนเณรและกรมหมื่นนรินทร์พิทักษ์(หม่อมมุก)
ดูพิกัด
เจ้าอาวาสวัดเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีสมณศักดิ์เป็น พระครูสุจิณธรรมวิมล เมื่อพ.ศ. 2528 หลวงพ่อม่น เป็นบุตรชาวนาบ้านเนินตามาก บิดาชื่อ มา มารดาชื่อแดง นามสกุล วิญญาณ เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ พ.ศ. 2453 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 3 คน เป็นคนขยันขันแข็ง ช่วยบิดามารดาทำนาจนมีฐานะดี บิดามารดาเป็นผู้ทำบุญวัดเนินตามากมาโดยตลอด ตนเองจึงได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือวัดบ่อย ๆ ตัดสินใจอุปสมบทเมื่ออายุย่างเข้า 29 ปี ณ วัดโคกเพลาะ โดยมีพระครูสังวรศีลาจารย์ วัดหลวงพรหมาวาส เป้นพระอุปัชฌาย์ได้ฉายาว่า ธมฺมจิณโณ แล้วมาจำพรรษาที่วัดเนินตามาก เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เป็นคนมีสติปัญญาดีและอดทนสูง เคยเดินธุดงค์ไปถึงวัดพระพุทธบาท สระบุรี เคยไปศึกษาวิปัสสนากับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษาเจริญอยู่ระยะหนึ่ง ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดเนินตามาก ตามเดิม ต่อมาได้พระอาจารย์ดีแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ถ้ำจักรพงษ์ที่เกาะสีชัง หลวงพ่อจึงได้ความรู้ ความคิด และแนวปฏิบัติทางธรรม มาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในเวลาต่อมา หลวงพ่อม่น ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนินตามาก ต่อจากพระอธิการ กี่ ซึ่งลาสิกขาบทออกไป เมื่อปี พ.ศ. 2490 แต่ก็ไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำจักรพงษ์ในเทศกาลเข้าพรรษากับพระอาจารย์ของท่านทุกปี จากการปฏิบัติธรรมจนแตกฉานและได้รู้จักผู้คนเป็นจำนวนมาก นอกจากจะได้คำสอนที่ประทับใจแล้ว ท่านยังเป็นคนให้กำลังใจแก่ผู้ไปกราบไหว้เป็นอย่างดี มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากที่แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ หลังจากไปทำบุญที่วัดเนินตามาก ปัจจุบันหลวงพ่อไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากอาพาธด้วยโรคอัมพรึก แต่ก็มีคนไปกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลทุกวัน
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้เนื้อหา-ในเล่มประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองชลบุรี รวมประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีการถีบกระดาน ประเพณีวันไหล พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
พระครูธรรมสารอภินันท์(หลวงพ่อแดง) เป็นชาวเขมร เมืองพระตะบอง เมื่อบวชแล้ว ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างศิลาก่อน ภายหลังได้ย้ายเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามนี้นานถึง 53 ปี มรณภาพในปีพุทธศักราช 2490 อายุได 84 ปี เป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยเป็นอย่างดี ไม่สะสมบริขารเกินความจำเป็น เป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณในทางสมณะ มีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิย์และประชาชนในถิ่นใกล้ไกลที่รู้กิตติศัพท์ของท่านมีผู้นิยมนำบุตรธิดามาถวายเป็นลูกบุญธรรมมากมาย ปัจจุบันนี้ ชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่าน ยังปรากฎอยู่ในหมู่ศิษย์และประชาชนทั่วไป ที่เคารพนับถืออย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงวันที่ 2 สิงหาคมทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านบรรดาศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกาวัดใหญ่ฯ ประชาชนผู้ที่เคารพนับถือต่างมาร่วมการบำเพ็ยกุศลถวายอย่างเนืองแน่น ไมเคยขาด จตุปัจจัยที่มีผู้นำมาถวาย ทางวัดใหญ่อินทาราม โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิไว้ชื่อว่า มูลนิธิหลวงพ่อแดง นำดอกผลมาช่วยเหลือบำรุงการศึกษาพระประยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดใหญ่อินทาราม ซึ่งมาจากต่างจังหวัดปีละมิใช่น้อย
ดูพิกัด
งานนมัสการหลวงพ่ออี๋ ปีหนึ่งจัดขึ้น ๓ ครั้ง คือ ๑.ช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒.งานประจำปีช่วงเดือนพฤษภาคม ๓.งานวันคล้ายวันมรณภาพในเดือน ๑๐,๑๐ ค่ำ งานประจำปีเป็นงานที่ถือปฏิบัติกันมาเมื่อคราวหลวงพ่ออี๋ยังมีชิวิตอยู่ และเมื่อหลวงพ่อได้มรณภาพลง ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้จัดให้มีงานคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่ออีก และในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีลูกศิษย์และมากราบไหว้ให้มีงานคล้ายวันมรภาพของหลวงพ่ออีก และในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีลูกศิษย์แวะมากราบไหว้หลวงพ่อเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีการนมัสการหลวงพ่ออี๋ขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อสร้างความสามัคคีร่วมมือของชุมชน ได้ระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ สร้างรายได้แก่ชุมชน ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา
ดูพิกัด
ในอดีต เคยจับหมูป่ามาเลี้ยง ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ.2543 -2544 ได้ไปศึกษาวิธีการเลี้ยงหมูป่าที่ฟาร์มหมูป่าอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และนำความรู้มาสร้างฟาร์มหมูป่า โดยซื้อพ่อแม่พันธุ์และลูกมาเลี้ยง ในปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ 30 ตัว ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนบ้าน และผู้ที่มีความสนใจจากสถานที่ต่าง ๆ เดินทางมาศึกษาดูงาน
ดูพิกัด
ทำน้ำปลามาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เป็นการผลิตแบบดั้งเดิม ไม่ได้ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรใดๆ เข้าช่วย น้ำปลามีรสดี หอม น่ารับประทาน กรรมวิธีและขบวนการในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงบรรจุขวดต้องใช้เวลา ความใส่ใจ และความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก นำปลามาหมักกับเกลือใช้เวลาถึง ๑ ปี ต้องเปิดฝาตุ่มทุกวัน เพื่อให้แสงแดดส่อง เมื่อหมักได้มีต้องตักน้ำปลามารวมกันที่ตุ่มใดตุ่มหนึ่ง เพื่อรสชาติเดียวกัน แล้วจึงมาไปกรองหลายๆ ขั้น ได้น้ำปลาทีละหยด กว่าจะได้น้ำปลาหนึ่งขวดใช้เวลานานพอสมควร ด้วยเหตุนี้จึงลดปริมาณการผลิตลงเหลือไม่มาก และในอนาคตคงจะเลิกผลิต เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ลูกหลานมาช่วยบ้างเป็นครั้งคราว ผู้บริโภคไม่ยากให้เลิกผลิต แต่คุณป้าไม่มีกำลังพอในการผลิต
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ชาวจีน และได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ไต้หวันอาจารย์จากวัดโพธิ์ การอบสมุนไพรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศธ์ และการนวดตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี การนวดเป็นการช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการนวดเพื่อสุขภาพอีกด้วย และไม่อยากให้วามรู้ด้านนี้สูญหายพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง
ดูพิกัด
เป็นลูกนิมิตของโบสถ์หลังเก่าของวัดอุทกเขปสีมารามที่สวดถอนวิสุงคามสีมาก่อนจะมีการฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่เมื่อต้นปี ๒๕๔๕ เป็นหินก้อนหนึ่งแล้วพอกด้วยปูนซีเมนต์ จึงสามารถเขียนชื่อเจ้าศรัทธาลงบนลูกนิมิตนั้นได้ เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
"วัดใหม่พระยาทำ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ วา มีที่ธรณีสงฆ์ ๑๘๖ ไร่ ๒ งาน ๖๙ วา ตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๑๔ มีพระยาท่านหนึ่งได้มาสร้างขึ้นและชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลวัดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๐ มีเสนาสนะ สิ่งปูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และยังใช้การได้ คือ อุโบสถ กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร ขนาดกลาง ศาลาการเปรียญ กุฎี รั้ว หรือกำแพง ด้านทิศเนือ ยาว ๕๖ เมตร ด้านทิศใต้ ๑๑๓.๑๐ เมตร ด้านทิศตะวันออก ยาว ๑๓๑.๒๑ เมตร มีเมรุ หอระฆัง และอาคารในวันที่ใช้เป็นโรงเรียนที่วัด หรือเอกชนจัด มี ๓ หลัง ปััจจุบัน พระถมหาประสิทธิ์ อตฺถโกสโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาทำ"
ดูพิกัด
วัดเขาบุญมีดาราราม ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งคา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญการกุศล ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510 โดยนายยินดี คงขาว ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด จำนวน 15 ไร่ และเริ่มสร้างวัดตั้งแต่ปี 2503 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517
ดูพิกัด
ศาลเจ้าพ่อพญาเร่ อนุสรณ์สถานถึงพญาเร่ ทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงพาไพร่พลตีฝ่าเมื่อครั้งเสียกรุงเมื่อปี พ.ศ 2310 มาตั้งหลักยังหลักยังหัวเมืองตะวันออกด้วยการยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี ท่านเป็นนักรบที่กล้าหาญเสียสละเพื่อกู้ชาติบ้านเมือง โดยท่านได้เสียชีวิตลงเสียก่อนซึ่งศพของท่านได้ฝังอยู่ที่บ้านคูเมือง ปัจจุบันศาลของท่านเป็นศาลาจตุรมุขสวยงามมีรูปปั้นของท่านยืนตระหง่านพร้อมด้วยศัตราวุธและหมวก มีผู้คนแวะไปกราบไหว้บูชาขอพรท่านอยู่เป็นนิจ โดยศาลของท่านตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง และงานประจำปีนมัสการพ่อพญาเร่จะมีขึ้นในทุกวันที่ 4-6 ธันวาคมของทุกปี สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ใจกลาง อ.บ่อทอง ทางขวามือตามเส้นทางเข้าเมืองสายบ่อทอง-หนองเสม็ด ทางหลวงหมายเลข 3340 ไม่ไกลจากวัดอมพนมวนารามและอยู่ห่างจากสี่แยก อ.บ่อทอง ราว 500 เมตร
ดูพิกัด
อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยที่จัดแสดงโรนิน เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และให้ลูกค้าที่สัมผัสกับสัตว์น้ำที่หายาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำแนกปลาทะเลเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าสนใจของโรนิน ปัจจุบันปลาที่อยู่บนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1.ปลาที่มีกระดูกแข็ง .ปลาที่มีกระดูกอ่อน พร้อมพูดถึงข้อมูลจำเพาะของโรนิน โดยลักษณะทั่วไป มีจมูกกลมและกว้าง มีแถวของกระดูกบริเวณคอและหัว(หลังตา) ลักษณะของครีบหลังและหางที่เหมือนฉลาม ที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากด้านบน ทำให้โรนินถูกแยกออกมาจากกลุ่มของกระเบน โรนินจะกินปลาตัวเล็กอาทิ หอย ผัก ปลาทู ปลาโอเป็นอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่าทั่วไปบริเวณอินโด แปซิปิค บริเวณแนวปะการังจนถึงระดับความลึก 90 เมตร และอ่าวไทยบางแห่งที่นักดำน้ำต้องดำลึกประมาณ 50 เมตร ข้อมูลทางชีววิทยาโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอโรนิน ปัจจุบันหายากมากในท้องทะเลบ้านเรา อ.วศิน กล่าวในท้ายที่สุด
ดูพิกัด
วัดป่าธรรมชาติ
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 3.5-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 150 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีที่จอดรถ คอฟฟี่ช็อป และร้านค้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสวนเพื่อผ่อนคลายและออกกำลังกาย แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ออกกำลังกายที่รวมการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand