Cultural Map @CHONBURI CN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
从母亲那里继承辣汤的制作工艺,接着不断练习改良发展使其味道为大众所喜爱,因为有很多人来询问和学习辣汤的制作工艺使其成为一个传播知识技能的中心,最后民众一致认为其为专家。
Go to location
Go to location
Khamnuan先生住在那坝县,以在家制作棕榈糖为职业。Khamnuan现身从父亲那里传承下制作棕榈糖的技术,并从17岁开始以制作棕榈糖为职业。演示棕榈糖的制作方法给研究人员看,首先爬树从树上把糖采摘下来,然后把采摘下来的糖哪去熬成原糖,再继续熬制原糖使其粘稠厚重成为棕榈糖。
Go to location
湍通寺庙坐落于 ( บ้านมาบประชัน)玛布拉蝉村,占地面积为22400平方米,寺内建筑包括佛堂,讲经堂,功德堂,钟楼和僧人厨房等等。寺院建成于公元1975年1月24日,由(นายบุญรอด เกตุทอง)布温罗德格督通先生和(นายทวน ทำประโยชน์)湍他布拉唷先生捐赠土地建成,寺院于公元1994年2月14日经皇家御批为正式合法佛寺,现建有三藏经佛法研究学院
Go to location
栲诺寺坐落于萨嘿县萨嘿镇,占地面积为12085平方米,建立于公元1986年6月13号,由安渡—卜东阁和她的丈夫捐地建寺,于公元1986年3月21号得到建寺批准,帝舍利---帖卜天为带头建寺人,现在还开设有僧人学校与寺内。
Go to location
1674年建成的一座古老寺庙,在佛堂里有近似阿育塔耶时期的图画,可以从使用的鲜艳的红色模拟第一层天堂的影像来作画。在佛堂周围放着主持的图画,以及主持的佛像。
Go to location
Go to location
人们把萨马其班颇寺叫做 越考寺,建于公元1948 这家佛寺由春武里府色桃邑县邦瑟镇的斌上尉与 萨原。萨提萨空捐献约17600平方米的土地修建佛寺,于公元1962年得到批准后开工。于公元1965年3月22日经皇家御批为正式合法佛寺,于公元1967年3月14日。现在这家佛寺有地契 建筑物 大雄宝殿 讲经堂 和尚寝室 丧礼台 钟楼 和佛堂学习楼。
Go to location
公务区
Go to location
菜品可口、环境优雅、音乐动听
Go to location
Go to location
公务区
Go to location
泰式按摩已有很长的历史,被认为是一门学科和艺术。帮助泰国人治疗健康问题。无论现代医学技术发展如何,泰式按摩对治疗人们的健康有着重要作用。但由于各种原因,仍然有人选择其他的方法来照料自己的身体。泰式按摩逐步受到欢迎,成为新的一种照顾身体的方式。
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2021 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand