Cultural Map @CHONBURI CN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
这本书讲在佛历2525年在春武里府200年的纪念庆祝活动,书的内容包括7个县的历史,共262个寺庙,mo(莫)县44个寺庙,panashinikong(潘是呢空)县80个寺庙、pantong(潘通)县21个寺庙、wanwen(完汶)县18个寺庙、Sriracha (是拉差)县50个寺庙、Pull Ramon (挽拉蒙)县34个寺庙和setaoyi(色桃邑)县15个寺庙。每个寺庙的资料都是关于历史的,其建设和名字。春武里府的历史,有7个县,283尊佛,分为56个县城,panashikong(帕那是尼空)县89尊Pan Datong(潘通)县22尊,wanwen(完汶)县20尊,Sriracha (是拉差)县48尊,wanlameng(挽拉蒙)县32尊和setao(色桃)县16尊。每尊都讲到历史、原来的状态、保护、学术地位、专家、统治、传播、公众意见和特别研究。
Go to location
Go to location
Go to location
这本书分析的是在Chon Buri(春武里府)的古人类骨骼的考古成果。这本书是研究出土文物书本的一部分,这本书的内容是研究衡量体质人类学和非体质人类学。是为了了解历史的本质,以及生活和习俗。这本书讨论了来自全泰国各地的考古出土的人类骨骼的历史,提供了当时的考古知识关于古代到现在的环境和春武里府的考古资源、地球高低的历史、发掘的步骤。这本书还包括所有材料的研究和理论分析,总结和评论。
Go to location
Go to location
Go to location
suriyon gaeo先生于2501年1月13日生于Chon Buri“(春武里府)Chon Buri(春武里县 )Angsila区,现年46岁,是一位雕刻爱好者,他善于观察并且从儿童时期就开始刻苦勤奋自学雕刻以至精通雕刻技艺。Suriyon gaeo先生是一位难得的雕刻技师,他还开创了精巧的独具特色的砂浆雕刻技艺并多次获奖。Suriyon gaeo先生最重要的作品是雕刻了不少于10尊的观音雕像,之所以雕刻观音像是为了供奉于泰国的各个地方。除此之外,他还是一位有公德的人,他免费雕刻了佛足模型和佛像供信徒们供奉。即使是遇到再大的困难,比如原材料,雕刻技术方面的困难,但是Suriyon gaeo先生从不放弃。雕刻方面最主要的困难在于雕刻工作必须要依靠良好的体力、细心和忍耐力,他立志要让石刻技艺传承下去,于是他开始努力培养新能吃苦耐劳、热爱雕刻艺术的一代雕刻技师。因此Chon Buri文化中心、Chonkanyanukul学校推崇Suriyon gaeo先生为Chon Buri2545年优秀的石刻技师。
Go to location
Go to location
Wilaiphong krabokto先生,40岁,共有兄弟姐妹7人,是Sangtong先生和萨恭罗坤府的Paen女士的第二个孩子。Wilaiphong先生与Chinda•upatip女士育有2个儿子。第一个老师名为Uep•Rotdi先生,教授制作佛像模型。Wilaiphong在其手下帮工很久才日渐熟练,于是老师第一次让他尝试制作佛像模型,但其成果却不如想象中好。和老师住了很多年之后,才出师在造佛像厂中应聘成为一名技师。最后一次在春武里市班素县摆帕路上的铸造厂里以造佛像为生一做就做了28年。在这期间不断练习双手和双眼但并不使用任何机械帮助铸模,这才是真正的创造智慧。Wilaiphong先生必须将铸模技能教授给子孙后代或者是感兴趣的人才能把这种佛教艺术传承下去,并且保护它使其不会从泰国大地上消失。
Go to location
拿去斗的鸡是优质的鸡,必须通过选择,通过训练或者使其生长出肉,拿去比赛的鸡和家里的其他鸡不同,村民一般把优质的公鸡母鸡用来做种鸡。出生的小鸡常常就像母鸡公鸡那样优秀,村民们叫这样的种鸡为“斗鸡种”。出于这个原因,它使我们感到词之间的混乱,土生鸡和斗鸡的研究发现,土鸡或者斗鸡的发展来自于野鸡(普通野鸡,白耳环野鸡,野生红耳环鸡,野生黄耳环鸡。或者可能有很多其他种我们不知道或者没有资料的种类的野鸡)由于自然的原因野鸡常有吝惜自己地盘或者自己的区域的习惯。特别是野生红耳环鸡,很多资料说其特别珍爱自己的地盘,它将赶走其他经常入侵它的地盘的野鸡,后来古人发现鸡的好处优点和战斗力,于是就抓野鸡来养着并在空闲的时候让其相互打(以后叫做“斗鸡”)。哪只鸡好或者优秀,村民们就用来作为母鸡公鸡鸡种并且不断发展这种鸡,直到小野鸡长得像家鸡或者土鸡,哪个家族或者血统的鸡优秀就叫做“养殖斗鸡”。Totponlisagun先生(德•里撒贵先生)养殖的鸡种有以下几种:1.黄羽白尾鸡.2.紫檀羽黑尾鸡3.绿羽黑尾鸡或者绿鸡4.灰雨白尾鸡5.红鸡6.金红羽黑尾鸡7.黑鸡8.白尾鸡9.花灰白羽白尾鸡10.紫檀花灰白羽白尾鸡11.白鸡12.鸡冠白尾鸡13.诺利白尾鸡14.黄羽黑尾鸡15.黑鸡。现在有很多感兴趣的和行家都来研究斗鸡。
Go to location
曼谷王朝时期,是一个春武里价值连城的古寺庙,原名叫大佛寺或因拖轮寺,原来的地位就是公寺,后来,公元1975年8月15日被御赐为国寺。根据史书记载,大因拖轮寺曾经是郑王大帝在征剿乃通如的下榻之处。佛寺厅堂有着艺术特点 ,规格10X21米。在曼谷王朝三世皇的建筑特点是用彩色器皿,器具等来装饰房前周围附近,色彩绘满了三角墙并且在三角墙上还用瓦片修成了花瓣形,通过用不同的器皿来装饰三角墙的前后面让其更加绚丽。公元2002年12月26日在政府公报第119本129段有着关于该寺庙的记载。目前,改寺庙占地面积大约15496 平方米。
Go to location
巴望拉邦鲁寺坐落于柏桐县塔都桐镇恁林村,占地面积为16482平方米,包括主要建筑佛堂、佛经堂、僧舍等等,该寺建立于公元1987年1月30号,由冈南苏萨—素及罢捐地建寺,并由当地居民和谦—巴利卜诺为带头修寺人,于公元1986年3月26号得到批准,当地居民还称之为恁林寺,现在开设了僧人学校与寺内,盖索维萨—拉杜步诺大师为寺庙住持
Go to location
Go to location
九世皇佛寺的大雄宝殿,公元1980年3月24日此时正值星期一白分八日(阴历白分代表上半月,黑分代表下半月)猴年五月,正午十二点三十分 诗琳通公主亲自主持奠基仪式 ,佛堂的形状是由设计人仔细思考和审视后采用的,此设计根据建筑学哲理简单又漂亮。与此同时也反应了泰国丰富多样化的泰国建筑,表面绘着复杂的的大莲花花瓣图案,矗立中心显而易见。至于一些小莲花朵的出自于壁画画家之手。在大雄宝殿里的小教堂壁画是由英僧应空和四世皇时期的著名艺术家英老师联手而成的。在佛堂里安置着佛像叫作 “纳来世佛””。 “纳来世佛佛像”,于公元1980年8月14日落成。此时正值猴年九月三日星期四,白分十五点三十分,在博翁呢瓦佛寺朗思大雄宝殿广场由曼谷王朝九世皇亲自融化金片,并贴上金箔,以示佛像落成。
Go to location
Go to location
礼品价格便宜,选择多样
Go to location
Go to location
菜品可口、环境优雅、音乐动听
Go to location
菜品可口、环境优雅、音乐动听
Go to location
美容服务。先生女士们,无论是需要造型,护发、剪发、洗发剪发或是卷发。
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand