Cultural Map @CHONBURI CN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
这本书是关于Sichang岛的故事,有3部分。第一部分是关于大陆的传说、大陆的魅力、到大陆的璀璨。包括神话里的文化、大陆的自然景观和景点的历史、进入大陆的线路、今昔对比和最后有建议说这样的景点最应该保护;第二部分这本书的官方书目信息的集合。最后一部分是对大陆的地理和海洋学的资料,包括,各地的地理位置、地理特征、地质地貌、气候特征、岛民的制度和生活包括几处所有政府地名和几处重要的景点。
Go to location
这本书 Prayod niengjamnong 前印刷工业部副部长,作为纪念montsewinarot(纳罗蒙得斯威)——Chonburi(春武里)府尹管理的第十年忌日,1985年6月14日,在,这本书里记载有历史和作为首个姓氏的kromkhunsunthonbet的重要作品。Chonburi(春武里)的sunthonkun,他曾经是yinthraram(茵塔拉懒)大寺庙的善士代表,并且拥有贵族爵位。连同历史、khunnen国王的作品和上万个国王保护署(mommuk)。
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
考棠姆寺位于考棠姆村,占地面积为36204平方米,寺内有和尚专用的建筑物,包括佛堂、诵经楼、和尚宿舍、佛殿、综合大殿、法事大殿。考棠姆寺修建于1982年至1986年期间,于公元1987年12月11日完成,通罗 威提汤姆先生和栖洋姆滴阳小姐捐献了土地来修佛寺。于1994年2月14日经皇家御批为正式合法佛寺,该寺现开设有和尚学校教授佛教理论。
Go to location
马诺罗姆寺位于(ศรีลาชา)是啦差县(ทุ่งสุขลา)通苏卡拉镇,占地面积为14804平方米,寺内有和尚专用的建筑物,包括佛堂、佛学堂、和尚宿舍和法事大殿等。(มโนรม)马诺罗姆寺建寺于公元1951年。这个地方的村民大多数是从(แหลมฉบัง)兰洽邦搬迁来的牧民,人口多了之后去寺里行善就开始变得不方便,所以在1950年大家就组织起来修建了该寺庙。并于1958年2月2日经皇家御批为正式合法佛寺,该寺现开设有和尚学校教授佛教理论。
Go to location
邦帕拉寺坐落于瑟拉碴县邦帕拉镇邦帕拉村,占地面积为116400平方米,建立于公元1897年,据资料显示该寺庙始建于大城时期,接着在拉玛4世让亚提怕噶朗玛哈提地僧人作为主要负责人修建佛堂,修建了高达5米的佛塔,于1964年11月2号得到王室御赐地界,现在还开设了僧人学校,绾康卡拉贡高僧为住持
Go to location
Go to location
萨玛坂寺坐落于萨嘿县,建立于公元1965年3月22号,并于公元1967年经皇家御批为正式合法佛寺,在佛历2419年阿提甘桐尤—钟塔萨咯大师还没有想到在这里建成我们现在能看到的萨玛坂寺,但是因为大师喜好安静,为了更好的领悟佛法,所以他就来到山边修建了萨玛坂寺,之前只是一个安静的地方,大师们也喜欢到这里来打禅领悟佛法
Go to location
加入特别配方的咖啡,口感香浓细腻
Go to location
休息区有各种有趣的活动,适合家庭及朋友聚会
Go to location
菜品可口、环境优雅、音乐动听
Go to location
Go to location
每天都有新鲜出炉,香味弥漫的甜品
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand