Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" The book """"Local Traditions in Chonburi"""" was made by Cultural Center of Chonburi Chonkanyanukul School that compiled and wrote for benefits to new generation in searching. The content is divided into 3 parts which are as follow: 1. the history of Chon Buri, a map, location, administration, history about taking advantages of land in Chonburi including Chakri Dynasty and the development in Chonburi 2. local traditions in Chonburi like a Buffalo Race, Wan Lai, Tumbun Klang Ban and Kong Kao 3. a sort of local tradition, which is divided into two types: 1. a local tradition that is going to disappear such as Tibkradan and The Dead Beating Gongs. 2 local tradition is still practicing nowadays, namely the custom about the belief, religion, amusement and entertainment. "" "
Go to location
""" This book is intended to provide the reader local historical knowledge of Angsila. This makes people feel so proud in their local society, recognize the conservation of architecture and join together to develope a better quality of life. This book is divided into three episodes. Firstly, """"Angsila Where I Know"""" is about the location of Angsila district, the population and the geography which includes topography, climate, swamp forest and Flying foxes. Also, it refers to the history of Angsila from an interview with Mrs. Pun Saisamud and Mrs. Nongnuch Jermsawat, the local people who have lived in Angsila since the reign of King Rama V including the important occupation of Angsila people, such as a stone carving, fishing, Anghin textiles weaving. The second episode is about the historic stories that gathers the history of Angsila, Maharajah Palace, Ranee Palace, Chao Jommanda Dararussami's bondness with Angsila people and important religious sites in Angsila like Wat Angsila and Wat Komut Rattanaram. The third one describes Angsila in nowadays which is a recommendation from the public hearing of Angsila people and the experts who consideres Angsila at the present and in the future to indicate for further development. "
Go to location
This book provides information about the history of Chonburi that was composed of ancient communities in Chon Buri province including Phra Rod city, Phraya Rae city, Sri Palo city and the historical development of Chonburi. It also includes Thai architecture in religious place such as the Buddha image, mondop, pagoda of all 22 places and 8 local traditions of Chonburi with the motto, sceau provincial and the provincial tree.
Go to location
""" This book refers to the history of Chonburi which includes important people's chronology, the history of Ton Prasri Mahabodhi Chonburi, the history of the Rama V's Royal Monument, and the history of the instructors like Luangpor Ei Wat Sattahip and Luangpor Kaew Wat Kruawan. In addition, there are about literature, culture, traditions in Chonburi like buffalo racing including landmarks such as Pra Juthatut Rachatarn and the other palaces that King Rama V ordered to build. It also has a list of souvenir shops, restuarants and accommodations such as hotels, resorts, bungalows as well as the map of downtown and each district in Chonburi province. "
Go to location
""" This book talks about the brief history of Thai nationality in ancient times, the history of Maeng Panusnikom since Ayutthaya period to Ratanakosin period. In addition, it provides the knowledge about the notice that forbided playing Aew Laos in 2408 BC, and compile a history of Sart ritual with telling the detail about how it happened, where and when it occurs. In the end of this book, it includes a bibliography and illustrations as well, such as the carved principle Buddha images made of Burma Padauk at Wat Pakaoyai, Pra Tiw Wat Huatanon, Ban Phailom in the area of Panusnikom municipality, Bungklar village and Nongpuak village. "
Go to location
He used to work in the factory in Bangkok for helping senior at technician institute. He does Paper Marchac work and learns from the seniors. Later, he tries out and invents the method including develop the pattern until he is proficient. He sells it for customer orders. It can generate an income for the family and he expresses the knowledge to people who interested with his willingness.
Go to location
Arranging every year to promote tourisms in Pattaya.Having a procession that is decorated with beautiful flowers.Having a cultural performances ,local Thai games ,water sports ,Miss Pattaya Contest ,firework at the sea side and souvenir sell.
Go to location
Mr. Piyasak accept for arranging a wedding ceremony, shows, organize works in Chonbuti, Rayong and Pattaya. Rental rates for the stereo is agreeable. Ki O Kae Sound shop is available for stereo rental, projector rental with karaoke, the band , a singer, coyote, the master of ceremony, the stage and light system. The small set costs 1000 baht and the big set for concert is available for wedding ceremony, party, sport event, a seminar and other events. Tel. 038746002
Go to location
As he was inherited from the grandfather of his wife whom was the inventor of Thai music instruments such as Sor-Duang, Sor-Auu, and Klong-Yao. So, he is interested in it and continues learning til now. The first invented instrument was Sor-Duang. He is an expert who teaches the manufacture of Thai music instruments and Klong-Yao performance to the villagers and students.
Go to location
"""Mr. Sanong Changyam, the 76-year-old was born in 2470 and was a carpenter, shipwright and making the instrument as an extra job. He trained to make an alto fiddle for 3 years started in 2542 since he likes Thai classical music, especially an alto fiddle and he wanted to play it. In the first time, he made three alto fiddles that are not quite well. His work is then better and made up more 30 pieces for giving to Bangkok 12 pieces and three for college. Most works are made of Pradu and China redwood but the biggest obstacle is the difficult to find a wood, especially redwood, Deeklua, and Chingchun. The original strings use the horse's tail that is so expensive so he changes to use plastic instead. Similarly, the stretched strings use the plastic instead of the twice-laid thread. The prices of alto fiddler is around 1,000 to 2,000 baht up depending on the type of wood and a decorative pattern. There is the instruction to transfer making alto fiddles to local people but it does not get much attention. The buyer can choose the alto fiddles that either uses a goatskin or cow skin whereas the treble fiddle is made of a snake skin. If it is carved in Hanuman picture, the price is higher than other patterns carvings. In this year, he will expect to arrange a cabinet to keep the instrument and found a museum. The treble fiddle's price is around 1500-3000 baht. The coconut shells to make it are bought from Bangkhonthi district, Samutsakorn because the cocnut shell's shape is beautiful than the other places and this kind of coconut specie is hard to grown in Chonburi. Somebody planted 200 coconut trees, but was only four trees being alive. Finally, Uncle Sanong wants to maintain his valuable work and wants to train people who really like it. He told that he used to teach students of Ban Laem School to play Thai music, such as fiddle, flute, drum, gamelan, Tom drum, Tuk drum, and Tone drum. His grandfather also a creater of live Khon (kind of Thai drama) who mahes him to be engrossed in making and playing Thai instrument."" "
Go to location
Wat Ling Ngoi was established on November 20, 2000 and located on the land over 7 acres .The present abbot is Pra Vichit Nontasoro. The buildings contain “Say-nah-sa-na” (a priest’s abode), chapel , monk's cells, public rest-houses and cathedral.
Go to location
366. Museum of the Royal Pra Punwassa Aiyikachao, Sra Pathum Palace-- His Majesty the King Bhumipol considerate that Sra Pathum Palace is an important place of the royal family because it was the pavilion of Pra Punwassa Aiyikachao since the year 2459 until she died and then became a pavilion of the Princess Pra Sri Nakarintara Boromracha Chonanee. Therefore, it should be added to the Memorial Museum which presents the royal duties of Pra Punwassa. After the Princess Mother, Pra Sri Nakarintara passed away, the King Bhumipol graciously offered Sra Pathum Palace to be the royal residence of Princess Maha Chakri Sirindhorn. The Princess Sirindhorn recalled the King Bhumipol's will, so she sets up a museum to respond to King Bhumipol need and to be a complete and accurate educational initiative of Her Majesty Pra Punwassa's royal duties.
Go to location
348. Wat Kao Keeree Roem, founded in 1870, is located on the land having 5 acres and 20 square two-meters. There was to be damaged and abandoned once. In 1886, Mr. Leng and Mrs. Tu Puttaraksa recreated a new temple called Wat Lam Kao and invited Pra Chom who is a Khmer monk to keep there. In 1897, Pra Ajarn Chang cooperated with Mr. Nu, Mrs. Tes and Mr. Teng Puttaraksa (Mr. Leng and Mrs. Tu's children) built a Buddhist sanctuary including making monastic boundary ritual. Pra Atikarn Sung, an abbot of Wat Nern Makam Pom, then took folks people to repair and establish a Mondop (a dome in which l the Buddha's foot print model is installed) in 1939. Since March 13, 1939 until these day, Mae Chee Tes Puttaraksa (a nun) joined with Mr. Sutjai and Mrs. Tongyut Umpol to build a new Tree Muk Buddhist sanctuary instead of a damaged one as well as doing monastic boundary ritual. This temple was announced in royal granting of the land on the same day of rebuilding a latest Buddhist sanctuary.
Go to location
The villagers called Wat Khao Pu which was built in 1976. The temple is peaceful with many shady trees on the hillside. It is suitable to practice the dharma. Ubosot is on a small hill. It has the wall surrounding the ubosot. Inside the temple, it has a mural of Ramayana on all four sides of the wall. It is an ubosot that is beautiful with its pattern and art. Another place is a principle Buddha image in a temple which is a large pagoda. It imitates the pattern from Chinsee Buddha Image of Wat Bawornniwej.
Go to location
Wat Pa Wilaiwan locates on Bang Phra district, Sriracha. The area of temple is 33 acres, 1 Ngan with 66 squares yard. Senasana building features with an ubosot, a sermon hall in a monastery, monk's house, temple, multipurpose pavillions, belfry and a library. This temple was established on August 28, 1963 and bestows Wi Soong Kham See Ma on March 12, 1965. Nowadays, Phra Pariyat Dharm school with Dharma department opens course there.
Go to location
Thai massage has been inherited for a long time. This is both the matter of science and art that cure Thai healthy. Although the modern medicine plays an important role in curing the health of people around the world, many people are still seeking for other alternatives treatments. Thai traditional medicine, therefore, is as an alternative for health care, which has become increasingly popular.
Go to location
" If you are looking for accommodation in the center of Pattaya, which is pretty, clean, affordable and not far from the sea, Sabai Empress Hotel is a place you should consider. The hotel is located in North Pattaya and is close to all the places that tourists want, such as convenience stores, shopping malls, restaurants, nightlife, and the walking street. If guests want to go swimming in the sea, they just take a short time to walk to there. Moreover, the minibuses that pass the hotel make the travel more easier to various places. The hotel rooms were beautifully decorated with modern amenities including high speed internet. The hotel also has a swimming pool on the roof to add happiness on your vacation as well. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
" This budget hotel is located in the center of Pattaya, surrounded by nightlifes, restaurants and the best shopping places in the city. Sawaddee Sunshine Hotel is situated in a quiet alley near 2nd Pattaya Road and is opposite to Mike Shopping Mall, street shops, restaurants, and lots of bars. Guests can walk from the hotel to the road on the edg of Pattaya Beach and Walking Street within a short distance. This hotel offers a convenient and inexpensive accommodation which is ideal for travelers on a budget but want to stay close to all entertainments on the beach and are able to walk to the most excellent restaurants and bars in Pattaya. The hotel rooms are spacious and very clean. It is available in both air conditioner and a fan to fit your budget. "
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand