Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
791. There is the Samud Thai Text which is classified as Thai White Book. The content is about the pharmacopoeia, such as erythrogenic toxin's drug, anti-inflammatory drug, Sangwanpra-in aspirine, haematic, Singcli aspirine, anti-colic drug, etc (documents no. Chb.s. 88).
Go to location
About this book, Chonburi Provincial Administration Organization has published for the six age (72 years old) to the abbot of Wat Yai Intaram(Pra Aram Luang). For the auspicious ceremony of the 60th anniversary of the king Bhumibol, he graciously give the priset of monk for a special case to Phra Pariyat Thada who is the abbot of Wat Yai Intharam and vice dean of Chonburi to be a cadinal. The contents are divided into 2 2parts. The first part mentions to royal letter of appointment and the history of Pharaj Sitti Wimol and the history of Wat Yai Intaram by thoroughly providing the details by the background of the temple, the creator, the location with the events of the temple by the annals. It starts from the event that the king of Tak and Mr.Thongyunoi and Wat Yai Intaram, the territory that the king of Tak set himself free. the king of Tak attacks Chantaburi and Trad including the information of important people which are involved in Wat Yai Intaram. The second part is the appendix. It provides the information of royal letter of appointment of Wat Yai Intaram, the text behind the temple's label, the temple with the lists of donors which ask for the royal robes for presentation since 1975 to 2007, the list of 55 Buddha images in each period, the lists of 24 Buddha image in the past including the Dharma puzzle picture in the east in fron of the Buddha image, the Dharma puzzle image in the west behind the Buddha image, the dharma puzzle of Thamma Dharma Songkram, the supernatural power of Luang Poh Chei, the methods of cement plaster wall and the paintings. It also includes proverbs, quotes and many good idea that should be learnt with the illustrations within the book.
Go to location
746. Prakru Paisarnsantum (Laopi Thongsa-nguan), the former abbot of Wat Koktajaroen was born on September 12, 2433 at Ban Kok in Patumtani. His parent is Mr. Arn and Mrs. Rod Thongsa-nguan. When he grew up, he followed his parents to live in Ban Tatakud, Phanthong sub district, Phanthong district, Chonburi. His father sent him to study at Wat Klangbangpakong School in Chachoengsao until the age of 20, he ordained at Wat Koktajaroen on July 16, 2453. He studied the Dharma discipline and astrology including a variety of magic so that he had knowledge in monk business. In 2480, he received the priest rank as the Provost named Prakru Paisarnsantum. Apart from taking care of monk business, he was a prophet and physician to help suffered people. When he was a very old age, he was sick of many diseases and died on 11 January 2505 at the age of 72 and 52 years in priesthood.
Go to location
""" The content includes general knowledge which is about the area, territory, population, administrative district division, religion, education, occupation, Power for Society Groups, economy, finance, public health, the security of life and property and Maeng Chon's nice person. Besides, it refers to the history of Panusnikom, trace of ancient civilization, the knowledge of Pra Panussabodi, Luangpor Tiw Wat Huatanon, Pra Puttamingmaeng, Wat Taitonlan, Wat Bot, Wat Luangprommawart, Maeng Prarot Walls, including the map of Maeng Prarot, Wat Kokputsar, Celium pond and Wat Choomsang Sri Wanaram in brief. There is also the presenting of Maeng Panus's high quality products, namely basketry, Jirarose Rose Garden, fruit shape with clay molding, animal heads sculpturing, the narration of Pra Rot-Mary and the division of each sub district's boundary in brief. "
Go to location
Go to location
Apart from the agricultural work, he is also interested in Thai music, using his wisdom to carry on Thai music such as Khim, Ra-nad, Sor, Ja-Khae (Thai music instruments). He, himself can make Thai instruments as well as show the Thai music performance.
Go to location
the leader of creating the new way of foodpreservation by the housewife community group.
Go to location
He used to work in the factory in Bangkok for helping senior at technician institute. He does Paper Marchac work and learns from the seniors. Later, he tries out and invents the method including develop the pattern until he is proficient. He sells it for customer orders. It can generate an income for the family and he expresses the knowledge to people who interested with his willingness.
Go to location
I used to pet a boar. Then since 2543-2544 , I had researching how to feed the boar in the boar farm in BorThing district, Chonburi. Now, there are about 40 boars in my farm and I'm helping the others inform everything about boar and a farm.
Go to location
It is a local tradition in Chonburi by the olsd generation to the youth. From the tradition, it said that Kong Kaow tradition is arranged in many districts such as Maung, Bang Lamoong, Panasnikom and Sriracha. In some area, this tradition is disappeared but not in Sriracha. Sriracha municipality and Thailand tourism arrange Kong Kaow Sriracha tradition since 1993 onwards that is in Mr.Chatchai Timkrachang's period as a mayor. Kong Kaow tradition is arranged on April 19-20 in every year. In the past, people will make an appointment to bring the sweets and food on the table together. Then they invite ghost spirits to eat once a year. It is believed that the ghosts will not harm people. After the ritual, people will sit in circular to have meals together. Have fun with playing, singing and dancing. And they go back home. They don't bring the left over food to home but they will leave it to the animals in the area.
Go to location
Tumkaocha-ang own temple is located on the land approximately 20 acres at the west side of Cha-ang own foothill which is far from the urban about 87 kilometers. Tum Tammigo monk was in pilgrimage trip and came to stay in Cha-ang own Cave and decided to reclaim and built the temple on September 9, 1990. Moreover, ubosot is in constructing and it has no the principle Buddha statue in ubosot. As a result, Tumkaocha-ang temple was made “Pra puttasikkee Puttajao" or "Somdejpra Puttajao-ongpathom" for rent and adore using for renovated budget in the further.
Go to location
Khasok temple - was established on March 21, 1996 on the land over 10.7 acres in Khaosok sub district, Nong Yai district. The main buildings consist of “Ubosot” (a Thai style building for monastic ceremonies), cathedral, sermon hall in a monastery, monk's abode and public rest house. Furthermore, the present abbot is Pra Somnueak Summano.
Go to location
The Khao Cha Arng Ha Yord caves is a group of caves which were assumed that they happened at the same time of Khao Cha Arng Song Kruang. They are five rock mountains in a row, so they are called Khao Cha Arng Ha Yord. There are caves at the foothill in the Eastern and Southern part of the mountain with beautiful stalagmites. In the forest, there are many wide monkeys. Moreover, there is the Ubosod that has a beautiful style, with the principle Buddha image inside. This is the biggest and the most beautiful Buddha image in Chonburi. This place is located at Moo 1, Plaung Thong, Bor Thong. It is 3 kilometers far from Khao Cha Arng Song Kruang, then turn left and go straight for 3.3 kilometers. Tel. 08-1575-6224.
Go to location
Sra Loy Temple, founded in 1912 is located on the land around 5 acres and was announced in royal granting of the land on April, 1938.
Go to location
Khao Had Sai temple locates at Ban Khao Hat Sai. The area of temple is about 18 acres. This temple was established on March 8, 1993 and bestowed Wi Soong Kham See Ma on february 2, 1995. Phra Maha Riean Tana Lapo is an abbot of this temple.
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
Various kinds of low-price souvenirs
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Wholesalers and retailers of all types of cosmetics
Go to location
" Whether coming to travel or do business, the 4-star hotel provides 79 rooms that were designed for customers to relax comfortably and fashionably. Each room composes of a television, safe, bathrobes, and internet to supply convenience for staying. This hotel has a restaurant, laundry, dry cleaning, elevator, which will satisfy the guests. For guests who interested in working out or relaxing, there are services inclding a massage, swimming pool (for children), outdoor swimming pool to respond to the demand. Due to a prime location, staff getting ready to service and superb facilities, this hotle is popular among tourists. "
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand