Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
753. Chonburi Outstanding artists of the year 2543 in visual art (painting), Prof. Suchart Thaothong was born on 19 August 2493 at Bangkok Noi district, Bangkok. He is now 51 years old and is in Associate Professor, level 9 at the Faculty of Fine Arts, Burapa University in Maeng district, Chonburi. He graduated from Crafts College majoring elementary school teacher in painting and bachelor of Fine arts from the Silapakorn University including MFA (Painting) Vivabharati Santiniketan in India. Prof. Suchart is knowledgeable about painting and has created unique works, particularly the oil paintings and watercolors reflecting the concept of nature, local environment, as well as the way of life of fishermen in the East. This is a major inspiration to create outstanding works more than 20 pieces and got the award of stamp design 3-4 years in succession. In addition, he had chances to present his works in the international exhibitions, like Japan, Korea and India and displayed in the art exhibits many times, both domestic and foreign countries, such as the painting fair to honor 200 years at parliament, the Taothong family's arts show at Oriental Hotel, painting to decorate ceiling in the hall of UN building in Calcutta, India etc. Prof. Suchart is a scholar who has held many important positions, namely the Head of the Department of Art and Culture, Srinakarintarawirot Bangsan University, the first Dean of the Faculty of Fine Arts, Burapa University, President of the Arts Dean Council of Thailand, etc. There are many academic works, such as writing treatise about human and arts, watercolor painting, art critics, the research of arts and local archeology in the East as well as regularly writing an article published in academic journal of Burapha University. Moreover, he is the extra professor of public and private agencies, like Thaivichitsil Schools, Pranakorn Colleges and so on. Prof. Suchart Thaothong is also a co-founder of Burapa Group, Piangtawan Group and Eastern Arts and Culture center.
Go to location
""" This book refers to the history of Chonburi which includes important people's chronology, the history of Ton Prasri Mahabodhi Chonburi, the history of the Rama V's Royal Monument, and the history of the instructors like Luangpor Ei Wat Sattahip and Luangpor Kaew Wat Kruawan. In addition, there are about literature, culture, traditions in Chonburi like buffalo racing including landmarks such as Pra Juthatut Rachatarn and the other palaces that King Rama V ordered to build. It also has a list of souvenir shops, restuarants and accommodations such as hotels, resorts, bungalows as well as the map of downtown and each district in Chonburi province. "
Go to location
About this book, the synod of Chonburi has published for the commemoration in the 200 years of Rattanakosin's celebration in 1982. This book contains information of the history of the temple in 7 districts includes all of the 262 temples. It is divided into 44 temples in Muang, 80 temples in Panasnikom, 21 temples in Pan Thong, 18 temples in Ban Beung, 50 temples in Sriracha, 34 temples in Bang Lamoong, 15 temples in Sattahip. Each temple gives the information about the history of the temple, Senasana, building and the name of the abbot. The history of Phra Sangkatikarn of Chonburi has 7 districts includes all 283 priests. It is divided to 56 priests in Maung, 89 priests in Pananikom, 22 priests in Pan Thong, 20 priests in Ban Beung, 48 priests in Sriracha, 32 priests in Bang Lamoong and 16 priests in Sattahip. Each priest mentions to the history, an old status, an ordination, an academic standing, administrative work, distribution work, public assistance and special education and priest's ranks.
Go to location
""" The book was published and distributed in the royal ceremony of presenting yellow robes at Wat Juthatis Tammasuparam, Koh Sri Chang, Chonburi. This book's content mentions the stories about Koh Sri Chang and the historic sites founded there. Firstly, it talks about the location, topography and transportation in the early days of Koh Sri Chang. Then, it mentions the tour of King Rama IV and King Rama V in Koh Sri Chang. When King Rama V visited there, he intended to develope the places on the island and build the palace, bridge, lighthouse, construct the roads, dig a well. He also ordered to build up two temples: Wat Aussadang Kanimitra and Wat Juthatis Rachatamsatarn, the royal palace, Pra Jutthatut Rachatarn, thrones and 14 royal residences in the royal palace. Moreover, it refers to King Rama V's royal words in the manifesting Koh Sri Chang Museum in 2434, his royal speech in the opening ceremony of the Saothong lighthouse, the bridge and Atsadang Road in 2434 including the name list of the thrones and many places in Koh Sri Chang that King graciously bestowed the name of these places in Ratanakosin Era 111. "
Go to location
""" This book talks about the brief history of Thai nationality in ancient times, the history of Maeng Panusnikom since Ayutthaya period to Ratanakosin period. In addition, it provides the knowledge about the notice that forbided playing Aew Laos in 2408 BC, and compile a history of Sart ritual with telling the detail about how it happened, where and when it occurs. In the end of this book, it includes a bibliography and illustrations as well, such as the carved principle Buddha images made of Burma Padauk at Wat Pakaoyai, Pra Tiw Wat Huatanon, Ban Phailom in the area of Panusnikom municipality, Bungklar village and Nongpuak village. "
Go to location
Kong sweets has an ingredients of green beans, peanuts, popped rice, sugar, a flour, eggs and sticky rice flour. The method starts with mixing flour with coconut milk and eggs, kneading until it rises that takes about an hour. Kneadind and having a break for a while will be fine. The method to make the sweets is stewing the sugar until it is sticky. Mix popped rice with powdered bean. Pour the sugar to mix with the mixture again and mold to make a wheel figure. Wholesale price is 3 baht per peice and ratail price is 3 pieces of 10 baht. The maker is Ms. Thawee Baiyai who is 59 years old. She lives at 68 Moo 11, Wat Boat district, Panasnikhom, Chonburi. She inherits this occcupation from her mother. Nowadays, she has her daughter to inherit this work. She make the sweets everyday, 200 pieces per day. She gets the profits about 150 baht.
Go to location
Mr. Sombat Kanjana, 58, (Doing New Theory Agriculture) was born on September, 20, 1944 at Phan-thong district, Chonburi. He is a diligent and patient. He is a initiative man who brings the new technology to develop the agricultural work. He can make the product and earn enough money for his family, he also helps and advices other farmers to get the steady income. As the sacrifice and talented leader, he was praised as a chief of the multiform agriculture group. He follows the royal idea of New Theory Agriculture and be a good model to general people. Moreover, he has a good human relation who can coordinate with the agricultural officer and bring the knowledge to the members. He is engrossed in his work and hold the "diligent and conserve" as his principal. This brings him as the famous person in that community and the nearby area. So, Mr. Sombat Kanjana should be praised as the person who has an outstanding cultural performance, in 2001 by Chonburi Cultural Centre, Kunyanukoon School.
Go to location
Mr.Aong Sukpanich was born in April 9th 1938. he is 59 years old from Nong mai dang, Chonburi. He was interested in agriculture since he was young. He learned all about the plant and nature by himself. He improve his skills for the past 33 years. Now he passes on the knowledge that he has to the next generation in Chonburi. he was awarded as the best agruculter expert in 1991.
Go to location
Nongprue community is a community living together for at least 200 years in the late Ayutthaya period. The historical evidence in those days are a temple, a statue of Luang Por Chang at Wat Nong Prue and Luang Por To's temple. Wat Suthawas. Nowadays,Wat Nong Prue Sutthawas, 45 square kilometers, divided into 14 villages, which comprise the majority Buddhist community and Muslim communities, about 20 percent of the total population. All community has coordination and unity by depending on each other although they have different religion and traditions. Kong Kaow is traditionally one of the tradition in Songkran Festival that is inherited not less than 100 years, which has set up for three days. In the present, the rituals have an identity and the practices are intended to reflect the return of the independence of the mother goddess of grain. Mother Earth is the goddess of rice and the grain. It is considered as a sacred ritual of the community. When it is done together by tradition, the community will be in peace.
Go to location
""" In the past, Wat Bot and Wat Luangprommawat were the well-known herbal medicine manufacture. The village also has many doctors so there are several """"drug crushing stone"""" or """"drug grinding tool"""". When that period was passed, these drug crushing stone were left. The temple uses the good opportunity to realize the importance of those things. At the same time, the villagers are willing to donate them for keeping at Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
342. Wat Pong Pak Dong, founded in 1802 is located on the land having 10 acres, 1 ngans and 56 squar two-meters. There are many monks’ dwellings, such as a Dharma Studies school, a Buddhist sanctuary, a sermon hall, a chapel, a multi-purpose hall and a making religious rituals hall. In 1956, this temple was announced in royal granting of the land.
Go to location
Silver Lake vineyard is located near Chee Chan Mountain. It is the only vineyard in Chonburi. It is located in an area next to Chee Chan Mountain and Huai Tu reservoir. With a fresh and calm atmosphere and many kinds of flowers, it is an interesting place for travelers. There are many activities such as walking or taking a horse carriage, as well as riding ATV to see the vineyard and flower garden. There are also a restaurant and a shop selling grape products such as fresh grapes, grape juice, grape jam, and many more. The Silver Lake is Mrs. Supansa’s vineyard which is located next to Chee Chan Mountain with a beautiful atmosphere. There are products from grapes for sale such as grape juice, pie, biscuit, fresh grapes and raisins. The services available here are ATV for 200 Baht, bicycle, boat-bicycle, wide elephants for riding, and horse carriages to see the beautiful scenery.
Go to location
Ta Kiean Koo Temple locates at Klong Kiw District, Ban Bueng. This temple was established on March 25, 1977 and announced in royal decree as a royal granting of the land on November 1, 1991.
Go to location
It is an ancient temple which has the three-headed elephant style. Inside the temple is an imitative statue of Phra Buddha Chinaraj for people to worship.
Go to location
It is located in Klonglaung village, Wat Laung Sub-District; along the Panasnikom-Chacherngsao route No. 315. It is in the right hand side, 700 meters from the route. In the past, it used to be a place of pledging ceremony. Thos is a habitat of many bats named Large Flying Fox which live on the trees here for more than 100 years.
Go to location
This hotel has height 8 floors, contains 131 rooms in modern facilities. Each room provides Wi-Fi, a bathtub, an LCD/Plasma TV and a safe. This hotel in Pattaya also offers coffee shops, room service and laundry service for guest’s hotel. Moreover, they can join fitness and an outdoor swimming pool.
Go to location
" This 1-star hotel offers three rooms with amenities and services. Each room provides a shower, air conditioner, and TV to facilitate the customers. It also has a Wi-Fi spot in public areas. This charming hotel has been popular for a long time among both of those traveling and doing business in Pattaya. "
Go to location
Whether you come to travel or do a business, this 2 star hotel has 70 rooms to offer to you. Each room is made comfortable and stylish and consists of a shower, a television, a desk and an air-conditioner. This hotel also provides elevators, laundry service, a safe and Wi-Fi in public. These things are one part of our top grade facilities and services. People who want to do exercises and relax can enjoy our swimming pool (for children) that is inside the hotel area. This hotel combines greatest services and modern facilities together since it is opened in 2005.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Sriracha Lodge - is 3-star hotel which is the perfect getaway for vacationers with its serene atmosphere and excellent accessibility to a private beach exclusively for guests use. All 79 guestrooms are self contained with up to date amenities enhanced with a touch of old world charm and aesthetics. Give yourself time to explore the fun and good times of Chonburi such as Bangsaen Institute of Marine Science, Tiger Zoo, Ko Si Chang, Stones Park, Khao Kiao Open Zoo, and Ang HIn Village. Besides its cozy accommodation and convenient location, guests can make use of the lodge’s fine facilities which include coffee shop, laundry service, meeting facilities, restaurant, room service, and large outdoor pool.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand