Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Kuan Yim is in Chonburi, There is huge Kuan Yim statue sitting facing the sea and overlooking the obvious. In the hall, there is a small Kuan Yim Buddha inside with the pictures of 37 Buddha postures of Bodhisattva Kuan Yim where is near the hermit's pavilion.
Go to location
""" The content of this book contains the history and background of Chonburi Municipality, the traditional Buffalo Racing ( both Thai and English language) and the local customs in Chonburi, such as The Dead Beating Gongs, Kongkao Buangsuang, Tibkradan and Wan Lai with the illustrations. "
Go to location
This book is a document for training local volunteers to preserve the cultural heritage of Chonburi on January 23, 2008 at Wat Tarn Lom, Mhaung district, Maung, Chonburi by 5th Fine Arts Department of Prajeen Buri. The content in the book gives the information about 19 important historical sites in Chonburi. There are square pond, Pra Rod city, Praya Rae city, Panomdee mound, Wat Tai Ton Lan, chedi, Pra juthatut court, Maharaj building and Rachinee building, Wat Bang Peng, Pariyattham building, Wat Ang Sila, Wat Tarn Lom, Chonburi court(old), Wat Nhong Gate Yai, Wat Nhong Pruae, Chounburi court(old), Wat Nhong Gate Yai, Wat Nhong Pruae, Wat Boat, Wat Ton Son, Wat Yai Intharam and Wat Bang Pra Worrawiharn. That has 15 places that are registered as a historical sites by Fine Arts Department.
Go to location
750. Chonburi Artist Award of the Year 2550 in visual art (murals), Mr. Surachai Mangmi is fond of painting a mural with a great talent. He also spent time with drawing since studying in elementary school because his childhood lived in a temple for 8 years. Through 31 years ago, he has created murals more than 40 pieces and still goes on drawing. Mr. Surachai gave the comment to the youth that he wants to see the younger generation interest and realize about the value of a mural which is a work of art and should be maintained along the nation.
Go to location
730. Prakru Worawetmuni, the primary abbot of Wat Sattahip is a monk in Chonburi who is widely well known all directions, particularly Chonburi people and neighboring provinces respecting his kindness in curing sick people by dark arts. Luangpor Ei was born on Sunday, October 1, 2405 and he is Angsila people in Maeng district, Chonburi. His father is Mr. Thongkam and his mother is Mrs. Aieng Thongkhum. When he was such a young, he is brilliant, helpful and always help others. So, he is a favor of close people. In the age 21, he was ordained at Wat Angsilanok which later becomes Wat Angsilanai at the present. Chao atikarn Jan Jantasaro of Wat Samed was a preceptor, Praajarn Tim was an act announcing teacher and Luangpor Tang of Wat Angsila was a second ordination teacher. He was named "Puttasaro" staying at Wat Angsila and he paid attention to study of Discipline until he knew the way to practice enough. Then, he studied the meditation in Pra ajarn Tang's house and studied the black magic from Chao atikarn Tun of Wat Samed in Chonburi and Prakru Pipatnirotkit (Parn) in Klong Dan, Samut Prakan for a long time until being master. He took a trip into a florest in order to study the way to free from the cycle of life. After arrived Sattahip district, he considered that this place was suitable for practice the dharma since it was a forest beside the sea with beautiful beaches. In 2450, he built up Wat Sattahip there and was announced in royal granting of the land in 2463. He was a preceptor of the Sattahip sub district's monk dean in 2467 and in 2484 he received the royal priest's rank "Prakru Worawetmuni" and died on September 20, 2489 in a sitting gesture at the age 85 and 64 years in priesthood.
Go to location
It is the thresher that turned to use a small tractor to drag the ball instead of using a cow or a buffalo to tread like the old days. The methods of use it are as follow: using a tractor to drag the ball into a circle for threshing rice bundles which are laid on the threshing floor until rice is out of ears at all. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors.
Go to location
Mr.Kamnuan Kumsup is a local of Tum-Bon Na Pa. his family was a palm sugar maker and Mr.Kamnuan himself got the knowledge from his father since he was 17. he demonstrated how to make a palm sugar to people who interested correctly.
Go to location
This place is a mural painting of famous history three kingdoms (Sam Kok). There was written down on piece of tile Kong Sai from china. Interior design emphasizes Thai-Chinese landscape architecture. Furthermore, the park also has Kuan Yim God to worship. Sam Kok park is a project of Mr. KiatSrifuengfoong’s family (One of the leading businessmen of Chinese descent), which is created by mixing design of Thai-Chinese architecture. There is an attraction to Chinese through contemporary Chinese architecture set in the park where is located on the park and has four floors.
Go to location
Lai Day is a New Year's Day of fishermen during songkran festival. It will be held about 5-6 days ater Songkran festival. In the past, it is a local tradition of Buddhist called Kor Phra Sai Nam Lai. In rainy season, the temple that is near the canal will hole this tradition by moving the sand along the beach into the temple. It is also a local development by integrating people to dredge the canal to be clean. Water can be flow wed to a canal and a swamp normally. This is the benefits from Kor Phra Sai Nam Lai. The temple will use the sand for Senesana's construction in the temple.
Go to location
Have inherited the knowledge from the relatives and studied from asking the person who used to make it before until he is proficient. He is an expert for elementary and secondary students in Koh Chan.
Go to location
334. Wat Na Matum, founded in 1891, is located on the land having 15 acres and 2 ngans. It has no evidence to state who is a builder. The naming temple is based on the environmental condition that has a lot of bale fruit trees growing around there. When Pra Kru Pinit Samajarn (Luang Por Doe) was an abbot, a temple was increasingly developed because he is a famous monk whom several people pay respect to. Due to the severe damaged monk's dwellings, the present abbot will construct them instead. This temple was announced in royal granting of the land on February 13, 1953.
Go to location
319. Wat Kok Pa Nom Dee built in 2009, is located on Ta Kam Sub District, Panus Nikom District, Chonburi. Kok Pa Nom Dee is a residence where people lived in since the pre-history time. Pra Laer Suthammo and his relatives from Sukhothai whose address is 95, Sib Ed Sork Sub District, Ban Phoe District, Chachaengchao, offered their land about 15 acres for building a temple. In 1979, there was founded a temple on November 7. The temple land recorded in a title deed nowadays has 15 acres in total.
Go to location
Wat Chark Nimit Wittaya locates at Ban Nhong Sam Sark. The area of the temple is 23 acres with 3 Ngan. This temple was established in 1992 because the 3 groups of immigrant from other area settled near Park Sark(Sark is a king of tree). So they called themselves as Sam Sark people and that area has a swamp that has many fishs. The villagers catch them again and again but they can't catch them all. So they called the swamp "Nhong Sam Sark or Sum Sark may possibly distort from Sam Sark. When the villagers build the temple, they called by home's name as Wat Nhong Sam Sark. Later, the name was changed to Wat Chark Nimit Wittaya and bestowed Wi Soong Kham See Ma in 1927. Nowadays, child training center is in the temple.
Go to location
Wat Baan Sa La was established in 1834 on the land over 5 acres without the record of the builder.The main buildings that still working consists of “Ubosot” (a Thai style building for monastic ceremonies) which was made of ferroconcrete, the Thai traditional style of ferroconcrete sermon hall in a monastery, a half wood-concrete monk’s abode and cathedral. Pra Atikarn Tongdee always reconstructs and looks after this temple continually. It was announced in royal granting of the land on February 8, 1949.
Go to location
Wat Kun Tee Tharn locates at Ban Hua Kun Jae. This temple has an area about 19 acres, 2 Nhan with 16 squares yard. This temple was established in 1940 by the village head man, Mr.Hong, and Ms.Kimlai Wilairat who donate their land for the temple and they are patrons of this temple of all the time. The area of the temple is abundant with the water. So it was named Wat Kun Tee Tharn thaat means a boiler or an ewer. This temple was bestowed Wi Soong Kham See Ma on February 3, 1951. Phra Kru Piboon Sungkakit is an abbot.
Go to location
" This hotel surprises guests with the concept of ""sensual living"" by stimulating the five senses to make you stunned. The hotel is situated close to nature as much as possible, and furnished with all the organic materials that make there can keep the pure and amusing atmosphere of nature. The climate is very fresh while the moon, stars, and the sun will always shine for you. You will taste an organic food from the restaurant of the hotel, which is different from the others. This hotel is far from peaceful and beautiful Jomtien Beach, just a few minutes. You'll also be able to play golf at a golf course in Pattaya provided by a tour guide of the hotel. Another, you can just sit and relax at the side of swimming pool, jacuzzi and natural lakes including a small park around the hotel, these activities help make you absolutely pleased, relax and energetic. Chic+Chill @ Ewarana, therefore, is in the top choices of the accommodations in Pattaya. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Diagnosis and treatment of common diseases
Go to location
" The hotel is located on 22-acres land that has a beautiful garden, lots of activities and a private beach with white sand. This hotel offers 320 rooms with superb facilities, spacious living areas and bathrooms covered with marble floors. At here, provide the enjoyment and amusement to guest for a week with a tennis court, par 3 golf course and a snooker room as well as other water sports such as windsurfing and parasailing are available. Because of being located in South Pattaya, is very easy to get the town centre, including an amazing entertainment and great shopping places. Guest can relax in the large ocean park, playing bungee jumping or watching the latest movie. Asia Pattaya Beach Hotel ensures maximum convenience, satisfaction and imprinted experience. "
Go to location
This 1.5-star hotel offers 51 rooms with facilities and services. Every room here provides desk, free bottled water, TV, wireless Internet access. There are also a 24-hour room service, room service, laundry and dry cleaning service offered to customers. Guests are able to relax and exercise in the garden. This charming hotel has been popular for a long time both of those traveling and doing business in Pattaya.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand