Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" This book talks about the brief history of Thai nationality in ancient times, the history of Maeng Panusnikom since Ayutthaya period to Ratanakosin period. In addition, it provides the knowledge about the notice that forbided playing Aew Laos in 2408 BC, and compile a history of Sart ritual with telling the detail about how it happened, where and when it occurs. In the end of this book, it includes a bibliography and illustrations as well, such as the carved principle Buddha images made of Burma Padauk at Wat Pakaoyai, Pra Tiw Wat Huatanon, Ban Phailom in the area of Panusnikom municipality, Bungklar village and Nongpuak village. "
Go to location
About this book, Chonburi Provincial Administration Organization has published for the six age (72 years old) to the abbot of Wat Yai Intaram(Pra Aram Luang). For the auspicious ceremony of the 60th anniversary of the king Bhumibol, he graciously give the priset of monk for a special case to Phra Pariyat Thada who is the abbot of Wat Yai Intharam and vice dean of Chonburi to be a cadinal. The contents are divided into 2 2parts. The first part mentions to royal letter of appointment and the history of Pharaj Sitti Wimol and the history of Wat Yai Intaram by thoroughly providing the details by the background of the temple, the creator, the location with the events of the temple by the annals. It starts from the event that the king of Tak and Mr.Thongyunoi and Wat Yai Intaram, the territory that the king of Tak set himself free. the king of Tak attacks Chantaburi and Trad including the information of important people which are involved in Wat Yai Intaram. The second part is the appendix. It provides the information of royal letter of appointment of Wat Yai Intaram, the text behind the temple's label, the temple with the lists of donors which ask for the royal robes for presentation since 1975 to 2007, the list of 55 Buddha images in each period, the lists of 24 Buddha image in the past including the Dharma puzzle picture in the east in fron of the Buddha image, the Dharma puzzle image in the west behind the Buddha image, the dharma puzzle of Thamma Dharma Songkram, the supernatural power of Luang Poh Chei, the methods of cement plaster wall and the paintings. It also includes proverbs, quotes and many good idea that should be learnt with the illustrations within the book.
Go to location
In the book, it has the story of Koh See Chang which is devided into 3 periods. The first period tells about the legend of Koh See Chang, charm of Koh See Chand. It is also including the civilized time of Koh See Chang with the culture which was told for the big legend, nature of Koh See Chang, natural tourist attractions, historical tourist attractions , the route to Koh See Chang and the comparison between the old days to nowadays. Last, it also has the suggestions how to travel as conservative travelling. The second period is the bibliography of gathering information. The last part is an appendix that gives the information about the geography and oceanography of Koh See Chang. It includes the territory, topography, the geology and geomorphology, climate, administration, career including a list of all the official places and a list of all the attractions of Koh See Chang.
Go to location
740. He had the old name called Kimchiang Nakpaibun (later changing the last name called, Karunyawanit) and his parent is Mr. Rengseng and Mrs. Pun. At the age of 9 to 10, his father sent him to study with Pra Winaitoraseng at Wat Nongmaidaeng School (Wat Ratsamosorn) in Chonburi. He studied just a year, Pra Winaitoraseng die. Then, he come back home to work. When he was 20, he applied for a policeman for two years. In 2464, he ordained as a monk at Wat Arunyikawart at the age of 24. Pra Kemmatussri Chonlatisamarnkun of Wat Kaobangsai is his preceptor. He found the Dharma Studied School, Woraprot Pittaya School including restoring monks’ dwelling in a temple. He died on May 27, 2511, at the age 70 and 45 years in priesthood.
Go to location
This book provides the information about Viharn Sian where is the place that clooects many Thai-Chinese advanced art. It locates in the area of Wat Yanna Sangwararam's delevopment project by the royal idea. The content is about the the exhibition of antiques, art object and Chinese painting which is valuable with the antiques and comtemporary works. It also includes Thai advanced art and many pieces of work with illustrations. The example of Chinese advanced arts are the set of clay model"18 Aorrahan", the soldier figure and bronze chariot from Qin Shi's cementary, ancient Chinese bronze, Chinese ancient pottery, paintings and ancient color paintings with contemporary work, wood carving, jade stone carving set "18 Aorrahan", Chinese handwriting art, confucius, throne of the emperor, Drum set in ancient palace in Beijing, the Chinese ancient jar from the large ink stone, the religious set for ceremony in Tibet, carved granite picture on the wall in the hallway with the graven image of Chinhese emperor. The Thai advanced art e.g. the metal gilded statue of king Bhumibol, the painting set" 8 Maharaj Thai", paintings of Ramayana, the gilded statue of the monk of each day, Thai instrument with pearl, model of artificial art, royal Thai yacht, Model of Thai boat, Thai house's wooden model of the 4 regions, the main deity of the north east of Thailand, the angel in 8 directions of Thai, and finally the multi Charitable Foundation Hall (Wiharn Sian).
Go to location
In the early stages, he learns how to make flowers from senior's friend who opensthe florist in Sriracha, Chonburi. Then he uses that knowledge to practice doing garden tree for sell around friend's houses. Until nowadays, he is well known in the general industry of garden tree. He gives an advice and teaches how to stab a treetop of Mok tree to friends and those who interest in planting garden trees by not grudging his knowledge.Now, there are a lot of people who can plant garden trees from stabbing a treetop.
Go to location
The fighting cock must be qualified through training process. They are different from those domestic fowl. Fighting cocks are born from the male and female strong regular chickens. People called thses regular chickens as the fighting cocks. For this reason, it makes us feel that the confusion between the words later. There is the story behind why are they called fighting cocks. The chicken house were coming from the forest cocks which are called(Common fowl, jungle fowl, white earrings, red jungle fowl, wild yellow fowl. The cock's very nature is a sense of protecting their habitats, especially the red jungle fowl, has a very string sense of protecting their place. this was the reason why the ancients saw the advantages of a good fighter. To capture wild animals and birds to attack each other. From time to timw when the locals catch those forest cocks and raise them in their houses, the cocks are becoming familiar with people. Mr. Tossapond Leesakoon raises 10 typs of cocks which are 1.yellow and white tail cock, 2. Pra Du black tail, 3. green black tail, or green in gray tail, 4. Gray with white tail, 5. red bird red tail, 6. copper black tail, 7. acid black tail, 8. striped white tail, 9. pretty green white tail 10. Pra Du pretty tail
Go to location
"""Mr. Sanong Changyam, the 76-year-old was born in 2470 and was a carpenter, shipwright and making the instrument as an extra job. He trained to make an alto fiddle for 3 years started in 2542 since he likes Thai classical music, especially an alto fiddle and he wanted to play it. In the first time, he made three alto fiddles that are not quite well. His work is then better and made up more 30 pieces for giving to Bangkok 12 pieces and three for college. Most works are made of Pradu and China redwood but the biggest obstacle is the difficult to find a wood, especially redwood, Deeklua, and Chingchun. The original strings use the horse's tail that is so expensive so he changes to use plastic instead. Similarly, the stretched strings use the plastic instead of the twice-laid thread. The prices of alto fiddler is around 1,000 to 2,000 baht up depending on the type of wood and a decorative pattern. There is the instruction to transfer making alto fiddles to local people but it does not get much attention. The buyer can choose the alto fiddles that either uses a goatskin or cow skin whereas the treble fiddle is made of a snake skin. If it is carved in Hanuman picture, the price is higher than other patterns carvings. In this year, he will expect to arrange a cabinet to keep the instrument and found a museum. The treble fiddle's price is around 1500-3000 baht. The coconut shells to make it are bought from Bangkhonthi district, Samutsakorn because the cocnut shell's shape is beautiful than the other places and this kind of coconut specie is hard to grown in Chonburi. Somebody planted 200 coconut trees, but was only four trees being alive. Finally, Uncle Sanong wants to maintain his valuable work and wants to train people who really like it. He told that he used to teach students of Ban Laem School to play Thai music, such as fiddle, flute, drum, gamelan, Tom drum, Tuk drum, and Tone drum. His grandfather also a creater of live Khon (kind of Thai drama) who mahes him to be engrossed in making and playing Thai instrument."" "
Go to location
Wat Sattahip is a famous temple in Chonburi. The People usually call Wat Luang Poh Ei because Luang Poh Ei is the one who build this temple in the 2442 B.E. in King Chunla Chom Klao Chao Yu Hua. Nowadays there are many admirer come to warship and put the gold on this statue. Phra Krue Worawet Munee or general people have known Luang Poh Ei have the history that he is a native of Sattahip which his father’s name Kum Thong Kum and his mother’s name Eang Thong Kum. He has been ordained as a Bhikkhu at Ang Sila temple at the age 25 years. He study the discipline and Putra Montra stick in his mind. And later he meditates importantly of Luang Poh Pan at Samutprakarn province until he is the meditation expert. After that, he came back to Ang Sila temple again. After he reaches 11 years he come to meet his old relatives at Sattahip temple. In the years he and good person move the monk house that in the origin it is in the corner of the market to be at Sattaheeb temple nowadays. Luand Poh Ei is the first abbot of Sattaheeb temple that develop Sena Sana until it become civilized and he is at this temple over 47 years until he has died in the year 2489. It is said that Luang Poh Ei is an expert in meditation and some kinds of magic. When he was alive, he creates sacred objects to give the people for making up morale such as cloth talisman and head band of caps to the Navy or the most widely known Pladkik which is famous in prosperity and well trading. It is very popular and sought to worship that the faith will never fade.
Go to location
Mr. Sombat Kanjana, 58, (Doing New Theory Agriculture) was born on September, 20, 1944 at Phan-thong district, Chonburi. He is a diligent and patient. He is a initiative man who brings the new technology to develop the agricultural work. He can make the p
Go to location
Nernsee temple is located on Baan Haan sung, Haan sung sub district, Nong Yai district. It has the land area approximately 12.3 acres. In the temple contains church, and the monk’s houses. The temple was built in 1989, donated the land by Mr. Bumpen. Nowadays, the temple has Dhamma Studies Department.
Go to location
The area of Khao Eiang temple or Pha Chotitham temple used to be a wold. In 1993, the rector of monk name is Pairoj Panyawachiro had a project with the royal forest Chonburi and local people to build Wat Khao Eiang, and then build the monks’ compartments. It was changed the name to be Wat Pha Chotitham. Now, the beautiful ubosot is in the construction. It is a whole white ubosot in the same style of Wat Phra Rama Kaw. It will be finished in 2009. It is one of beautiful wat in Chonburi, built on the hill with 63 steps.
Go to location
Borthong Rathbamrung or Ompanom temple was built in 1976, which is located on the land approximately 11 acres, at Ban Ompanom in Borthong sub district, Parnthong district. The land was donated by Mrs. Kamon and money by Mr.Kuouy Punsanhid. Moreover, the original name is “Nern panompanaward” and was changed in 1993 as well as the present name. On the other hand, the villagers still call Ormpranom temple as the name of village. The present abbot is Pha chontharnmetee.
Go to location
309. Wat Rat Sut Ta was built in 1891. It is said that the nobleman, Khun Mahad Thai and Mrs. Sombun offered their land to the old monk, Luang Ta Joyh for making it a monastery ground. Luang Ta Joyh cooperated with the folk people in order to found a temple called "Wat Tai Don". When a temple was announced in royal granting of the land on 15 October 1903 and changed a temple's name as "Wat Rat Sut Ta". Next, the Buddhist sanctuary was built including making monastic boundary ritual and burying the Luk Nimit (a round stone represents a boundary of the Buddhist sanctuary). In 1950, the period of Pra Sa Mhu Ying as in the position of an abbot, not only many Buddhist permanent structures were built, also making a road from Sukhumwit into a temple about 300 meters. Furthermore, the provided school and public health center were founded in 1955. In 1970, the Dhamma Studies School and pre-school nursery center were officially opened.
Go to location
The chapel was built in 1947 as a gingerbread-shaped house and a 2-storey rectangular plan, which has width of 8 meters and 14 meters of wood shingle roof tiles. It also has eaves with decorative wood carving fins. As for the east and west gables, wood carving is a hallmark of the Maha Pichai Crown. There is the lion with 5 chat brought to the side which decorated on both sides. The building is lift up so high with brick downstairs rooms. The first floor of the chapel has the cap, which is hit with a plank bed and a lot of windows. Pane one side opens out to balconies around the building. The cap hit over the plank. The second bedroom has a stencil outlet. The eastern and western entrance - exit at the second door on the North - South Gate - Out of the 3-door and door frame, door and window on the light box.
Go to location
"This 1-star hotel has numerous facilities to serve customers in 9 hotel rooms that provide LCD / plasma screen TV, separate shower bathhroom and bathtub, and air conditioner. There are also a laundry / dry cleaning service, Wi-Fi spot in public areas, and business center the hotel provides. This charming hotel has been popular for a long time for both of those traveling and doing business in Pattaya. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
" This 3-star hotel offers 139 rooms with amenities and services. Each room provides an air conditioner, television, and refrigerator to provide convenience to stay. Customers will find a safe, lifts that the hotel prepared to service. Guests who want to exercise or rest will enjoy the swimming pool (for children), The charming hotel has been popular for a long time among both of those traveling and doing business in Pattaya. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand