Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
The content in the book, it mentions firstly to the history of Phra Kru Wijit Thammarat who is an abbot of Wat Na Matoom and Pra Kru Pinij Samajarn or Luang Poh Do who is the former aboot of Wat Na Matoom. Next. it gives the knowledges about Wi Soong Kham See Ma, the history of Wat Na Matoom, the history of Panasnikom city, the contruction's background of the new ubosot, 40th Lintawak with the result of Thai dharma, the history of Luang Poh Puttra Sukhothai Jaidee principle Buddha image in a temple, golden casket that is contained the Buddha's relics, laying the foundation stone ceremony in the new ubosot of Wat Na Matoom, lifting of the apex of the ubosot at Wat Na Matoom, molding uang Poh Puttra Sukhothai Jaidee principle Buddha image in a temple, the cerenony of containing the Buddha's relics with information and pictures of the patrons of Wat Na Matoom.
Go to location
730. Prakru Worawetmuni, the primary abbot of Wat Sattahip is a monk in Chonburi who is widely well known all directions, particularly Chonburi people and neighboring provinces respecting his kindness in curing sick people by dark arts. Luangpor Ei was born on Sunday, October 1, 2405 and he is Angsila people in Maeng district, Chonburi. His father is Mr. Thongkam and his mother is Mrs. Aieng Thongkhum. When he was such a young, he is brilliant, helpful and always help others. So, he is a favor of close people. In the age 21, he was ordained at Wat Angsilanok which later becomes Wat Angsilanai at the present. Chao atikarn Jan Jantasaro of Wat Samed was a preceptor, Praajarn Tim was an act announcing teacher and Luangpor Tang of Wat Angsila was a second ordination teacher. He was named "Puttasaro" staying at Wat Angsila and he paid attention to study of Discipline until he knew the way to practice enough. Then, he studied the meditation in Pra ajarn Tang's house and studied the black magic from Chao atikarn Tun of Wat Samed in Chonburi and Prakru Pipatnirotkit (Parn) in Klong Dan, Samut Prakan for a long time until being master. He took a trip into a florest in order to study the way to free from the cycle of life. After arrived Sattahip district, he considered that this place was suitable for practice the dharma since it was a forest beside the sea with beautiful beaches. In 2450, he built up Wat Sattahip there and was announced in royal granting of the land in 2463. He was a preceptor of the Sattahip sub district's monk dean in 2467 and in 2484 he received the royal priest's rank "Prakru Worawetmuni" and died on September 20, 2489 in a sitting gesture at the age 85 and 64 years in priesthood.
Go to location
This Thai book is inform about the story of Tao Suriwong who dreamed that he had a beautiful car. Chantawas with 2 Brahmins created a car and a daughter. Tao Suriwong liked Chantawas. On the last page, Tao Krewen knew that Atittayawong the King came to send the daughter. He held up and waited for Chantawas to be volunteer in the battle. He came across. The giant's child named Jinda Samut who was born from Phiseua Samut looked for his father, Chantawas. He fought with Nak and lived in Nak's town.
Go to location
This book is published for the commemoration for making merit ceremony in the 72nd birthday anniversary of Phra Kru Pisit Chalopakarn or Chonburi City known as Luang Poh Kleang of Wat Nern Sutthawas, Bang Pla Sroi district, Maung, Chonburi on June 28, 1990. The contents are about the biography, the position of priest and the works of Luang Poh Kleang with Wat Nern Suuthawas's illustration about the construction and repair in the temple. It also includes the activities and works that is held within Wat Nern Sutthawas.
Go to location
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai Medication Book. The content composes of drug for erythrogenic toxin, the symptoms of the four elements in the body and drug for hemorrhoids. (Document No. Tb.s. 91).
Go to location
705. In 2535, Mr. Surin Mejanpet won a snare drum making contest with demonstrating how to produce it by hand in Singburi. The minimum price of the drum was 500 baht but currently, is 1,500 baht because the materials used making the drum are very rare, this is, it must do as the wood is still fresh. He get work in all sorts of rituals ceremonies, such as the compensation for people who are ordained, ceremony of presenting yellow to the monks, offering robes to Buddhist priests and any festivals that the host provided. The payment will be 3,500 to 4,000 baht for one period but it is cheaper if performing two periods. He trains his children and grandchildren how to make a drum and play drums. Currently, his daughter and son are a successor and a lecturer to teach in the schools in Sriracha district.
Go to location
Lai Day is a New Year's Day of fishermen during songkran festival. It will be held about 5-6 days ater Songkran festival. In the past, it is a local tradition of Buddhist called Kor Phra Sai Nam Lai. In rainy season, the temple that is near the canal will hole this tradition by moving the sand along the beach into the temple. It is also a local development by integrating people to dredge the canal to be clean. Water can be flow wed to a canal and a swamp normally. This is the benefits from Kor Phra Sai Nam Lai. The temple will use the sand for Senesana's construction in the temple.
Go to location
Puang Ma Ho Torn is a village's wisdom. Using techniques about cutting paper into a shape and pattern as you want. Use for decorating the places to create colorful and beautiful works. Always used in auspicious ceremony and joyful events such as wedding ceremony, New Year's event, Song Kran event and Bai Sri Soo Kwan ceremony. It can be modified for its suitability. Cutting Puang Ma Ho Torn has various patterns and shapes. Its name can be changed by each local.
Go to location
Every year before the Buddhist Lent Day, Buddhist usually brings candles to the temple for monks to light and worship during three months that stay in a Buddhist monastery. Then Big Candle Procession was held.The ceremony is held before the Buddhist Lent Day about a week. Values ​​(benefits) of a tradition for the community are creating unity, creating fun in activities and spending their time usefully.
Go to location
" It is the tool to pound ""brown rice"" to ""white rice"" by bringing brown rice which is come off the chaff by manual rice mill and put into a mortar, then pound with a ""hands pestle"" or ""Talumpuk pestle"" until it becomes white enough. Next, the rice will be winnowed to separate the bran out of the rice. This mortar can be used in many other works, like pounding the flour, making some desserts, pounding banana stalk to feed pigs and so on. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
The 2 steel layers concrete building with the tetrahedron, roof tiles, and the brass Buddha image in meditation posture which named as Maitreya. There are 84,044 small noble balls contained in the silver packaging inside the building.
Go to location
Sat Ta Heeb Temple is located on Sat Ta Heeb village, Sat Ta Heeb District. It has the land area of more than 11 acres. This temple was established in 1897. The parents of Phra Kru Wor Ra Wet Mu Nee (Luang Phor Aee) donated the land and supported to build the temple. It was announced in royal granting of the land on November 4, 1966. Nowadays, there is Dharma school with dharma and Bali education division and Buddhist studies center in this temple.
Go to location
The small temple at the north of the temple which has about 10.29x14.80 meters point out to the east side also with the watermark of the fruit lady painting outside the door and the money door-keeper on the inside. The south, north and the west window on each one usually found the art of Ayuthaya era, the watermark was painted on the outside and Thep Phanom was paint on the inside. The pediment was decorated on the pottery, fall off but was reconstruct in 1955 and 1967. The mural was barely seen and left out only under the edge of the door as well as the window. The small temple on the west soda was 8.80 x 10 meters; there is each window at the north and the south.
Go to location
Chong Samarsarn temple was built in 1030 in Samarsarn sub district, Sattahip district and was announced in royal granting of the land in 2497. Prakru Wisartsutakorn is a present abbot.
Go to location
Mondop is located next to the Nok chapel. There is a Buddha footprint statue with various models inside. The inside wall in the Mondop was painted the picture of Buddhist saint set line formation. These paintings reflect the worship of Buddha footprint. For Buddhists who have a favor to make a merit at Wat Hua Hin, you should not miss to worship Buddha footprint model for prosperity. Ang Sila temple is an old temple. It has been assumed from the antiques and art objects, it should be created since the late Ayutthaya. Formerly it has been known as Wat Nog. Close to the Nai temple. Later turn to be Ang Sila temple which has been repaired in the reign of the 4 opposite Ang Sila Market before the jetty. The interesting thing is the chapel which doesn’t have Chor Fah Bai Raka, decorated with Chinese porcelain and the paintings inside the temple.
Go to location
This 2 star hotel contains 74 rooms with best facilities. Every room provides an air-conditioner, a bathtub and a desk and this hotel also offers room service and safes. Our guests can enjoy exercising and relaxing with a swimming pool (for choldren). Guests’ feelings are very important for us, so you can be confident that you would feel relaxed and comfortable if you choose to stay here.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
The combination of significant Asian culture and the technique was improved by professional therapists that control all the process of rehabilitation that to reach the fact of balance of mind, body and spirit.
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand