Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
735. Prakru Paisarnsantum (Laopi Thongsa-nguan), the former abbot of Wat Koktajaroen was born on September 12, 2433 at Ban Kok in Patumtani. His parent is Mr. Arn and Mrs. Rod Thongsa-nguan. When he grew up, he followed his parents to live in Ban Tatakud, Phanthong sub district, Phanthong district, Chonburi. His father sent him to study at Wat Klangbangpakong School in Chachoengsao until the age of 20, he ordained at Wat Koktajaroen on July 16, 2453. He studied the Dharma discipline and astrology including a variety of magic so that he had knowledge in monk business. In 2480, he received the priest rank as the Provost named Prakru Paisarnsantum. Apart from taking care of monk business, he was a prophet and physician to help suffered people. When he was a very old age, he was sick of many diseases and died on 11 January 2505 at the age of 72 and 52 years in priesthood.
Go to location
It is Thai book. The contents are about Kosinarai city that the Buddha has died since for 2428 years. It also about paying respect to teachers by mentioning to Buddha, fire-eyes hermit and bull-eyes hermit.
Go to location
""" The book """"Local Traditions in Chonburi"""" was made by Cultural Center of Chonburi Chonkanyanukul School that compiled and wrote for benefits to new generation in searching. The content is divided into 3 parts which are as follow: 1. the history of Chon Buri, a map, location, administration, history about taking advantages of land in Chonburi including Chakri Dynasty and the development in Chonburi 2. local traditions in Chonburi like a Buffalo Race, Wan Lai, Tumbun Klang Ban and Kong Kao 3. a sort of local tradition, which is divided into two types: 1. a local tradition that is going to disappear such as Tibkradan and The Dead Beating Gongs. 2 local tradition is still practicing nowadays, namely the custom about the belief, religion, amusement and entertainment. "" "
Go to location
In the book, it has the story of Koh See Chang which is devided into 3 periods. The first period tells about the legend of Koh See Chang, charm of Koh See Chand. It is also including the civilized time of Koh See Chang with the culture which was told for the big legend, nature of Koh See Chang, natural tourist attractions, historical tourist attractions , the route to Koh See Chang and the comparison between the old days to nowadays. Last, it also has the suggestions how to travel as conservative travelling. The second period is the bibliography of gathering information. The last part is an appendix that gives the information about the geography and oceanography of Koh See Chang. It includes the territory, topography, the geology and geomorphology, climate, administration, career including a list of all the official places and a list of all the attractions of Koh See Chang.
Go to location
This book is published for the commemoration for making merit ceremony in the 72nd birthday anniversary of Phra Kru Pisit Chalopakarn or Chonburi City known as Luang Poh Kleang of Wat Nern Sutthawas, Bang Pla Sroi district, Maung, Chonburi on June 28, 1990. The contents are about the biography, the position of priest and the works of Luang Poh Kleang with Wat Nern Suuthawas's illustration about the construction and repair in the temple. It also includes the activities and works that is held within Wat Nern Sutthawas.
Go to location
A tradition that has inherited from the past that is applied or modified and it is likely to be lost. So we continue the cultural tradition of Thailand to remain forever. This is done on 12 to 17 April of every year, which indicates that prople has participation to show their gratitude to the elders. It combines the power of unity and it is a preservation of Thai culture to remain forever.
Go to location
it tips of how do to the chili pastes passedon from my mother then I learned and improve my skills as well as the recipe to taste differently which become very popular among Thai people since then. I was the speaker helping them inform and teach how do do the recipe.
Go to location
This place is a mural painting of famous history three kingdoms (Sam Kok). There was written down on piece of tile Kong Sai from china. Interior design emphasizes Thai-Chinese landscape architecture. Furthermore, the park also has Kuan Yim God to worship. Sam Kok park is a project of Mr. KiatSrifuengfoong’s family (One of the leading businessmen of Chinese descent), which is created by mixing design of Thai-Chinese architecture. There is an attraction to Chinese through contemporary Chinese architecture set in the park where is located on the park and has four floors.
Go to location
I learned from my father since I was young. He taught me to focus on detial and know how to learn from ourselves.Therefore, every pieces of work are durable, beautiful and details that catch every one. This knowledge has passed on the next generation as well.
Go to location
Mr.Suan Phanomwattanakul was awarded as a environemental-friendly person in Conburi in 1998. he was a very calm and pateint man. He own a natural leather-made business. He was so inspired by the nature so he started collecing the stone which importantly came from many provinces in Thailand.he also own crocodile farm which also has a showcase about the important of nature and culture in the community for the next generation as well.
Go to location
365. The Navy assigned to the Sattahip Naval Base to establish the museum of the Royal Admiral Lord Krom Luang Chumphon Ket Udomsak behind the monument of His Highness himself at Krom Luang Chumphon Park. The objective is to build a gathering place which exhibits the history of his royal, his private items in order to spread his fame and express the gratitude to him. Princess Maha Chakri Sirindhorn has come to the Opening Ceremony on 19 November 2538, which corresponds to the "Arpakorn Day" (the day of his death). There are 3 buildings with one storey in a museum, such as Arpakorn building, Chumphon Khet Udom Sak builds and Mor Porn building. These buildings surrounded the His Majesty monument in a semicircular shape. Arpakorn building has an exhibition about the profile of the Admiral Arpakorn Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak when he was young until became a navy. Apart from the stories and photos, there are also many private items showing as well, such as his guns and navy swords, wooden rhythm clappers used to play while singing a Sepa (Thai verse), bowls, dishes, utensils and a tea set that he used when he went to welcome Pra Ruang Royal Navy boat, things for doing a magic rite, Pra Mala (a hat), Intorntanoo (a shoulder loop) and etc. The building Chumphon Khet Udom Sak present the story and the photos about Krom Luang Chumphon served as a sailor, the development of the Navy, the creation of the fire station, the welcome to Pra Ruang Royal Navy, the improving curriculum taught in the Naval Academy, the news and stories about his death, including his own equipment. At last, the Mor Porn building manifests the story of Admiral Lord when he quit an civil servant and became a doctor. Moreover, there is a place where keeps different drug textbooks by the Pharmacopoeia, volume 1 to volume 15, crushed stone, Luam Ya or drugs boxes, his cane, the horse book and the example of herbal medicines that Mor Porn provided to the public.
Go to location
Muang Kao temple - According to the historical record, it was built by the villager more than 1000 years ago in the same time as Panas city was built. It was called as Wat Muang Kao. The first “Ubosot” (a Thai style building for monastic ceremonies) was built by Luang Poa Paladboon the abbot at that time. It was celebrated monastic boundary ceremony in 1976 and was announced in royal granting of the land on January 29, 1976. The temple land size is approximately 3.2 acres and the main buildings consist of “Ubosot”, sermon hall in a monastery, monk's abode, crematory, belfry and Dhamma School.
Go to location
Au Ta Pao Temple was established in 1862 and was announced in royal granting of the land in 1869.
Go to location
The chapel was built in 1947 as a gingerbread-shaped house and a 2-storey rectangular plan, which has width of 8 meters and 14 meters of wood shingle roof tiles. It also has eaves with decorative wood carving fins. As for the east and west gables, wood carving is a hallmark of the Maha Pichai Crown. There is the lion with 5 chat brought to the side which decorated on both sides. The building is lift up so high with brick downstairs rooms. The first floor of the chapel has the cap, which is hit with a plank bed and a lot of windows. Pane one side opens out to balconies around the building. The cap hit over the plank. The second bedroom has a stencil outlet. The eastern and western entrance - exit at the second door on the North - South Gate - Out of the 3-door and door frame, door and window on the light box.
Go to location
Huay Prab Temple is located on Huay Prab village, Bor Win Sub-District, Sri Ra Cha District. It has the land area of more than 8 acres. This temple was established on January 26, 1978. People who proceeded to build the temple are Mr.Sin Boonkong, Mr.Sud Ruktham and Phu Yai Wong Kham-ja-rurn donated the land to the temple is Mr.Pkew Gulab. He also invited Phra Thong Kam Pan Ya Pa Lo of Wat Paan Pra Sit Tha Raam to be the abbot and have developed the temple continuingly. It was announced in royal granting of the land on March 2, 1984.
Go to location
" Whether travelling or dealing with business, the 4-star hotel offers 540 rooms that were designed for customers to relax comfortably and fashionably. All rooms has non-smoking rooms, air conditioner, bathrobes, hair dryer, safe box, television, shower, and mini bar. There are also a room service for 24hr, special room, coffee shop, bar / pub, laundry / dry cleaning service,and meeting room, which will satisfy the guests. The hotel provides sport and recreation facilities, such as massage, kids club, fitness center, sauna, and tennis courts. This charming hotel has been popular for a long time for both of those traveling and doing business in Pattaya. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
This 3 star hotel offers 48 rooms with convenience and relaxation like your home. Each room provides Wi-Fi, an air-conditioner and an LCD/Plasma television to serve to you. This hotel also provides coffee shops, car parks, restaurants and laundry services which would make customers feel satisfied. As for people who like doing exercise and rest, the hotel has a swimming pool for fulfilling your wants. Customers’ feelings are imfortant for this hotel, so you can be confident in convenience and relaxation.
Go to location
Pharmacies and alternative drug stores.
Go to location
This 3 star hotel contains numerous top grade facilities with 59 rooms. Every room provides no smoking area, a refrigerator, free bottles of water and a desk to give our guests conveniences. This hotel in Pattaya also includes elevators, car service and coffee shops to fulfil our guests’ relaxation. They can enjoy an outdoor swimming pool which is prepared by the hotel. Because of proper location, devoted-in-service staffs and top grade facilities, so this hotel has been popular among tourist groups.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand