Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
This book about the history of the temple in Chonburi,volume 1, the organizers gather up the information of art work and historical sites e.g. the temples in Chonburi, the art work place and historical places such as the temples in Chonburi in 3 districts including Maung Chonburi district, Pan Thong district and Panasnikom district. The main points are about the history, the instruction, the location, the abbot's residence, Senasana area, ubosot, temple and the sermon hall in a monastery that ia stable in its value and beauty. It is an architectural heritage that the ancestors of Chonburi have created. It is the precious treasure that the next generation for local people to realize in its values and importance of historical places and antiques in Chonburi that should be preserved as a heritage to national prosperity.
Go to location
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai Medication Book. The content composes of drug for erythrogenic toxin, the symptoms of the four elements in the body and drug for hemorrhoids. (Document No. Tb.s. 91).
Go to location
""" The book """"The Legend of Maeng Pra Rot"""" is used as a guide and study book in wickerwork district since it were Intapat Nakorn. The book presents many stories that are as follow: 1. the history of Panusnikom that includes 42 sheriffs in the past and at the present, as well as the administrative area divided into 19 sub districts, and 185 villages in total 2. Intapat Nakorn was found before Maeng Pra Rot and the history of Intapat Nakorn 3. Rotasen fable is a folk story that is narrated from the original manuscript 4. the impact of Pra Rot-Meri legend that is translated Rotasen fable from Bihar language into Thai and changed its name to Pra Rot-Meri in order to make the general people can understand easily 5. Wat Bot was found before Panusnikom and providing the knowledge of interesting historic sites and antiques in Wat Bot. 6. Wat Taitonlan or Laos village ​in the past: talking about the history of founding a temple and important buildings there 7. the interesting tourist attractions and study places which are enjoyable and suitable to learn with a brief history in each place 8. """" Basket Making, The Occupation of Panusnikom people"""" mentions the basketwork that are made up for home equipment, career toolse, and developing them to costly product by the group of basketry in each village and sub district 9. bringing into five Panusnikom's wickerwork producing places. "
Go to location
""" This book provides the knowledge about Wat Kaobangsai and the history of the six first teachers of the temple as following 1. Pra Chonlatopamakunmuni 2. Somdej Pra Puttakosajarn 3. Pra Kemmahussi Chonlateesamankun 4. Pra Winaithum 5. Prakru Thammasuttajarn 6. Pra Kemmasarnsopon. It also talks about the sacred objects from 2450 to 2534 about 67 generations with the illustrations. "
Go to location
This book, Indian-Thais-Laos-Chinese of Panasnikom, the writer gathers up and complies about Panasnikom city or Nakorn Intapat that has 4 people are involved in since the ancient time. Then it had developed to be Panasnikom city until nowadays. Those peolple are Indian, Thais, Laos and Chinese. That makes us know about the lineage of Panasnikom people. Also, the city has the cultural mix of the food, tradition, language and unified ways of life. They can live together happily. In each story, the maps are inserted throughout the book.
Go to location
The fighting cock must be qualified through training process. They are different from those domestic fowl. Fighting cocks are born from the male and female strong regular chickens. People called thses regular chickens as the fighting cocks. For this reason, it makes us feel that the confusion between the words later. There is the story behind why are they called fighting cocks. The chicken house were coming from the forest cocks which are called(Common fowl, jungle fowl, white earrings, red jungle fowl, wild yellow fowl. The cock's very nature is a sense of protecting their habitats, especially the red jungle fowl, has a very string sense of protecting their place. this was the reason why the ancients saw the advantages of a good fighter. To capture wild animals and birds to attack each other. From time to timw when the locals catch those forest cocks and raise them in their houses, the cocks are becoming familiar with people. Mr. Tossapond Leesakoon raises 10 typs of cocks which are 1.yellow and white tail cock, 2. Pra Du black tail, 3. green black tail, or green in gray tail, 4. Gray with white tail, 5. red bird red tail, 6. copper black tail, 7. acid black tail, 8. striped white tail, 9. pretty green white tail 10. Pra Du pretty tail
Go to location
As he was inherited from the grandfather of his wife whom was the inventor of Thai music instruments such as Sor-Duang, Sor-Auu, and Klong-Yao. So, he is interested in it and continues learning til now. The first invented instrument was Sor-Duang. He is an expert who teaches the manufacture of Thai music instruments and Klong-Yao performance to the villagers and students.
Go to location
Mr.Pearmsak Niko,chaiprasert was boen on January 1st, 1944 in Panassanikom, Chonburi. He is 59 years old. He is very talented in mechanical work. He started learning about mechanical work since 1957. he started inventing a tools that help the farmers worling better in his community. with his passionate and patient towards work, he improve his skill by invented many useful tools for farmers til become very successful in the worldwide. he is the role model of being creative, ambitious and his leadership in Chonburi.
Go to location
717. Mr. Choochart Pinpat was born on 16 October 2503 in Banklang sub district, Muang Pathum Thani district, Pathumthani. His age is now 45 years who has the ability to play all kinds of Thai instruments, especially the alto and Thai flute. He practiced to play Thai music since the age of 6 years with his father, Mr. Chow Pinpat who is a trainer and fosters a love of the Thai music to him. He trained to have expertise in Thai music and pass on his knowledge for future generations. At the present, Mr. Choochart Pinpatis works as the employee of the Srinakarinwirot University in Songkla and fill the post in an instructor at Yupparat School in Chiang Mai. He has experienced in Thai instrument teacher for many institutions and currently, he is an instructor in the Faculty of Fine Arts, Burapa University as well as works in Faculty of Education too. He found Thai Classical Music and the Eastern folk arts club and hi is the chairman of musical instrument study curriculum. He created the research about Thai music and the eastern Thai folk music including studying the culture of the Mon gamelan in Patumthani in order to serve as guidelines for the study and development of teaching Thai music to students and general people. He also organized a seminar in the topic of the reconstruction and development of the eastern Thai music and provides the lesson in Thai music and educational reform including the documentation of the course "Introduction to Thai Music" for distributing the academic curriculum in lecturing the musical instrument course. He always serves the Thai music project to the community in the eastern Thailand and he is a president of the Thailand singing folk songs contest in higher education level competing for Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup annually. Mr. Choochart Pinpat still plays Thai music and determines to transfer knowledge to future generations and general public to conserve and be aware of Thai cultural value. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School, hence, honors Mr. Choochart Pinpat as an outstanding artist, Chonburi in the field of performing arts (Thai Music) of the year 2547.
Go to location
" It is the tool to pound ""brown rice"" to ""white rice"" by bringing brown rice which is come off the chaff by manual rice mill and put into a mortar, then pound with a ""hands pestle"" or ""Talumpuk pestle"" until it becomes white enough. Next, the rice will be winnowed to separate the bran out of the rice. This mortar can be used in many other works, like pounding the flour, making some desserts, pounding banana stalk to feed pigs and so on. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
"It has the way up to to the palace. On the top of the hill, you will see the scenery of Pattaya city and Pattaya bay. Overlooking the curved beach like the moon and prosperity of the building as well. It is not surprising that many tourists visit there. Nowadays, is being developed for the location of the Navy radio station.On the top of the hill, it has a sacred Buddha image, statue, a monument of HRH Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak. A viewpoint opens to visitors between 7:00 am to 22:00 pm. From this spot, you can see the scenery of the curved bay of the city. On the foothills, it has a park for leisuring and exercising. The office of the Tourism Authority of Thailand is also locates here. "
Go to location
388. The monument of Chao Praya Surasak Montree is enshrined at the Sriracha Municipal District, Sriracha district, Chonburi. The statue in the standing position was completed in 2518. Her Majesty Rampaipani King, the Queen of King Rama VII is a chairman to open the monument of Chao Praya Surasak Montree who had a great benevolence for Sriracha district, that is, he is a pioneer in the logging and lumber business, knowing in the name Sri Maharaja Ltd. Obviously, he is like the Father of Sriracha. Therefore, the Sriracha Municipal District, as well as merchants, government officials and people will place a wreath to pay homage and remember the goodness that Chao Praya Surasak did for Sriracha people.
Go to location
Sa Maan Raad Temple was established on February 24, 1978 and was announced in royal granting of the land on February 14, 1994.
Go to location
346. Wat Pim Prutaram or Wat Mai Taitalad, founded in 1865, is located on the land having 9 acres, 3 ngans and 60 square two-meters whereas the monastery land has 165 acres and 34 meters. Importantly, all pieces of land own each title deed already. On March 23, 1990, there was announced in royal granting of the land. Moreover, there are many monks’ dwellings like a Dharma Studies building, a Buddhist sanctuary, a sermon hall, monk's cell, a temple wall, a crematory, and a bell tower.
Go to location
Wat Au Tok Khae Pa Si Ma Raam is located on Wat Bot sub district, Phanat Nikhom district, Chonburi province. It has land size of more than 20 acres. “Say-nah-sa-na” building (a priest’s abode used for making a merit) consists of Ubosot and the sermon hall in a monastery. Wat Au Tok Khae Pa Si Ma Raam (has another name as “Wat Nam”) was built in the age of Chulalongkorn the Great. It was established by Pra Chon-tho-pa-kun-mu-nee and was announced in royal granting of the land in 1916. It is also the first Dhammyuttika Temple in Phanat Nikhom district. After he died, Pra Khem-ma-tus-si, the next abbot of Wat Bang Sai, always look after this temple until it has the first abbot in 1917. Nowadays Pra Chon-yan-na-mu-nee is the present abbot.
Go to location
Daily fresh bakery from the finest ingredients
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
Diagnosis and treatment of common diseases
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Pharmacies and alternative drug stores.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand