Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai Medication Book. The content composes of drug for erythrogenic toxin, the symptoms of the four elements in the body and drug for hemorrhoids. (Document No. Tb.s. 91).
Go to location
""" The book """"Local Traditions in Chonburi"""" was made by Cultural Center of Chonburi Chonkanyanukul School that compiled and wrote for benefits to new generation in searching. The content is divided into 3 parts which are as follow: 1. the history of Chon Buri, a map, location, administration, history about taking advantages of land in Chonburi including Chakri Dynasty and the development in Chonburi 2. local traditions in Chonburi like a Buffalo Race, Wan Lai, Tumbun Klang Ban and Kong Kao 3. a sort of local tradition, which is divided into two types: 1. a local tradition that is going to disappear such as Tibkradan and The Dead Beating Gongs. 2 local tradition is still practicing nowadays, namely the custom about the belief, religion, amusement and entertainment. "" "
Go to location
753. Chonburi Outstanding artists of the year 2543 in visual art (painting), Prof. Suchart Thaothong was born on 19 August 2493 at Bangkok Noi district, Bangkok. He is now 51 years old and is in Associate Professor, level 9 at the Faculty of Fine Arts, Burapa University in Maeng district, Chonburi. He graduated from Crafts College majoring elementary school teacher in painting and bachelor of Fine arts from the Silapakorn University including MFA (Painting) Vivabharati Santiniketan in India. Prof. Suchart is knowledgeable about painting and has created unique works, particularly the oil paintings and watercolors reflecting the concept of nature, local environment, as well as the way of life of fishermen in the East. This is a major inspiration to create outstanding works more than 20 pieces and got the award of stamp design 3-4 years in succession. In addition, he had chances to present his works in the international exhibitions, like Japan, Korea and India and displayed in the art exhibits many times, both domestic and foreign countries, such as the painting fair to honor 200 years at parliament, the Taothong family's arts show at Oriental Hotel, painting to decorate ceiling in the hall of UN building in Calcutta, India etc. Prof. Suchart is a scholar who has held many important positions, namely the Head of the Department of Art and Culture, Srinakarintarawirot Bangsan University, the first Dean of the Faculty of Fine Arts, Burapa University, President of the Arts Dean Council of Thailand, etc. There are many academic works, such as writing treatise about human and arts, watercolor painting, art critics, the research of arts and local archeology in the East as well as regularly writing an article published in academic journal of Burapha University. Moreover, he is the extra professor of public and private agencies, like Thaivichitsil Schools, Pranakorn Colleges and so on. Prof. Suchart Thaothong is also a co-founder of Burapa Group, Piangtawan Group and Eastern Arts and Culture center.
Go to location
This book, Indian-Thais-Laos-Chinese of Panasnikom, the writer gathers up and complies about Panasnikom city or Nakorn Intapat that has 4 people are involved in since the ancient time. Then it had developed to be Panasnikom city until nowadays. Those peolple are Indian, Thais, Laos and Chinese. That makes us know about the lineage of Panasnikom people. Also, the city has the cultural mix of the food, tradition, language and unified ways of life. They can live together happily. In each story, the maps are inserted throughout the book.
Go to location
755. Mr. Sommit Malarak was born in 2497 at Samed sub district, Maeng district, Chonburi. The 49-year-old who is skilled and specialized in painting murals and portraits, has interested and loved drawing since was a child. However, his poor family could not support this. He tried to learn by himself since the age of 10 years from a variety of academic texts, both Thai and foreign. He studied the use of color and mixing colors so that he has expertise in mixing thousand colors used to paint a picture. In addition, he studied the drawing from the books of Thai famous artist, Kru Hem wechakorn and the drawing posters from Kru Piek Poster's works in order to apply to his own drawing for his constant career. His drawings are acceptable to the same profession and the local community. The examples of his works include painting murals, portraits, landscape painting, the film poster, advertising billboard, writing various letters and design the ubosod that is beautiful and finely made. Due to his reputation and ability to portray such a long time, he has been hired to draw a picture and has gained the trust of many temples to design an ubosod and paint a mural. He designed ubosod for Wat Taopun, Wat Maisaimun, Wat Kaodin, Wat Angwiang, Wat Sangasri, Wat Klongdan, Wat Buengrainaeng, Wat Dondamrongtam, Wat Naengjamnong, Wat Umpawan (Sriracha) and so on. He drew a mural on Luangpor Ploy's vihara, Wat Taopun and other temples. Mr. Sommit is a nice man who is grateful, honest to his occupation, isolated, not want any fame, determined to create the next drawing and he aims to teach knowledge to the youth, including individuals in the local area that are interested in painting for conserving this art. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School honors Mr. Sommit Malarak as Chon Buri Outstanding Artist in visual art (painting) of the year 2545.
Go to location
" It is the tool for doing rice farming and transplanting rice seedlings being draged by a pair of buffalo. Since Wat Bot district was a lowland, people have to plow the field and spread out the soil thoroughly with a harrow before sowing rice seeds. Similarly, they must prepare the farm by using a plow and harrow before transplanting rice seedlings. Although, it is currently changed to make a paddy-sown field, ""rake"" still plays a role in flattening the soil to get ready for being a paddy-sown field as well. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors."
Go to location
Mr.Sukri Sangchit was bron on June 20th, 1959. he was awarded was the role-model in cultural fiel of Chonburi in 1996. he is 37 year-old man who are interested in sport. He learned boxing since he was young and trained until he become more professional. he was train with Mr. Yodtong, his boxing trainer. now he one of the most talented boxer that working as a trainer teaching boxing to students of people who are interested in boxing in Chonburi.
Go to location
""" The drum body is made of metal and is stretched with leather. Mr. Pratuan Bunpung said that a langur skin is the best leather followed by a goatskin. The cow and snake skin are leather that he uses at the present. If using a cow skin, one has to flay leather to be thin since the sound would not be solid. In case of snake skin, one must choose a snake that is old enough because the young snake skin is easily torn. When stretching drumhead already, he uses the colored fabric to sew a skirt decorated the drum preatily. It is quite hard to carry on music culture """"drum"""" because the instrument making has a complex process while the producer must have personal ability and experience in using various tools. In particular, people who make the drum by oneself, have to participate in Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils according to the ancient faith in order to escape from danger caused by sharp weapons during making a drum. The maker also must totally love in making a drum. The repair is difficult when the drum is damaged since not being skilled enough in using the material to stretch drumhead or fix the drum body will affect the mending that is not the same quality. However, at the present, the machines are used in forming a drum and make it more convenient; people do not make a drum that dig by hand. Although the hand-made drum has a quality of sound better than the drum made by the machine. Currently, the address is at 34/3 Moo 11, Bang Phra sub district, Sriracha district, Chonburi. "" "
Go to location
Every year before the Buddhist Lent Day, Buddhist usually brings candles to the temple for monks to light and worship during three months that stay in a Buddhist monastery. Then Big Candle Procession was held.The ceremony is held before the Buddhist Lent Day about a week. Values ​​(benefits) of a tradition for the community are creating unity, creating fun in activities and spending their time usefully.
Go to location
"Ban Beung is one of district in Chonburi that has many Thai-Chinese people,approximately 90 percent of all people, Cultural traditions are the Chinese tradition that is practiced for a long time. They have to pay respect to God. Paying respect to no relative ghosts especially in Chinese New Year's Day. The traditional practice on Wan Jai or the day before the end of a year, they have to prepare things before the shop closes in a long weekend. There is a traffic jam because Chinese people wii buy many things. IWan Wai is paying homage on the end of the year. They will pay respect in the morning followed by an ancestor and . Theno-relative ghost. For paying homage in Chinese New Year's Day called Wai Wan Siu Eik. "
Go to location
Wat Thung Kwang was established on May 19, 1981 and has the land over 17acres which was donated by Mr. Tian Booncheed, the villager of Thung Khwang sub distric, Phanat Nikhom district for 12 acres. It was announced in royal granting of the land on April 18, 1985 and Pra Sompong Papakaro is the present abbot.
Go to location
Phra Chuthathuradchathan -the summer palace was named by King Chulalongkorn (Rama V), is located in Tumbon Tawawong, Koh Sichang Sub-district, Chonburi Province. In 1893, the Franco-Siamese Crisis abandoned the palace, however some remaining structures have been protected as following Autsadangnimitra Temple, Asaiya Satarn, Autsadang Bridge, Sri Chalotornthep Shrine, Autsadang Lighthouse and Lord Buddha's Footprints.
Go to location
The small temple at the north of the temple which has about 10.29x14.80 meters point out to the east side also with the watermark of the fruit lady painting outside the door and the money door-keeper on the inside. The south, north and the west window on each one usually found the art of Ayuthaya era, the watermark was painted on the outside and Thep Phanom was paint on the inside. The pediment was decorated on the pottery, fall off but was reconstruct in 1955 and 1967. The mural was barely seen and left out only under the edge of the door as well as the window. The small temple on the west soda was 8.80 x 10 meters; there is each window at the north and the south.
Go to location
Ang Sila Temple -one of the oldest temple in Chonburi, was established since 1834 until 1840, the temple was announced in royal decree as a royal granting of the land.
Go to location
Praiprasert Rartbumrung temple – is located on Baan Padang village, Hang sung sub district, Nong Yai district. It has the land area more than 8 acres. Senasanor Building consists of the church, a sermon hall in a monastery, the monk’s houses and a merit-making hall. The temple is located in August, 22 1973 and it was announced in royal granting of the land in 1980
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Sport Club and Leisure Centre
Go to location
" Whether travelling or dealing with business, this 2-star hotel has 20 rooms which were designed for customers to relax comfortably and fashinably. All the rooms here provides microwave, desk, and TV. Also, it has a Wi-Fi service in public areas and parking lot offered to customers including an outdoor swimming pool for worhking out and relaxing. Facilities The demand. The hotel blends expert service with modern facilities together in order to create a memorable impression to customers. "
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand