Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
750. Chonburi Artist Award of the Year 2550 in visual art (murals), Mr. Surachai Mangmi is fond of painting a mural with a great talent. He also spent time with drawing since studying in elementary school because his childhood lived in a temple for 8 years. Through 31 years ago, he has created murals more than 40 pieces and still goes on drawing. Mr. Surachai gave the comment to the youth that he wants to see the younger generation interest and realize about the value of a mural which is a work of art and should be maintained along the nation.
Go to location
731. Luangpor Mon is the abbot of Wat Nerntamak in Kokplor sub district, Panusnikom district, Chon Buri. He received the priest rank called ""Prakru Sujintumwimon"" in 2528. Luangpor Mon is the son of a farmer in Nerntamak village whose parent are Mr. Mar and Mrs. Dang. He was born on Saturday, May 2453 in the year of the dog and he has three siblings with the same mother. He is diligent and helped his parents to do rice farming so that his family status was better. Because his parents usually made a merit with Wat Nerntamak, he often had a chance to help the temple's works. Then, he decided to ordain at the age of 29 at Wat Kokplor and his priest name is Tammajinno while Prakru Sungwornsrilajarn of Wat Luangprommawart was a preceptor. He was back to stay at Wat Nerntamak later on. Luangpor Mon is a monk who is very strict in the dharma discipline, intelligent and high patient. He took a trip to Wat Praputtabart in Saraburi and he also was used to study the meditation with Luangpor Sod of Wat Paknam Pasrijaroen for a while and returned to stay at Wat Nerntamak. Pra ajarn Dee advised him to practice the dharma together at Jakkapong cave in Koh Srichung, so he acquired the knowledge, ideas and Dharma regulation which uses to teach his students later. He was appointed the abbot of Wat Nerntamak coming after Pra atikarn Kee who left the Buddhist monkhood in 2490. However, he has still practiced the Dharma with his teacher every year. Apart from practicing the Dharma with his impressive teaching and get to know a lot of people, Luangpor Mon also gave the encouragement to people who visit him. It is said that many Buddhists people have escaped from the dangers after making merit at Wat Nerntamak. Currently, he is not quite healthy because he is sick of paralysis. Nevertheless, people come to pay homage to him for good fortune daily.
Go to location
""" This book is classified as the history book of Koh Sichang in the reign of King Rama V. The content mentions topography, background and history of Koh Sichang in those days which is a significant island in the history and is a very amazing place because three Kings like King Rama IV, V, and VI used to visit and live there. Furthermore, it has a map of Koh Sichang in 2453 and includes the history and the knowledge about Jutatutrachatarn royal palace, Wat Usadangkanimit and Wat Tisatumsapararm. There is also the narration of the establishing schools at Koh Sichang and talks about the interesting stories in the reign of King Rama V kept from the gazette such as making atrip at Koh Sichang, the anniversary of Prince Atsadang Dejawut's birthday party, and etc. "" "
Go to location
""" This book refers to the history of Chonburi which includes important people's chronology, the history of Ton Prasri Mahabodhi Chonburi, the history of the Rama V's Royal Monument, and the history of the instructors like Luangpor Ei Wat Sattahip and Luangpor Kaew Wat Kruawan. In addition, there are about literature, culture, traditions in Chonburi like buffalo racing including landmarks such as Pra Juthatut Rachatarn and the other palaces that King Rama V ordered to build. It also has a list of souvenir shops, restuarants and accommodations such as hotels, resorts, bungalows as well as the map of downtown and each district in Chonburi province. "
Go to location
""" The book recorded many stories about the history of Wat Kaobangsai, the most important royal temple in Chonburi, the annals showing King Rama V offered the robes for presentation and lift the base of Wat Kaobangsai to be a royal monastery. It also mentions the holy water in Chonburi, Wat Kaobangsai's land property, repairing the principal Buddha image, Wat Kaobangsai's ubosod, The Devo Making Merit, the first teachers's vihara, Wat Kaobangsai's important days and sacred objects that have been widely popular. This book has the photos of significant ancient remains in Wat Kaobangsai, the founders and abbots of the temple since the past until today. "
Go to location
Mr.Aong Sukpanich was born in April 9th 1938. he is 59 years old from Nong mai dang, Chonburi. He was interested in agriculture since he was young. He learned all about the plant and nature by himself. He improve his skills for the past 33 years. Now he passes on the knowledge that he has to the next generation in Chonburi. he was awarded as the best agruculter expert in 1991.
Go to location
718. Mr. Liab Rungrot was born on Friday, June 2457 in Bang Sai sub district, Maeng Chonburi district, Chon Buri. He is now 80 year who is engrossed in Thai music since was a child. When he was adolescence, he had the opportunity to study with six music teachers so that he has expertise in almost all kinds of Thai music, especially Chinese cymbalo, Thai zither, flute, and fiddle. He helps society by performing Thai music in different occasions, such as the warming house, weddings, ordination and the Young Buddhists Association of Chonburi. Furthermore, he shows Thai music performance in annual festival of Chon Buri Province for five years and he teaches the knowledge of Thai classical music to the public, teachers and the youth people without taking compensation. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School, therefore, honors Mr. Liab Rungrotan as an outstanding cultural artist, master of performing arts (Thai music) for the year 2537.
Go to location
719. Mr. Chumpol Ekapot was born on 11 July 2490 in Surasak sub district, Sriracha district, Chonburi. His age is now 46 years who is the folk artists excellent displaying Thai-style antiphon (Lumtud). When he was young, he was trained Lumtud from Ya Kleub, Por Puk and Mae Chalor, especially Ya Kleub who is the first female of Lumtud leader in Thailand. Mr. Chumpol had a career about Lumtud at the age of 13 years. When his father died, he is a heir to run the Lumtud show as the head of a Lumtad "Por Puk Show" which is responsible for his 13 subordinate and perform Lumtad across the country. He is industry and grateful to his occupation. Apart from, being a preformer in his team, he also joins with Mae Malai Lukmaesungwien Team and Chinnakorn Krilat Team as well. In free time, he will compose Lum (lyrics) by applying the old custom to get along with the up-to date situation and go to the temple for making merit if it is on the Buddhist Sabbath. Due to his kindness and always helping other people, he is a favor with people. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School honors Mr. Chumpol Ekapot as an outstanding cultural artist in performing arts (Lumtad) of the year 2535.
Go to location
"The group of processing product from aloe vera. The equipment : aloe vera The method starts from processing an aloe vera into other products. Aloe vera water. The ingredients: 2 leaves of aloe vera, 1 cup of boiled water, 1/3 cup of syrup. The method of mixing starts from selecting a big leave of aloe vera, peeling and washing out the yellow rubber. Blending thoroughly and percolating with white clothes. Adding some syrup in the bottles. Keep in the refrigerator. Be prepared to drink in 2 days."
Go to location
706. The tom-tom band "Petpailin" of Mr. Surin Mejanpet, a Sriracha person whose residential area is mountain and the entrance to Wat Kaokilen at 227 Moo 2, Tambon Si Racha, Sriracha, Chonburi. In the past, he was poor so he had to observe and learn the performance and how to make a drum from his old kinship. He finished the first year of junior high school in Sriracha School and later was ordained as a novice as well as learns how to make a drum at the same time. He started doing a drum at the age of 17 years to play at the Sattahip Songkran Festival. The material for making the drum can obtain from the forest near his house whereas the logs of jack fruit mostly come from Sattahip, a nearby forest or even the construction sites that cut lots of trees to build the village or the housing estate projects.
Go to location
380. The Chonburi provincial public library was originally a single storey wooden building located on Wachiraprakarn Street and next to the Chonburi Commercial Office that is now a part of the kindergarten. The library belongs to the Division of Adult Education, Department of Education, and Ministry of Education. There was established in 2496 and Mr. Sartra Kaewsin is the first librarian. The library has captured a lot of attention from the public because it is a place of knowledge and recreational area for children of Chonburi people resulting in making the place more restricted. In 2514, Mr. Muan wutikunnapab, Chonburi provincial education officer and Mr. Manu Thamsutorn, an officer of the Division of Adult Education, established a new library building that is two floors in the area of 400 square meters with the aid of the provincial contribution and the budget of the Division of Adult Education. The construction was orderly by moving from the original building was located at what is now behind the Office of General Education, Chonburi on May 8, 2516 to the present. The public library is the public areas for all groups of people and is a place with an atmosphere to promote reading, learning and finding oneself. Also, users can customize the learning process and use their reading skills to enhance their knowledge, understanding and searching for the new concepts including releasing the imagination and creativity in order to meet the unlimited thirst for knowledge and be able to continue throughout life. The library is also a form of organizing to promote learning depending on one's pleasure.
Go to location
Wat Sri Tham Ma Raam is located on Thung Grad village. It has the land area of more than 18rai. This temple was established on September 18, 1969. Phra Arjan Watcharin of Wat Pak Nam Pha See Ja Reun, Bangkok came to stay in the place of Mr.Luan Ploypradub. Later on, Mr.Luan and Mr.Lek donated the land to build the temple in 1959 and started building it. They used the designation of Phra Arjarn Watcharin which is Tham-ma-rak-khit-to to be the temple’s name. However, the name, later on, was changed to be “Wat Sri Tham Ma Raam” up till now. It was announced in royal granting of the land on March 24, 1969.
Go to location
Ripley's Museum. Believe It or Not! This museum collects the strange and fantastic stories from all over the world for showcasing. More than 300 pieces of American man, Mr. Robert Ripley, such as three legs horse,four eyes man, head, part man and the museum of the shark are exhibited to the visitors.
Go to location
Kong Da Ra Temple is located on Nhong Kham Sub-district, Sri Ra Cha district. It was set up in 1980 and announced in royal decree as a royal granting of the land on May 13, 1985.
Go to location
359. There is a school building located in Wat U-Tok Kepa Sri Ma Rarm with attaching a name tag "U-tok Witayakorn School B.C. 2483" on it. The folk people call there "a white building" which was built in 1934 and finished in 1940. There was used to be an elementary building for Wat Boet Sub district children for a moment before changing to a Dharma studies place for Dhammyuttika monks. In 1979, the Department of General Education announced to establish U-tok Witayakorn School placed near a temple. Though it had no any school building, they had to use a white building to study for a few years. In 1996, a school repaired and turned a white building to become "local museum", sponsored by Winai Watee foundation who gave a school 10,000 bath. A school participated in the project "School for Improving Human-being and Society" in 1997, so they earned 21,000 baht, a budget to preserve local arts and tradition. As a result, a school began to gather several objects that are ancient and valuable equipment reflecting a local knowledge. Also, they want to develop these places for being a worthy local museum.
Go to location
" This 3-star hotel offers 84 rooms which are designed to meet the needs of customers. Each room provides a television, air conditioner, hair dryer, and wireless Internet. Customers will find Wi-Fi spot in public areas, parking lot and meeting room as well as relax in the garden and outdoor swimming pool after being tired from working or travelling. Customers who are seeking for the perfect blend of attentive care and modern facilities can meet with those services at this great hotel. "
Go to location
Wholesalers and retailers of all types of cosmetics
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
This 1 star hotel contains 18 rooms which are decorated to be cozy and to depend on our guests’ wish. Every room provides a television, an air-conditioner and a refrigerator. This hotel in Pattaya also has coffee shops and parkings to offer to you. Conveniences and relaxation are the outstanding points of Little Home Guesthouse.
Go to location
This 3 star hotel contains 6 rooms which are decorated depending on our guests’ wish. Each room consists of a safe, an air-conditioner and a shower. Also, our guests would meet restaurants, safes and bars/pubs inside the hotel. This charming hotel has been well-known for a long time among both people who come to travel and do a business in Pattaya.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand