Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
792. Rokninthan Textbook is the Samud Thai Text which is classified as Thai White Book. The contents are as follow: 1. the texts of the four elements: soil, water, fire, and wind 2. The text for checking the auspicious time to take drugs 3. A variety of medicine, such as Mabunjob drug, aspirin, drug for putting on lip, body lotion, etc. (document no. Chb.s. 87).
Go to location
This book is an issue of the Department of Culture. Ministry of Education has published it for the learning development project for distributing to other schools to study. The contents provide the information about the period in1961 which composed of the tolography and general condition of Chonburi, crops and industry, transportation, the legend of Chonburi, ancient places, Wat Intaram(Wat Yai Intaram), Wat Kao Puttabath, Bang Sai, Maung Sriparo, Ang Sila, Bang San, hot spring, Sriracha, Koh Loy, Koh See Chang, Pattaya Beach, Sattahip and Pra Rot city. Including a map of Thailand, a map showing an area of Chonburi's municipality, a map of some areas in Sang Sook district, Ban Puek district and Ang Sila district, A.Maung Chonburi and Chonburi, a map of Bang La Moong district, Na Krue district and Nhong Prue district, Bang La Moong,chonburi in 1961 with the black and white illustrations e.g. Mharaj buildings at Ang Sila, Ang Sila, Bang San beach, the scenery around Bang San beach, the way up to Kao Sam Mook, Chonburi city hall(old), hot spring area, San Sam Ran Bang San hotel, Koh See Chang, Pattaya beach and Laem Fan Sriracha.
Go to location
In this book, the writer and the group gather up the methods for guessing joke that is the local recreation of Chonburi. From the experience, the contents give the information about the method to guess the joke which starts from the background of the joke and the joke, the evolution of jokek, the 10 forms of puzzle joke, the verse that is brought to make joke, creating joke, benefits of joke, good joker, good guessing joke, the rule for guessing joke, the exercise to practice guessing puzzle, the exercise to practice guessing joke, the answer of the puzzle and the answer of the joke.
Go to location
This book provides the information about Viharn Sian where is the place that clooects many Thai-Chinese advanced art. It locates in the area of Wat Yanna Sangwararam's delevopment project by the royal idea. The content is about the the exhibition of antiques, art object and Chinese painting which is valuable with the antiques and comtemporary works. It also includes Thai advanced art and many pieces of work with illustrations. The example of Chinese advanced arts are the set of clay model"18 Aorrahan", the soldier figure and bronze chariot from Qin Shi's cementary, ancient Chinese bronze, Chinese ancient pottery, paintings and ancient color paintings with contemporary work, wood carving, jade stone carving set "18 Aorrahan", Chinese handwriting art, confucius, throne of the emperor, Drum set in ancient palace in Beijing, the Chinese ancient jar from the large ink stone, the religious set for ceremony in Tibet, carved granite picture on the wall in the hallway with the graven image of Chinhese emperor. The Thai advanced art e.g. the metal gilded statue of king Bhumibol, the painting set" 8 Maharaj Thai", paintings of Ramayana, the gilded statue of the monk of each day, Thai instrument with pearl, model of artificial art, royal Thai yacht, Model of Thai boat, Thai house's wooden model of the 4 regions, the main deity of the north east of Thailand, the angel in 8 directions of Thai, and finally the multi Charitable Foundation Hall (Wiharn Sian).
Go to location
This book was published for the cremation of Phra Tep Chontanmunee or Wichien reverend father(Luang Pho Wichien) who is an abbot of Wat Krue Wan. The contents are about the history and the works of him when he was alive. The book gathers up the information that Luang Pho Wichien built the closed-eye Buddha, Luang Pho Keaw, necklace of sacred beads, Sarika lipwax and many version of woman statue beckoning happy lot in for 38 versions during in 1938 to 1993. Each version gives the informations include the year that it was built, the form of Buddha image with the illustration. Moreover, it also has a bit of knowledge about dharma ideas over 10 stories e.g. Satu Norradharm, The Letter from Hades, Jade belt, Rat with human's hands, The ways to end the suffering, Because of dharma, Who are you?, Where do you go?, The usual of life, The causality of sin and The spell for preventing the death.
Go to location
719. Mr. Chumpol Ekapot was born on 11 July 2490 in Surasak sub district, Sriracha district, Chonburi. His age is now 46 years who is the folk artists excellent displaying Thai-style antiphon (Lumtud). When he was young, he was trained Lumtud from Ya Kleub, Por Puk and Mae Chalor, especially Ya Kleub who is the first female of Lumtud leader in Thailand. Mr. Chumpol had a career about Lumtud at the age of 13 years. When his father died, he is a heir to run the Lumtud show as the head of a Lumtad "Por Puk Show" which is responsible for his 13 subordinate and perform Lumtad across the country. He is industry and grateful to his occupation. Apart from, being a preformer in his team, he also joins with Mae Malai Lukmaesungwien Team and Chinnakorn Krilat Team as well. In free time, he will compose Lum (lyrics) by applying the old custom to get along with the up-to date situation and go to the temple for making merit if it is on the Buddhist Sabbath. Due to his kindness and always helping other people, he is a favor with people. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School honors Mr. Chumpol Ekapot as an outstanding cultural artist in performing arts (Lumtad) of the year 2535.
Go to location
718. Mr. Liab Rungrot was born on Friday, June 2457 in Bang Sai sub district, Maeng Chonburi district, Chon Buri. He is now 80 year who is engrossed in Thai music since was a child. When he was adolescence, he had the opportunity to study with six music teachers so that he has expertise in almost all kinds of Thai music, especially Chinese cymbalo, Thai zither, flute, and fiddle. He helps society by performing Thai music in different occasions, such as the warming house, weddings, ordination and the Young Buddhists Association of Chonburi. Furthermore, he shows Thai music performance in annual festival of Chon Buri Province for five years and he teaches the knowledge of Thai classical music to the public, teachers and the youth people without taking compensation. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School, therefore, honors Mr. Liab Rungrotan as an outstanding cultural artist, master of performing arts (Thai music) for the year 2537.
Go to location
Kong sweets has an ingredients of green beans, peanuts, popped rice, sugar, a flour, eggs and sticky rice flour. The method starts with mixing flour with coconut milk and eggs, kneading until it rises that takes about an hour. Kneadind and having a break for a while will be fine. The method to make the sweets is stewing the sugar until it is sticky. Mix popped rice with powdered bean. Pour the sugar to mix with the mixture again and mold to make a wheel figure. Wholesale price is 3 baht per peice and ratail price is 3 pieces of 10 baht. The maker is Ms. Thawee Baiyai who is 59 years old. She lives at 68 Moo 11, Wat Boat district, Panasnikhom, Chonburi. She inherits this occcupation from her mother. Nowadays, she has her daughter to inherit this work. She make the sweets everyday, 200 pieces per day. She gets the profits about 150 baht.
Go to location
The outstanding person of cultural performance of Chonburi province in the year 2534, Mr. Somdoon Tamnao, a former government officer who has served as a teacher and a school director, department of Education, Ministry of Education. From his intelligence in management issue, the school won the Academy Award . He is also a columnist for local newspapers. A challenge writer writing column to play the joker. He sacrifice his own time writing a joke to interest people and encourage them to help preserve the culture. He isa nice and friendly guy who has good relationship with people, serves the society and being a good role model.
Go to location
learnt about the muchroom farming from the agriculture officer in Nong Yai . It very interesting from both learning from the expert and experiencing muchroom farming.
Go to location
Lam Pra Doo Temple is located on the land about 4 acres. This temple was found in 1943 whereas it was announced in royal granting of the land in 1965.
Go to location
Pho Tha Raam Temple is located on the land over 8 acres. It was established on November 10, 1896 and was announced in royal granting of the land in 1965.
Go to location
Wat Ta Po Taram locates on Ban Nhong Ta Yai, Bang Phra district, Sriracha. The temple has an area of 33 acres, 2 Ngan with 70 squares yard. Sesasana buidlings features with an ubosot, a chapel, monk's house, temple, pavillion and more. This temple was established in 1962 by Mr. Sawad Osathanukroh and Ms. Lorm Osathanukroh as the leaders to manage about the temple's construction. The temple was bestowed Wi Sung Kham See Ma on January 24, 1963. Nowadays, Phra Pariyat Dharm school with Dharma and Pali department are also there.
Go to location
360. Institute of Marine Science, Bhurapa University improved a nursery center for marine animals. The objective is to develop a marine animal nursery to a perfect learning source that are useful for teenagers, young students, college students and visitors. Another important purpose is to develop the research in behavior and the breeding of marine cartilage fish species, including shark, Ronan and a various kinds of Ray fish. Due to the conserved aquarium, Marine Science Institute has recently been considered by the Office of the Education Council, Ministry of Education to be a model of learning source which is one of the 31 places all over the country in June, 2007. They have to set up the operation result and the plan to develop organizations in various fields in order to be one of the best study sources in Thailand.
Go to location
Sra Loy Temple, founded in 1912 is located on the land around 5 acres and was announced in royal granting of the land on April, 1938.
Go to location
Wholesalers and retailers of all types of cosmetics
Go to location
Wholesalers and retailers of all types of cosmetics
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2021 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand