Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" This book provides the knowledge about Wat Kaobangsai and the history of the six first teachers of the temple as following 1. Pra Chonlatopamakunmuni 2. Somdej Pra Puttakosajarn 3. Pra Kemmahussi Chonlateesamankun 4. Pra Winaithum 5. Prakru Thammasuttajarn 6. Pra Kemmasarnsopon. It also talks about the sacred objects from 2450 to 2534 about 67 generations with the illustrations. "
Go to location
754. Chonburi Outstanding artists of the year 2542 in visual arts (painting), Mr. Nukul Srisudjai was born on 22 September 2497 at Samudsakorn. He is now 46 years old and has been a teacher 2, level 7, Head of Arts Studied, Panuspitayakarn School. He is knowledgeable in Thai and international art and creates art works with love, attention and industry. Since serving under the crown until the present, his creative works are clear to the field of education, general people including government agencies and private sector. In particular, the works cover with lacquer and gold leaf (Lairodnam) as well as every piece of his art has been accepted well by people. Furthermore, he encourages young people to express themselves in creative arts in order to take advantages and study in a higher level and wants the youth realize the value and importance of Thai art that is the identity of the nation. He is also modest and friendly man, who has good relationship with colleagues and other person, adheres to the moral, dedicates him to common interest, build up a warm and stable family, and is responsible and grateful to his parents and benefactors. Importantly, he has mercy on his students in promoting the education for them since he recognizes the importance of education that is the significant basis for the youth of the nation.
Go to location
""" The book """"The Legend of Maeng Pra Rot"""" is used as a guide and study book in wickerwork district since it were Intapat Nakorn. The book presents many stories that are as follow: 1. the history of Panusnikom that includes 42 sheriffs in the past and at the present, as well as the administrative area divided into 19 sub districts, and 185 villages in total 2. Intapat Nakorn was found before Maeng Pra Rot and the history of Intapat Nakorn 3. Rotasen fable is a folk story that is narrated from the original manuscript 4. the impact of Pra Rot-Meri legend that is translated Rotasen fable from Bihar language into Thai and changed its name to Pra Rot-Meri in order to make the general people can understand easily 5. Wat Bot was found before Panusnikom and providing the knowledge of interesting historic sites and antiques in Wat Bot. 6. Wat Taitonlan or Laos village ​in the past: talking about the history of founding a temple and important buildings there 7. the interesting tourist attractions and study places which are enjoyable and suitable to learn with a brief history in each place 8. """" Basket Making, The Occupation of Panusnikom people"""" mentions the basketwork that are made up for home equipment, career toolse, and developing them to costly product by the group of basketry in each village and sub district 9. bringing into five Panusnikom's wickerwork producing places. "
Go to location
""" This book refers to the history of Chonburi which includes important people's chronology, the history of Ton Prasri Mahabodhi Chonburi, the history of the Rama V's Royal Monument, and the history of the instructors like Luangpor Ei Wat Sattahip and Luangpor Kaew Wat Kruawan. In addition, there are about literature, culture, traditions in Chonburi like buffalo racing including landmarks such as Pra Juthatut Rachatarn and the other palaces that King Rama V ordered to build. It also has a list of souvenir shops, restuarants and accommodations such as hotels, resorts, bungalows as well as the map of downtown and each district in Chonburi province. "
Go to location
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai Medication Book. The content composes of drug for erythrogenic toxin, the symptoms of the four elements in the body and drug for hemorrhoids. (Document No. Tb.s. 91).
Go to location
Mr.Sukri Sangchit was bron on June 20th, 1959. he was awarded was the role-model in cultural fiel of Chonburi in 1996. he is 37 year-old man who are interested in sport. He learned boxing since he was young and trained until he become more professional. he was train with Mr. Yodtong, his boxing trainer. now he one of the most talented boxer that working as a trainer teaching boxing to students of people who are interested in boxing in Chonburi.
Go to location
learned about Thai massage at Wat Pho, bangkok. Then took a foot massage lesson from spefessionist from Taiwan which the lesson originally from China. The treatment passes on to people in order to learn and improve to be their job.
Go to location
She learnt from the agriculture officer and her experiences ,and then improved the product by her own until become well-known of the consumer. She was also a speaker to suggest the correct information the person who interested.
Go to location
Wat Sattahip is a famous temple in Chonburi. The People usually call Wat Luang Poh Ei because Luang Poh Ei is the one who build this temple in the 2442 B.E. in King Chunla Chom Klao Chao Yu Hua. Nowadays there are many admirer come to warship and put the gold on this statue. Phra Krue Worawet Munee or general people have known Luang Poh Ei have the history that he is a native of Sattahip which his father’s name Kum Thong Kum and his mother’s name Eang Thong Kum. He has been ordained as a Bhikkhu at Ang Sila temple at the age 25 years. He study the discipline and Putra Montra stick in his mind. And later he meditates importantly of Luang Poh Pan at Samutprakarn province until he is the meditation expert. After that, he came back to Ang Sila temple again. After he reaches 11 years he come to meet his old relatives at Sattahip temple. In the years he and good person move the monk house that in the origin it is in the corner of the market to be at Sattaheeb temple nowadays. Luand Poh Ei is the first abbot of Sattaheeb temple that develop Sena Sana until it become civilized and he is at this temple over 47 years until he has died in the year 2489. It is said that Luang Poh Ei is an expert in meditation and some kinds of magic. When he was alive, he creates sacred objects to give the people for making up morale such as cloth talisman and head band of caps to the Navy or the most widely known Pladkik which is famous in prosperity and well trading. It is very popular and sought to worship that the faith will never fade.
Go to location
In the early stages, he learns how to make flowers from senior's friend who opensthe florist in Sriracha, Chonburi. Then he uses that knowledge to practice doing garden tree for sell around friend's houses. Until nowadays, he is well known in the general industry of garden tree. He gives an advice and teaches how to stab a treetop of Mok tree to friends and those who interest in planting garden trees by not grudging his knowledge.Now, there are a lot of people who can plant garden trees from stabbing a treetop.
Go to location
353. In 1741, Wat Mai Cheng Nern was started building up. Mr. Thong and Mrs. Jiam Thongnuch who lived in Napratat Sub district, Panus Nikom District, Chonburi, offered a temple the 10-acres land. This temple was founded in 1957 according to the permission of the clergy. The royal granting land is wide 20 meters and has length 20 meters. The 10-acres land is a property of a temple including a monastery land about 36 acres and 3 ngans stated in the title deed. Additionally, there are many monks’ dwellings, such as a Buddhist sanctuary, a sermon hall, monk's cell, a temple wall, a cemetery, and a bell tower.
Go to location
Wat Kao Hin Laad is located on Hin Laad village, Kao Kan Song sub district, Sri Ra Cha district. It has the land area of more than 9 acres. Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) consists of Ubosot, a sermon hall in a monastery, a chapel, an all-purpose hall, etc. Wat Kao Hin Laad was established on February 21, 1980. Phra Sa-nguan Ar-nan-tho (Phra Kru Phai-saan-wa-na-kij) is the leader of proceeding to construct the temple with Kam Nan Seri Phongwirat, Dr.Gomen Phatphirom as well as other people. They have developed this temple continuingly. It was announced in royal granting of the land on November 29, 2007.
Go to location
From the architecture and the painting in the temple it can be assumed that this temple was from since Rattanakohsintra era, which very similar to Wat Yai Intararm established in during the era of King Rama IV - King Rama V. The other temple was similarly built in the same design. The temple was proprietary and was announced in the gazette on December 26, 2002. The ancient remain is 4 acres 9 meters.
Go to location
Baworn Rathbumroong or Nernhin temple was built in 1987, which has land approximately 4 acres at Ban Nernhin in Tart Thong sub district, Borthong district. There are many monks’ dwellings including a Buddhist sanctuary, a sermon hall, a monk's cell, and so on. The temple’s land was donated by Mr.Surasak Surakitbaworn. This temple was permitted to build on March 26, 1986. Currently, there is a Dharma Studies school has opened and the abbot is Pra kru Krisornwilad Ratanapunno.
Go to location
Tape Pha Butra Temple, general people usually call Wat Bueng or Wat Bon, was started building since 1951. Mr. Prom Gatejaroon donated the land area 10 acres to build the temple. It was allowed to build in 1952 and to establish on May 19, 1952. It was announced in royal granting of the land on August 23, 1956. The structure consists of Ubosot, a sermon hall in a monastery, monk's houses, a crematory and a belfry.
Go to location
Daily fresh bakery from the finest ingredients
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
By using different graphicterior design, this hotel contains numbers, alphabets and time-telling machine. It is in the peaceful lane and not far from the city. T Six Five Hotel has faith in celebration all year long, so every room reflects this concept via dazzling colors. Moreover, this hotel provides a 24 hours money exchange service, a tour service and a post office. Whether you come here to relax in holiday period, birthday celebration or annual fair, T Six Five Hotel is the good choice you should be interested in.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand