Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
745. Pra Panusadi was discovered in 2472 at Napratart sub district, Panusnikom district, Chon Buri in the reign of Rama VII. Pra Panusadi is the Buddha image in Dvaravati period made of black stone with fine-grained skin. This Buddha statue's characteristic is unique and different from other Buddha statue, that is, he is the standing Buddha image on the lotuses, raises his hands on his chest, folds his fingers like the teaching Buddha statue with having the Law Wheel pattern on his palms, has the glory shining behind his back standing on a special animal, that combined a cow, a garuda and a swan into one animal. Those animals are a vehicle of three divines. This transforming animal which its beak is like a garuda, its horns like a cow and has wings as a swan. Therefore, Pra Panusadi is regarded as a national symbol and the center of belief and faith of Chonburi people and Panusnikom people later. There is also metal molding model to be enshrined into the Buddhar Hall of Panusnikom district.
Go to location
In the book, it has the story of Koh See Chang which is devided into 3 periods. The first period tells about the legend of Koh See Chang, charm of Koh See Chand. It is also including the civilized time of Koh See Chang with the culture which was told for the big legend, nature of Koh See Chang, natural tourist attractions, historical tourist attractions , the route to Koh See Chang and the comparison between the old days to nowadays. Last, it also has the suggestions how to travel as conservative travelling. The second period is the bibliography of gathering information. The last part is an appendix that gives the information about the geography and oceanography of Koh See Chang. It includes the territory, topography, the geology and geomorphology, climate, administration, career including a list of all the official places and a list of all the attractions of Koh See Chang.
Go to location
The content is composed of the history of Chonburi, important landmarks and 14 local traditions such as the history of Chonburi, Nhong Mon, Maharaj Palace, Ang Sila, Chao Mae Sam Muk, and Koh See chang.Moreover, Buffalo race tradition of Chonburi, Boon Klang Ban tradition and Panasnikom wicker, Theeo Kradarn tradition, Kong Khaow Sriraj tradition, Tab Jaak boxing tradition, Phra Sai Wan Lai Bang San tradition, I Mek Ee Mhork tradition and Tai Jok tradition.
Go to location
This book is published for the commemoration for making merit ceremony in the 72nd birthday anniversary of Phra Kru Pisit Chalopakarn or Chonburi City known as Luang Poh Kleang of Wat Nern Sutthawas, Bang Pla Sroi district, Maung, Chonburi on June 28, 1990. The contents are about the biography, the position of priest and the works of Luang Poh Kleang with Wat Nern Suuthawas's illustration about the construction and repair in the temple. It also includes the activities and works that is held within Wat Nern Sutthawas.
Go to location
This book about the history of the temple in Chonburi,volume 2, the organizers gather up the information of art work and historical sites e.g. the temples in Chonburi in 7 districts with 1 sub-district including Koh See Chang district, Bor Thong district, Bang Lamoong district, Ban Beung district, Sriracha district, Sattahip district, Nhong Yai district, Koh Chan sub-district and Wat Thammayut Nikai. The main points are about the history, the instruction, the location, the abbot's residence, Senasana area, ubosot, temple and the sermon hall in a monastery that ia stable in its value and beauty. It is an architectural heritage that the ancestors of Chonburi have created. It is the precious treasure that the next generation should preserve as a heritage to national prosperity.
Go to location
"Used to make the fishsauce since childhood. The production is a traditional manufacturing. It does not use any tools and engines to help. The fishsauce has a good taste and good smell. The process of manufacturing from the beginning to bottling takes time, attention and care. Marinating the fish with the salt for 1 year. Open the jar everyday to get the sunlight. After marinated, you have to dip the fishsauce up to one of jar for having the same taste and filtering out several steps for a drop of sauce. So making a bottle of fishsauce takes a long time. Thus they reduce an amount of manufacturing. The fishsauce's manufacturing will be stopped in the future because lacking of labor. Children sometimes come to help. The manufacturer does not want to stop manufacturing but an aunt does not have enough labor to produce."
Go to location
References, Vitoon Kasiphon who has engaged in rice mill business but suffered loss. He had to sell the mill. Later he invented Super White rice grinding machine for using in household until nowadays.
Go to location
Mr.Pearmsak Niko,chaiprasert was boen on January 1st, 1944 in Panassanikom, Chonburi. He is 59 years old. He is very talented in mechanical work. He started learning about mechanical work since 1957. he started inventing a tools that help the farmers worling better in his community. with his passionate and patient towards work, he improve his skill by invented many useful tools for farmers til become very successful in the worldwide. he is the role model of being creative, ambitious and his leadership in Chonburi.
Go to location
Women organization of Sa Med district has establihed vocational group "Batik craft, Thai soil craftsmanship" for the implementation of the project, One district One product by using the materials that are available in local to increase their value. Using local knowledge to make money and create strength for people in the community. In 2000, we has funding from both public and private agencies to provide materials and experts. The process of batik painting and batik excursions in Phuket start from making a handkerchief by using pattern in the book. Nowadays, the production of a group has more development. The group creates their design themselves that reflect the fishermen's way of life such as fish, shrimp, mussels, squid and crab pattern. They also made by the order of the customer until it is generally well known. In addition to the shirt, the group has developed their products to be various such as pieces of cloth, hat and bag for customer needs.
Go to location
""" Since there was no the custom to wear shoes in the past, no one put on shoes walking in the village. Before entering the house, people had to clean their foot in the square or hexagon footbath made of cement. This is better than scooping water to wash feet like in those days that wasted more water. It is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
Wat Thung Kwang was established on May 19, 1981 and has the land over 17acres which was donated by Mr. Tian Booncheed, the villager of Thung Khwang sub distric, Phanat Nikhom district for 12 acres. It was announced in royal granting of the land on April 18, 1985 and Pra Sompong Papakaro is the present abbot.
Go to location
Bhangpharworwiharn was built in 1964, which is in the land approximately 3 acres. It is the old temple that is no evidence about history of building. This temple was donated the land by Phar kru worrakuntrajran. Later on, the King Mongkut (Rama 4) renovated the temple by assigning to restore the majesties the king head commission on science Tipakorn. At the present, Phar kru worrakhramkranaporn is abbot.
Go to location
Tungprong Temple was founded in 1974, located at Sriracha district. This location was land donated by Mrs. Pook Ditasakorn in 1990. Formerly, the original location was in Ban Tungprong because navy expropriated this land to do their business, thus the temple moved to present lacation in 1972. Moreover, Prakru Udom Pattanaporn is the present abbot.
Go to location
The Buddha image in the position of giving the dagger means wisdom. A man and animals are among the bad things; such as need, anger, and greed, and the cycle which will never end, so the Lord Buddha gives them the Dhamma which is about wisdom. Therefore, a man can fight with the three bad things and kill them, which help a man to be wise.
Go to location
Nhong Kham Temple is located on Nhong Kham Sub-District, Sri Ra Cha District. It was set up in 1763 and was announced in royal granting of the land in 1960.
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
The 4 star hotel where aims to make a satisfaction with the best and modern facilities –consists of 20 unique decorated rooms, which provide a television, an air-conditioner, non-smoking area and Paid Wi-Fi. The hotel Guests staying at the hotel can enjoy our private garden and our private beach.
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand