Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
745. Pra Panusadi was discovered in 2472 at Napratart sub district, Panusnikom district, Chon Buri in the reign of Rama VII. Pra Panusadi is the Buddha image in Dvaravati period made of black stone with fine-grained skin. This Buddha statue's characteristic is unique and different from other Buddha statue, that is, he is the standing Buddha image on the lotuses, raises his hands on his chest, folds his fingers like the teaching Buddha statue with having the Law Wheel pattern on his palms, has the glory shining behind his back standing on a special animal, that combined a cow, a garuda and a swan into one animal. Those animals are a vehicle of three divines. This transforming animal which its beak is like a garuda, its horns like a cow and has wings as a swan. Therefore, Pra Panusadi is regarded as a national symbol and the center of belief and faith of Chonburi people and Panusnikom people later. There is also metal molding model to be enshrined into the Buddhar Hall of Panusnikom district.
Go to location
754. Chonburi Outstanding artists of the year 2542 in visual arts (painting), Mr. Nukul Srisudjai was born on 22 September 2497 at Samudsakorn. He is now 46 years old and has been a teacher 2, level 7, Head of Arts Studied, Panuspitayakarn School. He is knowledgeable in Thai and international art and creates art works with love, attention and industry. Since serving under the crown until the present, his creative works are clear to the field of education, general people including government agencies and private sector. In particular, the works cover with lacquer and gold leaf (Lairodnam) as well as every piece of his art has been accepted well by people. Furthermore, he encourages young people to express themselves in creative arts in order to take advantages and study in a higher level and wants the youth realize the value and importance of Thai art that is the identity of the nation. He is also modest and friendly man, who has good relationship with colleagues and other person, adheres to the moral, dedicates him to common interest, build up a warm and stable family, and is responsible and grateful to his parents and benefactors. Importantly, he has mercy on his students in promoting the education for them since he recognizes the importance of education that is the significant basis for the youth of the nation.
Go to location
About this book, the synod of Chonburi has published for the commemoration in the 200 years of Rattanakosin's celebration in 1982. This book contains information of the history of the temple in 7 districts includes all of the 262 temples. It is divided into 44 temples in Muang, 80 temples in Panasnikom, 21 temples in Pan Thong, 18 temples in Ban Beung, 50 temples in Sriracha, 34 temples in Bang Lamoong, 15 temples in Sattahip. Each temple gives the information about the history of the temple, Senasana, building and the name of the abbot. The history of Phra Sangkatikarn of Chonburi has 7 districts includes all 283 priests. It is divided to 56 priests in Maung, 89 priests in Pananikom, 22 priests in Pan Thong, 20 priests in Ban Beung, 48 priests in Sriracha, 32 priests in Bang Lamoong and 16 priests in Sattahip. Each priest mentions to the history, an old status, an ordination, an academic standing, administrative work, distribution work, public assistance and special education and priest's ranks.
Go to location
Ancient medical texts(Document No. Chb.s. 53) is an ancient document which is classified as Thai books. The content is about pharmacopoeia, haemagogue, Sannibat with the different names of drugs such as Cheow Yai and Cheow Noi drugs.
Go to location
""" This book is classified as the history book of Koh Sichang in the reign of King Rama V. The content mentions topography, background and history of Koh Sichang in those days which is a significant island in the history and is a very amazing place because three Kings like King Rama IV, V, and VI used to visit and live there. Furthermore, it has a map of Koh Sichang in 2453 and includes the history and the knowledge about Jutatutrachatarn royal palace, Wat Usadangkanimit and Wat Tisatumsapararm. There is also the narration of the establishing schools at Koh Sichang and talks about the interesting stories in the reign of King Rama V kept from the gazette such as making atrip at Koh Sichang, the anniversary of Prince Atsadang Dejawut's birthday party, and etc. "" "
Go to location
Mr.Chaloey Srikum was bron in Passanikom, Chonburi. He is 62 years old who is interested in the traditional medical since he was young. He learnec and well-trained until he can cure many illness since he was only 28 years ole. He was awarded as one of the role-modle in Chonburi.
Go to location
As he was inherited from the grandfather of his wife whom was the inventor of Thai music instruments such as Sor-Duang, Sor-Auu, and Klong-Yao. So, he is interested in it and continues learning til now. The first invented instrument was Sor-Duang. He is an expert who teaches the manufacture of Thai music instruments and Klong-Yao performance to the villagers and students.
Go to location
Wing Kwai Tradition is an old tradition in Chonburi. Wing Kwai Tradition is a tradition of farmers. It is a local tradition that people in this area has arranged continually. Ban Beung district arranges the tradition 156 lunar day and 11th month of every year that 1 lunar day and 11th month is the end of Buddhist Lent Day. It has Thevo Rohana making merit. When the farmers sells bananas, coconuts, banana leaves and sticky rice, they will leave their buffalo in the temple's area. After purchasing goods, they will take this opportunity to meet people after the long years. They lead the buffalo into the market. Then it turns into that buffalo runs around the market with amusement. Next year, they decorates the buffalo such as making bags to put on the buffalo's horn and decorating leading rope. Then it becomes Wing Kwai Tradition that have to decorate both men and buffaloes until nowadays.
Go to location
722. Mr. Taworn Sangjit was born on April 1, 2483 in Banpeuk sub district, Maeng district, Chonburi. He is now 60 years old who has special expertise in playing the alto and alto bamboo xylophone that he is good at the most. He started playing Thai music since the age of 7 and he was taught knowledge from parents. When he was 17 years, he had a career about Thai music cooperating with his wife and children to train and pass on knowledge to the public and young people in general. He also set up Thai music band which he is a leader of the oboe-based Thai orchestra called "Mr. Taworn Sangjit's Band". His band performs at common fairs and always shows for charity in public fairs. He is known and accepted in his ability and has been selected as the headman of village, Moo 3 in Banpeuk sub district. The Thai music performance of his band is known and accepted in Chonburi and the Eastern Thailand. Besides, he behaves as a good person who should be the example for future generations. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School, therefore, honors Mr. Taworn Sangjit as an outstanding artist, Chon Buri in the field of performing arts (Thai music) of the year 2542.
Go to location
pluchia indica is the local herb that can cure so many illness. This herb just started being well-known by Ms.Yuwadee is the one that introduce this hern to the people in the community and tried to find the way to created a jobs from using this hern beneficially.
Go to location
 Located on Pattaya Palladium building,Pattaya 2nd Road. It is the first panorama screen 360 theater screen360 degree panorama of the country. Films on the bird's historic monuments and tourist attractions. Reflection of the beauty of traditional Thai food and a good speaker in 5 languages: English, Chinese, Thai, Japanese and New York.
Go to location
Don Dam Rong Tham Temple was established in 1902 and was announced in royal granting of the land on November 22, 1988.
Go to location
Wat Kao Ma Kok is located on Kao Ma Kok village. It has the land area of 10 rai. Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) consists of a sermon hall in a monastery, monks’ houses, etc. This temple was established on June 20, 1995. Mr.Suphan Kampamgthong donated the land area of 10 rai to build the temple. In the past, this location was called Sri Su Wan monk’s houses following the name of land donator but it was allowed to call Wat Ma Kao Ma Kok which is the same as the village’s name.
Go to location
The temple is famous for Sattahip, Chonburi. The temple was built up in the year 2442 with the reign of King Rama V. The most widely known name and reputation in the Pladkik. Made a fortune trading. The people are so popular and sought to worship with the faith that never fade.
Go to location
Mabprachan reservoir –about 800 acres, is located in Moo 3, Banpong Sub-District, Banlamoong District. There are many tourists and fish catchers who come here to relax and see the wonderful sunset scenery. This place is suitable for a family to take a rest, free of charge.
Go to location
" This 3-star hotel offers 22 rooms with comfort and relaxation like staying at home. Each room provides a safe, non-smoking room, and shower inside the room. The hotel also has a sffe bok, restaurant, and room service that are a part of the amenities and great service. For guests who are interested in working out or relaxing, there is a massage service to serve. Depending on the aim of providing the service and welcoming with goodwill, it surely guarantees that you will be content staying at the Royal Magic Guesthouse. "
Go to location
" Whether dealing with business or travelling, this 2.5-star hotel offer 15 rooms designed for customers to relax comfortably and fashinably. Each room provides wireless Internet access, television (cable), and public toilet. The hotel also has a Wi-Fi spot in public areas, parking lot, and smoking room. Those staying here will realize that hotel which is focused on providing guests with excellent facilities, is the worthwhile accommodation. "
Go to location
" This 2.5-star hotel provides tiptop facilities to serve customers. All 21 rooms of the hotel has TV (cable), wireless Internet access (No charge), and television. In addition, the parking lot and Wi-Fi spot in public areas are available. Importantly, this hotel emphasizes on the customer's feelings so you can be assured of comfort and relaxation. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Diagnosing and treating the animals' diseases in internal medication and surgery.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand