Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
It is Thai book. The contents are about Kosinarai city that the Buddha has died since for 2428 years. It also about paying respect to teachers by mentioning to Buddha, fire-eyes hermit and bull-eyes hermit.
Go to location
746. Prakru Paisarnsantum (Laopi Thongsa-nguan), the former abbot of Wat Koktajaroen was born on September 12, 2433 at Ban Kok in Patumtani. His parent is Mr. Arn and Mrs. Rod Thongsa-nguan. When he grew up, he followed his parents to live in Ban Tatakud, Phanthong sub district, Phanthong district, Chonburi. His father sent him to study at Wat Klangbangpakong School in Chachoengsao until the age of 20, he ordained at Wat Koktajaroen on July 16, 2453. He studied the Dharma discipline and astrology including a variety of magic so that he had knowledge in monk business. In 2480, he received the priest rank as the Provost named Prakru Paisarnsantum. Apart from taking care of monk business, he was a prophet and physician to help suffered people. When he was a very old age, he was sick of many diseases and died on 11 January 2505 at the age of 72 and 52 years in priesthood.
Go to location
This book provides information about the history of Chonburi that was composed of ancient communities in Chon Buri province including Phra Rod city, Phraya Rae city, Sri Palo city and the historical development of Chonburi. It also includes Thai architecture in religious place such as the Buddha image, mondop, pagoda of all 22 places and 8 local traditions of Chonburi with the motto, sceau provincial and the provincial tree.
Go to location
""" The content of this book contains the history and background of Chonburi Municipality, the traditional Buffalo Racing ( both Thai and English language) and the local customs in Chonburi, such as The Dead Beating Gongs, Kongkao Buangsuang, Tibkradan and Wan Lai with the illustrations. "
Go to location
""" This book is intended to provide the reader local historical knowledge of Angsila. This makes people feel so proud in their local society, recognize the conservation of architecture and join together to develope a better quality of life. This book is divided into three episodes. Firstly, """"Angsila Where I Know"""" is about the location of Angsila district, the population and the geography which includes topography, climate, swamp forest and Flying foxes. Also, it refers to the history of Angsila from an interview with Mrs. Pun Saisamud and Mrs. Nongnuch Jermsawat, the local people who have lived in Angsila since the reign of King Rama V including the important occupation of Angsila people, such as a stone carving, fishing, Anghin textiles weaving. The second episode is about the historic stories that gathers the history of Angsila, Maharajah Palace, Ranee Palace, Chao Jommanda Dararussami's bondness with Angsila people and important religious sites in Angsila like Wat Angsila and Wat Komut Rattanaram. The third one describes Angsila in nowadays which is a recommendation from the public hearing of Angsila people and the experts who consideres Angsila at the present and in the future to indicate for further development. "
Go to location
Mr. Sombat Kanjana, 58, (Doing New Theory Agriculture) was born on September, 20, 1944 at Phan-thong district, Chonburi. He is a diligent and patient. He is a initiative man who brings the new technology to develop the agricultural work. He can make the product and earn enough money for his family, he also helps and advices other farmers to get the steady income. As the sacrifice and talented leader, he was praised as a chief of the multiform agriculture group. He follows the royal idea of New Theory Agriculture and be a good model to general people. Moreover, he has a good human relation who can coordinate with the agricultural officer and bring the knowledge to the members. He is engrossed in his work and hold the "diligent and conserve" as his principal. This brings him as the famous person in that community and the nearby area. So, Mr. Sombat Kanjana should be praised as the person who has an outstanding cultural performance, in 2001 by Chonburi Cultural Centre, Kunyanukoon School.
Go to location
704. Mr. Suriyon Kaewsakun was born on January 13, 2501 at Ang Sila sub district, Maeng district, Chonburi. Currently, he is the 46-year-old who be engrossed in the carving by training and learning with himself since being a child. Because of his perseverance together with being observant, he is a skilled professional in carving and is creative person who designed and carved the mortars with exquisite and unique pattern as well as receiving awards from various agencies several times. His important work is the sculpturing of Kuan Yin at least 10 which are brought to enshrine at different places throughout all regions of the country. Also, he is a philanthropist who constructs the model of Buddha’s footprint and a Buddha statue for people to worship without charge any more. Despite the difficulties and obstacles about the materials and craftsmanship, which is extremely less number because the stone carving is a work requiring energy, will power and persistence a lot, Mr. Suriyon was not discourage and he, on the other hand, attempt to train young craftsmen with patience, love and the aim to make it remaining. Cultural Center of Chonburi in Chonkanyanukul School, therefore, honors Mr. Suriyon as a Chonburi excellent artist, master craftsmen (stone carving) of the year 2545.
Go to location
On the Buddhist Lent Day, Sattahip people who are faithful in Buddhism come together to arrange this event. Cultural council of Sattahip and Sattahip municipality have arrange many activities that has a cooperation of private and public organization. The process of the tradition(some tradition may have a ceremony too) The time of ceremony on the first day is at 4.00 pm. Casting candle ceremony on the second day at 8.00 am. It also has a candle procession and youth performance at 9.00 am. The sheriff said for openning the ceremony. Sattahip temple's abbot said Sammoneeya spell. The values of the tradition - preserve Thai cutural heritage- create unity in the organization - sustain the religion.
Go to location
Firstly, he was an intern at Kra Toom Ban district, Samutharasakorn for a year. later on, he got some financial support form his parents to build up a greenhouse for cultivate the orchids. Then improved the plant until become famous and successful.
Go to location
"When the Games of the 13th Asian Games,Thailand is a host for the games and Mab Ra Chan reservoir was chosen as the racecourse of water sports. Later, this field is a filed for practicing boat racing. The municipality of Nhong Prue and Pong district has arranged boat racing tradition. It was held for the first year in 2001 and received royal grace from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's to bestow on the king's cup competition. HRH Princess Soamsawali also bestows on the king's cup competition. The competition annually arranges every year."
Go to location
383. The Royal Monument of King Rama VI is located at the Boy Scout camp Wachirawut, Sriracha, Chonburi. According to the construction history, the Executive Committee of the National Scout was 60 years anniversary so it should hold the ceremony that had many projects. One of those projects is the creation of King Rama VI, who establishes the National Scout. The standing statue of King Rama VI is made of metal with one-half of real size and wears a General of wild scout in full uniform. The Fine Arts Department is a team who design the statue of a king with pedestal.
Go to location
It locates on Northern of Pattaya Bay. The entrance is the same way of the Central Wong Amat. The beach has a length about 1 kilometer. It is a peaceful beach. That is suitable for relaxing.
Go to location
This temple is in Sriracha. This temple was list since 1831. It used to be called Sriracha temple. There is a big beautiful temple with a statue of Luabg Poh Thanjai and of Chaophraya Surasakmontri (Jerm Seangchooto). The pictures on the walls of Ubosod are the history of Lord Buddha. Beside the temple is a bronze statue of Luabg Poh Thanjai building.
Go to location
Jutha Ratchathan ancient palace consists of several buildings, which blend with western influences. This reflects the acceptation of foreign cultures in the Thai society at that time. The construction consists of three buildings which are Wat-tha-na building a hip roof Bangkok palace and wooden bread-shaped house, Phong-sri building and A-phi-rom building. This fabulous palace has 4 throne-halls, 14 royal residences and a hall. Also there are many structures such as a swimming pool, pond, bridge, pier and lighthouse. Tourists can tour around the island.
Go to location
The carved Buddha image at Chee Chan Mountain is one of symbols of Chonburi. It was carved with laser technique on the cliffs of Chee Chan Mountain. It is Buddha image in Sukhothai style mixed with Lanna style with 130 meters height and 70 meters width. It was built in 1996 to honor the King Rama IX. The Buddha image contains the relics of Lord Buddha. The carved Buddha image which is world-biggest Buddha image attracts the visitors to travel here. The surroundings are decorated with beautiful garden to relax. Chee Chan Mountain is in the same direction to Silver Lake vineyard. It is under the protection from the Royal Thai Marine Corps.
Go to location
" Whether dealing with business or travelling, this 3.5-star hotel offer 30 rooms that were designed for customers to relax comfortably and fashionably. Each room has non-smoking rooms, bathtub, and LCD / plasma screen TV. There are also a tour guiding service spot, bar / pub, laundry / dry cleaning service, and parking lot. furthurmore, guests can exercise and enjoy in the garden. Due to a prime location, staff getting ready to service and superb facilities, this hotle is popular among tourists. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
The outstanding person of cultural performance of Chonburi province in the year 2534, Mr. Somdoon Tamnao, a former government officer who has served as a teacher and a school director, department of Education, Ministry of Education. From his intelligence in management issue, the school won the Academy Award . He is also a columnist for local newspapers. A challenge writer writing column to play the joker. He sacrifice his own time writing a joke to interest people and encourage them to help preserve the culture. He isa nice and friendly guy who has good relationship with people, serves the society and being a good role model.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2021 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand