Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" This book is about the history of Panusnikom district in both history and fiction, including geography, topography, climate, administration, population, occupation, livestock management, fisheries, mining, industry, commerce, banking, education, transportation, culture, tourist attractions, basketry, Jirarose Rose Garden, fruit shape with clay molding, animal heads sculpturing, souvenier production and a good cuisine. All story presented in the book is mentioned only briefly. "
Go to location
" This book is printed royal charity dedicated to King Rama V in the 80 years of his death, on October 23, 2533. His majesty proceeded to offer robes for presentation this monastery on 16 October 2430. The book's content the author provides information about Kao Prabath Bangsai Chonburi that is located on a small hill in the north of Chonburi and is far from city hall about three kilometers. There are many historical sites around the area of Kao Prabath Bangsai like Wat Kao Bangsai's ubosod, pagoda, lower vihara, pavilion with nine rooms, cement bell tower, Buddha's footprint mondop, Pra Puttabath song-ong, Pra Chansila and Pra Cheditun. Each place is given thr details about the attribute and location as well as illustration. At the end of book, it has the annals showing King Rama V proceeded to offer robes for presentation at Wat Kao Bangsai Chonburi in 2430. "
Go to location
In this book, the writer and the group gather up the methods for guessing joke that is the local recreation of Chonburi. From the experience, the contents give the information about the method to guess the joke which starts from the background of the joke and the joke, the evolution of jokek, the 10 forms of puzzle joke, the verse that is brought to make joke, creating joke, benefits of joke, good joker, good guessing joke, the rule for guessing joke, the exercise to practice guessing puzzle, the exercise to practice guessing joke, the answer of the puzzle and the answer of the joke.
Go to location
754. Chonburi Outstanding artists of the year 2542 in visual arts (painting), Mr. Nukul Srisudjai was born on 22 September 2497 at Samudsakorn. He is now 46 years old and has been a teacher 2, level 7, Head of Arts Studied, Panuspitayakarn School. He is knowledgeable in Thai and international art and creates art works with love, attention and industry. Since serving under the crown until the present, his creative works are clear to the field of education, general people including government agencies and private sector. In particular, the works cover with lacquer and gold leaf (Lairodnam) as well as every piece of his art has been accepted well by people. Furthermore, he encourages young people to express themselves in creative arts in order to take advantages and study in a higher level and wants the youth realize the value and importance of Thai art that is the identity of the nation. He is also modest and friendly man, who has good relationship with colleagues and other person, adheres to the moral, dedicates him to common interest, build up a warm and stable family, and is responsible and grateful to his parents and benefactors. Importantly, he has mercy on his students in promoting the education for them since he recognizes the importance of education that is the significant basis for the youth of the nation.
Go to location
This book was published for the cremation of Phra Tep Chontanmunee or Wichien reverend father(Luang Pho Wichien) who is an abbot of Wat Krue Wan. The contents are about the history and the works of him when he was alive. The book gathers up the information that Luang Pho Wichien built the closed-eye Buddha, Luang Pho Keaw, necklace of sacred beads, Sarika lipwax and many version of woman statue beckoning happy lot in for 38 versions during in 1938 to 1993. Each version gives the informations include the year that it was built, the form of Buddha image with the illustration. Moreover, it also has a bit of knowledge about dharma ideas over 10 stories e.g. Satu Norradharm, The Letter from Hades, Jade belt, Rat with human's hands, The ways to end the suffering, Because of dharma, Who are you?, Where do you go?, The usual of life, The causality of sin and The spell for preventing the death.
Go to location
I learned from my father since I was young. He taught me to focus on detial and know how to learn from ourselves.Therefore, every pieces of work are durable, beautiful and details that catch every one. This knowledge has passed on the next generation as well.
Go to location
When he was a child, he loves a tom-tom very much. He is inherited the knowledge from people in the village that can create a tom-tom. He has made a tom-tom and practiced for 2 years long until he is proficient. He makes a tom-tom for Ban Lad HIn Nern school, Than Thong, Bo Thong, Chonburi. He is an expert for the students in Ban Lad Hin Nern school and nearby people who interests.
Go to location
Mrs.Sai Sermsri was awarded as a local artist of Chonburi in 2005. she is a very talented weaver. She started learning about weave since she was little and has been weavin ever since. She not only keep the traditional style of weave but also created new pattern in order to keep up with new trend or style of textile as well. however, she had to got through so many crisis during her life as a weaver, shes still ambitious to continue introducing the textile to the next generation. Mrs. Sai or aunt Ai is the only person who still keep on doing the weave as well as proudly to passes on the knowledge to the next generation in her community for free.
Go to location
The Hydroponics vegetable growing and seedling foam with foam (Panut’s hydrogenation products) is a plant-free soil toxins which plants Chinese morning glory, lettuce which is under control of the Ministry of Public Health and the Ministry of Agriculture. The two ministries have given the inspection and certification for agriculture Hydro Pro NICs and also educate farmers and students who are interested.
Go to location
" This is a tool for grinding the flour to make the sweets. How to use it are as follow: firstly, to bring rice or glutinous rice for making sweets soaking at least 2 to 3 hours to make it soften. Then, put the prepared rice into the top hold of a millstone spoon by spoon and taking hands to evolve until the rice is ground into a powder flowing out of the chute into the container. If it is a big grinder, it can use a twig to pull instead of hands. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
376. The Public library "Chalerm Rachakumaree" in Bang Lamung district was officially opened by Princess Sirindhorn on August 19, 2536. The location of a public library is a community center because there is a famous tourist destination like Pattaya to attract a number of tourists around the world visiting the city, so people in all ages, genders and every race come into the library a lot. In this time, the Center of Non-Formal Education, Bang Lamung moved a library to a new place and improve there both interior and exterior with the new services that are up to date and make the library lively. Hence, it is really available for those who want to gain knowledge and to relax.
Go to location
Yhannasungworraram temple was built in 1976. The land was donated by Doctor Kajohn and Mrs. Nithiwee Untrakarn with family approximately 40 acres. There is Buddha nature, which is beautiful and attract. The Buddha is a common manifestation is a traditional New Year ceremony. This corresponds to the wishes of the locations.
Go to location
Wat Yai In Tha Raam (the former name was “Wat Luang”) is the ancient temple which was built in the Ayutthaya Empire by Nakarintharathirat, the prince of Borommaracha I, the third king of Ayutthaya Kingdom. This temple began declining since 1886, so villagers helped restore Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) such as monks’ houses, a sermon hall in a monastery, a Buddha image hall, etc. In 1975, this temple was elevated to be the royal temple which is located at 858, Bang Pla Soi sub district, Muang district, Chonburi. It was announced in royal granting of the land in 1892. It has the land area of over 19 rai. Nowadays, Phra Rat Cha Sit Wi Mol is the abbot.
Go to location
Buddha's footprints is located on the north of island over Khao Yai guardian spirit shrine. Buddha's footprints was built in the King Asok Maharaja's period. The length is about a cubit and made from the stone ,that brought from Puttakaya, India. It also has the Buddha's relics to worship. The beautiful sunset and landscape can be seen around the islands.
Go to location
Mabprachan reservoir –about 800 acres, is located in Moo 3, Banpong Sub-District, Banlamoong District. There are many tourists and fish catchers who come here to relax and see the wonderful sunset scenery. This place is suitable for a family to take a rest, free of charge.
Go to location
"The 2-star hotel offers 35 rooms with modern convenience. Each room provides a safe, wireless Internet, and writing desk. There are also a safe and parking lot the hotel serves to customers. Easiness and relaxation is the prominent feature of The Icon Place @ Nernplubwan. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
This hotel provide 9 rooms with convenient style. The room includes water, shower, non smoking area and free internet. Moreover, the hotel has facility services such as car park and room service. Guest will enjoy with sport club and entertainment from the hotel. This hotel emphasizes the feeling of customer, relaxing, comfortable as stay at home.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand