Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
754. Chonburi Outstanding artists of the year 2542 in visual arts (painting), Mr. Nukul Srisudjai was born on 22 September 2497 at Samudsakorn. He is now 46 years old and has been a teacher 2, level 7, Head of Arts Studied, Panuspitayakarn School. He is knowledgeable in Thai and international art and creates art works with love, attention and industry. Since serving under the crown until the present, his creative works are clear to the field of education, general people including government agencies and private sector. In particular, the works cover with lacquer and gold leaf (Lairodnam) as well as every piece of his art has been accepted well by people. Furthermore, he encourages young people to express themselves in creative arts in order to take advantages and study in a higher level and wants the youth realize the value and importance of Thai art that is the identity of the nation. He is also modest and friendly man, who has good relationship with colleagues and other person, adheres to the moral, dedicates him to common interest, build up a warm and stable family, and is responsible and grateful to his parents and benefactors. Importantly, he has mercy on his students in promoting the education for them since he recognizes the importance of education that is the significant basis for the youth of the nation.
Go to location
749. Chonburi Artist Award of the Year 2550 in visual art (multimedia), Mr. Dechatorn Srisamai has knowledge and ability in various forms of art. He freedomly creates his works with diverse methods and techniques which are called "multimedia", such as sculpture, carving, metal work, graphic arts, etc. So, he has a variety of works that it is clear to both public and private agencies in Chonburi and neighboring provinces. Furthermore, he is kind and sacrificing man who gets ready to dedicate his time for the common interest as possible, never deny anybody, be not discouraged to any problems and obstacles including taking care of closed people or even his co-worker like a family member. Mr. Dechatorn, thus, is respected by other people because he works with hostile mind and creates the best works.
Go to location
""" The book """"Subnaidin Chonburi"""" is published to distribute as a memorial in royal Kathin ceremony in 2536. Department of Mineral Resources have got royal grace to invite royal Kathin's robes offering to Wat Kaobangsai, Chonburi on November 20, 2536. This book speaks of Chonburi's stories in the matter of history, archeology, geography and geology. It is also about the natural resource that has economic value, such as petroleum, minerals and ground water as well as the tourist attractions and significant archaeological sites in Chonburi. "
Go to location
About this book, Mr.Prayot Nuengchamnong who was a former minister of the ministry of industry published it for a commemoration in the 10th anniversary of Mr.Nart Montsewee's death, the former provincial governor fo Chonburi, on June 14, 1985. The content is about his profile and important works of Khun Soontorn Phubet who is the origin family of Soontornkul Na Chonburi and he was a lay temple officiator of Wat Yai Intraram where has a profile and works of Khun Nen Royal Prince and Krom Muen Narin Pitak(Mom Mook).
Go to location
729. Prakru Pinitsamajarn, the former abbot of Wat Namatum sub district, Panusnikom district, Chonburi. When being a child, Luangpor Doe Chaisamer studied from Praajarn Pun, the abbot of Wat Namatum. He was ordained at Wat Namatum and had Praajarn Peng, the abbot of Wat Narphrathat was a preceptor. He studied Pali and black art with Ajarn Pun and Ajarn Peng. When graduated from those teachers, he took a trip to visit a professor of black magic, such as Luangpor Sang of Wat Nernsang in Railakthong sub district and Luangpor Tim of Wat Laharnrai. Luangpor Doe was an abbot instead of Praajarn Pun in 2440, a dean of district in 2476, and the preceptor in 2481, along with the priest's rank "Prakru Pinitsamajarn". He is the highest rank priest in 2512. He is a monk who has strong magical black art and is accepted by people who are so close and so far. Every temple that hold the ceremony to consecrate the sacred objects and coins must have his name Luangpor Doe in the name list including receiving the invitation: anointing home, car, signboard, etc. Apart from, his black art ability, he is also a traditional medicine doctor treating many diseases. This make him famous including people wants to pay homage and posses a sacred object continuously, specifically, the coins in Burying Loknimit ceremony, JPR coins and clasps. Luangpor Doe died on April 10, 2515, and Supreme Patriarch was a president in the funeral ceremony on March 16, 2518.
Go to location
""" The drum body is made of metal and is stretched with leather. Mr. Pratuan Bunpung said that a langur skin is the best leather followed by a goatskin. The cow and snake skin are leather that he uses at the present. If using a cow skin, one has to flay leather to be thin since the sound would not be solid. In case of snake skin, one must choose a snake that is old enough because the young snake skin is easily torn. When stretching drumhead already, he uses the colored fabric to sew a skirt decorated the drum preatily. It is quite hard to carry on music culture """"drum"""" because the instrument making has a complex process while the producer must have personal ability and experience in using various tools. In particular, people who make the drum by oneself, have to participate in Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils according to the ancient faith in order to escape from danger caused by sharp weapons during making a drum. The maker also must totally love in making a drum. The repair is difficult when the drum is damaged since not being skilled enough in using the material to stretch drumhead or fix the drum body will affect the mending that is not the same quality. However, at the present, the machines are used in forming a drum and make it more convenient; people do not make a drum that dig by hand. Although the hand-made drum has a quality of sound better than the drum made by the machine. Currently, the address is at 34/3 Moo 11, Bang Phra sub district, Sriracha district, Chonburi. "" "
Go to location
The new way to grow the mangos in another season is very successful and become the good example for other community and the organization that interested in planting mango tree.
Go to location
" It is the tool to pound ""brown rice"" to ""white rice"" by bringing brown rice which is come off the chaff by manual rice mill and put into a mortar, then pound with a ""hands pestle"" or ""Talumpuk pestle"" until it becomes white enough. Next, the rice will be winnowed to separate the bran out of the rice. This mortar can be used in many other works, like pounding the flour, making some desserts, pounding banana stalk to feed pigs and so on. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
relayed the knowledge from my relatives and learned from the people whom made it before until becoming an expert. Now, I can give knowledge to the high school students in Koh-Jan district.
Go to location
"Used to make the fishsauce since childhood. The production is a traditional manufacturing. It does not use any tools and engines to help. The fishsauce has a good taste and good smell. The process of manufacturing from the beginning to bottling takes time, attention and care. Marinating the fish with the salt for 1 year. Open the jar everyday to get the sunlight. After marinated, you have to dip the fishsauce up to one of jar for having the same taste and filtering out several steps for a drop of sauce. So making a bottle of fishsauce takes a long time. Thus they reduce an amount of manufacturing. The fishsauce's manufacturing will be stopped in the future because lacking of labor. Children sometimes come to help. The manufacturer does not want to stop manufacturing but an aunt does not have enough labor to produce."
Go to location
Wat Nhong Kha was established in 1958 on the land over 25 acres which was donated by Mr. Wandee Thintawee from Nong Hiang sub district, Phanat Nikhom district. It was announced in royal granting of the landon July 8, 1983.
Go to location
318. Wat Don Thong founded in 1891 is located on the land having 7 acres and 1 ngan. The old name of a temple called Wat Ta Poon because Ta Poon is a person who offered his land for building a temple and invited monks staying here. Afterwards, the temple name was changed to use the new one, Wat Don Thong instead. There was announced in royal granting of the land on 25 October 1973.
Go to location
"It has the way up to to the palace. On the top of the hill, you will see the scenery of Pattaya city and Pattaya bay. Overlooking the curved beach like the moon and prosperity of the building as well. It is not surprising that many tourists visit there. Nowadays, is being developed for the location of the Navy radio station.On the top of the hill, it has a sacred Buddha image, statue, a monument of HRH Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak. A viewpoint opens to visitors between 7:00 am to 22:00 pm. From this spot, you can see the scenery of the curved bay of the city. On the foothills, it has a park for leisuring and exercising. The office of the Tourism Authority of Thailand is also locates here. "
Go to location
Wat Neun Kra Bok is located on Nuen Kra Bok village, Bor Win sub district, Sri Ra Cha district. The temple has the land area of approximately 13 acres. Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) consists of a sermon hall in a monastery, merit-making hall, belfry, public rest-house and 57 Buddha images in different magnitudes. Wat Nuen Kra Bok was founded on February 10, 1990. The abbot is Phra Sam Ang Ar Pha Ga Ro.
Go to location
Bang Phra –the ancient temple, was built in Ayuthaya Era. This temple is located at 157, Moo.2, Bang Phra Sub- District, Sri Ra Cha District. It has the land area of more than 2 acres. It was announced in royal granting of the land on August 9, 1952.
Go to location
The scenic public park
Go to location
Various kinds of low-price souvenirs
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Sport Club and Leisure Centre
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand