Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
"The book was published for the 50 years anniversary of Young Buddhists Association in Chonburi ever since it was established in 1952. It is the record of the history and contributions which is practiced and implement it in this 50 years to the youth who will inherit the Young Buddhists Association of Chonburi has learned to approach the administration. In the book, it has the moral of the monks that are important to the province of Chonburi, the history of the Young Buddhists Association, the policy of the Young Buddhists Association of Chonburi which is about the tasks and activities that are carried along with the dharma song that Sanit Sirivisoot had composed for the Young Buddhists Association of Chonburi for 5 songs. It also presents the conclusion of the work of the Young Buddhists Association in various important ways and funds and foundations that are used for the activities of the Association with a list of donors. "
Go to location
""" The book """"Subnaidin Chonburi"""" is published to distribute as a memorial in royal Kathin ceremony in 2536. Department of Mineral Resources have got royal grace to invite royal Kathin's robes offering to Wat Kaobangsai, Chonburi on November 20, 2536. This book speaks of Chonburi's stories in the matter of history, archeology, geography and geology. It is also about the natural resource that has economic value, such as petroleum, minerals and ground water as well as the tourist attractions and significant archaeological sites in Chonburi. "" "
Go to location
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai White Book. The content is about the pharmacopoeia, such as three seasons aspirin, Parkinson’s drug, hemorrhoids drug, and drug for malnutrition including the magic for treatment (Document No. Tb. Of 90).
Go to location
725. The model of town (Mini Siam) located in Naklua sub district, Banglamung district, Chon Buri is the place that gathers sacred places and ancient remains around the country,condensed in a rate of 1 per 25, such as Wat Phrasriratanasasadaram, Democracy Monument, the suspension bridge Prararm 9, Klongtei harbour, The Bridge of the River Kwai, the stone castle of Phimai, etc. including the foreign countries (Mini Europe), like Tower Bridge, Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, Statue of Liberty, and so on. It opens daily from 07:00 to 22:00 am. Inquire for further information Tel. 0 -3842-1628, 0-3842-4232, 0-3872-6201-2 Bangkok Office Tel. 0-2271-1896, 0-2616-1533
Go to location
In the book, it has the story of Koh See Chang which is devided into 3 periods. The first period tells about the legend of Koh See Chang, charm of Koh See Chand. It is also including the civilized time of Koh See Chang with the culture which was told for the big legend, nature of Koh See Chang, natural tourist attractions, historical tourist attractions , the route to Koh See Chang and the comparison between the old days to nowadays. Last, it also has the suggestions how to travel as conservative travelling. The second period is the bibliography of gathering information. The last part is an appendix that gives the information about the geography and oceanography of Koh See Chang. It includes the territory, topography, the geology and geomorphology, climate, administration, career including a list of all the official places and a list of all the attractions of Koh See Chang.
Go to location
Be interested in the art work since he was a child. Then he can create the clay sculpture fruits by himself. There are many materials for molding the various types of fruits such as wire, oil, oil color, and small dwarf form. He is skillful by learning from the real fruits around the house such as mango, watermelon, guava and star gooseberry.
Go to location
The outstanding person of cultural performance of Chonburi province in the year 2534, Mr. Somdoon Tamnao, a former government officer who has served as a teacher and a school director, department of Education, Ministry of Education. From his intelligence in management issue, the school won the Academy Award . He is also a columnist for local newspapers. A challenge writer writing column to play the joker. He sacrifice his own time writing a joke to interest people and encourage them to help preserve the culture. He isa nice and friendly guy who has good relationship with people, serves the society and being a good role model.
Go to location
Mrs. Niyom Soyson is well known as the best bamboo-glutinous rice roasted maker in the village. Chobburi Province community organization was guarantee as the best OTOP of the town and kindly teaching people who are interested in making bamboo-glutinous rice without charging any money.
Go to location
I learned for my grandparents because they were palm-basket weavers for 8 years. Now I'm a permanent speaker at teaching center in Tumbon Pluang Thong, Bor Thing district, Chonburi.
Go to location
I learned how to grow straw mushroom from a agriculture officer at Nhong Yai district. I found it very interesting so I did a research about it from everywhere in order to get the new and different idea fro many experts.
Go to location
Wat Tham Sa Mak Kee is located on Nonh Prue sub district, Bang La Moong district. It has the land area of more than 29 rai. Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) consists of Ubosot, a sermon hall in a monastery, monks’ houses, monks’ eating hall, etc. This temple was established on April 23, 1956. It was announced in royal granting of the land on December 30, 1986.
Go to location
Wat Santikeeree locates at Ban Bor Win. The temple has an area about 6 acres with 20 squares yard. Senasana building features with an ubosot, a pavillion, a chapel, monk's house and multipurpose pavillions. Wat Santikeeree was built on February 21, 1980. In the past, the temple been a monk's residence by the villagers's construction and named it as Wat Thep Nimit Keereetharam. Next, in 1980, the temple was allowed to establish and it changed the name to Wat Santikeeree. It was bestowed Wi Soong Kham See Ma on February 14, 1994.
Go to location
Mr. Klam who donated his land to build the temple in 1831 until 1970 established Bang Peng Temple, the temple was announced in royal decree as a royal granting of the land.
Go to location
368. Pra Juthathut Rachathan is a Summer Palace in the reign of King Rama V and is located in Koh Sri Chang. King Rama V gave an order to build a throne-hall including the other places and he gave the name of the royal palace according with the name of His Royal Highness, Pra Juthathut Taradilok who was born there. In 2431, Koh Sri Chang was the pavilion of the Queen Saowapa Phongsri and His Royal Highness, Prince Maha Washirawut. When the Queen Saowapa Phongsri got sick, the doctors commented that she should stay in the place that has air from seashore. As a result, the Queen came to stay intermittently since that time whereas King Rama V also frequently came to stay overnight at Koh Sri Chang as well. In 2432, King Rama V ordered to establish three building: Wattana building, Phongsri building and Apirom building for preparing a curing center for sick people. In 2434, he ordered to build up lots of places, such as digging a pond by naming it ""Bo Atsadang"", the creating ""Atsadang"" bridge, ""Atsadang Lighthouse"", a shrine,""Sarn Sri Cholotorntep"" including constructing a road in the island. In addition, he ordered to establish the pavilion in order to make it more stable and use as the summer palace, including four throne halls, 14 royal palaces, 14 ponds, 3 pools, 2 streams, 21 ladders and etc., to be a ladder 21 steps. All those places were named by His Majesty to have melodious name and rhyme each other. Currently, Pra Juthathut Rachathan, Koh Sri Chang located on 224 acres, is taken of Chulalonkorn University which has a right to take an advantage of land from the Department of the Treasury in the year 2521. The college used some parts of land as a marine science research center and training students center as well as keeping ancient remains and the antiques in the land to be useful for the public from now on.
Go to location
HRH Prince Chakraphong Phuwanart discovered this cave when he stayed here to recuperate from being sick. Chakraphong cave is a small cave with the Reclining Buddha statue. At the top of this mountain, there is a big Buddha image in the attitude of meditation called “Phra Leung”. It can be seen from the boat in the sea.
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
This 1.5-star hotel offers 20 rooms with modern convenience. Each room provides desk, television, air-conditioner. It includes a reception, safe,smoking rooms offered to customers. The hotel combines the expert service with modern facilities together in order to create a memorable impression to customers.
Go to location
" Do sit and relax in one of the 20-room hotel, which were designed to focus on the customer's convenience. Each room provides desk, wireless Internet access (No charge), and air-conditioner. Also, the hotel has a Wi-Fi spot in public areas, tour guiding service, smoking room, laundry and dry cleaning service for customers. After a tiring day of work or travel, it is time to relax with a massage. This charming hotel has been popular for a long time for both of those traveling and doing business in Pattaya. "
Go to location
Hairdressing services such as hair treatments, hair color and so on
Go to location
Siam bay view is luxurious 4-star hotel and located by beautiful beach and entertainment places. Guest can touch with sunshine and fresh atmosphere which is approach with the natural and avoid cloudy. It is wonderful choice that has ocean-style swimming pool and basic service such as car for rent, car park, fitness and so on.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand