Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Yarm-ubahong (document number Chb.s. 118) is an ancient document which is classified in Samud Thai Text. The content is about Yarm-ubahong's atributes and has bar table used to check when is the good or bad time for taking a trip, such as in the morning, late morning, at noon, late afternoon, and in the evening time. It also has a talisman, oil spell, Marudsrahua magic as well as Hakuntangtungpuang spell.
Go to location
In this book, the writer and the group gather up the methods for guessing joke that is the local recreation of Chonburi. From the experience, the contents give the information about the method to guess the joke which starts from the background of the joke and the joke, the evolution of jokek, the 10 forms of puzzle joke, the verse that is brought to make joke, creating joke, benefits of joke, good joker, good guessing joke, the rule for guessing joke, the exercise to practice guessing puzzle, the exercise to practice guessing joke, the answer of the puzzle and the answer of the joke.
Go to location
In the book, it has the story of Koh See Chang which is devided into 3 periods. The first period tells about the legend of Koh See Chang, charm of Koh See Chand. It is also including the civilized time of Koh See Chang with the culture which was told for the big legend, nature of Koh See Chang, natural tourist attractions, historical tourist attractions , the route to Koh See Chang and the comparison between the old days to nowadays. Last, it also has the suggestions how to travel as conservative travelling. The second period is the bibliography of gathering information. The last part is an appendix that gives the information about the geography and oceanography of Koh See Chang. It includes the territory, topography, the geology and geomorphology, climate, administration, career including a list of all the official places and a list of all the attractions of Koh See Chang.
Go to location
This book, Indian-Thais-Laos-Chinese of Panasnikom, the writer gathers up and complies about Panasnikom city or Nakorn Intapat that has 4 people are involved in since the ancient time. Then it had developed to be Panasnikom city until nowadays. Those peolple are Indian, Thais, Laos and Chinese. That makes us know about the lineage of Panasnikom people. Also, the city has the cultural mix of the food, tradition, language and unified ways of life. They can live together happily. In each story, the maps are inserted throughout the book.
Go to location
Ancient medical texts(Document No. Chb.s. 53) is an ancient document which is classified as Thai books. The content is about pharmacopoeia, haemagogue, Sannibat with the different names of drugs such as Cheow Yai and Cheow Noi drugs.
Go to location
706. The tom-tom band "Petpailin" of Mr. Surin Mejanpet, a Sriracha person whose residential area is mountain and the entrance to Wat Kaokilen at 227 Moo 2, Tambon Si Racha, Sriracha, Chonburi. In the past, he was poor so he had to observe and learn the performance and how to make a drum from his old kinship. He finished the first year of junior high school in Sriracha School and later was ordained as a novice as well as learns how to make a drum at the same time. He started doing a drum at the age of 17 years to play at the Sattahip Songkran Festival. The material for making the drum can obtain from the forest near his house whereas the logs of jack fruit mostly come from Sattahip, a nearby forest or even the construction sites that cut lots of trees to build the village or the housing estate projects.
Go to location
Mr. Kleang Sunlai was awarded as the role-model in Chonburi. He's an expert metalist. He invented so many usefu and uniquel tools. He has experience more than 40 years. His work are always unique and very durable. He also make the wheel barrow for the temples for carry the corpse. he was awarded in 2006.
Go to location
""" The drum body is made of metal and is stretched with leather. Mr. Pratuan Bunpung said that a langur skin is the best leather followed by a goatskin. The cow and snake skin are leather that he uses at the present. If using a cow skin, one has to flay leather to be thin since the sound would not be solid. In case of snake skin, one must choose a snake that is old enough because the young snake skin is easily torn. When stretching drumhead already, he uses the colored fabric to sew a skirt decorated the drum preatily. It is quite hard to carry on music culture """"drum"""" because the instrument making has a complex process while the producer must have personal ability and experience in using various tools. In particular, people who make the drum by oneself, have to participate in Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils according to the ancient faith in order to escape from danger caused by sharp weapons during making a drum. The maker also must totally love in making a drum. The repair is difficult when the drum is damaged since not being skilled enough in using the material to stretch drumhead or fix the drum body will affect the mending that is not the same quality. However, at the present, the machines are used in forming a drum and make it more convenient; people do not make a drum that dig by hand. Although the hand-made drum has a quality of sound better than the drum made by the machine. Currently, the address is at 34/3 Moo 11, Bang Phra sub district, Sriracha district, Chonburi. "" "
Go to location
it tips of how do to the chili pastes passedon from my mother then I learned and improve my skills as well as the recipe to taste differently which become very popular among Thai people since then. I was the speaker helping them inform and teach how do do the recipe.
Go to location
Mr.Aong Sukpanich was born in April 9th 1938. he is 59 years old from Nong mai dang, Chonburi. He was interested in agriculture since he was young. He learned all about the plant and nature by himself. He improve his skills for the past 33 years. Now he passes on the knowledge that he has to the next generation in Chonburi. he was awarded as the best agruculter expert in 1991.
Go to location
Sumpaothong temple was built on December 17, 1971, that is located on the land approximately 8 acres, at Ban Nong Yaipao in Bor Kwangthong sub district, Borthong district. There are including a Buddhist sanctuary, a sermon hall, a monk's cell, a vihara, a multi-purpose hall, a making religious rituals hall, a bell tower, a belfry and so on. Furthermore, the land was donated by Mr. Sanan and Mrs. Jing Saebung while Prakru Pinitsamajarn (Luangpor Doe) at Wat Namatum, Panus Nikom district and Prasamhu singh at Wat Nernlangtao are the initiative builder. The original name was Wat Nong Yaipao as the village's name before changed to be “Wat Sumpaothong”.
Go to location
351. Wat Mai Sai Moon, founded on September 25, 1969, is located on the land having 43 acres, 1 ngans and 11 square two-meters. There was announced in royal granting of the land on October 25, 1973. Pra Kru Supatara Sasanakit is the only abbot who was known in the first building time. In 1972, a Dharma studies school was opened while a Pali studies school started teaching in 1989. Besides, a pre-school center was opened in 1980.
Go to location
Chutatit Thamma Saparam Worra Mahaviharn termple is located on both head and hillside of Koh See Chang(Kayasira hill) in the area of Tewawong sea port. It is the third grade royal monastery. After Autsadang road was built, the villagers had moved their houses to the north of the island. So, It is cause of villagers are far away from Wat Koh See Chang. King Rama V ordered to establish the monasterye for honoring celebration of His Royal Highness. So, she assumed the name that called Wat Chutatit Thamma Saparam on July 9, 1892. Nowadays, There is an ubosot, belfry, Buddha's footprint and beautiful Pang Man Wichai principle Buddha image. Inside the ubosot has Pang Man Wichai Buddha image and many important monuments, such as Bell Buddha model, Buddha's footprint and the ancient pagoda. Also, honest people come to practice the dharm and worship the Buddha's footprint for the prosperiry to their family.
Go to location
The huge cave which can contains more than 1,000 people, is in the east with 19 kilometeres far from the cith of Borthomg District. There are a lot of beautiful stalactites and it is a habitat of many bats.
Go to location
Pat Tin Tawa Saka Rarm Temple
Go to location
Premier signature pattaya is a part of Best Western Group which is in South Pattaya. Guest can spend just a few minutes to get the beach and easily to rent/hire a boat to travel island. All day and night time easy to find the shopping retail, department stores and walking street. Each room is pretty large and provides an internet, a desk and a cable TV. The hotel recommends the excellent spa at Bhuvana Spa which is controlled by leading experts with the good combination of best local treatments and international treatments. Premier Signature Pattaya is the hotel that is suitable to relax.
Go to location
Thai massage has been inherited for a long time. This is both the matter of science and art that cure Thai healthy. Although the modern medicine plays an important role in curing the health of people around the world, many people are still seeking for other alternatives treatments. Thai traditional medicine, therefore, is as an alternative for health care, which has become increasingly popular.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand