Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai White Book. The content is about the pharmacopoeia, like multiply drug, hemorrhoids drug, cancer drug, eyes curing drug, elements tonic, carminative and vermifuge (Document No.Tm.s. 89).
Go to location
745. Pra Panusadi was discovered in 2472 at Napratart sub district, Panusnikom district, Chon Buri in the reign of Rama VII. Pra Panusadi is the Buddha image in Dvaravati period made of black stone with fine-grained skin. This Buddha statue's characteristic is unique and different from other Buddha statue, that is, he is the standing Buddha image on the lotuses, raises his hands on his chest, folds his fingers like the teaching Buddha statue with having the Law Wheel pattern on his palms, has the glory shining behind his back standing on a special animal, that combined a cow, a garuda and a swan into one animal. Those animals are a vehicle of three divines. This transforming animal which its beak is like a garuda, its horns like a cow and has wings as a swan. Therefore, Pra Panusadi is regarded as a national symbol and the center of belief and faith of Chonburi people and Panusnikom people later. There is also metal molding model to be enshrined into the Buddhar Hall of Panusnikom district.
Go to location
""" This book is classified as the history book of Koh Sichang in the reign of King Rama V. The content mentions topography, background and history of Koh Sichang in those days which is a significant island in the history and is a very amazing place because three Kings like King Rama IV, V, and VI used to visit and live there. Furthermore, it has a map of Koh Sichang in 2453 and includes the history and the knowledge about Jutatutrachatarn royal palace, Wat Usadangkanimit and Wat Tisatumsapararm. There is also the narration of the establishing schools at Koh Sichang and talks about the interesting stories in the reign of King Rama V kept from the gazette such as making atrip at Koh Sichang, the anniversary of Prince Atsadang Dejawut's birthday party, and etc. "" "
Go to location
Nostrum Text is the Samud Thai Text which is classified as Thai White Book. The contents include as follow: 1. human elements of Buddhism, Chantasart (science of love), and astrology 2. Texts of all aspirins 3. The 7 forms of observing the precepts 4. Medicines textbooks, such as drug to cure being unable to urine, oral drug, anticonvulsant, etc.
Go to location
""" The book """"The Legend of Maeng Pra Rot"""" is used as a guide and study book in wickerwork district since it were Intapat Nakorn. The book presents many stories that are as follow: 1. the history of Panusnikom that includes 42 sheriffs in the past and at the present, as well as the administrative area divided into 19 sub districts, and 185 villages in total 2. Intapat Nakorn was found before Maeng Pra Rot and the history of Intapat Nakorn 3. Rotasen fable is a folk story that is narrated from the original manuscript 4. the impact of Pra Rot-Meri legend that is translated Rotasen fable from Bihar language into Thai and changed its name to Pra Rot-Meri in order to make the general people can understand easily 5. Wat Bot was found before Panusnikom and providing the knowledge of interesting historic sites and antiques in Wat Bot. 6. Wat Taitonlan or Laos village ​in the past: talking about the history of founding a temple and important buildings there 7. the interesting tourist attractions and study places which are enjoyable and suitable to learn with a brief history in each place 8. """" Basket Making, The Occupation of Panusnikom people"""" mentions the basketwork that are made up for home equipment, career toolse, and developing them to costly product by the group of basketry in each village and sub district 9. bringing into five Panusnikom's wickerwork producing places. "
Go to location
Women organization of Sa Med district has establihed vocational group "Batik craft, Thai soil craftsmanship" for the implementation of the project, One district One product by using the materials that are available in local to increase their value. Using local knowledge to make money and create strength for people in the community. In 2000, we has funding from both public and private agencies to provide materials and experts. The process of batik painting and batik excursions in Phuket start from making a handkerchief by using pattern in the book. Nowadays, the production of a group has more development. The group creates their design themselves that reflect the fishermen's way of life such as fish, shrimp, mussels, squid and crab pattern. They also made by the order of the customer until it is generally well known. In addition to the shirt, the group has developed their products to be various such as pieces of cloth, hat and bag for customer needs.
Go to location
The new way to grow the mangos in another season is very successful and become the good example for other community and the organization that interested in planting mango tree.
Go to location
Lai Day is a New Year's Day of fishermen during songkran festival. It will be held about 5-6 days ater Songkran festival. In the past, it is a local tradition of Buddhist called Kor Phra Sai Nam Lai. In rainy season, the temple that is near the canal will hole this tradition by moving the sand along the beach into the temple. It is also a local development by integrating people to dredge the canal to be clean. Water can be flow wed to a canal and a swamp normally. This is the benefits from Kor Phra Sai Nam Lai. The temple will use the sand for Senesana's construction in the temple.
Go to location
Before making the pickled fish, he worked as a farmer. He was indebted because there was always the flood in that area. He saw that there were many fish, so he turned to make the pickled fish. At first, he made only for eating in the family but then he had the idea about selling it at his home. Later, he can sell the products at Panatnikom market and relay the knowledge to the group of housewives and students as the community of knowledge.
Go to location
Mr.Chaloey Srikum was bron in Passanikom, Chonburi. He is 62 years old who is interested in the traditional medical since he was young. He learnec and well-trained until he can cure many illness since he was only 28 years ole. He was awarded as one of the role-modle in Chonburi.
Go to location
Nightmare of everyone with start at the first step you walk through the doors of this abandoned warehouse which once was known as "Gate of Death". On the path of adventure, you will meet with the special effects and latest techniques with horror from the United States. Prepare for the ghosts that will appear in various forms in 20 rooms. You’ll be frightened until your final step. Warning! Please do not stay away from your group or even being alone in this warehouse. We don’t guarantee any of your safety and we don’t want you to be a permanent part of the warehouse. But we guarantee that you’ll never forget the experience here. From now on, everyone who visits Pattaya will be frightened as Ripley’s Haunted Adventure will welcome you to the ghost world. There are the horrific stories of ghosts at this coffin warehouses, the newest entertainment in Pattaya by Ripley’s Believe It or Not! World of Entertainment Pattaya. The structure has been adapted from the construction of Grimsby Stripper Casket Company, the famous coffin company from USA during 20th century. This building has been abandoned for 80 years. In the past, the coffin warehouse was recorded for its terrifying story such as people who mysteriously disappeared, the terrible tortures, and the appearance of uninvited guests from another world.
Go to location
Hsien Temple, or "Enkusol Sala" was built to celebrate King Rama IX’s 60th Birthday. The building is shaped as a traditional Chinese temple with 3 floors. There are more than 60 rock carved statues from China. The hall at downstair is a replica of the China Palace Hall. At the second floor, there are a statue of Lue Tong Ping who is one of eight members of Taoism, the statues of Chinese emperors, the statues of 18 Shaolin monks, and other statues which show Chinese lifestyle. In the highest floor, there is the replica of Phra Buddha Shinaraj which is the principle Buddha image in this temple. The visitors will be surprised by the grand architecture of Thai-Chinese style. This place collects the high Chinese architecture and arts. It was built in 1987 to celebrate King Rama IX’s 60th Birthday. Inside, there are many ancient things such as big image of Guan Yin made of white jade, the statues of Chinese soldiers and horses from the Mausoleum of the First Qin Emperor, the golden imperial throne, old paintings and pottery. Open daily on 08.00-17.00.
Go to location
HRH The Princess Maha Chakri Sirindhorn came to the Ubosod of Wat Yanasangwararam to place the stone on the auspicious day of March 24, 1980 on 12.30 PM which is on Monday, 8th of lunar, 5th month, and the monkey year. The style of the Ubosod was simply designed and adapted with the elegant proportions of the philosophy of modern architecture, and maintained Thai style at the same time. Stucco, which is made in the front part, is a big lotus among the small ones. The concept is adapted from the Ubosod in Wat Bowonniwet Vihara, which was painted by Kraw In Khong, the artist in the reign of King Rama V. There is a principle Buddha image inside which name is “Somdej Phra Buddhayarn Naresuan”. The Queen Sirikit came here to build this image on August14, 1980 on 15.30 PM which is on Thursday, 3th of lunar, 9th month, and the dog year at the ceremony space in front of the Ubosod of Wat Rangsri Suthawas or Kanarangsri at Wat Bowonniwet Vihara.
Go to location
Wat Chark Nimit Wittaya locates at Ban Nhong Sam Sark. The area of the temple is 23 acres with 3 Ngan. This temple was established in 1992 because the 3 groups of immigrant from other area settled near Park Sark(Sark is a king of tree). So they called themselves as Sam Sark people and that area has a swamp that has many fishs. The villagers catch them again and again but they can't catch them all. So they called the swamp "Nhong Sam Sark or Sum Sark may possibly distort from Sam Sark. When the villagers build the temple, they called by home's name as Wat Nhong Sam Sark. Later, the name was changed to Wat Chark Nimit Wittaya and bestowed Wi Soong Kham See Ma in 1927. Nowadays, child training center is in the temple.
Go to location
It is located among municipality pool which is opposite to Panasnikom municipality hall, Muang Kao Rd.,Soi 1. The imitating model of Phra Pha Nus Sa Bor Dee is inside which was made on January 25, 1974. As for the real model, Fine Arts Department has preserved it since 1931. This is the ancient Buddha image around 1,200-1,300 years ago. It was carved from light-touching black stone of India. Archaeologists insist that it is the Buddha image in Daradhevadee period, which stood on the back of a monster, created from the imagination. Its shape looks like a bird having big bulging eyes, the cheek swab and big, strong hook-shaped snout.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand