Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" The book """"Subnaidin Chonburi"""" is published to distribute as a memorial in royal Kathin ceremony in 2536. Department of Mineral Resources have got royal grace to invite royal Kathin's robes offering to Wat Kaobangsai, Chonburi on November 20, 2536. This book speaks of Chonburi's stories in the matter of history, archeology, geography and geology. It is also about the natural resource that has economic value, such as petroleum, minerals and ground water as well as the tourist attractions and significant archaeological sites in Chonburi. "
Go to location
" This book is printed royal charity dedicated to King Rama V in the 80 years of his death, on October 23, 2533. His majesty proceeded to offer robes for presentation this monastery on 16 October 2430. The book's content the author provides information about Kao Prabath Bangsai Chonburi that is located on a small hill in the north of Chonburi and is far from city hall about three kilometers. There are many historical sites around the area of Kao Prabath Bangsai like Wat Kao Bangsai's ubosod, pagoda, lower vihara, pavilion with nine rooms, cement bell tower, Buddha's footprint mondop, Pra Puttabath song-ong, Pra Chansila and Pra Cheditun. Each place is given thr details about the attribute and location as well as illustration. At the end of book, it has the annals showing King Rama V proceeded to offer robes for presentation at Wat Kao Bangsai Chonburi in 2430. "
Go to location
This book was published for the cremation of Phra Tep Chontanmunee or Wichien reverend father(Luang Pho Wichien) who is an abbot of Wat Krue Wan. The contents are about the history and the works of him when he was alive. The book gathers up the information that Luang Pho Wichien built the closed-eye Buddha, Luang Pho Keaw, necklace of sacred beads, Sarika lipwax and many version of woman statue beckoning happy lot in for 38 versions during in 1938 to 1993. Each version gives the informations include the year that it was built, the form of Buddha image with the illustration. Moreover, it also has a bit of knowledge about dharma ideas over 10 stories e.g. Satu Norradharm, The Letter from Hades, Jade belt, Rat with human's hands, The ways to end the suffering, Because of dharma, Who are you?, Where do you go?, The usual of life, The causality of sin and The spell for preventing the death.
Go to location
""" This book is about the history of Chonburi that consists of the location, area, territory, administrative district division, population, education, religion, occupation, industry, commerce, finance and economy of the province in 2528. There is also giving information about the development of the east coast in Chonburi, the diagram showing land use in Laem Chabang, a variety of customs, the souvenir shops including the photos of city hall and others. "
Go to location
732. Luangpor Muen, the former abbot of Wat Banklang in Napratart sub district, Panusnikom district, Chon Buri is the son of Mr. Ken and Mrs. Nu K-gosri. He is a native of Banklang and was born on Sunday, December 12, 2405 having five siblings in the same mother. He was ordained at Wat Boat in Wat Boat sub district, Panusnikom district, Chon Buri on June 3, 2439 with his priest name, moved to stay in Wat Banklang. In 2441, he was appointed to be the abbot coming after Pra atikarn Peng and he became a preceptor in 2479. Luangpor Muen is the monks of the meditation which he learnt from Pra ajarn Bar of Wat Taitonlan in Railakthong sub district. He is a pure monk who is generous to general people. Apart from, he constructed permanent structure, he also develop the village and temple, such as building the new ubosod and monk's cell including a local school in the temple. Luangpor Muen served as abbot of Wat Banklang and the preceptor until the end of his life. He died on October 3, 2489 at the age 85 and 50 years old in clergy.
Go to location
707. Mr. Somchai Tungjaroen and his wife, Mrs. On-anong Tungjaroen live in 396/3 Moo 10, Khaokansong sub district, Sriracha district, Chonburi and the phone number is 08 6033 1706. The "Wanon Band"" composes of 15 players who now are the young students from elementary school in 4 grades to lower secondary school living in the neighborhood. The songs used to play are general country song, like Looktung Glongyao, Samsib yungjaw, and Dutchanee chailai. The band's director is Somchai who is only an adult. The rehearsal will take on Friday evening, Saturday and Sunday. The compensation starts from the 2,000 to 2,500 baht, depending on location and a form of the ceremony such as a ceremony of presenting yellow to the monks, offering robes to Buddhist priests, Kongkao and common ceremony in Nongmon. According to the history of the community, the location is called Punsadejnok or Sapan 27 before changing to Punsadej. People who live in Punsadejnok believed that anyone who held an ordination ceremony at Wat Punsadejnok, must take the ordained person in the parade surrounding Laung por pu Rishi that is enshrined in the temple first, and then around the ubosod.
Go to location
Her sister pursuaded to make a broom because the materials can be found easily in the local and low investment. she practiced until the present that increased skillful and hold it as career.
Go to location
When he was a child, he loves a tom-tom very much. He is inherited the knowledge from people in the village that can create a tom-tom. He has made a tom-tom and practiced for 2 years long until he is proficient. He makes a tom-tom for Ban Lad HIn Nern school, Than Thong, Bo Thong, Chonburi. He is an expert for the students in Ban Lad Hin Nern school and nearby people who interests.
Go to location
Mr.Jeep Mongkolchairuek (passed away) was awarded in personal life field (local physical therapy) . He was specialize with paralysis and palsy. He was peaceful and religious. He has an ambitious to help the victims of paralysis. He was a simple man that lived his life simply follow his ideology.
Go to location
He has been taught from teacher, Charan Sangchotchuang. He has learned from experience and real practicality from the selection of chicken, practicing the chicken, bringing the chicken to work out in the morning, taking the chicken to the sun and feeding the chicken. He is a fighting cock breeder until now and he support the youth in the village to breed fighting cocks for thier supplement of their income. He has got many awards such as the championship certificate of international fighting cock 2001 and Amateur Championship Certificate in 2002.
Go to location
362. It is located in Ang Sila sub district, Maeng district, Chonburi and is near the coast and the road in three sides. Chonburi was built in the reign of King Rama 4, 2441 or in Bangkok Era 116 to honor his majesty of the king in the auspicious period. To celebrate the king's birthday anniversary in his regency position, he gave 60 Chang (unit of Thai money) to Pra Prom Surin, the Governor of Chonburi in order to repair and make it an. accommodating place of the noble people and foreign visitors. Memorial Building and Queens Building, founded in the era of Ratanakosin, have a Punyha architecture style building which is the mixing Western pattern. The building has a 2 storey building with a west facing brick wall. The first floor is concrete whereas a teakwood floor is on the upper floor with a front porch. There also has Punyah style roof with the antique carved tiles including waterspouts being surrounded the eaves. Not only it has the beautiful and valuable architecture of the building, also the Memorial Building was repaired to maintain the original pattern in 2537. This building is now the age of 100 years. According to the evidence, the King and Queen in this time were used to visit both Memorial Building and Queens Building in the past. The Fine Arts Department has registered this land as the archaeological and historical sites on 18 December 2539. Ministry of Education by the Department of Education assigned to the Office of General Education, Chonburi cooperating with the Chonburi official section and the public to make up the project of being loyal and honor in the age of 72 years of His Majesty on December 5, 2541."
Go to location
Khohuaymara temple - was established in 1989. It has land area approximately 7.2 and was donated by Mr. Sompong Leesaranon, Mr. Sealee and Lee’s family. Nevertheless, they invited the monk Tumthanawat to be abbot.
Go to location
382. The monument of Mr. Nart Montasevi, the former Governor of Chonburi Province, located in front of Chonkanyanukul School’s front yard, was built with donations from the Chonburi people and was completed on November 4, 2531. Mr. Nart Montasevi is the smart ruler who develops Chonburi and fills up the land for constructing the new building of Chonkanyanukul School (The present building). According to his background, Mr. Nart was born on 21 November 2451 and his home is 40 Moo 2, Bang Tanao sub district, Maeng Nonthaburi district, Nonthaburi. He is the son of Ummart Three Luang Wimolsujarak and Mrs. Wimol Sujarak and he graduated from the Faculty of Political Science and Law (at Chulalongkorn University). In his career background, he was the Assistant District Officer of Bangmulnark district, Phichit and was appointed the Governor of Chonburi Province on September 30, 2502 until September 30, 2513. During 11 years for being as the Governor of Chonburi, he had a chance to go abroad on a tour of investigation several times, so he used his experience and knowledge to do bussiness and improve a performance based on his own concept. As a result, there were lots of the developments in Chonburi. Mr. Nart died at Chonburi Hospital on June 18, 2518 when he was at the age of 66 years and 7 months.
Go to location
The big temple Intraram is a place to assemble of King Taksin to restore the independence of Thailand and was achieved. He ascended the throne to be a king. This King Monument was built on April 2, 2517 by Jao Khun Phra Piroj Patharatada with good people of Chonburi to commemorate the grace and worship King Taksin. If go to Intraram big temple, you should go to worship the King Monument Taksin to recognize the goodness of ancestors which contribute to restore the independence to let us live in this country. Intraram big temple is the old temple of Chonburi province. It was built at the end of the Ayutthaya period. The evidence of Intraram big temple is the architecture inside the temple such as chapel, cathedral, Sema, and Prang. It also have a history that at the late Ayutthaya period, King had his residence at the Intraram big temple once. His Majesty the King upgrade the temple to be the royal temple as the grade of general on 15 August 2518 which turn to be a center of religious ritual in the Buddhist Chonburi people.
Go to location
345. Wat Pa Kaew, founded in 1905, is located on the land having 19 acres and 1 ngan. According to the existing evidence, Mr. Kaew and Mrs. Tes Kaewsuk whose old house was beside Wat Hua Tanon, came to do a farm here. They had worked a farm for many years, so they moved to live here permanently and called that village “Ban Kon Aow". Then, they built a monk's abort and invited a monk to stay there but a monk didn't rest permanently. Hence, they took their son to ordain in order to keep a temple and offered the land about 19 acres and 1 ngan to establish a temple called "Wung Soeng". In 1939, Pra Kru Wibun Worakit (Lai) from Wat Kaew Noi came to repair and build a Buddhist sanctuary as well as changing an old temple name to Wat Pa Kaew. This temple was announced in royal granting of the land on February 10, 1992.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Whether you come to travel or do a business, this 3 star hotel has 159 comfortable and fashionable rooms to offer to you. Each room provides no smoking area, an air-conditioner, a desk, a television, a shower, a mini-bar, a porch/a balcony as well as a Cable TV. Moreover, this hotel consists of coffee shops, bars/pubs, laundry services, restaurants, room services, baby-sitter services, parkings and smoking area. As for people who want to exercise and relax, they would be fun with a massage service, a swimming pool and an outdoor swimming pool. With our great intention in heartfelt service and friendly welcome, we can guarantee that you will feel satisfied with staying at Golden Beach.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand