Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" This book gathers the stories about Chonburi that consists of the location, area, territory, administrative district division, provincial motto and logoprovince, topography, weather atmosphere, the natural environment getting close to the sea, the historic places like Maeng Pra Rot, Maeng Sripalo and many palaces in Koh Sri Changand, the local traditions of each region, the souvenirs shops including the accommodations in Chonburi as well. "
Go to location
This book has published for the commemoration of making merits ceremony to celebrate 80 years of Phra Kru Sri Sattaya Piwat(Prapan Kittasaro) who is an abbot of Wat Klang and monk dean of Maung, Chonburi on May 21, 1986. The contents in the book are composed of the biography, the priest of rank and the position with his works in many ways which was noted by Mr.Manoo Thammasoontorn, the laity of Wat Klang. It also has the story of Wat Klang , Makham Yong district, Maung, Chonburi that was told by Mr.Soontorn Tuntrakool, the former liaison of Wat Klang. Moreover, the articles about dharma are published in this book about 8 stories e.g. growing of age, maxim and how to get out of being poor.
Go to location
" This book is printed royal charity dedicated to King Rama V in the 80 years of his death, on October 23, 2533. His majesty proceeded to offer robes for presentation this monastery on 16 October 2430. The book's content the author provides information about Kao Prabath Bangsai Chonburi that is located on a small hill in the north of Chonburi and is far from city hall about three kilometers. There are many historical sites around the area of Kao Prabath Bangsai like Wat Kao Bangsai's ubosod, pagoda, lower vihara, pavilion with nine rooms, cement bell tower, Buddha's footprint mondop, Pra Puttabath song-ong, Pra Chansila and Pra Cheditun. Each place is given thr details about the attribute and location as well as illustration. At the end of book, it has the annals showing King Rama V proceeded to offer robes for presentation at Wat Kao Bangsai Chonburi in 2430. "
Go to location
754. Chonburi Outstanding artists of the year 2542 in visual arts (painting), Mr. Nukul Srisudjai was born on 22 September 2497 at Samudsakorn. He is now 46 years old and has been a teacher 2, level 7, Head of Arts Studied, Panuspitayakarn School. He is knowledgeable in Thai and international art and creates art works with love, attention and industry. Since serving under the crown until the present, his creative works are clear to the field of education, general people including government agencies and private sector. In particular, the works cover with lacquer and gold leaf (Lairodnam) as well as every piece of his art has been accepted well by people. Furthermore, he encourages young people to express themselves in creative arts in order to take advantages and study in a higher level and wants the youth realize the value and importance of Thai art that is the identity of the nation. He is also modest and friendly man, who has good relationship with colleagues and other person, adheres to the moral, dedicates him to common interest, build up a warm and stable family, and is responsible and grateful to his parents and benefactors. Importantly, he has mercy on his students in promoting the education for them since he recognizes the importance of education that is the significant basis for the youth of the nation.
Go to location
""" This book is about the history of playing Tayjoke which is one type of folk amusement in Chonburi. There is also refering to the promoting of playing Tayjoke, the explanation about the element to play Tayjoke like place, prize, equipment, Mr. Joke and player. In addition, it provides the knowledge about the benefits of Tayjoke, the rules, the sample showing how to play, the form of playing including a bibliography at the end of book. "
Go to location
I learned for my grandparents because they were palm-basket weavers for 8 years. Now I'm a permanent speaker at teaching center in Tumbon Pluang Thong, Bor Thing district, Chonburi.
Go to location
Phudthramonthon is the Buddhist provincial of Chonburi. Dr. Phrayot Neungchamnong donated his land for 119 acres. Buddhist provincial of Chonburi is the foundation and construction for people in Chonburi, that have a Buddha image of 9 cubits and 2 feet length. The Buddha image was built to celebrate the 80th birthday of His Majesty the King and to be people worship. Moreover, there are the public hall to support practice and convention.
Go to location
Lai Day is a New Year's Day of fishermen during songkran festival. It will be held about 5-6 days ater Songkran festival. In the past, it is a local tradition of Buddhist called Kor Phra Sai Nam Lai. In rainy season, the temple that is near the canal will hole this tradition by moving the sand along the beach into the temple. It is also a local development by integrating people to dredge the canal to be clean. Water can be flow wed to a canal and a swamp normally. This is the benefits from Kor Phra Sai Nam Lai. The temple will use the sand for Senesana's construction in the temple.
Go to location
Mr.Pearmsak Niko,chaiprasert was boen on January 1st, 1944 in Panassanikom, Chonburi. He is 59 years old. He is very talented in mechanical work. He started learning about mechanical work since 1957. he started inventing a tools that help the farmers worling better in his community. with his passionate and patient towards work, he improve his skill by invented many useful tools for farmers til become very successful in the worldwide. he is the role model of being creative, ambitious and his leadership in Chonburi.
Go to location
716. Mr. Bamrung Bunchu was born on Tuesday, February 1, 2484 in Bang Nang sub district, Panthong district, Chon Buri. His age is now 54 years who loves music since being a child. When he was in the primary school, he pierced the rice stubble to play the music instead of the flute as well as blowing a flute made of the reed which was beautiful song. Additionally, he was train playing Chinese cymbalo form his uncle’s band that is the amateur bands in the villages. Finally, he has played in the band and performed in the exhibition in public holidays, such as the folk traditional carnival. He is a very skilled in stringed instruments and can compare the sound of each instrument and compose harmony sound to be distorted the least. Moreover, he is able to play all of Thai instruments, especially stringed instruments and organ. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School, therefore, honors Mr. Bamrung Bunchu as a notable cultural works in the field of the performing arts (Thai Music) for the year 2538.
Go to location
Ang Sila Jetty was built in 2499 B.E. upon the request of the fishermen who want the public pier. Currently, here is the largest fishing port in the Chonburi province. This jetty also has a fresh seafood shop. If tourists want to see the Chonburi fishermen lifestyle, they have to go in the early morning to see how the sea can be. If hungry, then the jetty has restaurant serves which is affordable. Ang Sila jetty is located at the first curve that can see the ocean when reach the Ang Sila village. When move directly into the jetty ahead which has many fishing boats. That is Ang Sila Market or Ang Sila Jetty. The Construction began in 2499 B.E. by the request of the Chonburi fishermen because there is no public fishing boats parking in Pattaya.
Go to location
Thep Sathit Phre Kiti Chaloem temple or Nha Tai Chih shrine. It is a China shrine which is located on the road along the sea from Ang Sila to Sam Khum Moutain. The inner is built and decoded with Chinese architecture which is very beautiful. Notable arts of this temple are the number of dragon statues which is up to 2840 statues, the Holy incense burner, and the electricity post which is unique. Besides the beautiful art, there are the gods Nha Tai Chih and Thousand-hand Guan Yin which is warshiped by the tourists enshrine. History of Thep Sathit Phre Kiti Chaloem temple or Nha Tai Chih shrine is a small shrine originally, it was built by Aj. Somchai Chei Siri 2534 B.E. Then, alumnus, traders, and people who faith in The Lord God Nha Tai Chih donated a new shrine In honor of His Majesty the King's 72 years anniversary on January 11, 2541 B.E. Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests came to cast 7 Buddha name the temple. "Wiharn Thep Kiti Chaloem" which means that the place where the god presence. Now, there are three main buildings and one Hor Fah Din which is located on 13 acres.
Go to location
Wat Tam Ni Mit was established in 1941 Mr.Tam-ma-noon Sing-ka-ra-wa-nich, the villager of Baan Soi Tha Ruer, Muang district was donated the land over 21 acres to build this temple. It was announced in royal granting of the land on February 2, 1956. The building that still working consists of “Say-nah-sa-na” building (a priest’s abode used for making a merit), Ubosot, sermon hall in a monastery, monk's cell, belfry and a building which is used to be a temple school.
Go to location
Wat Rat Niyomtham locates at Ban Sriracha. The area of the temple is 12 acres, 2 Ngan with 5 squares yard. Senasana building features with an ubosot, monk's house and pavillions. Wat Rat Niyomyham was established in 1927 and bestowed Wi Soong Kham See Ma on February 3, 1997. Nowadays, Phra Pariyat Dharm school with Dharma department is also there.
Go to location
356. Wat Plang Kra Thin, founded on March 17, 1992 is located on the land having 9 acres, 2 ngans and 74 square two-meters. Apart from the principle Buddha statue that is in a characteristic of Marvichai (sitting on the haunches) in the Buddhist sanctuary, there are many monk's dwellings, such as a kitchen and a chapel. On those days, lots of Lead trees were growing on a temple location and a surrounding area so a former resident named a village "Ban Plang Kra Thin". Similarly, a temple's name is like a name of village until now. Besides, there is a Dharma Studies school in a temple.
Go to location
Various kinds of low-price souvenirs
Go to location
" Just sit and relax at one of 150 hotel rooms that were designed to focus on the customer's convenience. Every room here has a TV, wireless internet, bathtub and non-smoking room. The hotel also has a meeting room, laundry / dry cleaning service, restaurant, 24 hours room service to fill the rest of the customers more complete. Guests can use an outdoor swimming pool for exercise and recreation. Depending on the aim of providing the service and welcoming with goodwill, it surely guarantees that you will be pleased staying at Jomtien Plaza Residence. "
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
This luxurious new resort is a part of Centrara Group which come with “Lost world” theme. It is located on North Pattaya close to famous shopping centre and beaches. Many activities are appeal to tourist and guest to join them. The children would be like Camp safari which is in the hotel. Moreover, the hotel presents the spa cenvaree for aroma therapy within the perfect theme.
Go to location
" The 2-star hotel offers 12 rooms with comfort and relaxation like staying at home. All the rooms here has a shower, desk, coffee / tea maker, and microwave. Other facilities include room service and park for doing exercise and recreation. Depending on the aim of providing the service and welcoming with goodwill, it surely guarantees that you will be enjoyable staying at Kiang Dow Resort. "
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand