Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" The book """"Subnaidin Chonburi"""" is published to distribute as a memorial in royal Kathin ceremony in 2536. Department of Mineral Resources have got royal grace to invite royal Kathin's robes offering to Wat Kaobangsai, Chonburi on November 20, 2536. This book speaks of Chonburi's stories in the matter of history, archeology, geography and geology. It is also about the natural resource that has economic value, such as petroleum, minerals and ground water as well as the tourist attractions and significant archaeological sites in Chonburi. "
Go to location
731. Luangpor Mon is the abbot of Wat Nerntamak in Kokplor sub district, Panusnikom district, Chon Buri. He received the priest rank called ""Prakru Sujintumwimon"" in 2528. Luangpor Mon is the son of a farmer in Nerntamak village whose parent are Mr. Mar and Mrs. Dang. He was born on Saturday, May 2453 in the year of the dog and he has three siblings with the same mother. He is diligent and helped his parents to do rice farming so that his family status was better. Because his parents usually made a merit with Wat Nerntamak, he often had a chance to help the temple's works. Then, he decided to ordain at the age of 29 at Wat Kokplor and his priest name is Tammajinno while Prakru Sungwornsrilajarn of Wat Luangprommawart was a preceptor. He was back to stay at Wat Nerntamak later on. Luangpor Mon is a monk who is very strict in the dharma discipline, intelligent and high patient. He took a trip to Wat Praputtabart in Saraburi and he also was used to study the meditation with Luangpor Sod of Wat Paknam Pasrijaroen for a while and returned to stay at Wat Nerntamak. Pra ajarn Dee advised him to practice the dharma together at Jakkapong cave in Koh Srichung, so he acquired the knowledge, ideas and Dharma regulation which uses to teach his students later. He was appointed the abbot of Wat Nerntamak coming after Pra atikarn Kee who left the Buddhist monkhood in 2490. However, he has still practiced the Dharma with his teacher every year. Apart from practicing the Dharma with his impressive teaching and get to know a lot of people, Luangpor Mon also gave the encouragement to people who visit him. It is said that many Buddhists people have escaped from the dangers after making merit at Wat Nerntamak. Currently, he is not quite healthy because he is sick of paralysis. Nevertheless, people come to pay homage to him for good fortune daily.
Go to location
"The book was published for the 50 years anniversary of Young Buddhists Association in Chonburi ever since it was established in 1952. It is the record of the history and contributions which is practiced and implement it in this 50 years to the youth who will inherit the Young Buddhists Association of Chonburi has learned to approach the administration. In the book, it has the moral of the monks that are important to the province of Chonburi, the history of the Young Buddhists Association, the policy of the Young Buddhists Association of Chonburi which is about the tasks and activities that are carried along with the dharma song that Sanit Sirivisoot had composed for the Young Buddhists Association of Chonburi for 5 songs. It also presents the conclusion of the work of the Young Buddhists Association in various important ways and funds and foundations that are used for the activities of the Association with a list of donors. "
Go to location
729. Prakru Pinitsamajarn, the former abbot of Wat Namatum sub district, Panusnikom district, Chonburi. When being a child, Luangpor Doe Chaisamer studied from Praajarn Pun, the abbot of Wat Namatum. He was ordained at Wat Namatum and had Praajarn Peng, the abbot of Wat Narphrathat was a preceptor. He studied Pali and black art with Ajarn Pun and Ajarn Peng. When graduated from those teachers, he took a trip to visit a professor of black magic, such as Luangpor Sang of Wat Nernsang in Railakthong sub district and Luangpor Tim of Wat Laharnrai. Luangpor Doe was an abbot instead of Praajarn Pun in 2440, a dean of district in 2476, and the preceptor in 2481, along with the priest's rank "Prakru Pinitsamajarn". He is the highest rank priest in 2512. He is a monk who has strong magical black art and is accepted by people who are so close and so far. Every temple that hold the ceremony to consecrate the sacred objects and coins must have his name Luangpor Doe in the name list including receiving the invitation: anointing home, car, signboard, etc. Apart from, his black art ability, he is also a traditional medicine doctor treating many diseases. This make him famous including people wants to pay homage and posses a sacred object continuously, specifically, the coins in Burying Loknimit ceremony, JPR coins and clasps. Luangpor Doe died on April 10, 2515, and Supreme Patriarch was a president in the funeral ceremony on March 16, 2518.
Go to location
This book about the history of the temple in Chonburi,volume 2, the organizers gather up the information of art work and historical sites e.g. the temples in Chonburi in 7 districts with 1 sub-district including Koh See Chang district, Bor Thong district, Bang Lamoong district, Ban Beung district, Sriracha district, Sattahip district, Nhong Yai district, Koh Chan sub-district and Wat Thammayut Nikai. The main points are about the history, the instruction, the location, the abbot's residence, Senasana area, ubosot, temple and the sermon hall in a monastery that ia stable in its value and beauty. It is an architectural heritage that the ancestors of Chonburi have created. It is the precious treasure that the next generation should preserve as a heritage to national prosperity.
Go to location
"Practicing vegetarianism is a tradition that people observes religious precepts by beliefs of Chinese people. Practicing vegetarianism will start on the first day and the third day of Chinese in every year for 10 days. People have to wear white clothes for attending the ceremony. Everybody will carry a big joss stick in the procession to welcome God(Hud Jow). On the third, sixth and ninth day, it will have a big ceremony. On the eighth day, there is Loy Krathong festival. Turtles have been released to exorcise. On the 10th, it is the last day of vegetarianism and it is a big ceremony that they will have to pay respect to God. On the 11th, at 04.00 am, vegetarians will join in the ceremony and float the incense burner in the sea. The vegetarians eat that meal as a last meal."
Go to location
there's still the only one shadow play left in Chonburi which is The Dao Loy team. In fact, Uncle Loy, the head of the team can't do the play anymore due to his age. So he has passed on the knowledge to the younger co-workers in his team, whosm one of the guy he taught is the head master of the school which he also teach his students about this shadow play too.
Go to location
The Hydroponics vegetable growing and seedling foam with foam (Panut’s hydrogenation products) is a plant-free soil toxins which plants Chinese morning glory, lettuce which is under control of the Ministry of Public Health and the Ministry of Agriculture. The two ministries have given the inspection and certification for agriculture Hydro Pro NICs and also educate farmers and students who are interested.
Go to location
""" In the past, Wat Bot and Wat Luangprommawat were the well-known herbal medicine manufacture. The village also has many doctors so there are several """"drug crushing stone"""" or """"drug grinding tool"""". When that period was passed, these drug crushing stone were left. The temple uses the good opportunity to realize the importance of those things. At the same time, the villagers are willing to donate them for keeping at Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
" This is a tool for grinding the flour to make the sweets. How to use it are as follow: firstly, to bring rice or glutinous rice for making sweets soaking at least 2 to 3 hours to make it soften. Then, put the prepared rice into the top hold of a millstone spoon by spoon and taking hands to evolve until the rice is ground into a powder flowing out of the chute into the container. If it is a big grinder, it can use a twig to pull instead of hands. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
Wat Tha Kra Daan has the land area of more than 5 acres. This temple was established on November 20, 2000. In the past, it was a deserted temple and was surmised that was built in Ayutthaya Empire. According to the historical record, Thaksin the Great King stayed and cremated the dead solider in the past war at this temple. Nowadays it also has the Dhamma School.
Go to location
Wat Chark Nimit Wittaya locates at Ban Nhong Sam Sark. The area of the temple is 23 acres with 3 Ngan. This temple was established in 1992 because the 3 groups of immigrant from other area settled near Park Sark(Sark is a king of tree). So they called themselves as Sam Sark people and that area has a swamp that has many fishs. The villagers catch them again and again but they can't catch them all. So they called the swamp "Nhong Sam Sark or Sum Sark may possibly distort from Sam Sark. When the villagers build the temple, they called by home's name as Wat Nhong Sam Sark. Later, the name was changed to Wat Chark Nimit Wittaya and bestowed Wi Soong Kham See Ma in 1927. Nowadays, child training center is in the temple.
Go to location
Wat Sa Wang Ar rom is located on Nhong Nam Tao Loi village. It has the land area of more than 11 rai. This temple was established in on August 9, 1984. The old name was Wat Cho Ti Ga Raam. Phra Kru Pho Thi Pra Sarn Sart was the constructer and Mr.sawang Soikamdee donated the land. In 1964, the temple committees asked for change the name to Wat Sa Wang Ar Rom following the name of the land owner. It was announced in royal granting of the land on January 1, 2000. Nowadays, there is Dharma school with dharma education division in this temple.
Go to location
319. Wat Kok Pa Nom Dee built in 2009, is located on Ta Kam Sub District, Panus Nikom District, Chonburi. Kok Pa Nom Dee is a residence where people lived in since the pre-history time. Pra Laer Suthammo and his relatives from Sukhothai whose address is 95, Sib Ed Sork Sub District, Ban Phoe District, Chachaengchao, offered their land about 15 acres for building a temple. In 1979, there was founded a temple on November 7. The temple land recorded in a title deed nowadays has 15 acres in total.
Go to location
Santitummararm or Wat Nongsamed temple was built in 1972 that is located on the land approximately 20 acres at Ban Nongsamed in Bor Kwangthong sub district, Borthong district. The land of this temple was donated by Mr. Tavip and Mrs. Renu Kunnajuk. Moreover, the name of this temple come from the name of Cajuput tree or “Samed tree”, due to the area around the temple have many Samed tree.
Go to location
" This 4-star hotel offers 22 rooms with comfort and relaxatiin like staying at home. All the rooms here furnished beautifully includes a shower, and air-conditioner. There are also a parking lot, bar / pub, and Wi-Fi spot in public areas to fill the rest of the customers more complete. Moreover, guests can relax from the tiredness with an outdoor swimming pool. The hotel focuses on a customer's feelings so you can be assured of comfort and relaxation. "
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
This 2 star hotel offers 21 comfortable and relaxing rooms as if you are being your home. Every room provides a refrigerator and a television to give you conveniences. This hotel in Pattaya also has no smoking room and room service. People who check in at our hotel would find that this hotel where aims to make you satisfied with best facilities is the impressive and noteworthy place.
Go to location
Diagnosis and treatment of common diseases
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand