Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" The book was published on the occasion that Chonburi hold the celebration of the Chonburi Royal Boat in the annual festival in 11-12 April 2527. Particularly, on Thursday 12, April 2527, the Navy offered Chonburi Royal Boat for being the treasure of Chonburi people while Mr. Prakit Uttamot, the Governor of Chonburi is a bailee among merchants, civil officers and Chonburi people in Nam Palace garden, Chonburi. The content also contains the song """"Dokpradu"""", the photo of the 32 Chonburi Royal Battleship model, the history of a boat, boat song, the common feature of a boat and a list of souvenirs celebrations in the celebration. "
Go to location
" This book gathers the history of Chonburi which includes the location, area, territory, administrative district division, population, provincial motto and logo, occupation, topography, weather atmosphere, finance, administration, economy, various traditions, tourist attractions, the development of area in east coast and economic developing trend . "
Go to location
""" This book is about the history of Panusnikom district in both history and fiction, including geography, topography, climate, administration, population, occupation, livestock management, fisheries, mining, industry, commerce, banking, education, transportation, culture, tourist attractions, basketry, Jirarose Rose Garden, fruit shape with clay molding, animal heads sculpturing, souvenier production and a good cuisine. All story presented in the book is mentioned only briefly. "
Go to location
""" This book is intended to provide the reader local historical knowledge of Angsila. This makes people feel so proud in their local society, recognize the conservation of architecture and join together to develope a better quality of life. This book is divided into three episodes. Firstly, """"Angsila Where I Know"""" is about the location of Angsila district, the population and the geography which includes topography, climate, swamp forest and Flying foxes. Also, it refers to the history of Angsila from an interview with Mrs. Pun Saisamud and Mrs. Nongnuch Jermsawat, the local people who have lived in Angsila since the reign of King Rama V including the important occupation of Angsila people, such as a stone carving, fishing, Anghin textiles weaving. The second episode is about the historic stories that gathers the history of Angsila, Maharajah Palace, Ranee Palace, Chao Jommanda Dararussami's bondness with Angsila people and important religious sites in Angsila like Wat Angsila and Wat Komut Rattanaram. The third one describes Angsila in nowadays which is a recommendation from the public hearing of Angsila people and the experts who consideres Angsila at the present and in the future to indicate for further development. "
Go to location
Kuan Yim is in Chonburi, There is huge Kuan Yim statue sitting facing the sea and overlooking the obvious. In the hall, there is a small Kuan Yim Buddha inside with the pictures of 37 Buddha postures of Bodhisattva Kuan Yim where is near the hermit's pavilion.
Go to location
" Bun Klang Ban tradition always do in the eighth month of every year before Buddhist Lent Day. If you don't do it, the fire will occure. So Bun Klang Ban tradition is arranged. The organizing committee is at a ceremony between 07.00 - 11.00 am The oblation are composed of food, swets, fruits, animal's head , liquor, fireworks and the monks are invited to , animal crackers, and invited the priest to officiate. The tradition give benefits to the community and it wll be a morale for the villagers in Aom Panom Market."
Go to location
it tips of how do to the chili pastes passedon from my mother then I learned and improve my skills as well as the recipe to taste differently which become very popular among Thai people since then. I was the speaker helping them inform and teach how do do the recipe.
Go to location
He used to work in the factory in Bangkok for helping senior at technician institute. He does Paper Marchac work and learns from the seniors. Later, he tries out and invents the method including develop the pattern until he is proficient. He sells it for customer orders. It can generate an income for the family and he expresses the knowledge to people who interested with his willingness.
Go to location
Planting the Sala is similar to planting the coconut. It is hard, has sharp spines, prefers hot and humid. It needs water year-round with a little bit of sunshine and shadow. Also the Kra Thin Te Pa plants should be planted to give shade. In the year 2536, 30 Rais of land were purchased for the cultivation. There were jackfruit (orange type) coconut which gave the fruits throughout the year. This was becasue of a mini water sprinkler that has been invented to water the coconut plantation.
Go to location
the animal trophy paper mache is one of the handicraft which it very hard to find the craftman in the town of Panassanikom. First,brings some newspapers, tare in to little pieces, soak in the water, let it over for 1-2 days. Then take some barks, crash it to make glue. After that, mix it with the soaked papers than form the shape into the trophy.
Go to location
Khao Din Rom Pho Thong Temple
Go to location
Prokfah temple is one of the shady temple in Khochan dictricy. It is not far from Khochan intersection. Every religion days, there are a lot of people who visit and make a merit. There is an outstanding ubosot with ceramic style which is surrounded by a lot of trees. The door of the temple made from wood, carved in birds and angels designs. It is the recommended temple.
Go to location
Bali-Hai cape is a popular place from both Thai and foreigner travelers because there are many activities here such as car racing, concerts and more. The identity of this place is the cape lean out to the sea which is next to South Pattaya beach. On the west of the cape is a lighthouse which is good for watching sunset and the night light of the cape and Patttaya beach. Bali-Hai cape is in the end of the South Pattaya walking street. It is at the footprint of Pra Bart Mountain. You can take a bus at Mor Chit bus station to Pattaya, then take a small bus to Bali-Hai cape; take a van at the Victory Monument to Bali-Hai cape; or ride a car on the motorway or Sukhumwi road, go through North, Cerntral, and South Pattaya to Bali-Hai cape, you’ll see Pattaya city sign.
Go to location
"Wat Yai" is the most important ancient temple of Choburi. It was presumes built in Kru Sri Ayuthaya era. From the ancient annals, Wat Luang is located far from Chonburi city. In 1767, King Thon buri once was come to suppress Thong Noi. Then the king have Boonrod and Chuen, who were friends with Thong Noi, negotiate with him. Eventually, Thong Noi surrendered and the two men took Thong Noi to the King at Intraram building and were announced in royal granting of the land in 1792. The temple was promoted as a royal temple in August 15, 1975.
Go to location
It is located at Huay Yai Phrom village, Surasak sub district. Its old name was Huay Yai Phrom temple. Then, it was moved to Bangphra sub district near a mountain. Seanasana building was built in 1950. There are a pavilion and a Buddha hall. The ubosot was built in 1967. There is the Buddha history painting inside, also has a shady atmosphere. Visitors can walk up to the Sriracha city view point behind the ubosot.
Go to location
" The 3-star hotel has excellent facilities to serve customer in 49 rooms, that have air conditioner, LCD / plasma screens TV, and bathtub. Also, the hotel offers car service to airport, restaurant, laundry / dry cleaning service, and elevator as a part of the amenities and great service. Guests can relax from the tiredness with an outdoor swimming pool, swimming pool (for kid), and massage service in the hotel. Ease and relaxation is the notable point of Pattaya Hill Resort. "
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
This 1-star hotel offers 7 rooms with all amenities and services. All rooms here provides wireless internet access (No charge), TV, air conditioner, and the film movies. There are also a concierge, parking lot, room service incuding an outdoor swimming pool and garden. Depending on the aim of providing the service and welcoming with hospitality, it surely guarantees that you will be content staying at Peacock Place Guest House & Country Resort.
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
The swimming pool
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand