Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai Medication Book. The content composes of drug for erythrogenic toxin, the symptoms of the four elements in the body and drug for hemorrhoids. (Document No. Tb.s. 91).
Go to location
About this book, Chonburi Provincial Administration Organization has published for the six age (72 years old) to the abbot of Wat Yai Intaram(Pra Aram Luang). For the auspicious ceremony of the 60th anniversary of the king Bhumibol, he graciously give the priset of monk for a special case to Phra Pariyat Thada who is the abbot of Wat Yai Intharam and vice dean of Chonburi to be a cadinal. The contents are divided into 2 2parts. The first part mentions to royal letter of appointment and the history of Pharaj Sitti Wimol and the history of Wat Yai Intaram by thoroughly providing the details by the background of the temple, the creator, the location with the events of the temple by the annals. It starts from the event that the king of Tak and Mr.Thongyunoi and Wat Yai Intaram, the territory that the king of Tak set himself free. the king of Tak attacks Chantaburi and Trad including the information of important people which are involved in Wat Yai Intaram. The second part is the appendix. It provides the information of royal letter of appointment of Wat Yai Intaram, the text behind the temple's label, the temple with the lists of donors which ask for the royal robes for presentation since 1975 to 2007, the list of 55 Buddha images in each period, the lists of 24 Buddha image in the past including the Dharma puzzle picture in the east in fron of the Buddha image, the Dharma puzzle image in the west behind the Buddha image, the dharma puzzle of Thamma Dharma Songkram, the supernatural power of Luang Poh Chei, the methods of cement plaster wall and the paintings. It also includes proverbs, quotes and many good idea that should be learnt with the illustrations within the book.
Go to location
729. Prakru Pinitsamajarn, the former abbot of Wat Namatum sub district, Panusnikom district, Chonburi. When being a child, Luangpor Doe Chaisamer studied from Praajarn Pun, the abbot of Wat Namatum. He was ordained at Wat Namatum and had Praajarn Peng, the abbot of Wat Narphrathat was a preceptor. He studied Pali and black art with Ajarn Pun and Ajarn Peng. When graduated from those teachers, he took a trip to visit a professor of black magic, such as Luangpor Sang of Wat Nernsang in Railakthong sub district and Luangpor Tim of Wat Laharnrai. Luangpor Doe was an abbot instead of Praajarn Pun in 2440, a dean of district in 2476, and the preceptor in 2481, along with the priest's rank "Prakru Pinitsamajarn". He is the highest rank priest in 2512. He is a monk who has strong magical black art and is accepted by people who are so close and so far. Every temple that hold the ceremony to consecrate the sacred objects and coins must have his name Luangpor Doe in the name list including receiving the invitation: anointing home, car, signboard, etc. Apart from, his black art ability, he is also a traditional medicine doctor treating many diseases. This make him famous including people wants to pay homage and posses a sacred object continuously, specifically, the coins in Burying Loknimit ceremony, JPR coins and clasps. Luangpor Doe died on April 10, 2515, and Supreme Patriarch was a president in the funeral ceremony on March 16, 2518.
Go to location
The book of Wat Na Matoom, Panasnikom, Chonburi is compiled by Aj.Winai Thammasaroj. He mentions tothe history of Wat Na Matoom, the history of Panasnikom town with sub-district and Na Matoom district, the searching of the real name of ancient town in Panasnikom, the reservation of Panasnikom local culture e.g. the excavation at Khok Panomdee, art antiques at Pra Rod city, Na Prathat district, stone inscription at Wat Koh Keaw, Nakornsawan at Panasnikom, Pra Puttha Panasbordee and joss stick pot with the illustration of the antiques and many important temples of Panasnikom. In the last part, the writer reports to the Ministry of Interior about the Panasnikom the city of city, Chonburi City and Bang La Moong city. These three cities are included in Prajeen Buri which holds on the government gazette on volume 11, sheet 44 on January 27. It also gives the knowledge about the history of Panasnikom. In the book, it has color photos of Pra Kru Wijit Thammarat who is the abbot of Wat Na Matoom. Murals in the church and principal of Buddha image in the new temple, Bussabok picture, Buddha image, Kohchasee in art center, Panaswittayakarn school, Panassabordee Chamloi picture and the monk's tower that are the beautiful paintings.
Go to location
""" This book is about the history of playing Tayjoke which is one type of folk amusement in Chonburi. There is also refering to the promoting of playing Tayjoke, the explanation about the element to play Tayjoke like place, prize, equipment, Mr. Joke and player. In addition, it provides the knowledge about the benefits of Tayjoke, the rules, the sample showing how to play, the form of playing including a bibliography at the end of book. "
Go to location
It is a long tradition of Panasnikom people that is held on Friday, Saturday and Sunday of the first week of May or six months of the Thai people. The villagers will bring food to the monks and dedicate merit to the guardian spirit,persons with previous deeds on each other and relatives who have passed away to ward off bad things and make the seasonal rainfall and abundant plants. After the ceremony, they will having food together, local games and Panasnikom wicker's demonstration.
Go to location
The outstanding cultural artists of Chonburi in the year 2002, Mr. Pradid Intanon started training the instruments such gong and alto xylophone since was 5 years old from his father, who was a Thai music teacher. He feels fun and happy every time he plays Thai music, so he began performing at the age of 8 in his father's band in traditional festivals, such as wedding, funeral, housewarming and ceremony which made him practice more advanced music, this is, performing music with famous Lige showing at various places in the Eastern provinces. On Saturday and Sunday including end of semester, he will follow his father to attend playing music since he is so proud of helping a home's business. His father realized his son's ability in music because he can play the difficult tracks quickly, not easily forgetting the tract and always practice playing music. Hence, his father wanted him to be a musician and stop studying when he graduated from the primary school (grade 4) but some people complained that he should be promoted in education too. Thus, his father allowed him to finish in Bachelor degree. At the same time, he had a chance to learn about the accurate form of Thai music since he practiced playing alto with Ajarn Lady Chin Sinlapabanleng and Ajarn Prasit Sinlapabanleng. Moreover, he had got the opportunity to perform Thai music in several important occasions, namely, performing in front of King Bhumipol and his royal family, playing to welcome the city guests at the Government House in the Prime Minister's Office.
Go to location
""" The instruments of the band consists of 14 drums, cymbals, small cymbals, wooden rhythm clappers and big gongs. Since Mr. Pratuan learnt how to play the keyboard at Yamaha Thailand Music School in Chonburi for a while, he uses Western music instrument to play with the drums band in order to become the applied drums by using modern songs to sing along with making music, such as the song """"Made in Thailand"""" of Carabao band. The mixing band will play drums along with Western music by alternating the songs that are played in the form of drum and folk music. The drum band of Mr. Pratuan Petmaengchon (Boonpaeng) has the mixing band which is as follows: 5 drums at least, 1 big gong used to create rhythm base, that is, impossible to be fast or slow beating but must beating regularly, cymbals used to play as a big gong, Lor cymbals beat to interrupt the rhythm for fun and wooden played to create a rhythm like a big gong and cymbals. Due to a single layer song for playing drums, it may use a small cymbals or not because the rhythm is quite fast. If the drum band is rather big band, the mixing band can increase only a drum or wooden rhythm clappers as well. Mr. Pratuan's drum band used the name for show called """" Pratuan Petmaengchon"""", the applied drum band that uses 14 drums, plays with the Western music including the drum set, bass guitar, solo guitar and keyboard. These instrument can play a variety of music. "" "
Go to location
Mr.Suan Phanomwattanakul was awarded as a environemental-friendly person in Conburi in 1998. he was a very calm and pateint man. He own a natural leather-made business. He was so inspired by the nature so he started collecing the stone which importantly c
Go to location
relayed the knowledge from my relatives and learned from the people whom made it before until becoming an expert. Now, I can give knowledge to the high school students in Koh-Jan district.
Go to location
History books, the 20th book of Religious Affairs Department states that Mr. Sangthong and his family established Wat Nong Kate in 1771. He donated the 10 acres land for building the temple. It because there were so many Kate trees, the temple was name after it. Wat nng Kate was announced in royal granting of the land in October 14, 1982
Go to location
Wang Thong Ja Reon Tham Temple is located on Wang Na village. It has the land area of 8 acers. Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) consists of Ubosot, a sermon hall in a monastery, monk’s houses, a merit-making hall, etc. This temple was established on March 22, 1965. It was announced in royal granting of the land on October 10, 1980. Nowadays, there is Dharma school with dharma education division in this temple.
Go to location
It locates on Northern of Pattaya Bay. The entrance is the same way of the Central Wong Amat. The beach has a length about 1 kilometer. It is a peaceful beach. That is suitable for relaxing.
Go to location
Ubosot of Wat Yai In Tha Ram has the painting of a mural on all fourth walls. The paintings are about the story of the Buddha and Putthachart, especially Tessanagunchart. The north wall was written about the story of Phra Demi, Phra Chanok, Suwannasarm, Nemirat, Mahosot and Phuritat. Those stories were expressed on a blank space between the windows. The south wall is about Jantharakumarn, Nartwiphurabandit and Wessandorn. In the room, there are small Sema leaves. Wall between the north and the south is about the story of Tossachart. The east wall is about a plague. The west is about the History and Buddhist worlds.
Go to location
Muang Kao temple - According to the historical record, it was built by the villager more than 1000 years ago in the same time as Panas city was built. It was called as Wat Muang Kao. The first “Ubosot” (a Thai style building for monastic ceremonies) was built by Luang Poa Paladboon the abbot at that time. It was celebrated monastic boundary ceremony in 1976 and was announced in royal granting of the land on January 29, 1976. The temple land size is approximately 3.2 acres and the main buildings consist of “Ubosot”, sermon hall in a monastery, monk's abode, crematory, belfry and Dhamma School.
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
Thai massage has been practiced for a long time. This is both the matter of science and art that helps care about health of Thai people. Although the technological advances of modern medicine plays an important role in curing the health of people around the world, many people are still seeking for other alternatives of their health care depending on individual's different reasons. Thai traditional medicine, therefore, is as an alternative for health care which has become increasingly popular.
Go to location
" This 2-star hotel offers 16 rooms that were designed to meet the needs of customers. Each room includes a television (cable), wireless Internet access (No charge), refrigerator, and air conditioner. The hotel also provides the service of laundry and dry cleaning which is a part of the amenities and great service. Guests can enjoy a massage service for exercising and recreating. Because of complete facilities and friendly and attentive staffs, tt is not surprising that customers always return to stay in Sumalee Apartment. "
Go to location
Pharmacies and alternative drug stores.
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand