Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
" This book is printed royal charity dedicated to King Rama V in the 80 years of his death, on October 23, 2533. His majesty proceeded to offer robes for presentation this monastery on 16 October 2430. The book's content the author provides information about Kao Prabath Bangsai Chonburi that is located on a small hill in the north of Chonburi and is far from city hall about three kilometers. There are many historical sites around the area of Kao Prabath Bangsai like Wat Kao Bangsai's ubosod, pagoda, lower vihara, pavilion with nine rooms, cement bell tower, Buddha's footprint mondop, Pra Puttabath song-ong, Pra Chansila and Pra Cheditun. Each place is given thr details about the attribute and location as well as illustration. At the end of book, it has the annals showing King Rama V proceeded to offer robes for presentation at Wat Kao Bangsai Chonburi in 2430. "
Go to location
This Thai book is inform about the story of Tao Suriwong who dreamed that he had a beautiful car. Chantawas with 2 Brahmins created a car and a daughter. Tao Suriwong liked Chantawas. On the last page, Tao Krewen knew that Atittayawong the King came to send the daughter. He held up and waited for Chantawas to be volunteer in the battle. He came across. The giant's child named Jinda Samut who was born from Phiseua Samut looked for his father, Chantawas. He fought with Nak and lived in Nak's town.
Go to location
""" The content of this book contains the history and background of Chonburi Municipality, the traditional Buffalo Racing ( both Thai and English language) and the local customs in Chonburi, such as The Dead Beating Gongs, Kongkao Buangsuang, Tibkradan and Wan Lai with the illustrations. "
Go to location
""" This book refers to the history of Chonburi which includes important people's chronology, the history of Ton Prasri Mahabodhi Chonburi, the history of the Rama V's Royal Monument, and the history of the instructors like Luangpor Ei Wat Sattahip and Luangpor Kaew Wat Kruawan. In addition, there are about literature, culture, traditions in Chonburi like buffalo racing including landmarks such as Pra Juthatut Rachatarn and the other palaces that King Rama V ordered to build. It also has a list of souvenir shops, restuarants and accommodations such as hotels, resorts, bungalows as well as the map of downtown and each district in Chonburi province. "
Go to location
""" This book was made to carry on the story about the establishing Ban Bung district, Chonburi recorded by the notes, documents, textbooks and the people's saying in the situation in order to seek for the facts of founding Banbung community in the past until these days. The creator gathered the contents relating to the history and the constructing layout of Banbung which are about the founding original community, the families that have brought the prosperity to Banbung, sugar manufature,buffalo race tradition, practicing vegetarianism tradition, Sien Sua Tai shrine and stone lions. It also refers to the history of Wat Bunyarityathom (Ban Bung) and Wat Bungbawornsatid, which provides the information as following 1. The temple's surroundings and storey 2. the early construction 3. the sequence of the abbots 4. sacred object in temple 5. the monks' dwelling 6. the temple's annual fair 7. temple tradition and custom as well as the short history of the constructing Poey Sian Joe Sue Shrine and Moral Associations (Meng Sim Tua). "
Go to location
" It is the tool to pound ""brown rice"" to ""white rice"" by bringing brown rice which is come off the chaff by manual rice mill and put into a mortar, then pound with a ""hands pestle"" or ""Talumpuk pestle"" until it becomes white enough. Next, the rice will be winnowed to separate the bran out of the rice. This mortar can be used in many other works, like pounding the flour, making some desserts, pounding banana stalk to feed pigs and so on. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
"From the persuadability of his sister, she tries out to make brooms from the materials in the local area. So she doesn't invest too much money. She practices until she is procifient and does as his occupation until the present. Ms.Prapai Boonsuan has practiced until she is proficient. She can create brooms too beautifully and permanently to be widely accepted by the community."
Go to location
This tradition starts on Songkran Day. On the first day, it has many local games in Sattahip temple such as Morn Sorn Pha, flag race, sind a song in Mae Sri song and Thai flok song. In the past, it arranges for 13 days. Nowadays, it disappears and there is an event that offering food for monk at the temple everyday. Nowadays, it has only sand pagoda contest, bathing monks and Buddha and showering the elders.
Go to location
""" Since there was no the custom to wear shoes in the past, no one put on shoes walking in the village. Before entering the house, people had to clean their foot in the square or hexagon footbath made of cement. This is better than scooping water to wash feet like in those days that wasted more water. It is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
Mr.Wannop Phasook interested in the herbs for a long time. He starts learning herbal medicine from gum benjamin that is an ancient medicine. It can cure abscess and pus. He studies and research continully by trialing in the community and its efficiency is accepted such as covering the wound, covering abscess and pus. It can absorb pus as well. Detoxifying the poison of the catfish and the horseshoe crab. The ingredients such as the resin from Styrax benzoides, borneol's scale and camphor (in equal proportions). Grinding them to be a sticky liquid. It can be used to cover the wound. The properties are curing abscess and pus, fire-burnt wound, diabetes wound, insect bites wound, skin diseases, catfish's poison and horseshoe crab's poison. Should be kept in tightly closed containers to be stored for several years.
Go to location
319. Wat Kok Pa Nom Dee built in 2009, is located on Ta Kam Sub District, Panus Nikom District, Chonburi. Kok Pa Nom Dee is a residence where people lived in since the pre-history time. Pra Laer Suthammo and his relatives from Sukhothai whose address is 95, Sib Ed Sork Sub District, Ban Phoe District, Chachaengchao, offered their land about 15 acres for building a temple. In 1979, there was founded a temple on November 7. The temple land recorded in a title deed nowadays has 15 acres in total.
Go to location
Wat Tam Ni Mit was established in 1941 Mr.Tam-ma-noon Sing-ka-ra-wa-nich, the villager of Baan Soi Tha Ruer, Muang district was donated the land over 21 acres to build this temple. It was announced in royal granting of the land on February 2, 1956. The building that still working consists of “Say-nah-sa-na” building (a priest’s abode used for making a merit), Ubosot, sermon hall in a monastery, monk's cell, belfry and a building which is used to be a temple school.
Go to location
Within the area, it has an amusement park, pools and big sliders. It is a place for the family to relax. It has an area about 80 acres. After paying fee, the visitors can play all of the rides for free. Pattaya park has a tower for sightseeing a spectacular view that is the highest tower in the east(including the post). There are three ways to go down from the tower that are slinging with the rope, using floating basket or using the basket. On the tower, it has a restaurant that is turning around us all the time for sighseeing the scenery. Serves only lunch and dinner.
Go to location
"The place for relaxing on holiday of the everyone with family. It is the one of beautiful beach of Sattahip and it is under the supervision of Sattahip Naval Base. Location: Sattahip district, Sattahip, Chon Buri Province. Touring: In Sattahip Naval Base, Sattahip, Chonburi Province."
Go to location
 Located on Pattaya Palladium building,Pattaya 2nd Road. It is the first panorama screen 360 theater screen360 degree panorama of the country. Films on the bird's historic monuments and tourist attractions. Reflection of the beauty of traditional Thai food and a good speaker in 5 languages: English, Chinese, Thai, Japanese and New York.
Go to location
Whether you come to travel or do a business, this 3 star hotel has 159 comfortable and fashionable rooms to offer to you. Each room provides no smoking area, an air-conditioner, a desk, a television, a shower, a mini-bar, a porch/a balcony as well as a Cable TV. Moreover, this hotel consists of coffee shops, bars/pubs, laundry services, restaurants, room services, baby-sitter services, parkings and smoking area. As for people who want to exercise and relax, they would be fun with a massage service, a swimming pool and an outdoor swimming pool. With our great intention in heartfelt service and friendly welcome, we can guarantee that you will feel satisfied with staying at Golden Beach.
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
The scenic public park
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
" The 3-star hotel has excellent facilities to serve customer in 49 rooms, that have air conditioner, LCD / plasma screens TV, and bathtub. Also, the hotel offers car service to airport, restaurant, laundry / dry cleaning service, and elevator as a part of the amenities and great service. Guests can relax from the tiredness with an outdoor swimming pool, swimming pool (for kid), and massage service in the hotel. Ease and relaxation is the notable point of Pattaya Hill Resort. "
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand