Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
750. Chonburi Artist Award of the Year 2550 in visual art (murals), Mr. Surachai Mangmi is fond of painting a mural with a great talent. He also spent time with drawing since studying in elementary school because his childhood lived in a temple for 8 years. Through 31 years ago, he has created murals more than 40 pieces and still goes on drawing. Mr. Surachai gave the comment to the youth that he wants to see the younger generation interest and realize about the value of a mural which is a work of art and should be maintained along the nation.
Go to location
"This book gathers a collection of images and important annals about Wat Kaobangsai, Chonburi and it is published to be the remembrance in the 120 years celebration of Wat Kaobangsai, the royal temple in Chonburi. The content compiles the photos of sacred places in Wat Kaobangsai which are as follows: 1. the principle Buddha image in the ubosod 2. Buddha's footprint mondop 3. Prong Pagoda 4. Tun Pagoda 5. Si Mahabodhi Chedi 6. bell tower 7. the pagoda after the ubosod 8. Pra Pale lai and Wat Kaobangsai's venerable person. In the appendix, it includes the copy of Wat Kaobangsai's history that is the address of the first abbot, Wat Kaobangsai as well as the annals about King Rama V offering royal Kathin robes at Wat Kaobangsai in 2430 and the annals about raising Wat Kaobangsai's position as a royal monastery. "
Go to location
""" The book was published on the occasion that Chonburi hold the celebration of the Chonburi Royal Boat in the annual festival in 11-12 April 2527. Particularly, on Thursday 12, April 2527, the Navy offered Chonburi Royal Boat for being the treasure of Chonburi people while Mr. Prakit Uttamot, the Governor of Chonburi is a bailee among merchants, civil officers and Chonburi people in Nam Palace garden, Chonburi. The content also contains the song """"Dokpradu"""", the photo of the 32 Chonburi Royal Battleship model, the history of a boat, boat song, the common feature of a boat and a list of souvenirs celebrations in the celebration. "
Go to location
754. Chonburi Outstanding artists of the year 2542 in visual arts (painting), Mr. Nukul Srisudjai was born on 22 September 2497 at Samudsakorn. He is now 46 years old and has been a teacher 2, level 7, Head of Arts Studied, Panuspitayakarn School. He is knowledgeable in Thai and international art and creates art works with love, attention and industry. Since serving under the crown until the present, his creative works are clear to the field of education, general people including government agencies and private sector. In particular, the works cover with lacquer and gold leaf (Lairodnam) as well as every piece of his art has been accepted well by people. Furthermore, he encourages young people to express themselves in creative arts in order to take advantages and study in a higher level and wants the youth realize the value and importance of Thai art that is the identity of the nation. He is also modest and friendly man, who has good relationship with colleagues and other person, adheres to the moral, dedicates him to common interest, build up a warm and stable family, and is responsible and grateful to his parents and benefactors. Importantly, he has mercy on his students in promoting the education for them since he recognizes the importance of education that is the significant basis for the youth of the nation.
Go to location
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai White Book. The content is about the pharmacopoeia, like multiply drug, hemorrhoids drug, cancer drug, eyes curing drug, elements tonic, carminative and vermifuge (Document No.Tm.s. 89).
Go to location
Mr.Pearmsak Niko,chaiprasert was boen on January 1st, 1944 in Panassanikom, Chonburi. He is 59 years old. He is very talented in mechanical work. He started learning about mechanical work since 1957. he started inventing a tools that help the farmers worling better in his community. with his passionate and patient towards work, he improve his skill by invented many useful tools for farmers til become very successful in the worldwide. he is the role model of being creative, ambitious and his leadership in Chonburi.
Go to location
The city government has a history as Phya Chapman later abandoned. To commemorate. People have come together to create ply serpent was cast down. Enshrined in the school pond gold. A gilded statue every year. Ceremony at the 4 to 6 December of each year, offering the sacrifice of the animal crackers, fruit liquor made ​​a votive offering and sacrifice to hold in the minds of Bo Thong people and neighboring districts.
Go to location
Learning from the villagers that do as their careers for a long time. It is important for choosing bamboos to do Tam-Lung fans. Size and the softness of timbers are fixed to be enough. Then, strikes the bamboo with the wanted size and suns it. Finally, varnishes it beautifully after the weaving.
Go to location
"From the persuadability of his sister, she tries out to make brooms from the materials in the local area. So she doesn't invest too much money. She practices until she is procifient and does as his occupation until the present. Ms.Prapai Boonsuan has practiced until she is proficient. She can create brooms too beautifully and permanently to be widely accepted by the community."
Go to location
Have inherited the knowledge from the relatives and studied from asking the person who used to make it before until he is proficient. He is an expert for elementary and secondary students in Koh Chan.
Go to location
Tham Pai Sarn Reclining Buddha image is the largest Buddha image in Bor Thong district. It was built to worship the Lord Buddha. It is in the Phra Thart Khao Jao Meditation Center which popular for more than 50 years. The image is 29 wa, 9 cubits, and 8 inches long, and 8.3 wa height. It was set on the hill. There are many statues of Buddhist saints in front of the image. In this area, there are also three Buddha images in the attitude of subduing Mara facing to the north and east. Moreover, there is a giant statue in this area. Tham Pai Sarn Reclining Buddha image is located at Moo 4, Kwangthong, Bor Thong. It is 6 kilometers far from the intersection of Highway 331 and Highway 3340. Turn right at Ban Nongket School, then go straight for 3.7 kilometers on the route no. 3161, and turn right to pass Wat Borkwangthong. The image is on the left hand side, on the hill.
Go to location
342. Wat Pong Pak Dong, founded in 1802 is located on the land having 10 acres, 1 ngans and 56 squar two-meters. There are many monks’ dwellings, such as a Dharma Studies school, a Buddhist sanctuary, a sermon hall, a chapel, a multi-purpose hall and a making religious rituals hall. In 1956, this temple was announced in royal granting of the land.
Go to location
Khao Din Temple was established on 16 January 1976 and announced in royal granting of the land since 1 March 1977.
Go to location
Wat Pan Sa-Dej Nai locates at Ban Pan Sa-Dej Nai. The land has an area about 10 acres with 17 squares yard. Wat Pan Sa-Dej Nai was built on January 22, 1979. In 1948, Sriracha was plentiful with the forests throughout Beung district and Borwin district. The villagers cut the wood for land and many of them were sick and died. At the same time, Sriracha built the railway for transporting logs from the forest to make plywood by Chao Phraya Surasak Montree as a supervisor. For this reason, the villagers named the temple, Wat Pan Sa-Dej by having Mr.Gate Thongin who was Ban Bueng people but he imigrated to Ban Pan Sa-Dej as a man that people pay respect to. They consulted to each other that they should build the residence for monks in the village. Then they build a pavillion in 1957 and in 1960, many people came to occupy the land. So they are a lot of people go to the temple and they built more Senasana. Until in 1978, they were allowed to build the temple and in 1979, they were allowed to establish the temple. The temple was bestowed Wi Soong Kham See Ma on March 23, 1990.
Go to location
362. It is located in Ang Sila sub district, Maeng district, Chonburi and is near the coast and the road in three sides. Chonburi was built in the reign of King Rama 4, 2441 or in Bangkok Era 116 to honor his majesty of the king in the auspicious period. To celebrate the king's birthday anniversary in his regency position, he gave 60 Chang (unit of Thai money) to Pra Prom Surin, the Governor of Chonburi in order to repair and make it an. accommodating place of the noble people and foreign visitors. Memorial Building and Queens Building, founded in the era of Ratanakosin, have a Punyha architecture style building which is the mixing Western pattern. The building has a 2 storey building with a west facing brick wall. The first floor is concrete whereas a teakwood floor is on the upper floor with a front porch. There also has Punyah style roof with the antique carved tiles including waterspouts being surrounded the eaves. Not only it has the beautiful and valuable architecture of the building, also the Memorial Building was repaired to maintain the original pattern in 2537. This building is now the age of 100 years. According to the evidence, the King and Queen in this time were used to visit both Memorial Building and Queens Building in the past. The Fine Arts Department has registered this land as the archaeological and historical sites on 18 December 2539. Ministry of Education by the Department of Education assigned to the Office of General Education, Chonburi cooperating with the Chonburi official section and the public to make up the project of being loyal and honor in the age of 72 years of His Majesty on December 5, 2541."
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
The scenic public park
Go to location
Wholesalers and retailers of all types of cosmetics
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand