Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
742. Prakru Tammasarnapinan (Luangpor Daeng) is a Cambodian in Battambang city. After being ordained, he traveled to Thailand and stayed in Wat Angsila. Later, he moved to stay in Wat Yai-intrararm for 53 years and he died in 2490 at the age of 84. He was a monk who was very strict in the Dharma discipline, and not collects necessary materials for a priest too much. His speech is hallowed to the followers and other people who know about his reputation offering their children to be his adopted children. These days, his fame is still appeared among his students and the general people. On August 2, every year is as the day of his death, the disciples, grantor and female giver of Wat Yai including many people who believe in him come to make merits usually. The donating money that people offered, Pra Ratchapromajarn took those to establish the foundation called "Luangpor Daeng Foundation"" and brought the interest to support the educational fee for monks and novices who come from other provinces every year.
Go to location
" This book gathers the history of Chonburi which includes the location, area, territory, administrative district division, population, provincial motto and logo, occupation, topography, weather atmosphere, finance, administration, economy, various traditions, tourist attractions, the development of area in east coast and economic developing trend . "
Go to location
The book about the analysis of human skeletons at archaeological area, Khok Panomdee, Chonburi. This book is a part of the antiques' analysis from the excavation. The contents of the book are about the study of physical anthropology by measuring and non-measuring for knowing the appearance of pre-historical people with the way of life and their culture. In the book, it mentions to the history of the study about human's skeleton which was found in many archaeological area in every parts of Thailand. It gives the knowledge about Khok Panomdee archaeological place including the location, the surroundings in nowadays, the archaeological places in Chonburi, the history of Khok Panomdee mound and the excavation process with the steps, materials and theory that are used in the study,along with summaries and reviews. The book includes a bibliography at the last page too.
Go to location
" This book is printed royal charity dedicated to King Rama V in the 80 years of his death, on October 23, 2533. His majesty proceeded to offer robes for presentation this monastery on 16 October 2430. The book's content the author provides information about Kao Prabath Bangsai Chonburi that is located on a small hill in the north of Chonburi and is far from city hall about three kilometers. There are many historical sites around the area of Kao Prabath Bangsai like Wat Kao Bangsai's ubosod, pagoda, lower vihara, pavilion with nine rooms, cement bell tower, Buddha's footprint mondop, Pra Puttabath song-ong, Pra Chansila and Pra Cheditun. Each place is given thr details about the attribute and location as well as illustration. At the end of book, it has the annals showing King Rama V proceeded to offer robes for presentation at Wat Kao Bangsai Chonburi in 2430. "
Go to location
Yarm-ubahong (document number Chb.s. 118) is an ancient document which is classified in Samud Thai Text. The content is about Yarm-ubahong's atributes and has bar table used to check when is the good or bad time for taking a trip, such as in the morning, late morning, at noon, late afternoon, and in the evening time. It also has a talisman, oil spell, Marudsrahua magic as well as Hakuntangtungpuang spell.
Go to location
721. Mr. Chadil Nukdontree, a son of Mr. Suk and Mrs. Hun Nukdontree, was born on December 6, 2474 and is now 76 years old. He married to Mrs. Kamnuengsuk Nukdontree and has three children. He retired from his official career and become the extra lecturer for the Master degree college students in musical instrument major (Thai music). He has knowledge and expertise in Thai music since being young because he was trained Thai music from his father and studied Thai music with Luang Pradidpairor (Sorn Silapabanleng). He also has the expertise to play the gong particularly which is the main Thai instrument. During he was teaching at Bangsan Educational College (Burapa University), the students want to study about the stringed instruments. As a result, he learnt more about the stringed instruments with Kruluang Pirorsiangsor (Oon Duriyachewin) and Kru Tewaprasit Patayakoson so that he can play the fiddle songs, the stringed instruments and sing Thai songs effectively. Then, Mr. Chadil brought all kind of knowledge in Thai music to teach the students, youth and general people including always attending to play Thai music in many important occasions. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School, therefore, honors Mr. Chadil Nukdontree as an excellent artist, Chonburi in the field of performing arts (Thai Music) for the year 2549.
Go to location
My mother, Mrs. Kimsua Neuangjamnong, who is a Kanomjeen maker passed the knowledge to me. When she died, I have developed the recipies to be more various such as Namyapra and Namyapu. I've been working on this recipies for 50 years so they become well-known among many people.
Go to location
It is a tradition that has inherited from the past. In the past, people believed that if there is not the buffalo race in each year, the disaster will happen such as fire. Such beliefs are true and it is a cause to arranging the buffalo race every year. The race takes place on a twelfth lunar month. (There may be a ritual too.) Values ​​(benefits) of a tradition for the community are spending time usefully, creating love and unity among people and having fun.
Go to location
It is a long tradition of Panasnikom people that is held on Friday, Saturday and Sunday of the first week of May or six months of the Thai people. The villagers will bring food to the monks and dedicate merit to the guardian spirit,persons with previous deeds on each other and relatives who have passed away to ward off bad things and make the seasonal rainfall and abundant plants. After the ceremony, they will having food together, local games and Panasnikom wicker's demonstration.
Go to location
relayed the knowledge from my relatives and learned from the people whom made it before until becoming an expert. Now, I can give knowledge to the high school students in Koh-Jan district.
Go to location
Muang Kao temple - According to the historical record, it was built by the villager more than 1000 years ago in the same time as Panas city was built. It was called as Wat Muang Kao. The first “Ubosot” (a Thai style building for monastic ceremonies) was built by Luang Poa Paladboon the abbot at that time. It was celebrated monastic boundary ceremony in 1976 and was announced in royal granting of the land on January 29, 1976. The temple land size is approximately 3.2 acres and the main buildings consist of “Ubosot”, sermon hall in a monastery, monk's abode, crematory, belfry and Dhamma School.
Go to location
Autsadang Nimit temple is located on the hilltop behind Phra Jutatuj pavilion. King Rama V ordered to construct in 1892 for replaced the original. Ubosot is a circular building with the Langka pagoda above by decorating with Gothic style with spires on the doors and windows, also the light box is decorated with stained glass designs. Moreover, Sri Maha Bodhi Tree which is brought from Puttakaya, India is planted for worship.
Go to location
Ya Na Sung Wa Ra Raam Temple is located on Huay Yai Sub-District, Bang La Mung Distrint, Chonburi Province. It was established on February 21, 1980 and was announced in royal granting of the land in 1982.
Go to location
Phra Buddha Chiengsean Mingmongkon of His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary is a Buddha hall placed the Buddha Chiengsean image of 11 meters width, 16 meters long, and 15 meters height. The roofs are placed in the Northern style. The Buddha image in gold color is the attitude of subduing Mar. It was built to celebrate the 80th Birthday Anniversary of His Majesty the King’s. This temple is worshiped by many people.
Go to location
The big temple Intraram is a place to assemble of King Taksin to restore the independence of Thailand and was achieved. He ascended the throne to be a king. This King Monument was built on April 2, 2517 by Jao Khun Phra Piroj Patharatada with good people of Chonburi to commemorate the grace and worship King Taksin. If go to Intraram big temple, you should go to worship the King Monument Taksin to recognize the goodness of ancestors which contribute to restore the independence to let us live in this country. Intraram big temple is the old temple of Chonburi province. It was built at the end of the Ayutthaya period. The evidence of Intraram big temple is the architecture inside the temple such as chapel, cathedral, Sema, and Prang. It also have a history that at the late Ayutthaya period, King had his residence at the Intraram big temple once. His Majesty the King upgrade the temple to be the royal temple as the grade of general on 15 August 2518 which turn to be a center of religious ritual in the Buddhist Chonburi people.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Daily fresh bakery from the finest ingredients
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
Tim Boutique Hotel is one of Pattaya’s well-known hotels and is supposed that it always provides good services. This hotel run by family members is on the center part of Pattaya city and near many shops and banks. You can walk to Pattaya beach as well as Central Festival Department Store and Royal Garden Plaza. Moreover, whenever you would like to enjoy water sports or travel around touring places in the city, tour service of the hotel will help you manage your travel. Since this hotel also has a swimming pool on the upper deck and Jacuzzis, our guests can relax with water. If you have been seeking a residence which is like your second home, so Tim Boutique Hotel is appropriate for you the most.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand