Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" The book was published and distributed in the royal ceremony of presenting yellow robes at Wat Juthatis Tammasuparam, Koh Sri Chang, Chonburi. This book's content mentions the stories about Koh Sri Chang and the historic sites founded there. Firstly, it talks about the location, topography and transportation in the early days of Koh Sri Chang. Then, it mentions the tour of King Rama IV and King Rama V in Koh Sri Chang. When King Rama V visited there, he intended to develope the places on the island and build the palace, bridge, lighthouse, construct the roads, dig a well. He also ordered to build up two temples: Wat Aussadang Kanimitra and Wat Juthatis Rachatamsatarn, the royal palace, Pra Jutthatut Rachatarn, thrones and 14 royal residences in the royal palace. Moreover, it refers to King Rama V's royal words in the manifesting Koh Sri Chang Museum in 2434, his royal speech in the opening ceremony of the Saothong lighthouse, the bridge and Atsadang Road in 2434 including the name list of the thrones and many places in Koh Sri Chang that King graciously bestowed the name of these places in Ratanakosin Era 111. "
Go to location
"The book was published for the 50 years anniversary of Young Buddhists Association in Chonburi ever since it was established in 1952. It is the record of the history and contributions which is practiced and implement it in this 50 years to the youth who will inherit the Young Buddhists Association of Chonburi has learned to approach the administration. In the book, it has the moral of the monks that are important to the province of Chonburi, the history of the Young Buddhists Association, the policy of the Young Buddhists Association of Chonburi which is about the tasks and activities that are carried along with the dharma song that Sanit Sirivisoot had composed for the Young Buddhists Association of Chonburi for 5 songs. It also presents the conclusion of the work of the Young Buddhists Association in various important ways and funds and foundations that are used for the activities of the Association with a list of donors. "
Go to location
741. His biography will not be clear and most of them are just the stories that people narrated from mouth to mouth. It is said that he was born around the end of Rama II and his family is fishermen in Phetchaburi. He ordained at Wat Prasong and then took a pilgrimage trip for a while. Afterward, he was back to repair Wat Kruawan in Chonburi. Luangpor Kaew was good at the magic and he behaved himself based on the four principles of virtuous existence with mercy and detachment that are the basis of mind. So, he always created the amulet which was closed the eyes because this posture is a symbol means not look at or see anything and gives mercy and kindness to human and animals equally. Nowadays, the closing eyes amulet he created is widely accepted and he is regarded as one of the top famous instructor.
Go to location
Kuan Yim is in Chonburi, There is huge Kuan Yim statue sitting facing the sea and overlooking the obvious. In the hall, there is a small Kuan Yim Buddha inside with the pictures of 37 Buddha postures of Bodhisattva Kuan Yim where is near the hermit's pavilion.
Go to location
729. Prakru Pinitsamajarn, the former abbot of Wat Namatum sub district, Panusnikom district, Chonburi. When being a child, Luangpor Doe Chaisamer studied from Praajarn Pun, the abbot of Wat Namatum. He was ordained at Wat Namatum and had Praajarn Peng, the abbot of Wat Narphrathat was a preceptor. He studied Pali and black art with Ajarn Pun and Ajarn Peng. When graduated from those teachers, he took a trip to visit a professor of black magic, such as Luangpor Sang of Wat Nernsang in Railakthong sub district and Luangpor Tim of Wat Laharnrai. Luangpor Doe was an abbot instead of Praajarn Pun in 2440, a dean of district in 2476, and the preceptor in 2481, along with the priest's rank "Prakru Pinitsamajarn". He is the highest rank priest in 2512. He is a monk who has strong magical black art and is accepted by people who are so close and so far. Every temple that hold the ceremony to consecrate the sacred objects and coins must have his name Luangpor Doe in the name list including receiving the invitation: anointing home, car, signboard, etc. Apart from, his black art ability, he is also a traditional medicine doctor treating many diseases. This make him famous including people wants to pay homage and posses a sacred object continuously, specifically, the coins in Burying Loknimit ceremony, JPR coins and clasps. Luangpor Doe died on April 10, 2515, and Supreme Patriarch was a president in the funeral ceremony on March 16, 2518.
Go to location
Every year before the Buddhist Lent Day, Buddhist usually brings candles to the temple for monks to light and worship during three months that stay in a Buddhist monastery. Then Big Candle Procession was held.The ceremony is held before the Buddhist Lent Day about a week. Values ​​(benefits) of a tradition for the community are creating unity, creating fun in activities and spending their time usefully.
Go to location
spend the free time after farming to do the wicker wood for the living in the household. This local wisdom has been tought,carried along and adapted from generation to generation.
Go to location
relayed the knowledge from my relatives and learned from the people whom made it before until becoming an expert. Now, I can give knowledge to the high school students in Koh-Jan district.
Go to location
""" The drum body is made of metal and is stretched with leather. Mr. Pratuan Bunpung said that a langur skin is the best leather followed by a goatskin. The cow and snake skin are leather that he uses at the present. If using a cow skin, one has to flay leather to be thin since the sound would not be solid. In case of snake skin, one must choose a snake that is old enough because the young snake skin is easily torn. When stretching drumhead already, he uses the colored fabric to sew a skirt decorated the drum preatily. It is quite hard to carry on music culture """"drum"""" because the instrument making has a complex process while the producer must have personal ability and experience in using various tools. In particular, people who make the drum by oneself, have to participate in Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils according to the ancient faith in order to escape from danger caused by sharp weapons during making a drum. The maker also must totally love in making a drum. The repair is difficult when the drum is damaged since not being skilled enough in using the material to stretch drumhead or fix the drum body will affect the mending that is not the same quality. However, at the present, the machines are used in forming a drum and make it more convenient; people do not make a drum that dig by hand. Although the hand-made drum has a quality of sound better than the drum made by the machine. Currently, the address is at 34/3 Moo 11, Bang Phra sub district, Sriracha district, Chonburi. "" "
Go to location
References, Vitoon Kasiphon who has engaged in rice mill business but suffered loss. He had to sell the mill. Later he invented Super White rice grinding machine for using in household until nowadays.
Go to location
Wat Sri Rat Ta Na Raam, located on Maab Cha Lul, Su Ra Sak sub district, Sri Ra Cha district, has the land area of approximately 12 acres. Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) contains an ubosot, a sermon hall in a monastery, a chapel, monk’s houses, a Buddha image hall, an all-purpose hall, a merit-making hall, a funeral pyre, belfry, etc. Wat Sri Rat Ta Na Raam was established on September 10, 1966. Ms.Ha Gate-ngam offered the land to build this temple. It was announced in royal granting of the land on March 14, 1967.
Go to location
Srichang Island is a big island with the land of 18 square kilometers. It is as a district. It is 12 kilometers far from Sriracha. You can go there by the boat from Kao Loy port and Jarin port in Sriracha market. It takes about 40 minutes to reach Srichang Island. There are 5 boat times daily. At Srichang Island, there is a long road from the port to the end of the road which is only a meter width. The three-wheel motorcycles are available for services. There are also accommodations here. At this island, the important place to go is “Phra Jutha Thucharachatharn” which is place that King Rama V suggested to be built for relaxation. Nowadays, there are many old buildings which are Apirom building, Phongsri building, Wattana building, wooden building, a pool and a well to keep rain. They have the names in similar sounds. The other places are Wat Asadarngnimit with the Ubosod and the Pagoda, and Wat Juthatisana Rachathamsupa located in the community of Srichang Island. Moreover, there are Lord Buddha footprint, the shrine of Jao Phor Khao Yai, and Wat Tham Jakrapong (Phra Yai) which has Buddha image inside the cave. If you are at the top of the mountain, you’ll see the view of Srichang Island. The travel spots in Srichang Island are Tha Wang beach and Sai Keaw beach which are in the east of the island. Sai Khao beach, Tham Khao Pang beach, and Hin Klom beach in the west of the island. Hin Klom beach is in the area of Hellfire Pass.
Go to location
Wat Sang Ga Priaw is located on Sang Ga Priaw village, Ta Kien Tia sub district, Bang La Moong district. It has the land area of more than 11 rai. This temple was established on November 18, 1981. In the past, there was a monk hiking to practice a meditation, so villagers invited him to stay here. Mr.Thong Ruengsamut donated the land to build the temple. The old name of this temple was Wat Lang In Tha Raam (downstairs) because there was another temple in the east where villagers called Wat Bon (Upstairs). Later on, the name was changed to Wat Pra Cha Bam Rung because people began donating permanent structures and the temple should be established officially. Thus, everyone agreed that the temple’s name should be “Wat Sang Ga Priew” following the village’s name. Nowadays, there is Dharma school with dharma education division in this temple.
Go to location
Wat Neung Cham Nong locates at Ban Nhong Sark. The area of the temple is 44 acres, 3 Ngan with 48 squares yard. Senasana building features with an ubosot, a sermon hall in a monastery, monk's house, a multipurpose pavillion, a pavillion for making merit. Moreover, it has the buildings of Phra Pariyat Dharm school. Wat Neung Cham Nong was established on September 3, 1980 by Mr. Umnarj-Ms.Poonsook Neyngchamnong who donate their land, 44 acres, 3 Ngan with 48 squares yard, for the temple. Also, Mr. Prayot Neungchamnong is a person who asked for a permission to build the temple and he was allowed on July 15, 1980. The temple has been developed by the stage and it was bestowed Wi Soong Kham See Ma on December 16, 1983. Nowadays, Phra Pariyat Dharm school with Dharma department, child training center and an elementary school are also in the temple.
Go to location
Wat Huay Yang locates at Ban Huay Yang, Nhong Hong district. The area of the temple is 18 acres, 3 Ngan with 66 squares yard. This temple was established in 1956. The name of the temple is called by the village's name. The managers who manage to build the temple is Mr. Sai and Ms. Ta. People who donate thier land for the temple are Ms.Lhin-Ms. Inn Saelor and Mr. Mun Dangklom. Then Phra Kru Pisarn Visuttikhun and the villagers buy more land, 6 acres, 2 Ngan with 66 squares yard and start to build Senasana buildings and develop since then. The temple was bestowed Wi Soong Kham See Ma on February 8, 1949. Nowadays, Phra Pariyat Dharm school with Dharma and Pali department is also there.
Go to location
Royal orchid resort pattaya is on Pattaya’s beautiful northern coastline where far from beachfront just 120 meters, also take a few minute walk to shopping centre, dining and entertainment outlets. The resort features 93 luxurious rooms and suits with landscaped tropical gardens. It is boutique style decoration combined with modern facilities. The highlight of the rooms has 40-feet swimming, in-room private Jacuzzi or whirlpool bathtub in pool view room types.
Go to location
Town Serviced Apartments is located in downtown Sri Racha, offers a comfortable and reliable serviced accommodation where nearby both business and local attractions such as the Leamchabang Industrial Estate, international standard golf courses and the famous Tiger Zoo. Enjoy a full range of facilities and professional service at this well-appointed property whether guest is planning on a short or long term stay.
Go to location
Thai massage has been practiced for a long time. This is both the matter of science and art that helps care about health of Thai people. Although the technological advances of modern medicine plays an important role in curing the health of people around the world, many people are still seeking for other alternatives of their health care depending on individual's different reasons. Thai traditional medicine, therefore, is as an alternative for health care which has become increasingly popular.
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Lie down and relax at one of our 70 cozy and comfortable rooms. Each room provides an air-conditionerr, no smoking area and a desk. Our guests would meet Wi-Fi in public, parkings and elevators which are prepared by the hotel. They can also enjoy an outdoor swimming pool to exercise and have rest. With perfect facilities and friendly staffs, it is not surprising that our guests always come back to stay at L.K. Crytal Place.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand