Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
This book is an issue of the Department of Culture. Ministry of Education has published it for the learning development project for distributing to other schools to study. The contents provide the information about the period in1961 which composed of the tolography and general condition of Chonburi, crops and industry, transportation, the legend of Chonburi, ancient places, Wat Intaram(Wat Yai Intaram), Wat Kao Puttabath, Bang Sai, Maung Sriparo, Ang Sila, Bang San, hot spring, Sriracha, Koh Loy, Koh See Chang, Pattaya Beach, Sattahip and Pra Rot city. Including a map of Thailand, a map showing an area of Chonburi's municipality, a map of some areas in Sang Sook district, Ban Puek district and Ang Sila district, A.Maung Chonburi and Chonburi, a map of Bang La Moong district, Na Krue district and Nhong Prue district, Bang La Moong,chonburi in 1961 with the black and white illustrations e.g. Mharaj buildings at Ang Sila, Ang Sila, Bang San beach, the scenery around Bang San beach, the way up to Kao Sam Mook, Chonburi city hall(old), hot spring area, San Sam Ran Bang San hotel, Koh See Chang, Pattaya beach and Laem Fan Sriracha.
Go to location
751. Chonburi Outstanding Artists in visual art (photo), Mr. Phisit Senanansakul is a skilled and modern photographer whose photography is popular and catch attention all levels of people in the district, province including public and private sectors. He is industrious and determined to develop high quality creative work. He also passes on knowledge and ability in photography to interested parties by being a lecturer and umpire about, as well as a photography freelance writer. He held the exhibits of his various works which each piece reflects the beauty of art as a great role to be studied further, so his works are widely accepted throughout the country. Importantly, Mr. Phisit lives by based on the moral and ethical behavior.
Go to location
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai Medication Book. The content composes of drug for erythrogenic toxin, the symptoms of the four elements in the body and drug for hemorrhoids. (Document No. Tb.s. 91).
Go to location
" This book is printed royal charity dedicated to King Rama V in the 80 years of his death, on October 23, 2533. His majesty proceeded to offer robes for presentation this monastery on 16 October 2430. The book's content the author provides information about Kao Prabath Bangsai Chonburi that is located on a small hill in the north of Chonburi and is far from city hall about three kilometers. There are many historical sites around the area of Kao Prabath Bangsai like Wat Kao Bangsai's ubosod, pagoda, lower vihara, pavilion with nine rooms, cement bell tower, Buddha's footprint mondop, Pra Puttabath song-ong, Pra Chansila and Pra Cheditun. Each place is given thr details about the attribute and location as well as illustration. At the end of book, it has the annals showing King Rama V proceeded to offer robes for presentation at Wat Kao Bangsai Chonburi in 2430. "
Go to location
759. Chonburi Artist Award of the Year 2550 in visual art (murals), Mr. Surachai Mangmi is fond of painting a mural with a great talent. He also spent time with drawing since studying in elementary school because his childhood lived in a temple for 8 years. Through 31 years ago, he has created murals more than 40 pieces and still goes on drawing. Mr. Surachai gave the comment to the youth that he wants to see the younger generation interest and realize about the value of a mural which is a work of art and should be maintained along the nation.760. Chonburi Artist of the year 2541 in visual art, Acting Second Lieutenant Prathom Suraprasit was born on December 23, 2480 in Prajinburi and is the son of Mr. Samai and Mrs. Riew Suraprasit. He was a former teacher who served as assistant director of the Banbeung School "Usahakamnukror". He is industrious, polite and ready to dedicate himself for common interest, especially the activities of the community; he is willing to help with his pleasure and full power. He also has extensive experience in the painting and architecture; he has created his art works regularly, such as design the offices, advertising billboard, shops, religious places. His important works are Banbeung district office which is three floors building with Thai modern style and the Buddha hall of the Banbeung School "Usahakamnukror". These works are recognized and appreciated by the general public.
Go to location
" It is mostly used to strike the early rice and sticky rice because the amount is not enough to treash on the threshing floor. It is a large oval wooden tank that is wide 2 cubit, long 3 to 4 cubit and is high about 2 cubit. It includes the ladder for treashing rice put along with the length of the tank while Lumpan mat is placed for keeping out the rice not to spill out of the tank. People can drag it through the moist field. At the end of doing farm season, this tank is also used as a container of paddy as well. Besides, it is the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors. "
Go to location
learned about Thai massage at Wat Pho, bangkok. Then took a foot massage lesson from spefessionist from Taiwan which the lesson originally from China. The treatment passes on to people in order to learn and improve to be their job.
Go to location
start making yellow oil for about 20 years, experiences by myself and take some advices from the others in order to develop the recipe until become very poppular. It contain with borneol, mental, eucalyptus oil, curcuma and zingiber. It use to massaging for relaxing the body tension. itis beneficial for student and people in community as I'm a pearker at the office of community development, Pan Thing district.
Go to location
Phudthramonthon is the Buddhist provincial of Chonburi. Dr. Phrayot Neungchamnong donated his land for 119 acres. Buddhist provincial of Chonburi is the foundation and construction for people in Chonburi, that have a Buddha image of 9 cubits and 2 feet length. The Buddha image was built to celebrate the 80th birthday of His Majesty the King and to be people worship. Moreover, there are the public hall to support practice and convention.
Go to location
706. The tom-tom band "Petpailin" of Mr. Surin Mejanpet, a Sriracha person whose residential area is mountain and the entrance to Wat Kaokilen at 227 Moo 2, Tambon Si Racha, Sriracha, Chonburi. In the past, he was poor so he had to observe and learn the performance and how to make a drum from his old kinship. He finished the first year of junior high school in Sriracha School and later was ordained as a novice as well as learns how to make a drum at the same time. He started doing a drum at the age of 17 years to play at the Sattahip Songkran Festival. The material for making the drum can obtain from the forest near his house whereas the logs of jack fruit mostly come from Sattahip, a nearby forest or even the construction sites that cut lots of trees to build the village or the housing estate projects.
Go to location
Sai Kaew beach, the beach at Satthahip, is in the responsibility of Naval Rating School, Navy Training Command. They have an idea of making this place to be a sustainable eco-tourism spot. They will keep it beautiful by natural. Next to the beach is a green forest. The sand is white with little corals and clear water. The atmosphere is real nature without any unusual things. This place is suitable for diving and tranquil resting. The travelers can come here all year. It is Bangsarae sub district. The suitable time is in the beginning of winter, at the end of September to the beginning of December because the wind isn’t strong and the weather is not very hot.
Go to location
Su Gree Boon Ya Raam Temple is located on Nhong Ma Nao village. It has the land area of more than 5 acers. Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) consists of Ubosot, a sermon hall in a monastery, monks’ houses, a Buddha image hall, a merit-making hall and so on. This temple was established on March 22, 1965. It was announced in royal granting of the land on February 15, 1977.
Go to location
"Museum of HRH the Princess Royal's (Phra Panwassa building) is a part of Rachathewee Na Sriracha hospital, which was established in 1902 with property of HRH the Princess Royal for the public service to Pattaya people and neighborhood province. The permanent exhibition in Phra Panwassa building is composed of 4 topics and 4 rooms. Room 1 Phra Bharomraj Tewee Sri Benjamarat room which displays about the history of Sri Sawarintira Baromrajtewee Phra Panwassa the highness. Room 2 Sawangwattana Tha Garoon displays the story of the royal grace of Sri Sawarintira Baromrajtewee Phra Panwassa the highness in the medical treatment for backcountry area people. Room 3 Charoong Boon to Sriracha displays about the palace of HRH the Princess Royal's at Sriracha. Room 4 Memerial your Majesty displays about the hospital. It is the pictures when the hospital was in the water until moved up to the land."
Go to location
379. The public library, Panthong district was officially opened since the year 2500 by renting the flat near the old market. In 2510, it was moved to the ground floor of Panthong district office depending on the district education office. Then, the Provincial Administration sent the teachers to be a librarian and at the same time the library was moved to the district auditorium (a community hall). Phan Thong district gave the building of Government Officer Club to the Department of Non-Formal Education for using as a district public library which was opened from 2527. Until 2535, the Department of Non-Formal Education gave a budget to build a new library by using the meeting hall of the Office of the Primary Education, Panthong district as a temporary office. The new library has been opening on January, 2536 until today.
Go to location
Yu Kol Rad Sa Mak Kee Temple is located on Nhong Fha Fhad village, Moo 4, Koh Loi Sub-District, Panthong District. This temple was established in 1947 and also was announced in royal granting of the land in 1959. Nowadays, Phra Palad (The Deputy Governor) Na-rin Ja-tu-ta-ma-lo is the abbot.
Go to location
Various kinds of low-price souvenirs
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Furama Jomtien beach is 4-star hotel and located on Jomtien beach. This hotel is in the beautiful natural concept and offer leisure and business travelers to backdrop to indulge in restful play and invigorating work. The hotel offers 450 guestrooms which is the ideal all comfort such as room safe, non smoking rooms, bar, front desk 24 hours, business centre, laundry service, television, satellite television and so on. The basic amenities provided accommodation comprises meeting facilities and hospitality, be guest at this hotel will surely have an impressive stay.
Go to location
The scenic public park
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand