Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location

Имеет больщое изображение "Великий Бодхисаттва Гуань Инь" на посте сидяющимся с очевидным видом на море. Под пьедесталом является большой зал, где расположена небольшая статуя Гуань Инь. Около "Сала Рыши (беседка отшельника)" живописьи Бодхисаттва Гуань Инь в 37 постов и позволить людям поклоняться.

Go to location
Go to location
Унаследованны от бабушки и дядушки. Восемь лет опыта по плетеными корзинами и станёт динамиком в центре технических наук в Т.Плуангтонге, А. Ботонге, Чонбури.
Go to location
господин Камнуан Кумсаб унаследовает от своего отца делать пальмовый сахар. Всегда показывает заинтересованным как сделать сахар с самого начала.
Go to location
"Лай" - это новогодний фестиваль морских жителей. Этот фестиваль отмечается после тайского нового года примерно 5-6 дней, называется фестиваль "Ко-прасайнамлай". Храмы, которые находятся рядом с рекой будут отмечать, так как перергрузить песок пляжи или берега реки в храм. Таким образом, жители района вместе углубить и очистить реки или каналы, чтобы вода могла свобода течь в сезон дождей. А песок, который перенесли в храм нужен храму на строение.
Go to location
Go to location
господин Чучат Пхинпханит начал играть на тайском музыкальном инструменте с детства. И работает как преподователь тайской музыки в универститах. Передает знание народной музыки и культуры новым поколением и заинтересованным.
Go to location
Место для ныряния находится на юге острова Сэмсан, района Саттахиб, Шонбури. Это считается самое красивое место заливы Таиланда для ныряния и постмореть затонувший корабль, котоорый называется Сутатип. Это грузовой корабль, который был создан компанией Siam Steam Navigation. Этот корабль затонул в 12.40 ч. 1 июня 1945г., так как бомбардировщик антигитлеровской коалиции бомбил его. Он лежит в глубине 80-90 футов, между островом Ронгкон и островом Чуанг, поэтому то, кто хочет его посмотреть должен ыть достоточно опытным. Корабль еще сохраняется в хорошем состоянии. В растоянии 100 метров от корабля лежит большая бомба. По предположению, это одинокавый вид бомбы, который бомбил этот корабль. Внутри корабля ныряльщик может увидеть много разных рыб, например, рей и т.д.
Go to location
Ват Ратсаттха - древний храм, более 176 лет. На основании всех фактов были голово штукатурного изображения Будды, производили раскопки древних исскуств в многих десятых лет. В прошлых в этом районе являются только 2 храма- Древний храм и "Ват Таанлом". В области был много лес, так не очень удобно на транспорт как в нашем периоде. Народ должен пешком идти и не удобно в благотворительной деятельности в фестивале. В результате, с инициативой построили новый храм 15 октября1903 года или в РС 112 (Раттанакосин Сок) и названием был "Ват Ратсаттха", где расположен в Т. Мхыанг, А. Мыанг, Чонбури. В 1950 году "Пра Чонлатантаммаватий" - бывший правитель города "Чонбури" пригласил "Прасаму Йнг Сумано (Пра Крю Винитсансаракун)" - бывший настоятель храма быть настоятелем. Так много поменяло в храме и продолжается еще при настоящем настоятелем ""Пра Крю Писан Чалопамакун". Он создан новый убосот. 2 здания для поучения, здание для создания достоинства трупа, много зданий для монахов, библиотека для народа, склад и учебный центр для детей. Кроме этого вокрук храма также украшены. Этот храм в Маха Никаи. Храм был создан в 1836 году и 15 октября 1903 года получил "Висунгкамсийма" (край храма где можно построить Убосот, получавшийся разрешение короля. За этого должен быть постоянным храмом и ведущим настоятелям). В 2002 году был выбран в качестве обучения и в 2004 году получил орден выдающий храм на развитие.
Go to location
Храм Арунрангси находится в Баннонгсуанг, в районе Ног-арун, имеет ериторию 54 акра 800 кв.м., на которой построоены убосот, зал проповеди, многоцеловой зал и ячейки для монахо. Храм был построен в 1940г. Реньше он назывался храм Нонгсуанг. Затем примерно в 1956г. храм переназывали на храм Арунрангси и он носил это название до сих пор. Граница территории получена 5 февраля 1957г. Сейчас там окрыта школа для монахов.
Go to location
В соответствии с тайкой верой Раху (это демон периодически проглатывающий Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения) бывает причиной добра или неудачи человека поэтому люди поклоняет Раху с 8 черных вещей и черными ароматическими палочками. Перед храмом Ангсила и рядом с павильон находится статуя Раху. Люди и туристы благословляют Раху за удачи, безопасность и спокойность. Храм Ангсила обладается старинным храмом во время конца Аюттаи. Раньше название было Ватнок, потом получил название Ангсила. Это храм был ремонтирован во время Рамы IV. В храме декорировали расписные керамики и роспись.
Go to location
Храм Мабпхай
Go to location
Разного рода дешевые сувениры
Go to location
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
В тренировочном зале вы можете заняться разными физическими упражнениями
Go to location
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand