Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
По слухам старших жителей, которые знают о параде Пая-йом (Бог загробного мира), мы узнаем, что эта церемония существовал уже давно. Сущестувует преположение о целе церемонии, что в то время в территории района Бангпра еще был лес, в котором много диких зверей. Люди заболевали постояяно и лечение было по-нароному. Поэтому люди пытались найти поддержку душебного состояния, что может управлять черную силу т ису плохие вещи и болезни. Они решили создать фигуру Пая-йом, так как верили, что он - Бог загробного мира и он соберет все черные силы в себя, затем люди выбросили эту фигуру в море и таким образом она смогли жить спокойно. Сейчас место для создания фигуры еще находится в этом районе, рядом с рестораном "Бангпра seafood".
Go to location
декоративные украшения производится искусством и рабочим делом. Искуссво обычно форма новизно и уникально красота. Соверменные и прошлые украшения - разные, очавидно в материалы. Необходимрсть уточнить тонкости.
Go to location
Раньше когда в доме умер человек, этот дом должен был ударить гонг, чтобы сообщить соседам. Это называется "Ударить гонг умерщего". Затем соседи пришли к этому дому и помогали чем угодно, зависило от им способности. Все помогали другд ругу искренно, не надо было приглащать или написать приглащение. Это считался традицией района в Шонбури. Но сейчас эта традиция уже изчесла.
Go to location
украшения с головами живтных - это искусство ремесела. Все сделало из бумаги,которые перерабатывают, как марля, чтобы держатся вместе и смешиват с другими компонентами.
Go to location
Go to location
Королевский храм "Янсангварарам" - это храм Рамы V. Храм был построен чтобы дарить Раме V в 60 лет рождения. Храм был расположен на предгорьях, таким образом храм имеет приятную окружающую среду с деревьями. Внутри храма много достопримечательностей, таких как убосот, мондоп, ступа, вихара и тд. Самая интересная - это королевская ступа "Чакрипипат" в которой сохранили останки будды.
Go to location
Храм Хуай-яй начинался строить в1643г., на территории 5 акров 800 кв.м., которую отдали господин По и госпожа Пыак. Разрешение построить храм получено в 1648г. Храм получил статус 5 мая 1648г. И получил границу территории 5 мая 1702г. В данный момент храм имеет территорию 29 акров.
Go to location
Храм Пайуб или Ватбонкай начинали построить в 1974 году. Джайкит жертвовал сваю землю для строительства храма. Храм был создан 26 июля 1979 года. Его площадь составляет 24,224 м2. В настоящее время в храм входят зал проповеди, пасторот, павильон и погребальный костер. Пхапалаттирасак- это аббат.
Go to location
Храм Кхаодин был создан в 16 января 1976 года и получил Висунгсима (это королевские предоставления земли для конкретного храма, объявив в королевском указе) в 1 марта 1977 года.
Go to location
Центр научения обезьян "Паттая". Здесь бывает шоу обезьян и змеи.
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
Сервис по уходу за внешностью для мужчин и женщин : пермирование волос, окраска волос, выпрямление волос, лечение, уход, стрижка, мытье, моделирование стиля прически.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand