Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
господин Суан Пханомватанакун выдающийся производительность културы производит кожи крокодила. Так как и любит природу и начинает коллекционеровать многолетние камни. Создавать крокодиловую ферму и парк миллионолетних камней.
Go to location
театр в тени в провинции Чонбури остался один. Господин Лой передавал знание о коженном изделии для театра и о предтавлении, чтобы сохраняется до настоящего времни.
Go to location
Этот фестиваль начинается в тайский новый год. Первый день играют разные народные игры, поют народные песни. Раньше фестиваль проводился 13 дня, но сейчас эти игры и песни стали непопуляными, поэтому отстаются только благотворитеьный деятельности, например, отдавать подаяние монахам, умывать руки старщих в семье, очистиь статуи Будды и т.д.
Go to location
Традиция "Вингквай" (бег буйвалов) - это старинная традиция провиции Шонбури, в районе Банбынг. Она начинает в полнолуние 11 месяца каждого года, так как в следующий день будет "Такбаттеворохана". Когда фермеры пришли продавать свои продукты, они привесли своих бйувалов отдыхать в территории храма. Когда они купили, разговориавли с другими фермерами, они такхе гуляли с своими буйвалами на рынке. Затем это изменилось на бег буйвалов вокруг рынка.
Go to location
Господин Удом Лодван-выдающийся производитель народной мудрости (профилактика и лечение) в 2005 году. Инициатива создания растительного сырья и использования природных ресурсов и затрат.
Go to location
Упоминание о первых местах старинного храма с магическим заклинанием на Востоке считалось"Ват Ныан Судтавад" в Т. Банг Пласой, А. Мыанг, Чонбури. Это буддийский центр, единства в течение длительного времени. С магией все магии, в прошедшем времени как легенда в которых рассказываются о многих бывших монахах: "Луанг По Тхонг", "Луанг По То или "Пра Атикан То", которые их священные предметы очень популярны среди народами в Чонбури. Список бывших выдающих маэстро в Чонбури: "Луанг По Кэу - Ват Крыаван", "Луанг Пу Пуу - Ват Нок", "Луанг Пу Тьиам - Ват Кампэнг, "Луанг По Крип - Ват Уттаяннатий (Ват Саматха)", "Луанг По Рыам - Ват Тьуккащыа", "Луанг По То Ват Ныан Судтавад (Ват Ныан)", "Луанг Пу Сий - Ват Ангсилаа". По истории храма "Ват Ныан Судтавад (Ват Ныан)" - храм в течение длительного времени с городом Чонбури и расположен на высоком холме так как была названа с тех пор "Ват Ныан".
Go to location
Песком по 200 степам лестницы декорирована плитками Нага в из королевского храма до горы, встречайте королевский мондоп. Здание было создано с мозаиками и каменями-плитняк из гранта. Внутри находится отпечатка ступни будды.
Go to location
Храм Хаодинванарам находится в Банхаодин, в районе Нонгхам, Срирача, на территоории 18 акров 412 кв.м. Храм был построен 24 июля 1972г., на земле, которую отдали господин Ин Аса, госпожа Плиен Аса и госпожа Дамронграк Конгпрасерт и на ополнительной территории, которую отдали жители района. Они постепенно развивают храм до сих пор. Граница территории получена 9 октября 1981г.
Go to location
Храм Кхаокириром был построен в 1870 году, потом разрушал и временно был оставлен. В 1886 году фамилия "Путаракса" построила новый храм назван Лемкхао и пригласила кхмерского монаха бывать в храме. В 1897 году местные жители построили новый убосот и мондоп и ремонтировали старые здания. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 13 марта 1939 года.
Go to location
В книге "История храмов по всему королевству" том 20, изданной департаментом религиозных дел указали, что храм Нонг-пры был построен в 1861 г. Там написано, что по слуху, верующие люди вместе построили этот храм и пригласили монаха-паломника по имени Шанг проживать в храме. В начальное время были пострены деревенный пхра убосот (зал храма) и пагода раньше других зданий. Храм Нонг-пры получил территорию от короля 1 марта 1977 г.
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
Официальное место
Go to location
Go to location
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand