Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
госпожа Ювади намерена развивать медицинские профессии. Знает хорошо лестья клю и как хранить на долго и клю можно пить как чай для здоровья.
Go to location
господин Качон Рунгруенгсилатип узнал от отца о каменной ступке. Создать много моделей от скал. Популярно и широко распространено. Преподавать среди различных профессионных групп в провинйиях.
Go to location
госпойский дин Сукри Саенгвичит хорошо знает тайский бокс с детсво, как боевое искусство. От знания и опыта преподает среди школьников, у которых эта культура остается насегда.
Go to location
Господин Ванноп Пасук давно интесуется лекарственными травами. Он начинал с ладана - это лекарство для лечения абсцесса. Он серьезно и постоянно этим занимается, и пропобовать лечить в районе и получил принятие результата лечения. Ингредиенты: смола из дерева Ландана, борнео камфоры и ментол. Растолочь их до того, когда они стали как стали водянистыми и липкими. Можно покрыть рану этим лекарством. Лучший способ хранения - поставить в непрозрачном контейнере.
Go to location
Район Банбынг - это район в провинции Шонбури, в котором живет много тайцев китайского происхождения, можно сказать, что это примерно 90% населения района. Поэтому там есть и китайская традиция, и китайские праздники. Самый главный праздник - это китайский новый год. Ритуал праздника совершили и передал из поколения в поколение. Первый этап праздник начинается с "Ван-чай" или "дня платежа". Это накануне последнего дня года. В этот день на все купить для праздника, а то магазины закроются долго. Затем "Ван-вай" или день поклонения. Утром надо поклоняться Бога, потом поклоняться предков и вечером для бездомных духов. Если кто хочет очень строго проволить ритуал, то надо читать от "Е-йк-тао", когда и как именно надо поклоняться "Чай-синг-е" или Бога успеха.
Go to location
Храм Налигванарам находится в Бантакиентиа, имеет территорию 8 акров 160кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, ячейки для монахов, также есть статуя Будды сделанна в стиле начала периода Раттанакосин. Храм получил статус в 1894г. Раньше он назывался храм Такиентиа, эатем переназвали на храм Налигванарам. Граница территории получена 5 сентября 1978г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Храм Бангпра был построен в периоде строения города Аюттая. Затем король Рама 4 приказал господину Праятиппаконвонгмахакосатибоди (Кам Буннак) востаановливать праубосот и построить пагоду за зданием убосота. После этого храм получил статус королевского храма. В конце времени правления короля Рама 4 было еще 1 восстановление, построили стены вокруг убосота и заменили черепицы на крыше. Потом был построен новый убосот с помощью банка Тайпанит и жителей района Бангпра. В данный момент крам имеет территорию 7 акров 560 кв.м. и граница территории получена 9 августа 1952г.
Go to location
Храм Нонгленг находится в Баннонгленг, Срирача, имеет территорию 15 акров 496 кв.м., на которой построены убосот, многоцеловой зал, ячейки для монахов и т.д. Он был построен 5 октября 1994г., так как господин Лек Нуансом отдал свою землю монаху-учителю Висуттисангвон (Чай Сучиво) храма Палияван в 1983г. для строения храма. Храм получил название от названия района и получил границу территории 16 февраля 1997г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Храм Чонгсамэсан является культурным местом на котором находится вихара статуи монаха "Луанг пходам". Его уважают рыбаки и когда рыбаки ездили ловить рыбу, они поклоняли и просили получить безопасность и удачливость. Статуя монаха "Луанг пходам"обладает статуей сидяшей будды. По легенде в 1958 году монах "Луанг пходам" ездил на это место (на этом месте расположен храм) потому что ангел ему сказал, чтобы он создал статую будды. Потом эту статую уважали люди так как это место стало храмом.
Go to location
Естественно, что конкурс талантливых людей проходил в «Музее восковых фигур Луи Тюссо». Этот музей первый в Юго-Восточной Азии и пятый во всем мире. В нем представлены 68 скульптур знаменитых людей Тайланда и всемирно известных личностей, такие как Обама, Принцесс Диана, Бэтмен и тд.
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Go to location
Официальное место
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand