Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Перед Вассабуддисты создали фестиваль чтобы приносить в храм монахи большие свечи, используемые в храме во время сезона 3 месяца дождей. Значение этого фестиваля является единством и товариществом.
Go to location
господин Сагов Тонгтес спасобен с детства играть на тайский инструмент особенно ксилофон в течение 40 лет и постоянно практикует и достиг высокий опыт. Преподает знание о тайской музыке людям в учреждениях и студентам в школах.
Go to location
господин Чалей Срикум заинтересован в традиционной медицине. Изучает и практикует в лечении заболевании костей и опоясывающего лишая. Из-за хорошее знание этих пациентов лечит народа по всей стране и из дальнего только за 6 батов. И все время продолжает помочь людям.
Go to location
Святыня "Великий Бодхисаттва Гуань Инь - является важным религиозным местам в "А. Нонг Яй" и самой красивой святыней в западной части города "Чонбури". Началась построить в 1993 году по вероисповеданию Г-на Бупиу Сэлау и Г-жа.Сиэмхиа. Они отдали землю 15 раи (один раи = 1,600 кв.м. / 4 нган / 400 кв. ва.) для построения. Передняя красивый сад и бассейн "Райского Лотуса", святыня и столб "Небо и Земля", и с правой стороны стоит статуя "Гуань Инь" на высота 8 метров. В центре расположена святыня "Гуань Инь" с высокой горой на фоне. Внутри - великолепно. В центре находится статуи Гуань Инь, сидяющяя на лотосе и окружены цветами и дракона связыван под колонном.
Go to location
влияние от сестры, пробовать найти материал для веника, так как есть в районе. Выкладывать капитал немного. Практиковать до профессионала.
Go to location
Храм Наджомтеан находится в подрайоне Наджомтеане, района Сатагхиб. Храм был создан в 1767 года. Его площадь сосьавляет 88,996 м2.В его здания входят новый и старый убосот, зал проповеди, башня, пасторот, погребальный костер здания государственной школы и семинарии. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 1989 году.
Go to location
Храм Бангпенг был построен в 1831 г., так как господин Глам, житель района Сэнсук, отдал свой участок земли для строительсвя храма. По слуху, это место называется Вангпенг, потому что место находится рядом с излучиной и ростут много деревьев Пенг. Но сейчас называется Бангпенг. Храм Бангпенг полочил границу территории 22 октября 1988 г. В cегодняшние дни этот храм занимает площадь 24 акров и 400 квадратных метров. В cегодняшние дни этот храм занимает площадь 15 акров и получил границу территории в 1960 г.
Go to location
Цветочный сад занимает 2.4 км2. Он находится на километре 163 по пути Паттая-Сатагхиб. В сад входят Сад орхидей, ананасовый плантации, Стоунхендж , сад бугенвилией, французский сад и тд. Символом сада является фонтан. От Sky walk можно видеть в окружности сада.
Go to location
Пещера Кхао Чаангхайод является группой пещеры которую считали, что происходяли в одом времени с горе Чаанг тхонгкеанг и является известняковыми горами. В результате того, что крупная гора составляет из 5 вершин горы, она получила название "Кхао Чаанггхайод" (Кхао =гора, Гха= 5, йод= вершина горы). На вочтоке горы находится пещера, а на юге сталагмит и сталактит и на предгорье живут резус-макаки и находится усобот на котором расположен саиая красивая статуя бронзовой будды "Ратанапханжакиринакон" в Чонбури. Ее размер составляет 109 дюймов широты. В настоящее время монах "Пхамот" обладает аббатом и он является одим из хороших проповедников в Таиланде.
Go to location
Храм Баннгио
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
Официальное место
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand