Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location

Имеет больщое изображение "Великий Бодхисаттва Гуань Инь" на посте сидяющимся с очевидным видом на море. Под пьедесталом является большой зал, где расположена небольшая статуя Гуань Инь. Около "Сала Рыши (беседка отшельника)" живописьи Бодхисаттва Гуань Инь в 37 постов и позволить людям поклоняться.

Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
господин Онг Сукпханит активно интересуется к сельскому хозяйству. Обнаружил распространеие растений по традиционому методу. Постарается узнать сам, как подтверждать развитие распространение с помощью корневого трансплата.
Go to location
Унаследование от отца многоуровневую круговую радугу, использавшая в разных религиозных церемонии и украшает в храмах и домах.
Go to location
Унаследованны от бабушки и дядушки. Восемь лет опыта по плетеными корзинами и станёт динамиком в центре технических наук в Т.Плуангтонге, А. Ботонге, Чонбури.
Go to location
господин Пхитак Тхонгпханг - скульптор, который заинтересован с детства, любит дизайн и изобразительное искусство. А также пратикует рисовать тайские картины и штукатурные работы. Настоящее время продолжает сохранять тайские культуры. Передает работы среди молодежи.
Go to location
Ват Ратсаттха - древний храм, более 176 лет. На основании всех фактов были голово штукатурного изображения Будды, производили раскопки древних исскуств в многих десятых лет. В прошлых в этом районе являются только 2 храма- Древний храм и "Ват Таанлом". В области был много лес, так не очень удобно на транспорт как в нашем периоде. Народ должен пешком идти и не удобно в благотворительной деятельности в фестивале. В результате, с инициативой построили новый храм 15 октября1903 года или в РС 112 (Раттанакосин Сок) и названием был "Ват Ратсаттха", где расположен в Т. Мхыанг, А. Мыанг, Чонбури. В 1950 году "Пра Чонлатантаммаватий" - бывший правитель города "Чонбури" пригласил "Прасаму Йнг Сумано (Пра Крю Винитсансаракун)" - бывший настоятель храма быть настоятелем. Так много поменяло в храме и продолжается еще при настоящем настоятелем ""Пра Крю Писан Чалопамакун". Он создан новый убосот. 2 здания для поучения, здание для создания достоинства трупа, много зданий для монахов, библиотека для народа, склад и учебный центр для детей. Кроме этого вокрук храма также украшены. Этот храм в Маха Никаи. Храм был создан в 1836 году и 15 октября 1903 года получил "Висунгкамсийма" (край храма где можно построить Убосот, получавшийся разрешение короля. За этого должен быть постоянным храмом и ведущим настоятелям). В 2002 году был выбран в качестве обучения и в 2004 году получил орден выдающий храм на развитие.
Go to location
Храм Нионкрабок находится в Баннионкрабок, в районе Бовин, Срирача, имеет территорию 9 акров 404 кв.м., на которой построены благотворительный зал, зал проповеди и колокольня. В храме храняются 57 статуи Будды. Он был построен 10 февраля 1990г. и аббатом стал монах Саманг Апакаро.
Go to location
Мондоп находится рядом с убосотом. В мондопе располежены отпечаток ступни будды и разные мудры статуи будды. На стене мондопа рисовали изображение архатов показыващих уважение отпечатка ступни будды. Храм Ангсила обладается старинным храмом во время конца Аюттаи. Раньше название было Ватнок, потом получил название Ангсила. Это храм был ремонтирован во время Рамы IV. В храме декорировали расписные керамики и роспись.
Go to location
Храм Пэнгкратин был создан в 17 марта 1992 года. Его площадь составяет 15,496 м2. В его здания входят судомойня при кухне и молельня. В убосоте находится сидящий Будда . Раньше перец,чем храм был построен, на этом местом расло много деревьев "Кратин" поэтому назвали село и храм как название деревьев "Кратин". В настоящее время находится семинария.
Go to location
находится на горе на севере порта Тхававонг. Является святостей уважавшей месными жителями. Она представляет собой пешеру декорирована китайской и тайской архитектурой. От святыни можно видеть взгляд острова.
Go to location
Официальное место
Go to location
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand