Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Десерт Конг. Ингредиенты: арахис, маш, хаотог (рис), сахар, мука для жаренных блюд, яйцо, мука из клейкого риса. Этап приготовления: смешать муку с кокосовом молоком и яйцом, молоть мукупримерно за 1 час и отложить в сторону. Затем тушить сахар до того, когда он стал липким. Смещать хаотог с арахосом и добавить тушеный сахар, хорошо мешать и формировать в форме колеса. Оптовая цена - 3 бата / 1 шт., розничная цена - 10 батов/ 3 шт. Поварь - госпожа Тавии Бай-яй (59 лет), житель района Панасником. Она продолжала эту профессия после мамы. Сейчас у нее дочь. Она каждый день это готовит, примерно 200 шт. За 100 шт. получит прибыль примерно 150 батов.
Go to location
Он учился от преподавателя Чаран Сэнгшотшуанг и из своего опыта. Он начинал с выбора видов петуха, тренировки, зарядки по утрам, купания, корма и т.д. Он этим занимается как профессия до сих пор и поддерживает других жителей также заниматься петушиными боями для доплнительного дохода. Он получил сертификат за занятия первого места в международных петушиных боях 2001 года и также в любительских петушиных боях 2002 года.
Go to location
Господин Удом Лодван-выдающийся производитель народной мудрости (профилактика и лечение) в 2005 году. Инициатива создания растительного сырья и использования природных ресурсов и затрат.
Go to location
Это ежегодный фестиваль, который все жители провинции Шонбури организуют вместе с 1932г. В этом фестивале включают фестиваль поклонения статуи Будды "Прапуттасихинг", "Сонгкран" (тайский новый год) и фестиваль Красного Креста вместе, поэтому решили отмечать примерно в середине апреля. В фестивале будут парад статуи Прапуттасихинг, традиция умывания рук старших в семье, народные игры, танцевальные представления от Отделения Изящных Искусств, культурные представления, выставка и магазины. Фестиваль имеет цель - поддержать и беречь народную традицию.
Go to location
Во время Каопанса (буддийский пост) буддийские жители с Советом по делам культуры и Муниципалитетом района Саттахиб устроят разные деятельности. Время церемонии: первый день в 16.00 ч. - литья воска (сделать свечи), второй день в 08.00 ч. - парад свечи и культурные представления молодежи, в 19.00 ч. маршал говорит слова открытия церемонии, аббат храма Саттахиб учит о значении и пользе традиции району, о сохранении народной традиции, о дружбе в разных организациях и о поддержке Буддийзма.
Go to location
"Уттаян Сам Кок" - парк в котором показыватеся живопись об известной китайской истории в периоде "Сам Кок (три кружока)". Живопись записано на кусок плитки из Китая. Дизайн интерьера - ландшафтная архитектура на прикладное искусство в таиско - китайском стиле. В парке также находится статуя "Бодхисаттва Гуань Инь" из Китая на поклонение. "Уттаян Сам Кок" построен при заказу детей Г-на Киат Сийфыангфунг (один из ведущих китайских бизнесменов в Тайланде). Это впечатленое место, кратко рассказывается о привлечение к китайскому через современно-китайскую архитектуру. Гдавное здание находится на самой высокой. В парке имеет четыре этажа.
Go to location
Цветочный сад занимает 2.4 км2. Он находится на километре 163 по пути Паттая-Сатагхиб. В сад входят Сад орхидей, ананасовый плантации, Стоунхендж , сад бугенвилией, французский сад и тд. Символом сада является фонтан. От Sky walk можно видеть в окружности сада.
Go to location
Китайский храм "Наджазатхайджы" находится на берегу на 20,800 м2 площади. У него 3 здания, китайская архитектура с 4 этажами. Главная особенность в храме являются 2,840 драконов, курильница. В храме находятся скульптуры китайских богов которого уважают люди. По истории храма раньше была святынь построен в 1991 году, потом замечательные люди жертвовали деньги и построили храм в честь дни рождения Рамы IV. Верховный Патриарх называл храмом Пхепсатитпхакитижалерм, этоимя значит, что места для китайских богов.
Go to location
Храм Нонгкион находится в Баннонгкион, имеет территорию 13 акра, на которой построены убосот, зал проповеди, благотворительный зал, ячейки для монахов, колокольня и ячейки для монахиней. Храм был построен в 1936г. на земле, которую отдала госпожа Си Сэхенг. Граница территории получена в 1957г.
Go to location
Храм Баннайбон был создан в 19 декабря 1980 года. Его площадь составяет 20,000 м2. Пханитчвреонди жертвовал сваю землю чтобы строить храм в 1967 году. Пхабунгхеам сирипанйо - это аббат.
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Официальное место
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand