Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
плантация сала нужна вода круглый год и сольце и тень. Вместе с тем и посадка других фруктов в частности джакфрут и кокос, которые все время дают плоды тем не менее изобрел мини-разбрызгиватель воды в кокосовой плантации.
Go to location
Не только занимается сельском хозяйства но интересуется и музыкой. Интеллектуально наследует к тайской музыке и сам производить музыкальные инструменты.
Go to location
Фестиваль Лаукратонг является старинной тайской традицией бывающий в ночь полнолуния миллионы тайцев и туристов пускают кратхонги в воды реки, канала, озера или пруда, выступают фейерверки.
Go to location
господин Бамрунг Бунчу любит музыку с детства. Впервые резал рисовую солому взрывать как флейта. Потом начал играть на цимболах потому что приятно слышать. И участвует в тайский музыкальный ансамбль.
Go to location
Унаследована от матери "Кунмэ Гимсуа Ныангджамнонг", как делает лапшу. Неперерывно разработывает по формуле супа из рыбы и краба.
Go to location
Прибытие до острова Лан туристам надо ездить от порта мыса Балигха который находится в южной Паттаи и рядом мысом Балигха. Этат порт был распространен на море. По пути порта видите вывеску Паттаи которая находится на горе поэтому на этом месте известно фотками. Корабли из порта занимает в 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30 и в порт в 06.30, 07.30, 09.30, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00.
Go to location
Храм Пэнгкратин был создан в 17 марта 1992 года. Его площадь составяет 15,496 м2. В его здания входят судомойня при кухне и молельня. В убосоте находится сидящий Будда . Раньше перец,чем храм был построен, на этом местом расло много деревьев "Кратин" поэтому назвали село и храм как название деревьев "Кратин". В настоящее время находится семинария.
Go to location
Храм Тронгметтаванарам находится в подрайоне Бангсре, район Саттагхиб.
Go to location
Самая большая статуя сидяющей будды в городе Чонбури, расположена на горе и рядом с Кхао Пхатамнак. Она была создана из деликатной архитектуры в 1977 году. Местные жители назвают Луанг Пхо Гхай или Сукхотхайвалайчонтхар. Вход (путь) к статуи предяставяет лестницу декорированию с скульптурами Короля Нагов. Кроме того на этой площади были располпжены статуя монаха, и статуя рожденного будды и башня.
Go to location
Общепринятое название "Ванг Сэн Сук (Wang San Sook)". Долгое время люди приезжают сюда для богослужения. Из двери храма вы увидите скульптуру из цветной лепнины и другие формы. Там есть изображение Будды с полным лицом и маленькими послушниками на теле. Здесь же находятся статуи послушника, китайского монаха и других богов, поддерживающих добро и порицающих зло. Это место было открыто для посетителей 12 июня 1986 года. Целью его создания было учить правилам поведения, медитатации, мудрости послушников и монахов . Была создана организация "Луанг По Нен Ной Пхотисатто (Luang Por Nen Noi Bhodissato)" занимающаяся общественной благотворительной деятельностью. Там же мы можем видеть большие скульптуры из лепнины удивительной красоты. Некоторые из них изображают чувства напоминающие о морали и божественности.
Go to location
Официальное место
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
В тренировочном зале вы можете заняться разными физическими упражнениями
Go to location
Официальное место
Go to location
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand