Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Госпожа Ламом Пунсиримонгконшай - житель района Ангсила с рождения. Её мама научила ей приготовление пасты из креветок и она сама готовит эту пастф за 20 лет. Различие от паст других мест - это чистота и качество. Начинаться готовить с того, что очистить морских креветок, добавить соль и сохранить 2 дня. В второй день высушить эти креветки на солнце и затем выжимать от них воду, так повтарить 5-6 дней до того, когда уже нет воды и креветки стали как паста. Затем формировать эту пасту в мячли и высушить их на солнце еще 2 дня. Потом смять их и поставить в банку с закрытой крышей на 6 месяцев и тогда она будет готова. Креветок, которые используются для приготовления бывют много в мае до июля.
Go to location
Ритуал Бунклангбан проведется ежегодно в восьмом месяце, а то будет пожар. Время проведения ритуала 7.00 - 11.00 ч. Жертвоприношение состоит из саленной еды, сладкой еды, фрутов, головы животных, салютов, алкоголя и приглашают монахов совершить этот ритуал. Польза ритуала включаетсч в том, что укрепит дружбу и души жителей района Талад-омпаном.
Go to location
господин Клиенг Сунлай спасобен техническим экспертизом в металле и придумал многие энергосберегающие материалы и известны среди людей, указания которых будут делать все виды искусственных техников.
Go to location
Если вы мимо едете горы Кхао Саммук, не упустите поклоняться анахорета в павильоне анахорета Кхао Саммук которй находится на горе Кхао Саммук. Здесь расположен спиритуалистом анахорета Народ уважающего людей так как он помагающего людям от болезней.
Go to location
унаследование от китайцев образования и знания о массаже, который снять стресс от работы. Чтобы это знание не потерялось и донести до новых поколений.
Go to location
Храм Сантитаравас находится в Бантунглахан, имеет территорию 8 акров 160 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, вихара, ячейки для монахов и т.д. Храм был построен в 1880г. И получил границу территории в1913г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Храм Банкланг был создан в 1867 году. Его площадь составяет 15,910 м2. Аббат представяет 6 монахов.
Go to location
Храм Майнаванггхин был создан в 1928 году. Его площадь составяет 12,160 м2. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 28 ноября 1941 года. В настоящий время находится семинарии которая начила работать в 1932 году.
Go to location
Храм Салой был создан в 1912 году. Его площадь составляет 20,800 м2. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в февраля 1938 года.
Go to location
Храм Клонгмысай находится в селе Клонгмысае, подрайоне Таттонге, района Вортонга. Его площадь составляет 26,832 м2 .В его здания входят убосот, зал проповеди, пасторот и тд. Храм был создан 17 июля 1983 года. В результате того, что Ронг Накпапхан предложил 19,200 м2 свой земли и Пакон Пхонгчомпорн предложил 6,400 м2 свой земли чтобы построить храм в 1971 году. В настоящее время Пхавоонси Папхакаро -это аббат.
Go to location
Этот 4-х звездочный отель (20 номеров) оборудован всем , чтобы удовлетворить потребности наших гостей. Каждая комната имеет ванную, кондиционер, фен, комнаты для некурящих. Есть также автопарковка, прачечная, сервис комнатного обслуживания. У вас будет возможность отдохнуть в саду и поплавать в бассейне на открытом воздухе. Этот отель отдает приоритет чувствам гостей. Вам будет гарантирован комфорт и расслабление.
Go to location
Официальное место
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Go to location
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2021 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand