Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Храм Сатагхиб является извесным храмом в провмнции Чонбури. Монах Аи построили этат храм во время Рамы V. По истории монах Аи обладает мастером медитации и заклинания. Когда он был живым, он создал много святых вещей народам. Самый знаменитый святой вещь представляет собой маленькую фаллическую скульптуру.
Go to location
господин Сурин Мичанпхет был на конкурсе барабанаи победил. Показывает. Как производит барабан вручной. Передает знание о барабане своим детям, чтобы они преподает в школе.
Go to location
Если вы мимо едете горы Кхао Саммук, не упустите поклоняться анахорета в павильоне анахорета Кхао Саммук которй находится на горе Кхао Саммук. Здесь расположен спиритуалистом анахорета Народ уважающего людей так как он помагающего людям от болезней.
Go to location
Go to location
господин Чумпон Екапот - народный артист исполнительных видоа искусства "Ламтат". Выступает уже по всей стране Тайлана. Лирика обычно присоединяется с своевременостей.
Go to location
Храм Пэнгкратин был создан в 17 марта 1992 года. Его площадь составяет 15,496 м2. В его здания входят судомойня при кухне и молельня. В убосоте находится сидящий Будда . Раньше перец,чем храм был построен, на этом местом расло много деревьев "Кратин" поэтому назвали село и храм как название деревьев "Кратин". В настоящее время находится семинария.
Go to location
Королевский памятник короля Таксин находится в храме Гхайинтрарамворавмхар. Аббат храма и население Чонбури создали памятник 2 июня 1974 года с целью воспоминание его королевской благодатьи.
Go to location
Храм Комутраттанарам был построен 19 сентября 1962г. И получил границу территории в 1965г.
Go to location
Храм Пантонг находится в Банпантонг, на территории 26 акров 40 кв.м. Храм был построен 25 апреля 1874г. Время начала строения не известно. По слуху, когда Крунгсиаюттая была разрушена бирманцами, жители города переехали в зто место. Во главе группы был охотник Тонг, который построил этот храм. Граница территории получена 8 сентября 1955г.
Go to location
Храм Гхойсуб или Нонгджаг был создан в 1819 году, как результат, того что Сукчареон жертвовал свою землю чтобы строить храм. (26,412 м2) и начали строить в 1835 году. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) 17 Марта 1851 года.
Go to location
Сервис по уходу за внешностью для мужчин и женщин : пермирование волос, окраска волос, выпрямление волос, лечение, уход, стрижка, мытье, моделирование стиля прически.
Go to location
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
Официальное место
Go to location
Официальное место
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand