Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE

Имеет больщое изображение "Великий Бодхисаттва Гуань Инь" на посте сидяющимся с очевидным видом на море. Под пьедесталом является большой зал, где расположена небольшая статуя Гуань Инь. Около "Сала Рыши (беседка отшельника)" живописьи Бодхисаттва Гуань Инь в 37 постов и позволить людям поклоняться.

Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
господин Бамрунг Бунчу любит музыку с детства. Впервые резал рисовую солому взрывать как флейта. Потом начал играть на цимболах потому что приятно слышать. И участвует в тайский музыкальный ансамбль.
Go to location
Go to location
Он учился от преподавателя Чаран Сэнгшотшуанг и из своего опыта. Он начинал с выбора видов петуха, тренировки, зарядки по утрам, купания, корма и т.д. Он этим занимается как профессия до сих пор и поддерживает других жителей также заниматься петушиными боями для доплнительного дохода. Он получил сертификат за занятия первого места в международных петушиных боях 2001 года и также в любительских петушиных боях 2002 года.
Go to location
Унаследование от отца многоуровневую круговую радугу, использавшая в разных религиозных церемонии и украшает в храмах и домах.
Go to location
Фестиваль "Типкрадан" потебует ровную доску, положить её на иле у берега реки или моря. Затем сидеть на доске на одно колено, и ударить ил другой свободной ногой, чтобы двигаться вперед. На доске еще можно поставить ведро для сбор крабоб, моллюсков и т.д. или другие вещи нужные.
Go to location
Находится в селе Клонглуанг, подрайоне Ватлуанге и находится на права улицы № 315. По истории в храме была церемония питье присяги на верность. Вокруг храма много живет летучих мышей.
Go to location
является рыбацким селом находящийся на берегу моря. Раньше было название "Анггхиб" и здесь был дворец Рамы V имеющий европайскую архитектуру. В настоящее время Ангсила известен производством каменьной ступки и резьбы в высоком качестве.
Go to location
Храм Пакеав находится на 30,800 квадратных метров площади. Сначала месные жители построили монастырь и пригласили монахов чтобы оставаться здесь, В 1939 году они построили убосот и другие здания и создали храм назван "Сонг" (потом стало Пакеав). Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 10 фавраля 1992 года.
Go to location
Храм Пхрапратанпон находится в районе Сурасак, Срирача. Этот храм был построен 26 октября 1966г. и получил границу территории в 1968г.
Go to location
В книге "История храмов по всему королевству" том 20, изданной департаментом религиозных дел указали, что храм Нонг-пры был построен в 1861 г. Там написано, что по слуху, верующие люди вместе построили этот храм и пригласили монаха-паломника по имени Шанг проживать в храме. В начальное время были пострены деревенный пхра убосот (зал храма) и пагода раньше других зданий. Храм Нонг-пры получил территорию от короля 1 марта 1977 г.
Go to location
Go to location
Разного рода дешевые сувениры
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
Go to location
Разного рода дешевые сувениры
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand