Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
господин Сагов Тонгтес спасобен с детства играть на тайский инструмент особенно ксилофон в течение 40 лет и постоянно практикует и достиг высокий опыт. Преподает знание о тайской музыке людям в учреждениях и студентам в школах.
Go to location
театр в тени в провинции Чонбури остался один. Господин Лой передавал знание о коженном изделии для театра и о предтавлении, чтобы сохраняется до настоящего времни.
Go to location
Праздноваться ежегодно, примерно в середине апреля для того, чтобы рекламировать туризм и распространять известность город Паттаи. Там будут парад с красивыми цветами, представление искусства и культуры, соревнование народного спорта, конкурс красоты - Мисс Паттаи, конкурс строения пагод из песка, фейерверки на пляже и продажа сувениров.
Go to location
господин Суан Пханомватанакун выдающийся производительность културы производит кожи крокодила. Так как и любит природу и начинает коллекционеровать многолетние камни. Создавать крокодиловую ферму и парк миллионолетних камней.
Go to location
Храм Майниенпайом находится в Бан-ау-удом, в районе Тунгсукла, Срирача. Он имеет территорию 12 акра 772 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, многоцеловой зал, благотворительный зал, ячейки для монахов и т.д. Этот храм был построен 13 июня 1904г. и получил границу территории 16 декабра 1983г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Храм Майсамран находится в Банкаолан, имеет территорию 13 акра 1200 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, ячейки для монахов, вихара, многоцеловой зал и т.д. Храм был построен в 1922г. И получил границу территории 1930г.
Go to location
Храм Кампэнг был создан в 1857 году. Его площадь составляет 8,000 м2. В его здания входят убосот, зал проповеди, молельня, пасторот, башня. В настоящее время Пхакучонтанкунакорн - это аббат.
Go to location
Храм Палилайван находится в Банбангпра, Срирача, имеет территорию 33 акра 664 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, ячейки для монахов, многоцеловой зал, колокольня, блибиотека и т.д. Он был построен 28 августа 1963г. и получил границу территории 12 марта 1965г. Сейчас в храме открыта школа для монахов.
Go to location
Храм Мабклам находится в Банмабклам, имеет территорию 18 акров 1200 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, часовня, ячейки для монахов и т.д. Храм был построен 26 июня 1970г. и получил границу территории 8 ноября 1971г.
Go to location
Go to location
Оптовая и розничная продажа различных косметических инструментов и препаратов.
Go to location
Диагностика и лечение рапространенных заболеваний.
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Фармацевтический центр с полным набором лекарственных средств и магазинами альтернативной медицины
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand