Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Интеллект готовления соленной рыбы передается от мамы. Рецепты характерны чистатой, свежестью и качеством рыбы. Процесс приготовления : убирать чешую, внутренности и жабры; помыть водой; посолить и поставить на ночь; в следующий день высушить на солнце 2 дня и затем можно продавать. Эти рыбы продаются на старом рынке "Ангсила 133 года". В сезон дождей бывает проблема с процессом сушки, поэтому надо высушить рыбы под крышей. Соленная рыба можно долго сохраняться в холодильнике.
Go to location
Это ежегодный фестиваль, который все жители провинции Шонбури организуют вместе с 1932г. В этом фестивале включают фестиваль поклонения статуи Будды "Прапуттасихинг", "Сонгкран" (тайский новый год) и фестиваль Красного Креста вместе, поэтому решили отмечать примерно в середине апреля. В фестивале будут парад статуи Прапуттасихинг, традиция умывания рук старших в семье, народные игры, танцевальные представления от Отделения Изящных Искусств, культурные представления, выставка и магазины. Фестиваль имеет цель - поддержать и беречь народную традицию.
Go to location
госпожа Тхонгю Лопрасерт производит сельско-хозяйство в различных формах, в частности , приватизация малых репов, которые не могут выдавать свежие и обрабатываются в соленной. Увличение переработанных фруктов и овощей в различных формах.
Go to location
Фестиваль "Типкрадан" потебует ровную доску, положить её на иле у берега реки или моря. Затем сидеть на доске на одно колено, и ударить ил другой свободной ногой, чтобы двигаться вперед. На доске еще можно поставить ведро для сбор крабоб, моллюсков и т.д. или другие вещи нужные.
Go to location
учился у сотрудников в сельском хозяйстве. Пытается исправть правило и развивает формулу и стал популярно среди клиентов. Передавть знание зантересованным.
Go to location
Храм Майсамран находится в Банкаолан, имеет территорию 13 акра 1200 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, ячейки для монахов, вихара, многоцеловой зал и т.д. Храм был построен в 1922г. И получил границу территории 1930г.
Go to location
Храм Нонгмех был создан в 25 сетября 1995 года. Его площадь составяет 24,000 м2. Джоддэнг жертвовал сваю землю чтобы строить храм. В храме находится семинарии которая начила работать в 1991 году.
Go to location
Храм Такрадан имеет етрриторию 5 акров 712 кв.м. Он получил статус 20 ноября 2000г. Раньше был покинутым храмом, который, по предположению, был построен в конце периода Крунгсиаюттая. По легенде, король Таксин (король Сиама) приехал сюда с его войском и кремировал мертвых салдатов в этом храме. Сейчас открыта школа для монахов.
Go to location
является одим из известных туристических достопримечательностей в Паттаи и мире . Раньше было название Тхап пхая потому что на этом месте король Тхаксин с армией был. Пляж занимает 3 километра, на севере пляжа бывает спокойность поэтому там много туристов отдыхает и на центре и юге находятся много отелей, рестараны, магазины и ночные клубы.
Go to location
Храм Дыанпен
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Сад, где можно встречаться с людьми, бег для укрепления здоровья, и физически, и психически.
Go to location
Go to location
Go to location
Официальное место
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand