Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
"Лай" - это новогодний фестиваль морских жителей. Этот фестиваль отмечается после тайского нового года примерно 5-6 дней, называется фестиваль "Ко-прасайнамлай". Храмы, которые находятся рядом с рекой будут отмечать, так как перергрузить песок пляжи или берега реки в храм. Таким образом, жители района вместе углубить и очистить реки или каналы, чтобы вода могла свобода течь в сезон дождей. А песок, который перенесли в храм нужен храму на строение.
Go to location
влияние от сестры, пробовать найти материал для веника, так как есть в районе. Выкладывать капитал немного. Практиковать до профессионала.
Go to location
господин Суан Пханомватанакун выдающийся производительность културы производит кожи крокодила. Так как и любит природу и начинает коллекционеровать многолетние камни. Создавать крокодиловую ферму и парк миллионолетних камней.
Go to location
Это ежегодный фестиваль, который все жители провинции Шонбури организуют вместе с 1932г. В этом фестивале включают фестиваль поклонения статуи Будды "Прапуттасихинг", "Сонгкран" (тайский новый год) и фестиваль Красного Креста вместе, поэтому решили отмечать примерно в середине апреля. В фестивале будут парад статуи Прапуттасихинг, традиция умывания рук старших в семье, народные игры, танцевальные представления от Отделения Изящных Искусств, культурные представления, выставка и магазины. Фестиваль имеет цель - поддержать и беречь народную традицию.
Go to location
госпожа Сай Сермсри (ткачи), унаследование от родителей, с любовью этой работы преподает в школе бесплатно.
Go to location
Храм Бангпра был построен в периоде строения города Аюттая. Затем король Рама 4 приказал господину Праятиппаконвонгмахакосатибоди (Кам Буннак) востаановливать праубосот и построить пагоду за зданием убосота. После этого храм получил статус королевского храма. В конце времени правления короля Рама 4 было еще 1 восстановление, построили стены вокруг убосота и заменили черепицы на крыше. Потом был построен новый убосот с помощью банка Тайпанит и жителей района Бангпра. В данный момент крам имеет территорию 7 акров 560 кв.м. и граница территории получена 9 августа 1952г.
Go to location
Храм Тунггхеанг находится на 30,260 квадратных метров площади. Народы создали храм в 1934 году, сначала строили зал проповеди и пасторот и пригласили монахов чтобы остаться во время сезона дождей. В 1935 году построили храм и он получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 17 февраля 1954 года.
Go to location
Храм Танлом был построен в 1803г. и получил границу территории 30 декабря 1975г.
Go to location
Храм Утапао был построен в 1862г. и получил границу территории в 1869г.
Go to location
Уокинг-стрит - широко известная как место, именно на этой улице и в кварталах, прилегающих к ней, располагается значительное количество мест отдыха: гоу-гоу баров, стриптиз-шоу, баров, ресторанов и дискотек. Улица занимается 500 метров от пляжа южной Паттаи до мыса Балтгха, на езде 40 минут, 2 входа из пляжа южной Паттаи и из мыса Балтгха.
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
Оптовая и розничная продажа различных косметических инструментов и препаратов.
Go to location
Официальное место
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand