Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
плантация сала нужна вода круглый год и сольце и тень. Вместе с тем и посадка других фруктов в частности джакфрут и кокос, которые все время дают плоды тем не менее изобрел мини-разбрызгиватель воды в кокосовой плантации.
Go to location
Go to location
Унаследование от отца как сосредоточить на тонкий кусок работы. Самостоятельно и изучал из разных работ других мастеров. Передовать знание детям в семье.
Go to location
Выдающийся производитель народной культуры-Господин Чиб Монгколчайроек (местная физическая терапия) в 1990 году. Знает физическое воспитание от традиционного лечения для паралича. Возможность занять много денег и процветания для своего знания, а он не везет хотя бы еще надо нанять дом и купить питание. У него свая идеология, что в обществе должно есть достоинство.
Go to location
Ритуал Бунклангбан проведется ежегодно в восьмом месяце, а то будет пожар. Время проведения ритуала 7.00 - 11.00 ч. Жертвоприношение состоит из саленной еды, сладкой еды, фрутов, головы животных, салютов, алкоголя и приглашают монахов совершить этот ритуал. Польза ритуала включаетсч в том, что укрепит дружбу и души жителей района Талад-омпаном.
Go to location
Публичная библиотека района Нонггхай была создана в 23 сентября 1995 года. Сириворават жертвовал сваю землю государству чтобы построить библиотеку. Вокруг библиотеки декорировали с маленьким садом имеющим водопад, дерева и разные цветы. Кроме того в библиотеке предоставляют много интересных деятельностей и программ читателям.
Go to location
Храм Шакнимитвиттая находится в Баннонгсамсак, на территории 23 акра 1200 кв.м. Раньше 3 группы людей пришли жить в этом районе и называли свой район Нонгсамсак, потом построили храм и также назвали его как и район. Затем храм получил официальное название как Шакнимитвиттая и получил границу территории в 1927г. Сейчас в храме открыт детский сад.
Go to location
Проект "маленькая библиотека" -это проект который принесли и положили книги на водное такси, чтобы пассажир читали и рекламировать чтобы люди входили в библиотеку. Несмотря люди входящие в библиотеку составяет больше но члены библиотеки составяют меньше потому что люди входящие в библиотеку представяют туристы и рыбаки.
Go to location
Храм Теппабут, который люди называют храм Бынг или храм Бон, был построен в 1951г. на территории, которую Пром Кедчарун, жител района Бынг, Срирача, Шонбури, отдал для строения храма 27 акров. Храм получил разрешение посроить в 1952г. и получил границу территории 40*80 квадратных метров 23 августа 1956г.
Go to location
находится в здании Патати на улице Паттаи 2. Является первым кинотеатром в Таиланде имеющим монитор 360 .положения панорамы. Он выступает кино о тайской туристической достопримечательности, исторических памятниках показываюших тайскую красоту и традиции по тайски, английски, китайски, японски и корейски.
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Официальное место
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand