Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Унаследование от отца многоуровневую круговую радугу, использавшая в разных религиозных церемонии и украшает в храмах и домах.
Go to location
унаследование от родствеников, и изучение у тех, кто раньше сделал. Достиг опыт, обучение среди студентов среднего образоваия.
Go to location
госпожа Нийом Сройсон готова без каких-либо обвивений как делать као-лам(клейкий рис в бамбуке). Это OTOP.
Go to location
Унаследован от деда жены-мастер по тайско-музыкальным инструментом, как барабаны и скрипки. Скрипка - его первый инструмент, сам сделан. Работать как динамиком в разных общественных и в школе.
Go to location
господин Пхирапхонг Срипхром директор центра сельскохозяйственного туризма - то есть сельскохозяйственная культура, которая является цетром учебы технологии, который утвержденный GAP, вырашивают тыквы, дыни, папайи,помидоры овощи. В настоящее время принимают каждый день много туристов. это не просто органическое садоводство а перератотанные селькохозяйственные продукции на добавленную стоимость сельскохозяйственных услуг.
Go to location
Здание библиотеки храма падрайона Ватбот, района Пханасником было построено в 2002 году. Здест собираются старые кники и картины о районе Ватбот.
Go to location
Находится в районе Панасником, Моннанг. Проехать через рынка Тунгхиенг, по шоссе № 3284 примерно 13 км и повернить налево за 2 км. Раньше этот храм называется "Ватмай-янг-нгам". Осбенности этого храма - это Проповедь зал, который был построен из глины в современном форме, под названием " эдание Мабункронг" и загадочные фрески на стенах.
Go to location
Храм Нонгнамкиао находится в Баннонгнамкиао, имеет территорию 24 акра 1276 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, благотворительный зал, ячейки для монахов и т.д. Храм был построен 25 октября 1967г. Сначала господин Си Мынтанай отдал свою землю за 4 акра храму, затем територия храма увеличилась и получила границу в 1968г. Сейчас там открыта школа для монах.
Go to location
Источник золота в районе борнтхонг нашел в 1917 году соответствие с туземцами которые жили в этом районе нашел этат источник. Способ находки золота принимает Банг (это похожи на шапка). В настоящее время золота закончило, но местные жители еще ищут золота с основанными способами.
Go to location
Храм Ждарунгпичарам находится в селе Нонгсычанге, района Нонггая. Его площадь составляет 49,160 м2 .В здания входят убосот, зал проповеди, пасторот и зал кухни. Он был построен 24 декабря 1976 года. Фамилия "Пичавит" предложил сваю землю чтобы построить храм . В настоящее время Пхакувитанпаттакит - это аббат и в площади храма школа которая преподается дхарма (мораль).
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Оптовая и розничная продажа различных косметических инструментов и препаратов.
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Официальное место
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand