Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Святыня "Великий Бодхисаттва Гуань Инь - является важным религиозным местам в "А. Нонг Яй" и самой красивой святыней в западной части города "Чонбури". Началась построить в 1993 году по вероисповеданию Г-на Бупиу Сэлау и Г-жа.Сиэмхиа. Они отдали землю 15 раи (один раи = 1,600 кв.м. / 4 нган / 400 кв. ва.) для построения. Передняя красивый сад и бассейн "Райского Лотуса", святыня и столб "Небо и Земля", и с правой стороны стоит статуя "Гуань Инь" на высота 8 метров. В центре расположена святыня "Гуань Инь" с высокой горой на фоне. Внутри - великолепно. В центре находится статуи Гуань Инь, сидяющяя на лотосе и окружены цветами и дракона связыван под колонном.
Go to location
Go to location
Go to location
унаследование от китайцев образования и знания о массаже, который снять стресс от работы. Чтобы это знание не потерялось и донести до новых поколений.
Go to location
накопление и наследовние в семье делать соус из рыб. И изобретение новых продуктов из устрецы и тунецы, господин Пхирун Ратанапрасит производит только качественные и вкусные продукты и считается одним из основных производителей рыбного соуса.
Go to location
Храм Майниенпайом находится в Бан-ау-удом, в районе Тунгсукла, Срирача. Он имеет территорию 12 акра 772 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, многоцеловой зал, благотворительный зал, ячейки для монахов и т.д. Этот храм был построен 13 июня 1904г. и получил границу территории 16 декабра 1983г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Храм Нонгпы был создан в 1912 году. Его площадь составяет 44,412 м2. Джокмайки жертвовал сваю землю чтобы строить храм и назвали храм как название села. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 30 декабря 1981 года.
Go to location
"Генг Тьийн" или китайский павильон - древней здание с скульптурами дракона и павлина. Расположен на пересечении вход к храму "Ват Пра Лыа" в пещеру "Тьаккрапхонг". Это здание обратитесь к древнему китайскому искусству и украшены на вершине скульптуры павлина и дракона. В прошлом был временной резиденцией короля Рамы V во время езды. В настоящее время разрушена и не так много внимания, без забот и заброшены. "Генг Тьийн" и надписи короля Рамы V в острове "Сийчанг" - очень важны. Туристы могут сюда посетить на обзоре и можно не надолго по пути езды на машине по острову, только 5 минут остановится.
Go to location
Храм Бынгбовонсатит находится в Банбынг, на территории 10 акров 380 кв.м. Неизвестно, кто построил этот храм, но говорили, что монах Киао из храма Конгмалай был редоктором строения. Раньше храм назывался храм Райбанбынг, а когда монах-учитель Пайротпаттаратада был аббатом, он перензывал на храм Бынгбовонсатит. Храм получил границу территории в 1985г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Храм Пхатуммават был создан в 1832 году в эре князи Тумма. Его площадь составяет 18,032 м2. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 1847 года.
Go to location
Официальное место
Go to location
Диагностика и лечение рапространенных заболеваний.
Go to location
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Официальное место
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2021 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand