Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Унаследована от матери "Кунмэ Гимсуа Ныангджамнонг", как делает лапшу. Неперерывно разработывает по формуле супа из рыбы и краба.
Go to location
Унаследованны от бабушки и дядушки. Восемь лет опыта по плетеными корзинами и станёт динамиком в центре технических наук в Т.Плуангтонге, А. Ботонге, Чонбури.
Go to location
Интересует в искусственные цветы и обучение. Часто ходит на практику и станёт экспертом.
Go to location
Go to location
Храм Равонгрангсан находится в Банрабынг, в районе Хаокансонг, Срирача, на территории 23 акра 520 кв.м. Храм был построен 22 января 1976г. Строение началось в 1971г., так как монах-учитель Лай пришел в этот район и жители пригласили его жить постоянно и построили здание для монаха на территории, коорую отдали господин Йим Пынгхин и госпожа Тим. Затем монах начинал построить ячейки и зал проповеди и передал эту работу монаху Кан Чантасуванно. Он построил убосот, колокольню и детский сад. Храм получил границу территории 22 ноября 1988г.
Go to location
Дворец Пхаждутатхураттан находится на острове Си-чанг. Король Рама V создал этот дворец для летнего отдыха. Он составляет из многих зданий, имеющие европейскую стиль, который показывает , что Европа влияла на тайское общество. Главные здания – это Ваттана (пышная характеристика), Понгси (восьмиугольный стиль) и Апиром. Вокруг дворца находятся бассейн, мост и маячное здание. Туристам можно совершить услугу поездки по всему острову: Машина 150 бат / 4-5 человек или корабль 250 бат.
Go to location
Храм Бынгтагу или Таттонг находится в селе Бынгтагу, подрайоне Борквангтонге, района Бортонга. Его площадь составляет50,676 м2. В его здания входят убосот, зал проповеди, вихара, пасторот, павильон и тд. Храм был создан 21 сентября 1981 года. Реан Леангон предложил сваю землю для строительства храма. Потому что это храм находится рядом с болотом и росли много деревьев "Таку", это место называется "Бынгтагу". В настоящее время находится семинария.
Go to location
Храм Нонгзай был создан в 29 мая 1974 года. Его площадь составяет 42,800 м2. Сначала Леангон жертвовал сваю землю чтобы строить храм, потом Пхамагханин построил и хозяйствовал храм до сегодняшнего. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 23 апреля 1986 года.
Go to location
Памятник Нарт Монтазеви (прежний правителя Чонбури) находиться перед школой Чонканянукун. Он построили при деньгами народов Чонбури. Нарт Монтазеви является распорядителям улучшающим провицию Чонбури и создающим школу Чонканянукун. По истории Нарт Монтазеви родился 21 ноября 1908 года, окончил учебу в университете Чулалонгкорн. Он работал правителем от 1959 до 1970 гг. Во время правителя, у него были прекрасные работы . Он умер в 1975 году когда было 66 лет.
Go to location
Оптовая и розничная продажа различных косметических инструментов и препаратов.
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Go to location
Этот 2 звездочный отель с 14 номерами имеет современные удобства. В каждом номере беспроволочный интернет, кондиционер, номера для некурящих. В гостинице работают бары, прачечная и сейфы. Этот замечательный отель хорошо известен как среди путешественников, так и среди тех, кто приехал заниматься бизнесом в Паттайю.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand