Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Это передача тайской традиции, чтобы она существовала навсега. Каждый гоб в полнолуние 12 месяца проводят конкурс Мисс Ноппамас, конкурс Кратонг. Жители вместе отпустят свои кратонг на реке и вечеромпоказ файерверков. Жители района Ботонг считают, что это показывает дружбу жителей и также передача тайской традиции.
Go to location
Интересует в искусственные цветы и обучение. Часто ходит на практику и станёт экспертом.
Go to location
Закончила степень бакалавра наук по специальности медсестра, массаж и физические. Ушла в отставку государственной службы в больнице Сирирач. В доме в Сичанге создала центр традиционной тайской медицины и использование народных трав в 2002 году. В декабре 2007 году открыла Салон Массажа "Там Панг Бич Самай".
Go to location
является старинной тайской традицией приспосабливающийся к настоящему времени. Эта традиция бывает 12-17 апреля ежегодника. Она представляет собой благодарность молодежей к пожилому человеку.
Go to location
плантация сала нужна вода круглый год и сольце и тень. Вместе с тем и посадка других фруктов в частности джакфрут и кокос, которые все время дают плоды тем не менее изобрел мини-разбрызгиватель воды в кокосовой плантации.
Go to location
Храм Посапан имеет территорию 12 акра 1084 кв.м. И был построен 21 декабря 1955г., так как господин Пронг Пансамнианг отдал свою землю храму и монах-учитель Потисанпрасат начинал строить в 1955г. Граница территории получена 5 февраля 1957г. Аббатом стал монах-учитель Панняпаттанапон.
Go to location
Парк города Паттаи находится на горе от которого можно видеть бухту Паттаи и взгляд. Прибытие к парку занимается улицей по которой к мысу Балигха. На парке находится лестница до Большой вывески Паттаи. На площади вывески Паттаи построили террасу. Здесь можно посмотреь взгляд залива Паттаи и порт мыса Балигха.
Go to location
От Бангкока в храм Ангсилп по улице Сукхумвит, встреча будет с магазином продающем высеченные каменьные изделия. Ангсила известен высеченные каменьные производством особенно ступки. Здесь производят много разных изделий с большим качестом. каменьная резьба по местному языку называется Тихин. Она является известным традиционным ремесленным производством в районе Ангсила. После второй мировой войны местные люди получали много доходов от этого производства.
Go to location
Храм Тунггхеанг находится на 30,260 квадратных метров площади. Народы создали храм в 1934 году, сначала строили зал проповеди и пасторот и пригласили монахов чтобы остаться во время сезона дождей. В 1935 году построили храм и он получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 17 февраля 1954 года.
Go to location
Публичная библиотека провинции Чонбури была создана в 1953 году . По конструкции раньше было одноэтажное здание находяющее на улице Вачарапхакан. Первым библиотекарем работал Сат Каеосин. Библиотека заинтересуется в результате источника знания и отдыха народов Чонбури. В 1971 году построили новое двухэтажное здание библиотеки и перемещала перед департаментом общего образования , она занимает 1600 м2. В настоящее время библиотека является хорошим местом для чтения, самообразования.
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand