Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Раньше господин Шатшай Супияпан работал в профессиональном промышленном колледже Пантонг. Он любит художественное изделие. Это начиналось с создание пластиковой бутылки в разных формах. Затем он заинтересовался баночками, поьому что они разноцветные, крсивые и легко найти. Из них он сделал маленькие художественные изделиея, например, модельная машина (такси) Тук-тук, шапка, лампа, цветы и т.д. Он также преподает, как это сделать в учебном центре и продает его изделия.
Go to location
По предложению сестры сделать метлу, так как материалы найдутся в районе, не надо много инвестировать о ней.
Go to location
"Уттаян Сам Кок" - парк в котором показыватеся живопись об известной китайской истории в периоде "Сам Кок (три кружока)". Живопись записано на кусок плитки из Китая. Дизайн интерьера - ландшафтная архитектура на прикладное искусство в таиско - китайском стиле. В парке также находится статуя "Бодхисаттва Гуань Инь" из Китая на поклонение. "Уттаян Сам Кок" построен при заказу детей Г-на Киат Сийфыангфунг (один из ведущих китайских бизнесменов в Тайланде). Это впечатленое место, кратко рассказывается о привлечение к китайскому через современно-китайскую архитектуру. Гдавное здание находится на самой высокой. В парке имеет четыре этажа.
Go to location
Как сделать: выбирать водный гиацинт, который не слишком твердый или слишком мягкий, убрать листья, высушить на солнце, печь с серой, вырезать как нужно и намазать лаком. Из этого получются такие продукты, как сумка, подарочная корзинка, сумочка для мобиля, корзинка для вина, веер в форме сердца. Создатель - госпожа Маливан Чам-он. Раньше она работала преподавательницей начальной школы, но уже бросила эту работу. Сейчас она создала группу плетеных изделий из водного гиацинта. Она преподает родственикам и интересующимся.
Go to location
Самостоятельно изучает и разрабатывает эффективно желтое масло, которое спасобено к массажу и боли. Специальный динамик в сообществе по вопросам развития района.
Go to location
Храм Нонггратум находится в Баннонггратум, получил статус в 1929г. Раньше храм находился перед школой Нонггратум, затем кто-то (неизвестно) отдал свою землю храму, поэтому храм перестроили на новом месте. Граница территории получена 3 февраля 1950г.
Go to location
Храм Тапангтонг (месные жители назвали Ватсанам) был создан в 1962 году. Его площадь составляет 18,520 м2. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) 4 января 1986 года. Около храма находится школа.
Go to location
В книге "История храмов по всему королевству" том 20, изданной департаментом религиозных дел указали, что храм Нонг-пры был построен в 1861 г. Там написано, что по слуху, верующие люди вместе построили этот храм и пригласили монаха-паломника по имени Шанг проживать в храме. В начальное время были пострены деревенный пхра убосот (зал храма) и пагода раньше других зданий. Храм Нонг-пры получил территорию от короля 1 марта 1977 г.
Go to location
Храм Бун-яриттаярам находится в Банбынгбон, на территории 13 акра 1440 кв.м. неизвестно когда храм был построен. Существуют разные названия храма, например, храм Бынгконгкалай, храм Бынгбон. Именно храм Бынгбон, люди так и называют этот храм до сих пор. Храм Бун-яриттаярам получил границу территории 21 марта 1977г. В данный момент открыты школа для монахов и детский сад в храме.
Go to location
Мини-Европа- в этой зоне «Мини-Европа» представлены всемирно известные достопримечательности европейских стран:Триумфальная арка , которая находится в центре Парижа. Она была построена в 1835 году и является символом победы. Эйфелева башня в Париже была построена французским инжинером Густава Эйфеля в память столетнего юбилея французской революции . Кроме того, здесь Колизей в Риме (Италия, Пизанская башня в Пизе (Италия, Тауэрский мост в Лондоне (Великобритания и тд.
Go to location
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
"Подводный Мир Паттайи (Underwater World Pattaya)"- первая достопримечательность города, что посетители хотели бы выходить погрузиться в подводный мир. От побережья где находится песок и скалы. Вплоть до красочные коралловые рощи, которые участвуют в гонках красоту с многими рыбами на пути к путешествиям. И в глубоком путешественники походят в туннель к большему аквариуму. Это - имитации естественной морской среде, где посетители увидеть красоту и чудеса подводного мира, окружающего круги очень близко и интересно. Кроме этого "Подводный Мир Паттайи" также является местом для изучения морской жизни и их сохранит. "Подводный Мир Паттайи" разработает программу, чтобы побудить молодых людей есть возможность посетить и узнать все время.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand