Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Сначала она получила знанию о плетеных изделии от семьи. Затем она получила образованию от группы развития изготовления труда и начинала создавать плетные изделия из кокосовых лестьев вместо бамбука, потому что бамбук трудно найти в районе. Она также создала группу домохозяек и преподает как сделать плетеную корзину и т.д. и имеет контакт с государственными учреждениями.
Go to location
это растение без почвы токсинов. Инспекции министерством здроохранения, сертификация министерством сельскохозяйства, обучение среди фермеров и студентов.
Go to location
Интересует в искусственные цветы и обучение. Часто ходит на практику и станёт экспертом.
Go to location
госпожа Тхонгю Лопрасерт производит сельско-хозяйство в различных формах, в частности , приватизация малых репов, которые не могут выдавать свежие и обрабатываются в соленной. Увличение переработанных фруктов и овощей в различных формах.
Go to location
Святыня "Великий Бодхисаттва Гуань Инь - является важным религиозным местам в "А. Нонг Яй" и самой красивой святыней в западной части города "Чонбури". Началась построить в 1993 году по вероисповеданию Г-на Бупиу Сэлау и Г-жа.Сиэмхиа. Они отдали землю 15 раи (один раи = 1,600 кв.м. / 4 нган / 400 кв. ва.) для построения. Передняя красивый сад и бассейн "Райского Лотуса", святыня и столб "Небо и Земля", и с правой стороны стоит статуя "Гуань Инь" на высота 8 метров. В центре расположена святыня "Гуань Инь" с высокой горой на фоне. Внутри - великолепно. В центре находится статуи Гуань Инь, сидяющяя на лотосе и окружены цветами и дракона связыван под колонном.
Go to location
Храм Нонгтамлынг находится в Баннонгтамлынг, на территории 4 акра. Храм был построен лосами, которые иммигрировали из города Виангчан. В это время аббатом стал монах-преподаватель Каео, так как он хорошо знал о магии, кольдовстве. Поэтому этот храм получил огромное распространенное уважение. Каждый год хгаму нужно подготовиться к празднику, который устроят верубщие в силу монаха-преподавателя Каео. Земля, на которой построили храм, неизвестно чья. Храм получил границу территории 17 февраля 1954г. Сейчас аббатом стал монах-учитель Анугултаммакит.
Go to location
Храм Нантаван был построен 1 июня 2000г.
Go to location
Храм Морннанг был создан в 1842 году. Его площадь составляет 16,320 м2. Раньше именовали "Ват Нонгбуа" и храм перемещался на западе старого храма и именавают "Морннанг" как название села. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) 17 января 1989 года. Пхаатхикан ПхотиратДжиттапханно-это аббат.
Go to location
"Ват Тьутхатид Таммасапарам Воравихан" находится на вершине и основной горы "Каясира" на острове "Сийчанг" в порте "Тевавонг". После окончания построения дорогу "Ассаданг" народ переселялся на северный полуострове и так далеко от храма. 9-ого Июня 1982 года Рама V создан храм в честь сына "Сомдет Пратьау Лук-йатыа Тьауфа Тьутхатхуттхарадилок" и на церемонию цели и название храма было "Ват Тьутхатид Таммасапарам". В настоящее время храм в качестве Королевский монастырь третьего класса "Воравихан". В том числе Пра Убосот, колокольня, след Будды, красивая главная статуя в посте "Манвичай", в которой давно так была и чеди в старинной форме. Народ сюда ходят на медитации и на поклонение для удачи. Этот храм расположен в тенистом, где хорошо видит пейзаж острова "Сийчанг".
Go to location
Королевский памятник короля Таксин находится в храме Гхайинтрарамворавмхар. Аббат храма и население Чонбури создали памятник 2 июня 1974 года с целью воспоминание его королевской благодатьи.
Go to location
Go to location
Официальное место
Go to location
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand