Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
господин Клиенг Сунлай спасобен техническим экспертизом в металле и придумал многие энергосберегающие материалы и известны среди людей, указания которых будут делать все виды искусственных техников.
Go to location
господин Конгсак Сайарам - штаба департамента лесного хозяйства знает обязанности ведения лесного хозяйства и выполняет другие функции, в том числе, антинакортической кампании.
Go to location
Господин Пиясак организует свадьбы, другие представления и события в Шонбури, Райщонг и Паттае. Он дает стерио на аренду за дружественную цену. В студио "Kioke sound" даются на аренду стерио, проектора, караоке, музыкальная группа, певец, сцена, электронная система: маленькая за 1000 батов и большая для концерта, принимает организовать свадьбы, празники, семинары и т.д. Тел.: 038746002
Go to location
Go to location
Храм Пайом находится в Банонгпайом, в райооне Нонгбондэнг, имеет территорию 8 акров 1500 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, ячейки для монахов и многоцеловой зал. Храм был построен 9 апреля 1979г. и получил границу территории 1 февраля 1990г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
"Ват Тхай Сыад" - затененный храм в котором текут каналы обе на север и на запад. Он был построен в 1916 году. Здесь находится единственная статуя лежащего Будды в А. Пхантхонге. Она была создана в 1957 году при заказу "Пракру Апассаракун" по длине 9 метров. Это один из важных статуей лежащего Будды в А. Пхантхонге. Кроме этого в крайне храма еще находится большое дерево "Пхо" рядом Вихара лежащего Будды.
Go to location
Храм Клангклонглуанг имеет территорию 8 акров 112 кв.м. Он был построен в 1802г. Лаосами, которые приехали жить и построить дома в этом районе. Землю дла строения храма отдал господин Вонг, сын правителя города Панасником и господин Наринт, последний правитель города отдал павильон за строение часовни. Граница терриотории получена 15 января 1970г. Сейчас аббатом стал монах Чаруннаттаммо.
Go to location
Ступа – это колоколообразная ступа . Она была построена из золотых кирпичек. Конструкция сооружения: восьмиугольное основание, на котором находится основание кругового лотоса. На верхной ступе мрамор декорирован ( это искусство в пиреоде короли Рама IV).
Go to location
Храм Хаомайкэао находится в Банхаомайкаэо, в районе Хаомайкэао, Бангламунг. Он имеет территорию 32 акра 392 кв.м. И был построен в 1937г. Граница территории получена 8 октября 1965г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
Официальное место
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand