Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Закончила степень бакалавра наук по специальности медсестра, массаж и физические. Ушла в отставку государственной службы в больнице Сирирач. В доме в Сичанге создала центр традиционной тайской медицины и использование народных трав в 2002 году. В декабре 2007 году открыла Салон Массажа "Там Панг Бич Самай".
Go to location
Группа переработки продуктов из Алоэ Вера создает разные продукты. Сок Алоэ Вера - ингредиенты и этапы приготовления: 1.) Алоэ Вера, 2.) 1 чашка кипятка, 3.) 1/3 чашки сиропа. Выбрать большой лист Алоэ Вера, убрать кожуру, очистить водой от желтой смолы, смешать и профильтровать, добовить сироп и налить в бутылку. Можно сохранить в холодильнике на 2 дня не больше.
Go to location
"Уттаян Сам Кок" - парк в котором показыватеся живопись об известной китайской истории в периоде "Сам Кок (три кружока)". Живопись записано на кусок плитки из Китая. Дизайн интерьера - ландшафтная архитектура на прикладное искусство в таиско - китайском стиле. В парке также находится статуя "Бодхисаттва Гуань Инь" из Китая на поклонение. "Уттаян Сам Кок" построен при заказу детей Г-на Киат Сийфыангфунг (один из ведущих китайских бизнесменов в Тайланде). Это впечатленое место, кратко рассказывается о привлечение к китайскому через современно-китайскую архитектуру. Гдавное здание находится на самой высокой. В парке имеет четыре этажа.
Go to location
Группа развития женщин, в которой 4 учащиеся: 1.) домохозяйка, госпожа Ручи Киодклй (51 год) - президент группы; 2.) фермер, госпожа Варапон Чариячираваттана (38-40 лет) - секретарь; 3.)д омохозяйка, госпожа Той Сонгпранам (38 лет); 4.) фермер, госпожа Урай Вачасат (40 лет). Эта группа была создана в 1996г. для ежегодного приготовления Краясат (июль - сентябрь). Это дополнительный доход и почти каждая сесмья этого района этим занимается.
Go to location
Раньше он работал в Бангкоке и помагал старшему другу в Бо Чан институте сделать папье-маше и от старшего изучал техники. Затем сам делает и развивает это икусство. Он стал специалистом и делает деньги для семьи. Он также с удовольствием преподает интересующимся.
Go to location
Храм находится в районе Пханасником. В 13 кидометрах езды по дороге № 3284 и в 2 киломертах езда налево по неасфальтированной дороге. Раньше название храма было Майянг нгам. главной особенностью храма является зал проповеди в котором бывают конференции монахи и религиозные церемонии. Этат зал находится в здании "Мабункронг"строившемся из обожженных глин.
Go to location
Храм Кхаокириром был построен в 1870 году, потом разрушал и временно был оставлен. В 1886 году фамилия "Путаракса" построила новый храм назван Лемкхао и пригласила кхмерского монаха бывать в храме. В 1897 году местные жители построили новый убосот и мондоп и ремонтировали старые здания. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 13 марта 1939 года.
Go to location
Храм Бангнанг находится в Банбангнанг, на территории 30 акров 960 кв.м. Храм получил статус в 1877г. Раньше назывался храм Хуасуан, и неизвестно когда переназывали новое название. Граница территории получена 26 сентября 1892г. Сейчас в храме открыты школа для монахов, детский сад и начальная школа.
Go to location
"Ват Прок Фаа" - один из красивых храмов в районе "Ко Тьан". Храм находится недалеко от коммуна. В каждый религиозный праздник много людей сюда приходят помолиться. В храме уникальный убосот, окружен красивыми деревьями. Фронтон убосота имеет свой ​​неповторимый стиль с узорной плиткой. А дверь убосота сделана из резьбы по дереву в тайском стиле "Канок" и ангелы. Этот храм стоит на посещение.
Go to location
Храм Кхаоной находится в селе Сатагхибе, района Сатагхиб. Его площадь сосьавляет12,340 м2. Храм был создан в13 июня 1986 года. Вуткэов жертвовал сваю землю для строительства храма и храм строили 21 марта 1986 года. В настоящее время находится семинария.
Go to location
Официальное место
Go to location
Разного рода дешевые сувениры
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Официальное место
Go to location
Официальное место
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand