Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Это ежегодный фестиваль, который все жители провинции Шонбури организуют вместе с 1932г. В этом фестивале включают фестиваль поклонения статуи Будды "Прапуттасихинг", "Сонгкран" (тайский новый год) и фестиваль Красного Креста вместе, поэтому решили отмечать примерно в середине апреля. В фестивале будут парад статуи Прапуттасихинг, традиция умывания рук старших в семье, народные игры, танцевальные представления от Отделения Изящных Искусств, культурные представления, выставка и магазины. Фестиваль имеет цель - поддержать и беречь народную традицию.
Go to location
Фестиваль поклонения монаха Ий проводится 3 раза в год: 1.) в китайский новый год, 2.) ежегодный фестиваль в мае и 3.) в день смерти монаха в 10 месяце. В китайский новый год много людей-учеников у этого монаха приходило поклоняться, поэтому решили отмечать тоже в китайский новый год. Цель этого фестиваля - украпить друшбу жителей, приносить деньги району и поддерживать религию.
Go to location
знание о грибах от работников сельскохозяйства. Интересы и методы исследования различнных грибов соответсвующиеся к выращиванию грибов.
Go to location
Господин Сомбат Канчана-выдающийся производитель народной мудрости (новые сельскохозяйственные теории) в 2001 году. Терпеет для продвижения сельскохозяйства. Производить и зарабатывать достаточно, чтобы прокормить свои семьи и помогать фермерам работать вместе.
Go to location
господин Вилайпонг Крабокпонг, в течение длительного времени, помощиник учителям в академии статуи будды, достиг опыт. Практиковать навыки с рук в глаз без маханической помощи к скульптуре, которая является истинной мудрости. Преподавть детям, которые заинтересованы в искусстве и религии, чтобы сохранять не потеряться.
Go to location
составяет 500 м. и находится на западе острова "Лан". На этом пляже любят европайские и тайские туристы отдыхать загорать, делать массаж и здесь много активности такие как водные лыжи, лодка банан. Здесь есть бунгало и палатка для туристов.
Go to location
Храм Донтонг или Ваттапун (Тапун -это местный житель который жертвовал свою землю чтобы строить храм и пригласил монахов пребыть в храме во время сезона дождей) был создан в1891 году. Его площадь составляет 11,600 м2. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) 25 октября 1973 года.
Go to location
Храм Хоккинон находится в район Хоккинон, Пантонг, на территории 15 акров 1400 кв.м. Он был построен в 1912г. На земле, которую господин Буа Нангван отдал 7 аков и затем храм купил дополнительную землю. Храм постоянно развивается с помощью бывшего аббата храма Траймитвиттаярам, Бангкока, Монах Висуттатибоди. Граница тарритории получена в 1916г.
Go to location
Храм Хаоши-тхамнимит находится в Банхаоши, в районе Нонгхам, Срирача. Он был построен 28 декабря 1970г.
Go to location
Служба медитации"Пхататкхаоджао" - это спокойное и приятное место для человека которому надо сделать медитацию. Она была создан в 1975 году и находится в заповеднике который расположен между районом Бортонг и Нонггхай. В этом заповеднике прекрасные природы и отсуда можно ведеть красивый взгляд. Рядом с службой на другом холме находится будда реликвии до которого в 10 минутах песком (227 шагов лестницы). Будда реликвии была построена в 1985 году, кромя того там площадь и павильон которые находится много изображения будды.
Go to location
Официальное место
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Официальное место
Go to location
Go to location
Официальное место
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand