Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
господин Чалей Срикум заинтересован в традиционной медицине. Изучает и практикует в лечении заболевании костей и опоясывающего лишая. Из-за хорошее знание этих пациентов лечит народа по всей стране и из дальнего только за 6 батов. И все время продолжает помочь людям.
Go to location
Не только занимается сельском хозяйства но интересуется и музыкой. Интеллектуально наследует к тайской музыке и сам производить музыкальные инструменты.
Go to location
Десерт Конг. Ингредиенты: арахис, маш, хаотог (рис), сахар, мука для жаренных блюд, яйцо, мука из клейкого риса. Этап приготовления: смешать муку с кокосовом молоком и яйцом, молоть мукупримерно за 1 час и отложить в сторону. Затем тушить сахар до того, когда он стал липким. Смещать хаотог с арахосом и добавить тушеный сахар, хорошо мешать и формировать в форме колеса. Оптовая цена - 3 бата / 1 шт., розничная цена - 10 батов/ 3 шт. Поварь - госпожа Тавии Бай-яй (59 лет), житель района Панасником. Она продолжала эту профессия после мамы. Сейчас у нее дочь. Она каждый день это готовит, примерно 200 шт. За 100 шт. получит прибыль примерно 150 батов.
Go to location
Go to location
Самостоятельно изучает и разрабатывает эффективно желтое масло, которое спасобено к массажу и боли. Специальный динамик в сообществе по вопросам развития района.
Go to location
Храм Хаоинлад находится в Банхаохинлад, в районе Хаоканконг, Срирача, имеет территорию 9 акров 560 кв.м., на которой построены убосот, зал проповеди, часовня и т.д. Он был построен 21 февраля 1980г. подруководством монаха Сангуан Ананто, господина Сери Понгвират, доктора Комен Паттарапирам и других верующих. Храм постепенно развивают до сих пор. Граница территории получена 29 ноября 2007г.
Go to location
Храм Нонгпайкэв - Его площадь -это заповедник который составяет 23,484 м2. Он был создан в 31 января 1995 года. Пхонгпхэв жертвовал сваю землю чтобы строить храм. Название храма бывает как название села. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 12 июня 1997 года.
Go to location
Храм Понгет находится в подрайоне Таттонге, района Нонггая. В здания входят убосот, зал проповеди, пасторот и тд. Он был построен 16 июня 2000 года. Раньше был монастырь. В 1982 году Саййут Мунком предоставил сваю землю чтобы построить храм и потом Пхакупайвунпхатанапорн и люди создали этат храм. В настоящее время Пхапича Пичано - это аббат.
Go to location
Храм Майнаванггхин был создан в 1928 году. Его площадь составяет 12,160 м2. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) в 28 ноября 1941 года. В настоящий время находится семинарии которая начила работать в 1932 году.
Go to location
Пляж Донгтал -это спокойной и личный пляж и закругленный по заливу Саттагхиб на котором растут пальмовые сахары, как сообщил источник название этого пляжа. На пляже не существует улицы пробиться через, просто только маленькая улица поэтому на этат пляж мало людей ходит и бывают мало рестаранов и магазинов. Люди отдыхающие на этом месте самые приносят еды.
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Изысканая еда в приятной музыкальной атмосфере
Go to location
Официальное место
Go to location
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand