Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
господин Читти Пхонгпхайрот производит распределенный соус из рыб "Тхипхарот". В произвостве этого соуса акйент на качество чистоты и гигиены. С опыта удалось создать работу, которая унаследована от своего предшественника и популярна у себя и за рубежом.
Go to location
Сначала был (а) 1 год на трайнировке в А. Гратумбэне, Самутсакорне. Затем получил (а) финансовую поддержку от родителей купить питомник орхидей. Успешно развивается и советует всем интересуемым и посешавшим людям.
Go to location
госпожа Сай Сермсри (ткачи), унаследование от родителей, с любовью этой работы преподает в школе бесплатно.
Go to location
Научится в сельском хозяйстве. Пробует и адаптирует, чтобы Передавать знания сотрудникам и быть образом.
Go to location
Благотворительный день на тайский новый год (Сонгкран) для морских жителей проводится с 16 - 17 апреля каждого года, около пляжи Паттаи. Там провдятся традиционные благотворительные деятельности в Паттае, например, отдать подаяние буддийским монахам, помыть статуи Будды, построить пагоды из песка и заниматься традиционным спортом. Еще есть праздник дня "Лай" 19 апреля каждого года. В этом празднике также будут традиционные деятельности, например, помыть руки старшиз людей в семье, брызгать друг на друга. Это очень весело и для тайцев, и для иностранцев.
Go to location
Чутье природы и осмотр пейзажа Паттаи по прогулке на слонах в удобстве и безопасности. Парк слона "Тайтонг" находится на улице Тхеппхасит Южной Паттаи и открывается ежедневно с 7.30 до 18.00 цена билета - для тайцев 100 бат для взрослых и 50 бат для детских для иностранцев 300 бат для взрослых и 150 бат для детских
Go to location
Храм Кокпхута (месные жители назвали Ваткокпхутса) был создан в 1980году. Его площадь составляет 12,800 м2. Ничего не показывало когда храм был построен. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретногохрама, объявив в королевском указе) 22 ноября 1980 года. Пхакупхайсанкиттикун - это аббат.
Go to location
Парк города Паттаи находится на горе от которого можно видеть бухту Паттаи и взгляд. Прибытие к парку занимается улицей по которой к мысу Балигха. На парке находится лестница до Большой вывески Паттаи. На площади вывески Паттаи построили террасу. Здесь можно посмотреь взгляд залива Паттаи и порт мыса Балигха.
Go to location
Храм Пансадет находится в Банпансадет, на территории 10 акров 68 кв.м.. Раньше на этом месте был боготый лес и люди приходили рубить лес, нашли себе места жители. Затем они решили построить павильон для монахов. В 1978г. разрешение построить храм получено и граница территории получена 23 марта 1990г.
Go to location
Мини-Европа: В африканскую зону входит Храмы в Абу-Симбел (Египет) который находится в в Асуане , южной Африки на берегу реки Нила. Он были построены в утесе во время правления Рамзеса II в целах посвящение 3 богам. Эти храмы были разузнаваны Джоган Луквик Бергчадт в 1812 году.
Go to location
Официальное место
Go to location
Официальное место
Go to location
Официальное место
Go to location
Официальное место
Go to location
Место отдыха и развлечений для семьи и друзей
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand