Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Господин Удом Лодван-выдающийся производитель народной мудрости (профилактика и лечение) в 2005 году. Инициатива создания растительного сырья и использования природных ресурсов и затрат.
Go to location
Если вы мимо едете горы Кхао Саммук, не упустите поклоняться анахорета в павильоне анахорета Кхао Саммук которй находится на горе Кхао Саммук. Здесь расположен спиритуалистом анахорета Народ уважающего людей так как он помагающего людям от болезней.
Go to location
"Уттаян Сам Кок" - парк в котором показыватеся живопись об известной китайской истории в периоде "Сам Кок (три кружока)". Живопись записано на кусок плитки из Китая. Дизайн интерьера - ландшафтная архитектура на прикладное искусство в таиско - китайском стиле. В парке также находится статуя "Бодхисаттва Гуань Инь" из Китая на поклонение. "Уттаян Сам Кок" построен при заказу детей Г-на Киат Сийфыангфунг (один из ведущих китайских бизнесменов в Тайланде). Это впечатленое место, кратко рассказывается о привлечение к китайскому через современно-китайскую архитектуру. Гдавное здание находится на самой высокой. В парке имеет четыре этажа.
Go to location
Праку Воравечвисан Суванно изучал традиционный медицин и лечение кости теплой от травы. До его доверило много людей. Чтобы сэкономить деньги, приступили производить биогазы из рисовых отрубей.
Go to location
Господин Пиясак организует свадьбы, другие представления и события в Шонбури, Райщонг и Паттае. Он дает стерио на аренду за дружественную цену. В студио "Kioke sound" даются на аренду стерио, проектора, караоке, музыкальная группа, певец, сцена, электронная система: маленькая за 1000 батов и большая для концерта, принимает организовать свадьбы, празники, семинары и т.д. Тел.: 038746002
Go to location
Класс во время Конфуция представляет похожи на китайский павильон, у которого без стен. Класс был декорирован с китайской архитектурой. На передней стороне здания плошадь и балкон от которого можно видеть взгляд Паттаи . От входа песком через 24 благодарностей стен до конца пути, этат класс было не трудно найти.
Go to location
Храм По имеет территорию 9 акров 80 кв.м. Он был построен в 1873г. По слуху, раньше в центре храма находило большое дерево По. Граница территории получена в 1877г.
Go to location
Памятник "Пхая Ре" - это солдат короли Таксин который был в война "Аютия". Он смелый, силный и умный. Когда он умер, был хоронен в селе "Кумеунг". Его памятнак находится в школе "Бортонг" и был декорирован с оружиями и шляпей. Ежегодник бывает праздник поклонения в 4-6 декабря.
Go to location
Большой храм Интрарам, или раньше назвали Большой храм или храм Интрарам - это старинный храм, важный в провинции Шонбури. Предположи, что этот храм был построен в эпоху Крунгси-аюттая. В королевских анналах проявился храм, находящийся далеко от города Шонбури примерно 4000 метров. Было написано, что в 1767 году, когда король Крунг-тонбури еще занимался позицией Прая-ваширапракан, он проводил войску подавить господина Тонг, который создал тайное движение в сообществе Бангпласой (Шонбури). Войска остановилась в этом храме. Прая-ваширапракан приказал господина Бунрода Кэн-он и господина Шын Бантакай, которые дружилиь с господином Тонгом, уговорить Тонга, чтобы он сдался. И наконец он сдался и Шын его прибодил в храм для того, чтобы дать клятву Прая-ваширапракан быть лояльным. Большой храм Интрарам получил границу территории храма от короля в 1792 г. и повысил свою позицию как королевский храм 15 августа 1975 г.
Go to location
Храм Пансадет находится в Банпансадет, на территории 10 акров 68 кв.м.. Раньше на этом месте был боготый лес и люди приходили рубить лес, нашли себе места жители. Затем они решили построить павильон для монахов. В 1978г. разрешение построить храм получено и граница территории получена 23 марта 1990г.
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Go to location
Go to location
Эта 3.5 звездочная гостинница оказывает разнообразный сервис гостям, имеет 150 номеров. В каждом номере есть душ, фен, вентилятор и телевизор (с жидко кристаллическим или плазменным экраном). В отеле также имеется парковка для машин, кофейня и магазины. Гости могут использовать сад для физических упражнения и отдыха. У гостей, удовлетворенных качеством обслуживания и современными удобствами, остаются о гостиннице хорошие воспоминания.
Go to location
Оптовая и розничная продажа различных косметических инструментов и препаратов.
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand