Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location

Имеет больщое изображение "Великий Бодхисаттва Гуань Инь" на посте сидяющимся с очевидным видом на море. Под пьедесталом является большой зал, где расположена небольшая статуя Гуань Инь. Около "Сала Рыши (беседка отшельника)" живописьи Бодхисаттва Гуань Инь в 37 постов и позволить людям поклоняться.

Go to location
Go to location
Go to location
Унаследование от отца многоуровневую круговую радугу, использавшая в разных религиозных церемонии и украшает в храмах и домах.
Go to location
Это фестиваль, который давно наследовали в районе Панасником. Он проволится в пятницу, субботу, воскресенье первой недели мая. Жители вместе отдают подаяние монахам для того, чтобы дождь шел правильно, был богатый урожай. После этого люди совираются есть вместе, играть народные игры и посмотрить демонстрацию создания плетеных.
Go to location
господин Клиенг Сунлай спасобен техническим экспертизом в металле и придумал многие энергосберегающие материалы и известны среди людей, указания которых будут делать все виды искусственных техников.
Go to location
госпойский дин Сукри Саенгвичит хорошо знает тайский бокс с детсво, как боевое искусство. От знания и опыта преподает среди школьников, у которых эта культура остается насегда.
Go to location
Фестиваль "Конгхао" (куча риса) отмечается на тайский новый год (Сонгкран) в районе Нонгпры, так как это старый район, в котором давно передают традицию из поколения в поколение.
Go to location
Храм Пансадет находится в Банпансадет, на территории 10 акров 68 кв.м.. Раньше на этом месте был боготый лес и люди приходили рубить лес, нашли себе места жители. Затем они решили построить павильон для монахов. В 1978г. разрешение построить храм получено и граница территории получена 23 марта 1990г.
Go to location
Храм Бангнанг находится в Банбангнанг, на территории 30 акров 960 кв.м. Храм получил статус в 1877г. Раньше назывался храм Хуасуан, и неизвестно когда переназывали новое название. Граница территории получена 26 сентября 1892г. Сейчас в храме открыты школа для монахов, детский сад и начальная школа.
Go to location
Храм Хаомайкэао находится в Банхаомайкаэо, в районе Хаомайкэао, Бангламунг. Он имеет территорию 32 акра 392 кв.м. И был построен в 1937г. Граница территории получена 8 октября 1965г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
В "Области культуры" района Пан-тонга подчёркивают устроивать мероприятии для того, чтобы укрепить любовь, дружбу через культурные мероприятии. Многие были проведены, например, народные развлечения как перетягивание каната, эстафета, драка лысых (лысые сталкиваются друг с другом головами) и т.д. Был назначен административный комитет проекта "Область культуры" для того, чтобы содействовать и подержать работу проета непрерывно и систематически. Проект "Область культуры для молодёжи и семьей" состоит из следующих важных секцией : 1) источник знаний - это где собирают народные мудрости или знании разных сферов, которые происходили из накопления знаний через адаптацию, разработку и выборы, чтобы использовать в решении проблемы, в развитии образа жизни или для того, чтобы создать работу у местных жителей. 2) группа морали - это центр развития ума для того, чтобы обучить добродетелью и нравственностью школьникам, студентам и чиновникам и ещё провести ритуалы в религиозные дни. 3) група информации и библиотеки - это источник исследования в районе длч того, чтобы подержать любовь к чтению и самообучение у местных людей.
Go to location
Храм Неонгбун-ярам находится в Банхуайлек, в районе Тунгсукла, Срирача, имеет территорию 18 акров 800 кв.м. Храм начался построить в 1954г. на территории, которую отдал господин Анан Сутитавин. Разрешение построитььполучено в 1966г. и храм был построен 9 октября 1967г. Граница территории получена 16 января 1974г. Сейчас там открыты школа для монахов, начальная и средняя школа.
Go to location
Сервис по уходу за внешностью для мужчин и женщин : пермирование волос, окраска волос, выпрямление волос, лечение, уход, стрижка, мытье, моделирование стиля прически.
Go to location
Go to location
Официальное место
Go to location
Особая формула кофе с захватывающим дыхание мягким вкусом
Go to location
Официальное место
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand