Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Интересует в искусственные цветы и обучение. Часто ходит на практику и станёт экспертом.
Go to location
Это передача тайской традиции, чтобы она существовала навсега. Каждый гоб в полнолуние 12 месяца проводят конкурс Мисс Ноппамас, конкурс Кратонг. Жители вместе отпустят свои кратонг на реке и вечеромпоказ файерверков. Жители района Ботонг считают, что это показывает дружбу жителей и также передача тайской традиции.
Go to location
унаследование от китайцев образования и знания о массаже, который снять стресс от работы. Чтобы это знание не потерялось и донести до новых поколений.
Go to location
господин Пхирапхонг Срипхром директор центра сельскохозяйственного туризма - то есть сельскохозяйственная культура, которая является цетром учебы технологии, который утвержденный GAP, вырашивают тыквы, дыни, папайи,помидоры овощи. В настоящее время принимают каждый день много туристов. это не просто органическое садоводство а перератотанные селькохозяйственные продукции на добавленную стоимость сельскохозяйственных услуг.
Go to location
Храм Хаобунмиидарарм находится в Бантунгка, имеет территорию 15 акров, на которой построены убосот, зал проповеди, ячейки для монахов, благотворительный зал и т.д. Храм был построен 9 июня 1967г., так как господин Йнди Конгхао отдал свою землю храму и начинал строить в 1960г. Граница территории получена 11 февраля 1974г.
Go to location
Храм Тонкрарог находится в Бантонкрарог, в районе Такиантиа, Бангламунг, на территории 14 акра 320 кв.м. Он был построен 17 сентября 1979г., так как господин Лай Сэчу отдал свою землю храму. Граница территории получена 1983г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Храм Нионкрабок находится в Баннионкрабок, в районе Бовин, Срирача, имеет территорию 9 акров 404 кв.м., на которой построены благотворительный зал, зал проповеди и колокольня. В храме храняются 57 статуи Будды. Он был построен 10 февраля 1990г. и аббатом стал монах Саманг Апакаро.
Go to location
Храм пещера Кхаочаангон находится на западе нижних складк горного кряжа "Чаанг". Его плшщадь составяет 80,000 м2. Раньше в пещере прибыл монах "Тхам таммико" и создал храм в этой пещере 20 сентября 2001 года. В 2004 году начинали построить усобот и создать главную статую будды убосота.
Go to location
Храм Нонгха находится в Баннонгха, в райоон Бангпра, Срирача. Он имеет территорию 13 акра 840 кв.м., на которой построены зал проповеди, ячейки для монахов. Он был построен 10 ноября 1989г.
Go to location
В тренировочном зале вы можете заняться разными физическими упражнениями
Go to location
Массаж известен с древних времен. Это сочетание науки и искусства, помогающее следить за здоровьем жителей Тайланда. Хотя технологический прогресс в современной медицине играет важную роль в лечении людей по всему миру, многие люди все еще заинтересованы в альтернативных методах лечения по разным причинам. Поэтому тайская традиционная медицина, являющая одной из альтернативных, становится все более и более популярной.
Go to location
Ежедневные свежие сладости с замечательным запахом.
Go to location
Официальное место
Go to location
В тренировочном зале вы можете заняться разными физическими упражнениями
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand