Cultural Map @CHONBURI RU · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Go to location
Раньше когда в доме умер человек, этот дом должен был ударить гонг, чтобы сообщить соседам. Это называется "Ударить гонг умерщего". Затем соседи пришли к этому дому и помогали чем угодно, зависило от им способности. Все помогали другд ругу искренно, не надо было приглащать или написать приглащение. Это считался традицией района в Шонбури. Но сейчас эта традиция уже изчесла.
Go to location
Этот фестиваль отмечается постоянно как в прошлом. Раньше люди верили, что если не отмечался фестиваль "Гонки буйвалов", то случится некая катастрофа в районе, например, пожар. И эта вера сбылась. Поэтому объязательно надо отмечать фестиваль "Гонки буйвалов" ежегодно. Этапы фестиваля (иногда есть и ритуал), значение фестиваля для района: 1.) Полезно проводить время. 2.) Укрепить дружбу в районе. 3.) Это интересно жителям.
Go to location
Унаследование от отца многоуровневую круговую радугу, использавшая в разных религиозных церемонии и украшает в храмах и домах.
Go to location
Унаследована от матери "Кунмэ Гимсуа Ныангджамнонг", как делает лапшу. Неперерывно разработывает по формуле супа из рыбы и краба.
Go to location
Упоминание о первых местах старинного храма с магическим заклинанием на Востоке считалось"Ват Ныан Судтавад" в Т. Банг Пласой, А. Мыанг, Чонбури. Это буддийский центр, единства в течение длительного времени. С магией все магии, в прошедшем времени как легенда в которых рассказываются о многих бывших монахах: "Луанг По Тхонг", "Луанг По То или "Пра Атикан То", которые их священные предметы очень популярны среди народами в Чонбури. Список бывших выдающих маэстро в Чонбури: "Луанг По Кэу - Ват Крыаван", "Луанг Пу Пуу - Ват Нок", "Луанг Пу Тьиам - Ват Кампэнг, "Луанг По Крип - Ват Уттаяннатий (Ват Саматха)", "Луанг По Рыам - Ват Тьуккащыа", "Луанг По То Ват Ныан Судтавад (Ват Ныан)", "Луанг Пу Сий - Ват Ангсилаа". По истории храма "Ват Ныан Судтавад (Ват Ныан)" - храм в течение длительного времени с городом Чонбури и расположен на высоком холме так как была названа с тех пор "Ват Ныан".
Go to location
Резьба Ангсила является традиционным ремесленным производство в районе Ангсила. Здесь производят ступки с пестиком, животные резьбы.
Go to location
Храм Ратбамрунг или Рат был создан в 1877 году как результате Джой жертвовала свою землю чтобы строить храм. Храм получил "висунгкамсима" (это-королевское предоставление замли для конкретного храма, объявив в королевском указе) в 1877 году. Всего его площадь составляет 22,188 м2. В его здания входят зал убосот, вихара, проповеди, Башня, и здание семинарии. Пхакупалатсуватанасинкул- это аббат.
Go to location
Храм Рангсисунторн находится в подрайоне Пхуталуонг, района Сатагхиб. Его площадь составляет 25,600 м2. В его здания входят убосот, зал проповеди, молельня, пасторот, павильон и тд. Храм был создан 15 февраля 1968 года. В настоящее время находится семинария.
Go to location
Храм Нонгленг находится в Баннонгленг, Срирача, имеет территорию 15 акров 496 кв.м., на которой построены убосот, многоцеловой зал, ячейки для монахов и т.д. Он был построен 5 октября 1994г., так как господин Лек Нуансом отдал свою землю монаху-учителю Висуттисангвон (Чай Сучиво) храма Палияван в 1983г. для строения храма. Храм получил название от названия района и получил границу территории 16 февраля 1997г. Сейчас там открыта школа для монахов.
Go to location
Go to location
Прохладный приятный сад может принять множество любителей бега, улучшая их здоровье физическое и душевное.
Go to location
Официальное место
Go to location
Официальное место
Go to location
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand